Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Pisma i ortografie => Wątek zaczęty przez: ArturJD w Czerwiec 16, 2015, 23:21:25

Tytuł: Ortografia dla polskiego - drama ciąg dalszy
Wiadomość wysłana przez: ArturJD w Czerwiec 16, 2015, 23:21:25
Wątpię, czy przedstawię tu konkretny projekt, bardziej chodzi mi o pomysł, być może ktoś bardziej rozeznany w slawistyce podejmie się kontynuacji, z chęcią pomysł odstąpię.

Ogółem chodzi mi o to, aby rozwiązać problem palatalizacji i najlepiej nie używać dwuznaków. Palatalizacja jest chyba największym problemem, jestem ciekawy, czy polubicie mój pomysł. Dla ułatwienia w zapisie fonemicznym będę używał standardowej polskiej ortografi (/szczaw/ zamiast /ʃt͡ʃaf/). Na pomysł wpadłem dzięki ortografii włoskiej, ale tutaj jest dużo radykalniej z uwagi na mnogość miękkich.

Przykładowe teksty

1)
Litwo, ojkỳzno moja, Ty jestés jak zdrowe,
Ile tę cenít treba tën týlko sę dowe
Kto tę stratil. Dǐs pęknósc twą w calëj ozdobe
Wiʒę i opisuję, bo tę̈sknę po tobe.

2)
Ojke náh, ktōrýs jest w nebe,
swę̌t sę imę Twoje,
prỳjdı (?) krōlestwo Twoje,
bą́d wola Twoja jako w nebe tak i na zemi.
Hleba (?) nahego powhednego daj nam disàj
i odpúsc nam nahe winy jako i my odpuhkàmy nahỳm winowajcom
i ne wōdı (?) nas na pokuhene, ale nas zbaw odë zlëgo,
Amën

3)
Ogōlem hodi mi o to, aby rozwą̀zát problem palatalizacji i najlepej ne ugỳwát dwuznakōw. Palatalizacja jest hyba najwękhỳm problemëm, jestëm tekawy, kỳ polubite mōj pomysl. Dla ulatwenà w zapise fonëmíknym bę̈dę̈ ugỳwal standardowëj polskej ortografi (/hkàw/ zamàst /ʃt͡ʃaf/).

Sęk w tym, że palatalizacja nie jest oznaczana na spółgłosce, ale na samogłosce.
Na początek napiszę, który grafem spółgłoski daje jaką palatalizację:
m n > /m' ń/
p b t d k g > /p' b' ć dź cz ż/
f w s z h > /f' w' ś ź sz/
r ł > /rz l/
Odrzucając zwykłe zmiękczenia, a zostawiając jedynie te dające zmianę brzmienia mamy:
t d k g > /ć dź cz ż/
s z h > /ś ź sz/
r ł > /rz l>

Uwagi:
- nie ma grafemu <ł>, dla /ł/ jest to /l/
- mimo, że /c/ i /dz/ są produktami palatalizacji, oznaczane są jak zwykłe spółgłoski <c> i <ʒ> oraz nie podlegają kolejnej palatalizacji w sąsiedztwie wywołujących ją samogłosek.
- /ó/ zapisujemy jako <ō>, gdyż <ó> jest już zarezerwowane dla czego innego.
- /ch/ i /h/ oddane są grafemem <h> (ten punkt do dyskusji)

Teraz jak oznaczamy palatalizację?
1) Palatalizację wsteczną oznacza się gravisem: <à ą̀ ò ù ỳ> ojkỳzna /ojczyzna/
- Samogłoski przednie /e ę i/ wywołują ją automatycznie: kedy /kiedy/, nebe /niebie/, meste /mieście/.
- Jeżeli te samogłoski nie wywołują palatalizacji, używamy dierezy <ï ë ę̈>: jestëm /jestem/
- De facto <gï kï dï sï zï hï> są miękkie, de scripto jednak nie.
2) Palatalizację postępową oznacza się akutem: <á ą́ é ę́ í ó ú ý>: týlko /tylko/, bą́d /bądź/
- <é ę́ í> wywołują tylko palatalizację postępową: jestés /jesteś/, nie /jeścieś/
3) Palatalizację w obu kierunkach (wsteczną i zarazem postępową) oznacza się haczykiem <ǎ ą̌ ě ę̌ ǐ ǒ ǔ y̌>: dǐs /dziś/
4) Palatalizacja dotyczy tylko bezpośrednio sąsiadującej spółgłoski: zjedli /zjedli/, nie /zjedźli/
- wyjątkiem są grupy <st> i <hk>, które traktowane są jak jedna spółgłoska: odpúsc /odpuść/, hkàw /szczaw/
5) Grafem <ı> jest użyty, kiedy nie da się oznaczyć w inny sposób palatalizacji danej spółgłoski na początku lub na końcu wyrazu; prỳjdı /przyjdź/, zıdıbło /źdźbło/ (do dyskusji)


Co o tym myślicie? Dajcie osobno komentarz do zapisu i do pomysłu.
Tytuł: Odp: Ortografia dla polskiego - drama ciąg dalszy
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 17, 2015, 09:53:09
Fuj
Tytuł: Odp: Ortografia dla polskiego - drama ciąg dalszy
Wiadomość wysłana przez: ArturJD w Czerwiec 17, 2015, 14:26:25
Fuj

Rozumiem. Teraz proszę o uzasadnienie opinii.
Tytuł: Odp: Ortografia dla polskiego - drama ciąg dalszy
Wiadomość wysłana przez: elslovako w Czerwiec 17, 2015, 15:33:43
Uzasadnianie opinii nt. wrażeń estetycznych trochę mija się z celem, bo możesz przez pół godziny prowadzić dyskusję o tym, że np. brązowy to überkolor, po czym ktoś ci skwituje, że i tak mu się nie podoba ;)

Jak dla mnie nie stało to nawet obok praktycznego zapisu, bo może i zamiany h>sz i g>ż po dłuższym namyśle mają sens, ale musiałbym mieć naprawdę potężne zatwardzenie, żeby wpaść na coś takiego. No i te litery ą́, ą̀, ę́ i ę̈ - piśmienniczy koszmar.

Takie jest moje zdanie i raczej nieprędko się ono zmieni, bo uważam, że obecny sposób zapisywania polskiego może i ma wiele nielogiczności, jednak jest najbardziej praktyczny, estetyczny i w sumie nieskomplikowany.
Tytuł: Odp: Ortografia dla polskiego - drama ciąg dalszy
Wiadomość wysłana przez: ArturJD w Czerwiec 17, 2015, 15:37:37
Dziękuję za porządną opinię!

Cóż, ze względu na wymienione literki zapis na pewno dla komputerów praktyczny nie jest. Zaznaczę jednak, że nie jest to ortografia, która miałaby zastąpić obecny zapis i się rozpowszechnić, miał to być bardziej... hm... artscript, zupełne inne podejście do tego samego.
Tytuł: Odp: Ortografia dla polskiego - drama ciąg dalszy
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Czerwiec 17, 2015, 16:22:51
Moja w sumie też jest mało praktyczna :-( , jednak można w niej dostrzec więcej związku z innymi słowiańskimi i z samym prasłowiańskim oraz można wyraźniej prześledzić procesy fonetyczne polszczyzny (np. przegłos polski czy rozwój nosówek).
Tytuł: Odp: Ortografia dla polskiego - drama ciąg dalszy
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 19, 2015, 22:28:28
Fuj

Rozumiem. Teraz proszę o uzasadnienie opinii.
Przediakrytyzowane + dużo znaków wprowadzających większe zamieszanie niż pomagających łatwo coś zapisać. ;)