Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: Feles w Kwiecień 01, 2012, 01:01:35

Tytuł: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Kwiecień 01, 2012, 01:01:35
Język bracki, język bracatlacki, Brzęczyszczyki ewicz [bɹətsæ̃tɬətɕəsətsətɬətɕəki ɛwitɬəts] - język sztuczny należący do łękołockiej rodziny językowej (Wąkawąka), używany przez lud Brzęczyszczyków (Bracatlaciasacatlaciaków).

Fonologia i zapis

m n
b
p t k
ts
ɸ s ɬ ʁ h
w ɹ l j

i u
    ə ʊ
ɛ ɒ
æ̃ ɒ̃

/ə ʊ/ są często redukowane - niewymawiane na końcu wyrazów oraz przed spółgłoską płynną + V, np. bezwzgl /bɛtsəwətsəʁələ/ [bɛtswətsəʁəl]. Nigdy nie występują pod akcentem, chyba, że w słowie nie ma innych samogłosek.
Szwy oraz zredukowane /ʊ/ nie są zapisywane.

Fonologicznie występują tylko sylaby typu (C)V. Akcent pada na pierwszą samogłoskę niezredukowaną.

Połączenia /n t ts s tɬ ɬ/ (+ szwa) + /j/ są wymawiane [ɲ c tɕ ɕ tʎ̝˳ ʎ̝˳], np. tył /təjəɬə/ [cəɬ].

m n
b
p t k
z c
f s ł g h
w r l y

i u
    * o
e a
ę ą

Nazwa

Słowo brzęczyszczyki [bɹətsæ̃tɬətɕəsətsətɬətɕəki] oznacza "lud szumiącej wody" - Brzęczyszczykowie zwykli mieszkać na terenach wyżynnych, w pobliżu dużych rzek. Pochodzi ono od złożenia słów [bɹətsæ̃tɬətɕ] "szumny", "szumiący", [sətsətɬətɕ] "wodny" i [jəki] "człowiek", "ludzie".

Kraina, w której mieszkają, to w ich języku szczebrzeszyn [sətsətɬətsɛbɹətsɛsətɕən], nazwa o podobnej etymologii: [sətsətɬəts] to "woda", [bɹəts] to "hałas", [sətɕən] to "kraj".

Sąsiadujące języki to m.in. język cubilski [tsubil ɛwitɬəts] i język kucocki [kʊtsɒki ɛwitɬəts].
Tytuł: Odp: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Kwiecień 01, 2012, 14:02:48
Morfologia

W języku przeważa afiksacja, występują również konstrukcje analityczne.

Rzeczowniki

Nie ma znacznika liczby mnogiej. Dla istotności można ją jednak oznaczyć reduplikacją rdzenia:

ki "człowiek" -> kiki "ludzie"

la "kobieta" -> lala "kobiety"

Często występuje lenicja początkowej spółgłoski.

capu "drzewo" -> łapucapu "drzewa"

bała "przywódca" -> hałabała "przywódcy"

miku "mężczyzna" -> fikumiku "mężczyźni"

Czasami, głównie przed e ę, owa spółgłoska jest usuwana:

pęce "góra" -> ęcepęce "góry"

mele "ptak" -> elemele "ptaki"

Dotyczy to również w pewnym stopniu słowa szcz "woda", powstałego po reduplikacji pierwotnego cz.

Przymiotniki

Dosyć charakterystyczną cechą są dwa stopnie negacji:

przykładowe przymiotniki

· cepan [tɬɛpɒn] - ciepły
· szczy [sətsətɬətɕ] - wodny
· ynarz [jənɒɹəts] - stary
· chew [tɬəhɛw] - krótki

przymiotniki przeczące neutralne: mar- [mɒɹ]

· marcepan - nieciepły i niezimny
· marszczy - ani wodny, ani bezwodny
· marynarz - w średnim wieku
· marchew - średniej długości

przymiotniki przeczące przeciwne: wrze [wəɹ(ə)tsɛ]

· wrzecepan - nieciepły, zimny
· wrzeszczy - bezwodny
etc.
Tytuł: Odp: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Kwiecień 01, 2012, 14:13:41
Wrzecepan xD
Tytuł: Odp: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Kwiecień 01, 2012, 16:50:51
hałabała, fikumiku, łapucapu
(http://images.sodahead.com/profiles/0/0/3/0/1/9/9/4/3/dafuq-snape-funny-70829337388.jpeg)
Tytuł: Odp: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Kwiecień 02, 2012, 00:13:45
Кто такой Гжегож?
Tytuł: Odp: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Kwiecień 02, 2012, 15:17:17
Кто такой Гжегож?
Milyuś.
Tytuł: Odp: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Feles w Kwiecień 02, 2012, 15:28:14
*Feles.
(http://www.math.us.edu.pl/prace/dszczerek/k185.gif)
Tytuł: Odp: Język bracki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Kwiecień 02, 2012, 16:32:33
Кто такой Гжегож?
Milyuś.
Też brzydko.