Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Ghoster w Grudzień 11, 2013, 22:38:34

Tytuł: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Grudzień 11, 2013, 22:38:34
[...........]
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Grudzień 13, 2013, 23:02:54
Wigierski:

Algèana eujargètus vîl.

początek.LOC nieporządek.NOM być.3SG.PAST

żeby nie było za nudno, podam etymologię eujargètus:
- eu- - prefiks oznaczający "nie-" (por. fiń. epä-)
- jàrge - rozum, rozsądek (por. fiń. järki)
- -ta - sufiks kauzatywny, jargèta - porządkować
- -us - sufiks dewerbalny
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Grudzień 13, 2013, 23:26:48
Nowantyjski

Ig ier is caos yncebd
part.ozn być-imperf.3.sing. rodz.okr.nom.sing chaos-nom.sing. początek-dat.sing.
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 04, 2014, 23:34:35
Bezimienny romlang:

"In eksordi fait Kau"
[ˌɪn‿ɛˈksɔrdɪ ˈfeːt ˈkoː]
{w początekPREP. L.P. byćCZ.PRZESZ. 3.OS. L.P. chaosNOM. L.P.
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: ArturJD w Styczeń 16, 2014, 22:03:22
Kehirski:

Krÿf, ho Nÿŝľo awehat ibit.

Pierwsze, Ten Oceanabs był

(W kulturze kehirskiej wszystko zaczęło się od Oceanu, słowo to pełni więc funkcję "chaosu")

Staroeilaweński:

Tsryf, ro Nyśl'o havehit hibot.

Staroawirski

Νϊϸώψρεφὶωρ'υϸέμπῖτ.

[nɪʃɔ'frεɸjɔɹ‿uʃe'bit]

Νϊϸώ-  Ocean (temat)
-ψρεφ- pierwszy (przysłówek, czyli temat przymiotnika zrośnięty z tematem rzeczownika)
-ὶωρ     końcówka absolutywu rodzaju męskiego 

ρυϸ-    sufiks podkreślający zaistnienie danej akcji (aspekt upewniający
-έμπ-  temat czasownika "być"
-ῖτ.       końcówka czasu zaprzeszłego

Po zmianie pisowni staroawirskiego:

Nìŝóphrefyor'uŝébit

[nɪʃɔ'frεɸjɔɹ‿uʃe'bit]

Nìŝo-  Ocean (temat)
-phref- pierwszy (przysłówek, czyli temat przymiotnika zrośnięty z tematem rzeczownika)
-yor     końcówka absolutywu rodzaju męskiego 

ruŝ-  sufiks podkreślający zaistnienie danej akcji (aspekt upewniający
-éb-  temat czasownika "być"
-it    końcówka czasu zaprzeszłego
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Styczeń 18, 2014, 08:29:34
Flagowy
Хаос вас дік
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Lipiec 31, 2017, 10:53:30
Kotsowiski:

Erom haos bava.

er-om haos-ø ba-va

początek-INS chaos-NOM być-SG.PI

Spoiler
[close]
Narzędnik jest dosyć często używany w określeniach czasu.
Czasownik "być" jest nieregularny i w czasach przyszłych i przeszłych zmienia temat.
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Úlfurinn w Sierpień 03, 2017, 22:05:42
Ərütat:

Səpəh köşliye.
teraz-ADD chaos-być CZ.PRZE.3.OS.L.P.

dosł. Przed teraz chaos był.
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Sierpień 06, 2017, 23:05:17
lutracki:

Uzbarnum tūval ēwusest.
us-barn-um tūval-∅ ēwu-s-est

{NEGładSG.INS początekSG.ABS byćPST-3SG.ABS}
Tytuł: Odp: Na początku był chaos
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 14, 2017, 09:34:10
Kī́onnim āem ībasse.
początekTEMP byćPRZ-N chaosNOM.