Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Pisma i ortografie => Cyrylica => Wątek zaczęty przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 10:50:45

Tytuł: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 10:50:45
 Wersja 1 znak=1 dźwięk
A                    Аа
Ą                      ą
B                    Бб
C                    Цц
Ć                    Ћћ
CZ                  Чч
D                    Дд
DZ                  Ѕѕ
DŻ                  Џџ
DŹ                  Ђђ
E                    Ее
Ę                      ę
F                    Фф
G                    Гг
G'                   Ѓѓ (np. gierka > ѓерка)
H                    Һһ
CH                  Хх
I (samogł.)      Іі
I (zmiękcz.)     Јј (np. mięso > мјęсо )
J                     Јј
K                     Кк
K'                    Ќќ (np. kiedyś > ќедыć )
L                    Љљ
Ł                     Лл
M                    Мм
N                    Нн
Ń                    Њњ
O                    Оо
Ó                    Óо́
P                    Пп
R                    Рр
RZ                  Ҏҏ
S                    Сс
Ś                    Ćć (jak w języku czarnogórskim)
SZ                  Шш             
T                    Тт
U                    Уу
W                   Вв
Y                     Ыы
Z                    Зз
Ż                    Жж
Ź                    З́з́ (jak w języku czarnogórskim)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Czerwiec 26, 2012, 10:56:52
Takie samotne te nosowe.. ;<
Można zastosować jusy i jesy:
Ѧѧ - ę
Ѫѫ - ą

Bo tak zmieszane to brzydko wygląda.
Ale ja się na cyrylicy tak bardzo nie znam.

Ale podobają mi się zmiękczone spółgłoski.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 10:58:18
Właśnie ja specjalnie chciałem uniknąć tych znaków. Nie lubię ich  :-)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Czerwiec 26, 2012, 11:00:41
Właśnie ja specjalnie chciałem uniknąć tych znaków. Nie lubię ich  :-)

Na pewno są jakieś ciekawsze rozwiązania niż zmieszanie z łacinką. :>
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 11:06:07
Można by dodać tyldę ~ :-)
Можна бы додаћ тыљдę
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2012, 12:35:18
Tak było w carskiéj pisowni.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 12:38:19
Wzorowałem się na niej trochę. :)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 12:59:33
Wersja 1 znak=1 dźwięk
Fajnie, tylko...

Cytuj
Ą                      ą
...ten znak reprezentuje sekwencję dwóch dźwięków.

/me chowa się.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 26, 2012, 13:04:02
Przygotuj się na lincz xD
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 13:05:29
Wiem, jednakże czymże zastąpić ą,ę tak by prosty Polak się połapał w tym? Chyba się nie da ;)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Czerwiec 26, 2012, 13:10:17
Nas nie obchodzą prości Polacy! Mamy być bezlitośni! Dodamy nawet heksagrafy!
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 26, 2012, 13:33:12
Jak tak bardzo chcesz, to za "ą" jebutnij "ѹ" :D
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 13:47:23
Wiem, jednakże czymże zastąpić ą,ę tak by prosty Polak się połapał w tym? Chyba się nie da ;)
ом i он? Tak np. jest w rosyjskiej transkrypcji cyrylicznej dla języka polskiego.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 13:47:37
G'                   Ѓѓ (np. gierka > ѓерка)
K'                    Ќќ (np. kiedyś > ќедыć )
A to dlaczego?
Wystarczy sam ь albo jotowana samogłoska. Poco bardziej komplikować?
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Czerwiec 26, 2012, 14:08:32
Żeby słowa wyglądały krócej. :3
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 26, 2012, 14:20:40
Faktycznie krócej: ѓерка vs. герка  ;-D
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 26, 2012, 14:21:15
To trzeba by było wtedy być konsekwentnym i wprowadzać to też dla innych liter.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Czerwiec 26, 2012, 14:22:46
Faktycznie krócej: ѓерка vs. герка  ;-D
Ale mówię, że z "ь" w innych wyrazach ;P
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Feles w Czerwiec 26, 2012, 14:37:42
Cytuj
jak w języku czarnogórskim
http://www.youtube.com/watch?v=DztrX5dXmxU
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 26, 2012, 14:38:38
Sory, ale "uważam, rze" ta cyrylica nie jest przemyślana.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 15:15:52
Sory, ale "uważam, rze" ta cyrylica nie jest przemyślana.
Podobnie jak 99% innych cyrylic dla polskiego...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 26, 2012, 15:56:55
Cytuj
http://www.youtube.com/watch?v=DztrX5dXmxU
Cytuj
Ćć (jak w języku czarnogórskim)
Ć jest tylko w czarnskim, w górskim pisze się Ś!!!
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 26, 2012, 17:17:00
На фалі рóжных, мнеї љуб барѕеї ѕівных цырыліц дља ѩзыка полскего, прёзёнтуѩ своѭ, ЛЕПШѪ  ;-) вёрсѩ.

а - a
б - b
в - w
г - g, h в выразах словяньскего похоѕёня (нп. "друг")
д - d
е - je
ё - e
ж - ż, можё тёж застѫпіть рь
з - z
зь - ź
і - i
ї - j
к - k
л - ł, l (гды ł ест неможлівё - нп. в "ліпа")
љ - l
м - m
н - n
нь - ń
о - o
ó - ó
п - p
р - r
рь - rz
с - s
сь - ś
т - t
ть - ć
у - u, можё тёж застѫпіть ó
ф - f
х - ch, h
ц - c
ч - cz
ш - sz
щ - szcz
ы - y
ю - ju
я - ja
ѕ - dz
ѕь - dź
дж - dż
ѧ - ę
ѩ - ję
ѫ - ą
ѭ - ją

Очывісте їотованё самоглоскі змѩкчаѭ попреѕаѭцѫ спóлглоскѧ, так само "і". Мѩккі знак змѩкча цалѫ грурѧ спóлглосёк, ёв. тварды знак бљокуе змѩкчёне. Замяст "э" ест "ё", бо то первшё мі се не подоба (і зьле выгљѫда нп. в "эзэ"). Тварды знак може также розѕељать збіткі од вељознакóв.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:04:37
G'                   Ѓѓ (np. gierka > ѓерка)
K'                    Ќќ (np. kiedyś > ќедыć )
A to dlaczego?
Wystarczy sam ь albo jotowana samogłoska. Poco bardziej komplikować?

Żeby odróżnić np. g' od gj, które obecnie oba zapisuje się "gi" np. gierka [g'erka] i magia [mag'ja] =)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:06:57
Sory, ale "uważam, rze" ta cyrylica nie jest przemyślana.
... ponieważ?

Wiem, jednakże czymże zastąpić ą,ę tak by prosty Polak się połapał w tym? Chyba się nie da ;)
ом i он? Tak np. jest w rosyjskiej transkrypcji cyrylicznej dla języka polskiego.
Nie uważam, żeby to był dobry pomysł, ponieważ np.:
-enk i -ęk mają inną wymowę. Inaczej piosenka [ɛnk] i inaczej sęk [ɛŋk] (choć w niektórych gwarach jest tylko [ɛŋk], ale to nie jest wymowa ogólna :P)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Feles w Czerwiec 26, 2012, 19:11:21
Cytuj
Żeby odróżnić np. g' od gj
To ktoś to jeszcze odróżnia?
ʘ ̪ ʘ
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:12:47
Tak, ja :) XD
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 19:14:30
Żeby odróżnić np. g' od gj, które obecnie oba zapisuje się "gi" np. gierka [g'erka] i magia [mag'ja] =)
Tylko nie mów tego Kujawiakom ;).

Zawsze też można dać герка i магья.

Cytuj
Żeby odróżnić np. g' od gj
To ktoś to jeszcze odróżnia?
ʘ ̪ ʘ
Tak, większość osób, i tak stanowi też oficjalna norma. Nieodróżnianie to cecha regionalna, kujawska.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:15:46
Moim głównym celem było uniknięcie stosowania wszelkich dwuznaków, samogłosek jotowanych i miękkich i twardych znaków. :P
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 19:18:45
Moim głównym celem było uniknięcie stosowania wszelkich dwuznaków, samogłosek jotowanych i miękkich i twardych znaków. :P
Ale wsadziłeś za to mnóstwo dodatkowych liter... to już z dwojga złego, wolę wieśniaczenie jusami.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:20:06
To tylko propozycja. :P I tak wolę łacinkę, zżyłem się z nią już <3 Liter jest około 40-42 ;P Nie tak dużo. :P
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 19:21:33
Moim głównym celem było uniknięcie stosowania wszelkich dwuznaków, samogłosek jotowanych i miękkich i twardych znaków. :P
Czyli (wg. mnie) charakterystycznych cech cyrylicy?
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:22:03
Patrz -> cyrylica dla serbskiego :)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 19:23:13
To tylko propozycja. :P
I mam nadzieję, że tylko zostanie, jak i 5/6 innych propozycji. Jak już mamy coś przyjmować, to najlepiej coś praktycznego.

Czyli (wg. mnie) charakterystycznych cech cyrylicy?
Czy takich charakterystycznych... serbo-chorwacki i drahomanówka się ich także pozbyły.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 26, 2012, 19:24:11
Cytuj
Patrz -> cyrylica dla serbskiego :)
Cały nakład słowników cerkiew przez nią spaliła na stosie, a i szczęście, że Karadżicia oszczędziła :D. Do joty chyba nigdy się nie przyzwyczaję.

Cytuj
Jak już mamy coś przyjmować, to najlepiej coś praktycznego.
Ale dlaczego przyjmować, że praktyczne to odpowiadające odczytaniom bukiew z rosyjskiego?
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:27:34
Niepraktyczne? O.o

1 znak = 1 dźwięk = bardzo praktyczne.
Oszczędność miejsca np. przy pisaniu SMSów - argument nr 1, jak wymyślę więcej, to powiem. ^^
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 19:27:56
Cytuj
Jak już mamy coś przyjmować, to najlepiej coś praktycznego.
Ale dlaczego przyjmować, że praktyczne to odpowiadające odczytaniom bukiew z rosyjskiego?
Niekoniecznie rosyjskiego, coś praktycznego mogłoby być też oparte np. na białoruskim. Ważne tylko, żeby nie mnożyć liter ponad potrzebę.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:30:42
Nie wiem, czy nazwałbym to mnożeniem liter ponad potrzebę. Wiele z nich ma po prostu znaki diakrytyczne lub "doszyty" miękki znak np. g' k' ś ź l ń
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Czerwiec 26, 2012, 19:58:59
Vilen, i tak cię boli np. w polskiej łacince Ć, Ó, Ł i tak dalej?

Dla mnie dwuznaki są cholernie brzydkie, bo primo ograniczają możliwości zapisu (np. /rz/), secundo zniekształcają obraz dźwięku - "dziedzic" wcale nie oddaje tego, że jest tam pięć dźwięków. Tym bardziej się kłóci takie "szcza".
Ale gdyby te jusy, joty i inne dokładać, gdzieś w znak to byłoby to niezłe. Choć u Monstera tak też często jest.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 20:01:23
Ja ogólnie jestem za wprowadzeniem apostrofu do oddzielenia dwuznaków... :P
s'inus, s'ingiel, mar'znąć itp. :)
Nie dotyczy prefiksów :P
zidentyfikować, odznaczyć (od-z)

@Noqa - właśnie po to wprowadziłem zamienniki dla dwuznaków, by nie było problemów typu Tarzan = Tażan XD
Yeeeeahhh! Mam drugi argument praktyczności. :D
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 26, 2012, 20:48:56
@Noqa - właśnie po to wprowadziłem zamienniki dla dwuznaków, by nie było problemów typu Tarzan = Tażan XD
Yeeeeahhh! Mam drugi argument praktyczności. :D

Zdecydowanie w cyrylicy byłby problem - Тарзан vs. Тажан (ew. Тарьан).
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Czerwiec 26, 2012, 21:10:32
[...........]
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 26, 2012, 21:30:41
Cytuj
W ogóle to ta cyrylica jest brzydka w p[...]u, pomysł na jeden dźwięk = jeden symbol w cyrylicy to tak jak dokładne oddawanie samogłosek w abdżadzie czy... No wiadomo.
Powiedz to Cyrylowi z Sołunia :D.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 26, 2012, 21:37:29
Ghosterowi chodziło chyba o tę konkretną cyrylicę w temacie.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 26, 2012, 21:39:46
Ale podpowiada też, że cyrylica oparta na zasadzie "pisz, jak czytasz" to zły pomysł. Ja sądzę jednak, że można dać tej zasadzie jeszcze parę możliwości.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2012, 21:48:36
Niepraktyczne? O.o

1 znak = 1 dźwięk = bardzo praktyczne.
Oszczędność miejsca np. przy pisaniu SMSów - argument nr 1, jak wymyślę więcej, to powiem. ^^
Zwykła cyrylica - 2 dźwięki - 1 znak
Oszczędność w SMS-kach jeszcze* większa!

jeszcze (7) - еще (3)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 22:12:44
Zwykła cyrylica - 2 dźwięki - 1 znak
Piszmy pismem chińskim - tam jeden znak może odpowiadać nawet aż czteru dźwiękom!
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Czerwiec 26, 2012, 22:13:52
[...........]
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Czerwiec 26, 2012, 22:14:29
Stwórzmy najbardziej rozwinięte pismo ideograficznie, w którym jedno zdanie = jeden symbol.

+1.2  ;-D
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 22:20:41
EDIT: W ogóle to, drogi adminie, tu się offtop robi sam z się.
Na razie jeszcze ten offtop jest w miarę na temat, i nie wymaga nawet wydzielenia...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2012, 22:38:51
EDIT: W ogóle to, drogi adminie, tu się offtop robi sam z się.
Na razie jeszcze ten offtop jest w miarę na temat, i nie wymaga nawet wydzielenia...
Bo bierzesz w niém udział...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 22:44:06
Na razie jeszcze ten offtop jest w miarę na temat, i nie wymaga nawet wydzielenia...
Bo bierzesz w niém udział...
Odwrotnie, ten offtop jest w miarę na temat, więc bierę w nim udział...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Feles w Czerwiec 26, 2012, 23:15:22
Ciekawe byłoby pismo ideograficzne powstałe nie z piktogramów, ale z syntezy kursywy.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 26, 2012, 23:17:40
Coś jak stenografia?
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Feles w Czerwiec 26, 2012, 23:21:42
Coś takiego, tylko ze znakami bardziej wtopionymi (tak, aby w jednym pociągnięciu nie dało się wyodrębnić poszczególnych znaków).
Z zapisu angielskiego byłoby najlepiej wyprowadzić, ten ma już pewne cechy ideograficzne.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Czerwiec 26, 2012, 23:23:38
Dlaczego za każdym razem, gdy mowa jest o stenografii, ja myślę o steganografii?

Swoją drogą, pismo oparte o steganografię to mógłby być niezły pomysł.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2012, 23:24:18
Z zapisu angielskiego byłoby najlepiej wyprowadzić, ten ma już pewne cechy ideograficzne.
Hmmm. Czytałem, że ludzie używają innech obszarów mózgu czytając pismo idejograficzne, a innech fonetyczne. Zawsze chciałem zobaczyć wyniki badań, gdy czytają angielski...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Czerwiec 27, 2012, 00:03:04
Cyhba nagągciane te baadnia, bo ldziue i tak czyatją cłyami wzryaami, z wjątykiem może kcońwóek gmartyanczych.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 27, 2012, 00:05:25
Chyba trochę przesadziłeś z tym mieszaniem (zwłaszcza rozbijaniem dwuznaków)  :-P
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 27, 2012, 08:21:43
Zwykła cyrylica - 2 dźwięki - 1 znak
Piszmy pismem chińskim - tam jeden znak może odpowiadać nawet aż czteru dźwiękom!

A może zapisujmy polszczyznę hangylem? XD
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Silmethúlë w Czerwiec 27, 2012, 10:37:34
NIE.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Czerwiec 27, 2012, 21:41:25
Swoją drogą, pismo oparte o steganografię to mógłby być niezły pomysł.

trochę o taką ideę był oparty mój iks-kwadrat (http://www.conlanger.fora.pl/pisma-i-ortografie,17/iks-kwadrat,1944.html)...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 19, 2012, 16:14:38
Cyrylica by CookieMonster93 nr 2:
Łacinka
Grażdanka polska
Nazwa liter(y)
A
Аа, Яя
a, ja
Ą
оѡ̃, Юѡ̃ юѡ̃* (ѫ, Ѭѭ)2
-
B
Бб
be
C
Цц
ce
Ć
Ць ць
-
CZ
Чч
cza/cze
D
Дд
de
DZ
Дз дз
-
Дзь дзь
-
Дж дж
-
E
Ее, Єє (Ээ, Ее)2
e, je
Ę
еѡ̃, Єѡ̃ єѡ̃ (ѧ, Ѩѩ)2
-
F
Фф
ef
G
Гг
gie
H, CH1
Хх (h - гх)2
cha
I
Ии2
i
J
Йй2
jot
K
Кк
ka
L
Лл (Ль ль)2
el
Ł
Ўў (Лл)2
eŭ / krótkie u
M
Мм
em
N
Нн
en
Ń
Нь нь
-
O
Оо, Юю* (Оо, Ёё)2
o, jo
Ó
О́о́, Ю́ю́ (О́о́, Ё́ё́)2
     o z kreską, jo z kreską
P
Пп
pe
R
Рр
er
RZ
Ҏҏ3(Рь рь)2
erz
S
Сс
es
Ś
Сь сь
-
SZ
Шш
sza / sze / esz
SZCZ
Щщ
szcza / szcze
T
Тт
te
U
Уу, IУıу (Уу, Юю)2
u, ju
W
Вв
we / wu
Y
ы
y
Z
Зз
ze(t)
Ż
Жж
że(t)
Ź
Зь зь
-
[ɰ̃]
ѡ̃
nosek
[j]
ь
miękki znak
twardy znak
ъ
twardy znak

*ю - jako "jo" charakterystyczna cecha mojej cyrylicy. Dlaczego niby litera wyglądająca jak I+O miałaby brzmieć "ju"? - absurd :-P Protestuję! <żart> - a tak na serio, to tylko taki mój kaprys, wizualnie tak mi bardziej się podoba.
1 - nie zaszła historyczna zmiana g na h (jak w niektórych językach słowiańskich), więc moim zdaniem rozróżnienie nie jest konieczne. Wymyśliłem sobie też reformę ortografii. (dawniej rozróżnienie było, teraz ni ma) - o tym poniżej :-)
2 - przed reformą
3 - skoro wszystkie historyczne miękkie piszemy twardo, to rz też... :-) (szczegóły też niżej)

Rosjanie wprowadzili ten alfabet (pierwszą wersję - sprzed reformy), po II wojnie światowej.
Reformę przeprowadzono po obaleniu komunizmu i odzyskaniu niepodległości, aby dopiec Rosjanom wprowadzono unikalną ortografię. Poza widocznymi zmianami zaczęto również zapisywać twarde samogłoski np. y po historycznie miękkich spółgłoskach (sz, cz, ż, rz, dż).

Zapis w wyrazach obcych:
lia, lie [lj] itp. => лъя, лъє(zgodnie z wymową)
nia [ɲj] (np. Dania) itp. => нья(zgodnie z wymową)
gia, kia [gjja], [kjja] itp. => гья, кья(zgodnie z wymową)
sja, zja, cja itp. => съя, зъя, цъя (nie da się zapisać zgodnie z wymową [sj], [zj], [tsj], więc zostało tylko to. :-)
pozostałe przypadki => ья itp.
si, zi, ci [sji], [zji], [tsji] itp. => съи, зъи, цъи (analogicznie dzi [dzji]

au, eu => аў, еў
weekend => ўікенд
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 20, 2012, 12:48:30
Niedługo umieszczę tu jeszcze przykładowy tekst, zapewne jutro. ^^
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: luk w Lipiec 20, 2012, 15:49:35
A ja przewrotnie powiem,że gdyby cyrylica funkcjonowała w polszczyźnie, to na pewnym etapie z przyczyn czysto praktycznych należałoby wzorem braci Serbów zapożyczyć z łacinki "j".

Wiem, że cyrylica bez "я" czy "ю" jest jakaś taka "nie teges", ale podejrzewam, że inaczej by się nie dało. Ние и јуж :)

Cieszę się, że autor tej cyrylicy nie boi się "j" :)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Silmethúlë w Lipiec 20, 2012, 16:24:46
Białoruski sobie radzi, also your argument is invalid.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Wedyowisz w Lipiec 20, 2012, 17:58:13
Ciekawe byłoby pismo ideograficzne powstałe nie z piktogramów, ale z syntezy kursywy.

W pahlavi używano jako logogramów zapisów słów aramejskich. Tak jakby pisać Widziałem VATER-ca. Dodatkowo zlewanie się wyglądu wielu liter i ligatur także prowadziło do trochę logograficznego posmaku (trudno mi się doszukać czegoś poza wikipedią potwierdzającego, że rzeczywiście uczono się słów jak logogramów*, ale w tym kierunku to zmierzało).

*częste natomiast było przepisywanie tekstów bez zrozumienia przez co część z nich jest nie do rozszyfrowania; ale czy w Europie nie było podobnie, sądząc po rzeczach typu Dagome iudex?
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Lipiec 20, 2012, 18:47:45
Dodatkowo zlewanie się wyglądu wielu liter i ligatur także prowadziło do trochę logograficznego posmaku

Oraz do tego, że z czasem zupełnie przestano rozumieć to pismo. Pahlavi wyewoluowało w niezrozumiałe bazgroły, stało się kryptografją.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Lipiec 20, 2012, 19:18:56
Cieszę się, że autor tej cyrylicy nie boi się "j" :)
aha.
a mnie to smuci. "j" ma się do cyrylicy nijak. :(

i właśnie przyszło mi do głowy kolejne uzasadnienie tej mojej niechęci: <j> pochodzi od łacińskiego <i>, a w większości cyrylic [a przynajmniej w tych używających <j>] litera <i> nie występuje. tak więc jest to podobny problem, jak często zarzucana obecnej białoruskiej cyrylicy obecność <й> przy nieobecności w niej <и>.

dla przypomnienia - pozostałe moje zarzuty wobec używania <j> w cyrylicy, to:
- niedopasowanie graficzne [<j> jest za wąska i ma wystający w lewo descender],
- zawieranie w sobie kropki, która niczego tak naprawdę nie oznacza.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: luk w Lipiec 20, 2012, 21:26:31
Cieszę się, że autor tej cyrylicy nie boi się "j" :)
aha.
a mnie to smuci. "j" ma się do cyrylicy nijak. :(

Nie twierdzę, że nie masz racji, ale sęk w tym, że język polski też ma się do cyrylicy nijak. Skoro mamy "ja", "ją", "je", "ję", "jo", "jó" i "ju", to albo godzimy się na jotę albo ładujemy się w dużą liczbę dodatkowych znaków, często nader dziwnych i nie występujących w innych cyrylicach (no bo która ma znak np. dla "jó"?)

Po prostu polski nie jest stworzony do cyrylicy.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Lipiec 20, 2012, 21:56:45
Nie twierdzę, że nie masz racji, ale sęk w tym, że język polski też ma się do cyrylicy nijak. Skoro mamy "ja", "ją", "je", "ję", "jo", "jó" i "ju", to albo godzimy się na jotę albo ładujemy się w dużą liczbę dodatkowych znaków, często nader dziwnych i nie występujących w innych cyrylicach (no bo która ma znak np. dla "jó"?)
ale ja nie mam w zasadzie nic przeciwko zaznaczaniu /j/ w jakiś jednolity sposób [tzn. niezależnie od samogłosek]. tylko że wnerwia mnie wykorzystywanie do tego celu litery <j>. mam świadomość, że takie zapożyczanie jest w sumie zgodne z tradycją cyrylicy, która przecież powstała jako uzupełnienie greki o parę znaków hebrajskich itp., ale akurat to <j> moim zdaniem zupełnie do cyrylicy graficznie nie pasuje.
bardziej już by mi się widział w tej roli chociażby <ь>, co zresztą wykorzystałem w dwudziestnicy. ;)

Po prostu polski nie jest stworzony do cyrylicy.

kwestia przyzwyczajenia...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Lipiec 20, 2012, 23:06:44
Jest też inne wyjście, poniekąd "tradycjonalistyczne" - Іі (bez kropki) jako [j] (w końcu, jak by na to nie patrzeć, najwcześniejsze jotowańce to przecież ligatury), a Ии jako samogłoska.

ІАнина приіехала до ІУраты. (dwie osobne litery, ale kapitalizacja spólna - trochę taka moja fanaberja, żeby było bardziej starosłowiańsko)

Nie wiem osobiście czy to dobry pomysł... Ale wiem jedno - nie ma nic gorszego niż pisownie typu йа йо it.p. Już mniejszym złem jest to łacinkowate j.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Lipiec 20, 2012, 23:25:38
ІАнина приіехала до ІУраты. (dwie osobne litery, ale kapitalizacja spólna - trochę taka moja fanaberja, żeby było bardziej starosłowiańsko)
olęderskawo. ;)

Nie wiem osobiście czy to dobry pomysł... Ale wiem jedno - nie ma nic gorszego niż pisownie typu йа йо it.p.
a gdyby tak zredukować [j] np. do łuczka z <й>?
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 20, 2012, 23:30:51
Kiedyś coś takiego do czegoś zrobiłem... Nie pamiętam gdzie, ale łuczek coś oznaczał... To było dawno temu, i nieopublikowane. Gdzieś w szafie leży.

PS: Wiém co ten łuczek oznaczał! Dodawało się go do jotowanech, by oznaczać wymowę przez [j] po spółgłoskach, na przykład Рося(nad я powinién być łuczek)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Lipiec 20, 2012, 23:35:21
Kiedyś coś takiego do czegoś zrobiłem...

a ja tego użyłem w ewicy dla zaznaczenia odwrotności jotowania, tzn. wymowy /j/ po danej samogłosce.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Lipiec 20, 2012, 23:58:37
olęderskawo. ;)

Ano, też miałem takie skojarzenie i uspokoiło mnie to, że nie tworzę przecież jakichś dziwnych precedensów.

Swoją drogą, bardzo mi się podoba to ichnie IJ.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 21, 2012, 09:02:53
Ja uwielbiam holenderskie IJ :-) I w ogóle ten język. :-)

Ojcze nasz moją cyrylicą:

Ојче наш, кто́рысь єст в нєбє;
сьвєѡ̃ць сєѡ̃ імєѡ̃ Твоє;
пҏыјдзь кро́лество Твоє;
боѡ̃дзь вола Твоя яко в нєбє так і на зємі;
хлеба нашего повшеднєго дај нам дзісяј
і одпусьць нам наше віны, яко і мы одпущамы нашым віновајцом
і нє во́дзь нас на покушенє,
але нас збав оде зўего,
[Албовєм Твоє єст Кро́лество і моц, і хваўа на вєкі вєко́в]
Амен.

Нє волно понадто чыніць жаднеј ро́жніцы в
залежносьці од сытуацъі політычнеј,
правнеј луб мєѡ̃дзынародовеј краӱ луб
обшару, до кто́рего дана особа
пҏыналежы, без взглеѡ̃ду на то, чы даны
крај луб обшар єст нєподлегўы,
чы теж подлега сыстемові повєрніцтва, нє
ҏоѡ̃дзі сєѡ̃ самодзєлнє луб
єст в якіколвєк спосо́б огранічоны в
свеј нєподлегўосьці.
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w
zależności od sytuacji politycznej,
prawnej lub międzynarodowej kraju lub
obszaru, do którego dana osoba
przynależy, bez względu na to, czy dany
kraj lub obszar jest niepodległy,
czy też podlega systemowi powiernictwa, nie
rządzi się samodzielnie lub
jest w jakikolwiek sposób ograniczony w
swej niepodległości.
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Lipiec 21, 2012, 15:03:25
сьвєѡ̃ць сєѡ̃ імєѡ̃

trochę niewygodna ta nosowość w postaci osobnej litery z osobnym diakrytykiem...
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 21, 2012, 20:26:34
Może i tak, ale wolę jeden znak niż 4 samogłoski jotowane z diakrytykami. :-) To by wyglądało jeszcze gorzej. :-)
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: varpho :Ɔ(X)И4M: w Lipiec 22, 2012, 16:19:45
Może i tak, ale wolę jeden znak niż 4 samogłoski jotowane z diakrytykami. :-) To by wyglądało jeszcze gorzej. :-)

no to miej rzeczywiście jeden znak, a nie kombinację znak + diakrytyk... ale jak uważasz. :)
Tytuł: Tomaszewica / Ciastkowica
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 08, 2016, 22:25:59
Томашевіца а.к.а. Цястковіца w wersji odświeżonej

Łacinka
Grażdanka polska
Nazwa liter(y)
A
Аа, Яя
a, ja
Ą
оѡ̃, Өѡ̃ өѡ̃
-
B
Бб
be
C
Цц
ce
Ć
Ць ць
-
CZ
Чч
cza/cze
D
Дд
de
DZ
Дз дз
-
Дзь дзь
-
Дж дж
-
E
Ее, Єє
e, je
Ę
еѡ̃, Єѡ̃ єѡ̃
-
F
Фф
ef
G
Гг
gie
H, CH
Хх
cha
I
Іі, ї
i, i z tremą
J
Йй
jot
K
Кк
ka
L
Ль ль
-
Ł
Лл
M
Мм
em
N
Нн
en
Ń
Нь нь
-
O
Оо, Өө
o, jo
Ó
О́о́, Ө́ө́
o z kreską, jo z kreską
P
Пп
pe
R
Рр
er
RZ
Р̆ р̆
erz
S
Сс
es
Ś
Сь сь
-
SZ
Шш
sza / sze
SZCZ
Шч, шч
-
T
Тт
te
U
Уу, Юю, Ўў
u, ju, krótkie u/łot
W
Вв
we / wu
Y
и
y
Z
Зз
ze(t)
Ż
Жж
że(t)
Ź
Зь зь
-
[ɰ̃]
ѡ̃
nosek
[j]
ь
miękki znak
twardy znak
ъ
twardy znak

Jeśli chcecie, by rz i ó wyświetliły się wam prawidłowo – wrzućcie w Worda (czy inny podobny program) i ustawcie czcionkę "Cambria" ;)

р̆ powstało dzięki próbom wprowadzenia cyrylicy do Polski w XIXw. i dzięki podobieństwu do ř, aczkolwiek zamiast háčka mamy ten sam diakrytyk co w ў, й.

Zasady pisowni ї oraz ў:
a) ї pełni rolę TYLKO niezmiękczającego i po с, з, ц: Сїнгапур, сїнус, цїс (vs. miękkie: ціс), зїдентифіковаць, зїсьціць
b) gdy musimy zapisać [ji] używamy ъі (po с, з, ц), ьі (po pozostałych spółgłoskach) lub і (po samogłosce)

c) ў używamy do zapisu zapożyczeń zawierających "au", "eu" będących częścią pojedynczej sylaby oraz do zapisu obcego /w/ niebędącego kontynuantem /l/ lub /ɫ/, np. ўікенд, аўтор, Еўропа

Znaki dodatkowe:
(ь)ӓ   – ä [æ]; może być też [ɛ], gdy język odróżnia a [a~ɑ], ä [æ~ɛ], e [e] vide: fiński
(ь)ё   – ë [ə]
(ь)ӧ   – ö [œ], [ø], [ɤ]
(ь)ӱ   – ü [y], [ʏ], [ʉ]
е́, є́   [e]; na tej samej zasadzie о́, ө́ dla
O ile oznaczanie umlautów dla obcych nazw jest obowiązkowe, ostatnie cztery znaki są opcjonalne.

Argumenty za ukraińskawą grażdanką:
– Nie ma luki przy zapisie e:je, o:jo, ó:jó – a przy rosyjskiej/białoruskiej by była vide: э:е, о:ё, о́:ё́?, wprowadziłem więc literę »ө« dla »jo« i »ө́« dla »jó«; No i nie lubię tego dziwnego э… fuj.
tl;dr ё́ jest dziwne
– Jest sposób na zaznaczenie niezmiękczającego i: сїнус, сїнолөгья (wyjaśnienie zapisu w zakładce poniżej)
Spoiler
[close]
– Postanowiłem nie odróżniać w piśmie h:ch, ponieważ nie było przejścia g > h tak jak w niektórych językach słowiańskich.
– grażdankowe Хх dla tego dźwięku jakoś w oczy nie razi

Skąd ѡ̃ dla nosowości?
– pierwsze primo: bliskość fonetyczna [õ̯] do [ũ̯]~[w̃]
– drugie primo: tylda i omega są cool, no i nie trzeba wprowadzania 4 znaków nosowych (tj. ą:ją, ę:ję), no i jusy są brzydkie w chuj: (ѫ:ѭ, ѧ:ѩ)
– trzecie primo: wg najnowszych opracowań ą i ę to dwa fonemy, a nie jeden. /ɔw̃/, /ɛw̃/
– czwarte primo: możliwość zapisu obcych imion/nazwisk Жаѡ̃-Жак Русо, odmieniane: Жана-Жака Русо, itd.

No i przykład tekstu (polecam skopiować w Worda i ustawić czcionkę Cambria, bo jak wspomniałem powyżej, nie będzie problemów z wyświetlaniem)
Spoiler
[close]

PS. Niedługo wrzucę polski tengwar ^_^
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: Icefał w Styczeń 08, 2016, 23:18:11
Cytuj
drugie primo: tylda i omega są cool
Litera z diakrytykiem bez litery samodzielnej?
Cytuj
polecam skopiować w Worda i ustawić czcionkę Cambria, bo jak wspomniałem powyżej, nie będzie problemów z wyświetlaniem
Wydaje mi się, że czcionka na forum to po prostu domyślny sans serif w przeglądarce; wystarczy ją zmienić
Tytuł: Odp: Polska cyrylica by CookieMonster93
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 08, 2016, 23:19:54
Białoruski ma й, a nie ma и… Można :D