Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Hapana Mtu w Wrzesień 23, 2011, 00:39:56

Tytuł: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Hapana Mtu w Wrzesień 23, 2011, 00:39:56
źródło: http://wiersze.doktorzy.pl/diuna.htm

 Stary temat (http://www.conlanger.fora.pl/,4/,2257.html)

nienazwany 2
pish si fidir zhî, ğãtz a ska fidnyk-râshan.
fidnyk a ska ğãsirfarburant arĩ gulystan kilkant dames pas.
zhî elkatfash fidnykaz far.
pi mẽka lî atzez, ichaz.
ât ksus lî mẽda mẽkaz, kiseglartzaz bâdat prĩtik ne zhî pas.
ghî fidnyk mẽka mẽkaz, nî ğã sîr skat.
aber zhî skatfash.
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Mahtlactli Omome Tochtli w Luty 02, 2014, 02:52:32
Wilak

Iechsam laka,
iechsaza toan aharra.
Iechsaz kiri doaza ha gami lawaza.
Lazahtam ahit.
La benea ha kanea mahit.
Ha enna kanea, mahi toani ewe nansahtam ahi hinakit.
En iechsaz kanei, loka a.
Ili mah am.

I-echs-a-m lak-a-ø
OBJ.INDEF-bać się-IMPERF-1SG zabronione-być-3SG

iechsaz-a toan-ø a-harr-a-ø
strach-ERG umysł-ABS OBJ.3SG-zabijać-IMPERF-3SG

iechsaz-ø kiri doaz-a-ø ha gami lawaz-a-ø
strach-ABS mały śmierć-być-3SG i duży unicestwienie-być-3SG

laz-a-ht-a-m ah-it
przed-stać-FUT-IMPERF-1SG on-LOC

la ben-e-a-ø ha kan-e-a-ø mah-it
niech na-iść-IMPERF-3SG i przez-iść-IMPERF-3SG ja-LOC

ha enna kan-e-a-ø mah-i toan-i ewe-ø n-an-sa-ht-a-m ah-i hinak-it
i gdzie przez-iść-IMPERF-3SG ja-GEN umysł-GEN oko-ABS OBJ.3SG-do-kierować-FUT-IMPERF-1SG on-GEN droga-LOC

en iechsaz-ø kan-e-i-ø loka-ø a-ø
gdzie strach-ABS przez-iść-PERF nic-ABS stać.IMPERF-3SG

ili mah-ø a-m
jeden ja-ABS stać.IMPERF-1SG
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Wrzesień 06, 2014, 15:38:13
Śląski 2.0. Ostatecznie romlang, nie slavlang xD:

Duchrosetl Peucont
Yadupa peu.
Peutl ledaumay am.
Peutl lepetomay, atle leranodarew.
Yahafaus mupeuc.
Lepasa masur yeplu lepasa mapey.
Ye tum lepaus, yadarawat olotl muyego uruha.
Lu peutl lepabas, le y ha ren.
Le y ha ma yen.
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Wrzesień 06, 2014, 16:32:51
Ja, dupa-pu, ale ortografia okropna :X jak niedoruchany hiszpański
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Canis w Wrzesień 06, 2014, 16:40:24
Czy ja wiem, mi się nawet podoba. Ciekawy jestem, jak ten język brzmi...
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Wrzesień 06, 2014, 17:27:13
Ja, dupa-pu

Ya-du-pa
ya < łac. ego
du < łac. debere
pa < łac. nec ... passum (jak w francuskim), gdzie jednak początkowe "nec" wypadło (jak we współczesnym francuskim potocznym)

Czy ja wiem, mi się nawet podoba. Ciekawy jestem, jak ten język brzmi...

Proszę bardzo:

/dyt͡ɕχoɕet͡ɬ pykõt
jadypa py
pyt͡ɬ ledawmaj
pyt͡ɬ lepetomaj, hat͡ɬe leχanodaχew
jahafaws mypyk
lepaza masuχ jeply lepaza mapej
je tẽ lepaws jadaχawat olot͡ɬ myjego yryha
ly pyt͡ɬ lepabas le‿j‿a χẽ
le‿j‿a ma jẽ/

EDIT: Jeszcze nie wiem, jak będzie z akcentem. Nie wiem, czy będzie na pierwszej, przedostatniej, ostatniej, czy może jeszcze coś innego.
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Listopad 19, 2014, 20:35:54
Ni Ho:
Mo doba ta nia pla pa
Plo ja spilit-moldalio.
Plo ja smi molto jo da poli bumo.
Mo fasan mi plo.
Mo lai pelmitan ta pasa sul mai e pal mai.
E kan lo pasan mo daseklan ini oko na li wo.
Impla plo pasal lo ni’al a jo.
Ena mai.
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Listopad 28, 2014, 16:07:51
Nowantyjski

Ig isd yss cu modu aweirs, pyr cadd is med es mamn.
Ig y's med on pawl mwird, e dy's med on mawr berdyd.
A cuwrund ll'ew.
A gwadd ill mi hufr e mi dras.
Pand îss, ig gwoltar ew mi amnas gwich a lliw ron.
Ynd î es med, addiw y nym.
Addiw y ew swil.
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Toyatl w Kwiecień 14, 2019, 12:39:03
Lîteni' ka-Béne Gessarít xátô qáraha

Nef avlánas iqráhha.
Qára şámokah oqnávta.
Qára halsa-qántaŋa olkávva peyse-lotásoh, iş'áh.
Nef amráf qáravo kan-nóf iŋyámo.
Tése ŋi-néf em ŋar-néf varsáha.
Am ten-rosáha ka-tása nef tłôqavét'ah kan-náf ottáhqa yéşfev ka-táso.
E-líqaŋ orsáha qára, létes işşáhma.
Şoy ne-néf inláhqo.
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Kwiecień 14, 2019, 12:41:51
Czym są te prefiksy?
Tytuł: Odp: Litania przeciw strachowi
Wiadomość wysłana przez: Toyatl w Kwiecień 14, 2019, 12:45:29
ŋi- "na"
ŋar- "poprzez"
ka- lub kaC- posesywy
ten- "za" lub "po"
e- "przy, u"
şoy ne-nef - "jeden (reduplikacja ozn. partytyw)-ja" - "tylko ja"