Twórczość w użyciu > Nauka conlangów

Kurs NXR

<< < (3/3)

Mścisław Bożydar:
Lekcja III
Temat: Sí Jakýnú seju Wervú. Utrwalenie czasowników.

Ostatnią grupę czasowników stanowią te zakończone na –dhi i –ßi. Nie sposób wyjaśnić ich nieregularności bez odwoływania się do procesów. W NXR doszło do uproszczenia grup –gti, -kti, -dti, -sti oraz –tti do –dhi. Zatem nesti przeszło w nedhi, mogti w modhi, pletti we fledhi, idti w idhi itd. Odmiana tych czasowników nie opiera się na współczesnej, skróconej formie, lecz na temacie z PS. Odmiana czasownika fledhi (pleść) wygląda następująco:
Zú fletų
Ty fletestú
Ónú fletetú
Óno fletetú
Óna fletetú

My fletemú
Wy fletete
Óny fletųtú

Czasowniki kończące się na –ßi, np. reßi (pochodzące od rešti) odmienia się nastepująco:
Zú rešų
Ty rešestú
Ónú rešetú
Óno rešetú
Óna rešetú

My rešemú
Wy rešete
Óny rešųtú


Jakieś pytania?

QRSGN:
Zú esmí zaciekawiony.
Szkoda, że kurs się urwał...

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej