Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: CookieMonster93 w Czerwiec 29, 2012, 13:55:19

Tytuł: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 29, 2012, 13:55:19
TÁLMOR VỐRÂ
Język Talmorski

Álfabê

Aa Ââ Bb (Cc) Dd Ee Êê Ff Gg Ghgh Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Oo Ôô Pp (Qq) Rr Ss Tt Uu Ûû Vv (Ww) Xx Yy Zz Zxzx


Zaznaczanie akcentu:

Áá,Ấấ,Éé,Ếế,Íí,Óó,Ốố,Úú,Û́û́,Ýý

Zaznaczanie zwarcia krtaniowego:

ẩ,ể /əɁ/ – nigdy nie są akcentowane!

Wymowa:
A a (Á á) /a/
 â (Ấ ấ) /ʌ/, ẩ /əɁ/
B b /b/
(C c) /k/, /s̪/ – przed e,i,y (także z diakrytykami)
D d /d̪/
Dj dj /ʥ/ (miękki odpowiednik „d”)
E e (É é) /ɛ/
Ê ê (Ế ế) /ɪ/, ể /əɁ/
F f /f/
G g /g/
Gh gh /ɣ/
H h /x/
I i (Í í) /i/
J j /j/
K k /k/
L l /l̪/
Ll ll /ɫ̪/
M m /m/, [ɱ] – przed [f], [v]
N n /n̪/, [ŋ] - przed [k], [g]
O o (Ó ó) /ɔ/
Ô ô (Ố ố) /œʊ̭/
P p /p/
(Q q) /k/ (Qu- qu-) /kw/~/kʊ̭/
R r /ɾ/
S s /s̪/
Sj sj /ɕ/ (miękki odpowiednik „s”)
T t /t̪/
Tj tj /ʨ/ (miękki odpowiednik „t”)
U u (Ú ú) /u/
Û û (Û́ û́) /ʏ/
V v /v/ oraz [ʊ̭] - w wygłosie
(W w) /w/~/ʊ̭/
X x /ʂ/ (miękki odpowiednik „h”)
Y y (Ý ý) /ɨ/
Z z /z̪/
Zj zj /ʑ/ (miękki odpowiednik „z”)
Zx zx /ʐ/ (miękki odpowiednik „gh”)Akcentu nie zaznacza się w wyrazach jednosylabowych (nie dotyczy zaimków, gdzie oznaczenie to jest)

ghố – ja
llấ – ty
án – on
ána – ona
ánâ – to, ono
ghốn – my
llấn – wy
anán – oni, one

W tym języku nie ma dyftongów poza "Ô" i wszystkie samogłoski czytamy rozdzielnie!

Język jest na etapie tworzenia, jeszcze nie stworzyłem przypadków (planuję 15), a czasy póki co niedopracowane....
Zatem "ciąg dalszy nastąpi" :)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRẨ
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Czerwiec 29, 2012, 15:11:26
Cytuj
Álfabể

án – on
ána – ona
ánẩ – to, ono
anán – oni, one

<pourist_mode>Ja, zawsze tworząc aprioryczny (nie chcąc, by był merą), nie dopuszczam do niego żadnych zapożyczeń. Co innego kalki.</pourist_mode>
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRẨ
Wiadomość wysłana przez: Feles w Czerwiec 29, 2012, 16:16:33
A mnie się podoba.
(Przypomina nieco wietnamski.)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRẨ
Wiadomość wysłana przez: Canis w Czerwiec 29, 2012, 19:37:58
Przez tę ortografię.
Co dziwniejsze, dokładnie przedwczoraj myślałem nad językiem o identycznej ortografii (nie licząc haku, ể, ale za to z ư i ơ), używając akcentu á dla długości samogłoski...

A sam język całkiem niezły. Gdy tylko będzie to możliwe, chcę zobaczyć w nim tekst.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 30, 2012, 15:15:41
Cytuj
Álfabể

án – on
ána – ona
ánẩ – to, ono
anán – oni, one

<pourist_mode>Ja, zawsze tworząc aprioryczny (nie chcąc, by był merą), nie dopuszczam do niego żadnych zapożyczeń. Co innego kalki.</pourist_mode>

Jedynym zapożyczeniem jest tutaj "Álfabê", reszta to kwestia przypadku. :-) Uznałem, że skoro sam alfabet łaciński jest pewnego rodzaju zapożyczeniem, to wprowadzenie tego słowa jest naturalne. Ogólnie w języku poza tym póki co zapożyczeń nie ma. Będą jedynie jakieś drobne, ale naprawdę tak mało, jak się da. Nie ukrywam, że ortografia wietnamska była dla mnie inspiracją. Uwieeelbiam podwójne znaki diakrytyczne. <3 Zwłaszcza cyrkumfleks+hak. :)

Zacząłem go tworzyć przedwczoraj, więc proszę o cierpliwość. :-) Za kilka dni na pewno pojawi się jakiś tekst. :-)

EDIT: W dziale "tłumaczenia" są jeszcze liczebniki. :-)
EDIT 2: Dodałem jeszcze tam dni tygodnia i miesiące i ich znaczenia. :-)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 02, 2012, 11:13:59
Mam jedno pytanie... Czy ten zapis jest poprawny?

M m /m/, [ɱ] – przed [f], [v]
N n /n̪/, [ŋ] - przed [k], [g]
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 04, 2012, 14:00:50

Czasowniki, imiesłowy i rzeczowniki odczasownikowe

Czasowniki odrzeczownikowe
i regularne końcówki
(cz. teraź.)
Rzeczowniki odczasownikowe
np. robienie, siedzenie.
Imiesłów przymiotnikowy
czynny (-ący)
 np. robiący
Imiesłów przymiotnikowy
bierny(-ty,-ny)
np. (z)robiony
Czas przyszłyCzas przeszły niedokonany
 i dokonany
+(h)ẩ i â>ẩ
ẩ > âne
ẩ > ús
ẩ > ốs
ẩ > âté
ẩ > ấns
ê > ể
ể > êne
ể > ús
ể > ốs
ể > êté
ể > ếns
a > all
all > allmê
all > allús
all > allốs
all > allté
all > állens
e > ell
ell > ellmê
ell > ellús
ell > ellốs
ell > ellté
ell > éllens
i > ir
ir > irte
ir > irús
ir > irốs
ir > irté
ir > írens
o > or
or > orte
or > orús
or > orốs
or > orté
or > órens

Przymiotnik

Tworzenie przymiotników odrzeczownikowych (tak samo tworzy się liczebniki porządkowe):
„+ếs” po spółgłosce (d->dj, t->tj, s->sj, z->zj, h->x, gh->zx, i->j)
„+nếs” po samogłosce
Każdy przymiotnik ma końcówkę -ếs
Stopniowanie:
Stopień wyższy: „+to” i najwyższy: „+je”
Np. bom – dobro
bomếs (dobry) > bomếsto (lepszy) > bomếsje (najlepszy)

Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Lipiec 04, 2012, 14:19:16
[...........]
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 04, 2012, 14:44:35
Miałem problemy z edycją... Już wszystko jest.

EDIT: Jutro wrzucę tu przypadki, jest ich 14. :-)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 14:23:39

Przypadki (Léran) i ich końcówki

Nr
Nazwa polska
lub łacińska
Nazwa talmorska
Pytania/Funkcja
Po: z, s, d, t, h, gh
Po innej spółgłosce
Po samogłosce
Liczba mnoga
Przykład użycia
(wkrótce)
1.
Mianownik
Sjeroléra
Kto? Co?
-
-
-
+(a)n1
1 "a" po spłgł.
Forma podstawowa każdego rzeczownika i przymiotnika
2.
Dopełniacz
Djêrkeleléra
Kogo? Czego? Czyj?
+atje
+atje
+tje
+(a)n+tje
3.
Celownik
Mêdaléra
Komu? Czemu?
Dla kogo? Dla czego?
+o
+o
+vo
+(a)n+o
4.
Biernik
Xemril’léra
Kogo? Co?
+hâ
+(a)n+â
5.
Distributivus
Llûléra
Po ile? Co ile?
Jak często?
+askan
+askan
+skan
+(a)n+skan
6.
Comparativus
Kjêxerléra
Jak(o) coś/ktoś
Po jakiemu?
+alik
+alik
+lik
+(a)n+lik
7.
Causalis
Ûpkêléra
Z powodu kogoś/czegoś,
przez kogoś/coś,
przez powierzchnię/wnętrze
kogoś/czegoś
+’êr
(zmięk-
czenie)
+êr
+jêr
+(a)n+êr
8.
Narzędnik
Hysaléra
Kim? Czym?
Z kim? Z czym?
+ym
+ym
+hym
+(a)n+ym
9.
Abessivus
Vôtâléra
Bez kogo/czego?
+ôs
+ôs
+vôs
+(a)n+ôs
10.
Illativus
Verkyllâléra
do wnętrza czegoś,
w coś
+’etû
(zmiękcz.)
+etû
+tû
+(a)n+tû
11.
Ablativus
Ysterâléra
Z wnętrza czegoś,
z powierzchni czegoś,
od czegoś
+afam
+afam
+fam
+(a)n+fam
12.
Miejscownik
Oxiléra
Gdzieś, przy czymś, u czegoś,
o/w czasie czegoś
+’inen
(zmięk-
czenie)
+inen
+jnen
+(a)n+inen
13.
Allativus
Havell’léra
W stronę czegoś/kogoś,
ku czemuś/komuś,
Na coś/kogoś, na powierzchnię
czegoś/kogoś
+aku
+aku
+ku
+(a)n+ku
14.
Aequativus
Tjimûrléra
Wzdłuż czegoś/kogoś,
względem czegoś/kogoś
+anel
+anel
+nel
+(a)n+nel

Zmiękczanie: „ ’ ”  z->zj, s->sj, d->dj, t->tj, h->x, gh->zx
Protezy:
„v” przed o,ô,u,û
„j” przed e,ê,i
„h” przed a,â,y
Przed spółgłoską „-a”

Słownictwo, od którego wywodzą się nazwy przypadków:
1.   Imię – sjéro
Przypadek(gramatyka), sytuacja -  léra
Mianownik – Sjeroléra
2.   cel – mếda
celować – mếdall
celownik – Mêdaléra
3.   brać – xemrílẩ
branie – xemríl
biernik – Xemril’léra
4.   wnętrze – verkýllâ
Illativus – Verkyllâléra
5.   brak – vôtấ
brakować – vốtẩ
Abessivus – Vôtâléra
6.   powód – û́pkê
powodować – û́pkể
Causalis – Ûpkêléra
7.   dotrzeć (do) – hávell
Allativus – Havell’léra
8.   porównanie – tjímûr
porównywać – tjímûrẩ
równy – tjimûrếs
Aequativus – Tjimûrléra
9.   narzędzie – hýsa
narzędnik – Hysaléra
10.   miejsce – óxi
miejscownik – Oxiléra
11.   ilość – llû
distributivus – Llûléra
12.   odchodzić – ýsterẩ
odejście – ýsterâ
Ablativus – Ysterâléra
13.   cecha – kjếxer
Comparativus – Kjêxerléra
14.   dopełniać – djêrkélell
dopełnienie – djêrkéle
Dopełniacz – Djêrkeleléra

Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Lipiec 05, 2012, 15:16:31
Podoba mi się!
Sporo przypadków :)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 16:47:56
To był mój cel :-) Głównie chodziło o to, by zamiast przyimków porobić końcówki. :-P
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Lipiec 05, 2012, 16:52:19
Jak dla mnie ta ortografia ma źâ ₫ûżô ḋíäķŕýŧÿķôŵ.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Lipiec 05, 2012, 16:57:33
Jak dla mnie ta ortografia ma źâ ₫ûżô ḋíäķŕýŧÿķôŵ.

ŧô
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 17:00:07
a,o,e,i,u + ^
hak dla oznaczenia zwarcia krtaniowego w czasownikach i akcent zaznaczany akutem... To nie tak dużo :-)
Spółgłoski w ogóle ich nie mają. :-P

Poza tym już wspomniałem wcześniej, że mam zamiłowanie do podwójnych diakrytyków <3 zwłaszcza cyrkumfleks + hak. :-)

EDIT: Możesz jeszcze zobaczyć mój angiulski, gdzie tylko sporadycznie pojawia się diereza i nic poza tym. :-)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Lipiec 05, 2012, 17:11:09
IMO jeśli potrzebne są podwójne diakrytyki, to już diakrytyków jest za dużo.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 17:13:05
Powiedz to Wietnamczykom. :-) Przekaż im pozdrowienia ode mnie,
dziękuję. ^^
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Lipiec 05, 2012, 17:14:16
Powiedz to Wietnamczykom. :-) Przekaż im pozdrowienia ode mnie,
dziękuję. ^^

+1
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Lipiec 05, 2012, 17:23:16
Wietnamczycy i tak nie znają się na diakrytykach, Canis (http://pl.conlang.wikia.com/wiki/U%C5%BCytkownik:RWH%C3%94/a/2) robi to jeszcze lepiej.

To nie zmienia faktu, że diakrytyków jest w talmorskiej łacince za dużo.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 17:26:52
Jak to się nie znają? :-)
Mają 3 znaki oznaczające barwy samogłosek: cyrkumfleks(^), brewis(˘) i "przecinek" (np. ơ)
+ 5 znaków do oznaczenia tonu.

Logiczne wg mnie :-)

To nie zmienia faktu, że diakrytyków jest w talmorskiej łacince za dużo.
Oznaczenie akcentu jest konieczne(wpływa na znaczenie, jest ruchomy). Jak zatem chcesz zaznaczać wszystkie dźwięki? Dwie litery na pojedynczy dźwięk samogłoskowy? Nie widzi mi się to. :P Zastosowałem to w angiulskim i to ogranicza tylko możliwości zapisu.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Lipiec 05, 2012, 17:39:52
[...........]
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 17:42:55
Jednakowoż... jak zapisałbym wtedy /ɔlx/ ? W talmorskim każda litera alfabetu(+ dj,tj,sj,zj,zx), to osobny dźwięk, a nie żaden alofon.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 05, 2012, 17:45:47
Oznaczaj akcent przez podwojenie samogłoski, a zwarcie krtaniowe przez apostrof. Ewentualnie, jeśli chcesz zostawić akcent, zastanów się, czy zawsze jego zaznaczenie jest potrzebne (bo chyba nie).
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Lipiec 05, 2012, 17:48:26
Jak to się nie znają? :-)
Mają 3 znaki oznaczające barwy samogłosek: cyrkumfleks(^), brewis(˘) i "przecinek" (np. ơ)
+ 5 znaków do oznaczenia tonu.
Mi chodziło o to, że Canis potrafi napakować jeszcze więcej diakrytyków (http://pl.conlang.wikia.com/wiki/U%C5%BCytkownik:RWH%C3%94/a/2) niż Wietnamczycy.

Tłumaczenie żartu to zła rzecz.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 17:51:04
Ja powiem tak. Mnie się talmorski podoba, reformy ortografii nie będzie. Jest logiczna i jej zasady wcale nie są trudne. :-P
@tqr Podwajać znaków nie chcę, a apostrof ma już funkcję rozdzielania dwuznaków.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Lipiec 05, 2012, 17:52:50
[...........]
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 17:54:25
Lubię jak wszystko jest zapisane fonetycznie. :-) Tak, żeby znajomość alfabetu wystarczyła do przeczytania tekstu.

@Ghoster np. [ŋ] jest alofonem dla fonemu /n/ przed [k] i [g], więc nie zaznaczam go inną literą/dwuznakiem. A każdy fonem, ma swoje jedno oznaczenie w talmorskim. :-)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 05, 2012, 17:55:59
No ale po co walić oznaczenia akcentów do jednosylabowców (tak, wiem, że hiszpański - i zapewne też inne języki - tak czasem robi, ale to chyba w Twoim przypadku niepotrzebne)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 17:57:37
No ale po co walić oznaczenia akcentów do jednosylabowców (tak, wiem, że hiszpański - i zapewne też inne języki - tak czasem robi, ale to chyba w Twoim przypadku niepotrzebne)

Eeemm... jednosylabowców? Popatrz na nazwy przypadków i ich pochodzenie.
str. 1 tego wątku
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 05, 2012, 18:04:01
Jednosylabowców? W pierwszym poście masz ich chyba z pięć.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 18:04:41
To tylko zaimki osobowe, które są zazwyczaj krótkie. :-)
Dłuższe wyrazy też w talmorskim są.

EDIT: w dziale "tłumaczenia" są nazwy kontynentów po talmorsku. :-) Moja ulubiona nazwa Azja jest długa <3 ("ląd wschodzącego słońca" - po talmorsku :-) )
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 05, 2012, 18:10:56
Nie rozumiesz o co mi chodzi. Jaki ma sens zaznaczanie akcentu w jednosylabowych słowach? Albo zaznaczanie akcentu (przykładowo) paroksytonicznego w dłuższych słowach, jeśli taki akcent jest najczęstszy?
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 18:13:14
Akcentu nie zaznacza się w wyrazach jednosylabowych (nie dotyczy zaimków, gdzie oznaczenie to jest)

Wyjaśniam. :-)
Szyk zdania to VSO i czasowniki są łączone z zaimkami myślnikiem. Ten zabieg ma na celu podkreślenie, że zaimek też akcentujemy. Przy innych jednosylabowych wyrazach się tego nie zaznacza. :-)

EDIT: Akcent może padać naprawdę w różnych miejscach, dlatego jest zaznaczany.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Lipiec 05, 2012, 18:13:29
[...........]
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 18:15:52
Zgadzam się; o ile akcent w słowie nie jest ruchomy, to nie wiem po co go zaznaczać. Ba, w rosyjskim jest, a i tak go nie zaznaczają - i żyją.

Jest, tzn. jak np. tworzy się czasownik odrzeczownikowy, czy imiesłowy, czy inne formy czasownika (patrz tabela)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: Canis w Lipiec 05, 2012, 18:21:52
Zgadzam się; o ile akcent w słowie nie jest ruchomy, to nie wiem po co go zaznaczać. Ba, w rosyjskim jest, a i tak go nie zaznaczają - i żyją.
A zdecydowanie powinni. Hiszpanie i Grecy zaznaczają, i bardzo im to ułatwia.

Nie zmieniać ortografii! :D Jak mówiłem, mam conlang o bardzo podobnej opracowany w podobnym czasie. Jak forum będzie grzeczne, to go zamieszczę.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 05, 2012, 18:23:17
Nie zmieniać ortografii!

Na mocy mojego kaprysu uchwalam, iż ortografia jest zajebista i nie potrzebuje zmian. :-)
Zgadzam się też z pozostałą częścią Twego postu.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 06, 2012, 13:50:21
Zaznaczanie akcentu w wyrazach jednosylabowych, lista wyjątków:
ghố – ja
llấ – ty
án – on
ghốn – my
llấn – wy
vấ? - czy? (umieszczane na końcu zdania)


W pozostałych wyrazach jednosylabowych nie ma tego oznaczenia. Cel tego zabiegu zostanie wyjaśniony potem. :-)
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 12, 2012, 21:47:29
Trochę zmodyfikowałem wymowę samogłosek dla talmorskiego, przedstawia się następująco:

     Przednie     
     Centralne     
     Tylne     
Zamknięte     
i [i], û [y]
ê [ɨ]
y [ɯ], u [u]
Średnia ze zwarciem krtaniowym i półotwarte     
e [ɛ], ô[œ]
ẩ,ể [əʔ]
â [ʌ], o [ɔ]
Otwarta     
a [ä]

Będę musiał zrobić jakiś proces ewolucyjny dla niego, bo coś niezbyt mi się podoba.... Ma ktoś pomysły jakieś?
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 13, 2012, 11:51:29
Ogłaszam, iż ten conlang został przeze mnie porzucony :-P
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Lipiec 13, 2012, 12:38:38
Czemu? :-( Całkiem mi się podobał.
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 13, 2012, 12:53:45
Tak? Hmm.. może go jakoś uproszczę i coś jeszcze z tego będzie :-) W sumie trochę mi szkoda to rzucać...
Tytuł: Odp: TÁLMOR VỐRÂ (język talmorski)
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 14, 2012, 13:43:56
Tryb rozkazujący tworzymy dodając -ns do czasownika w czasie przyszłym :-)
Projekt języka talmorskiego - wznowiony, skoro są ludzie, którym się podoba, to chyba nie warto rzucać. :-)

Samogłoski ulegną modyfikacji. :-)

EDIT: w dziale tłumaczenia jest modlitwa "Ojcze nasz" po talmorsku