Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: Pluur w Czerwiec 16, 2017, 19:39:47

Tytuł: Język olseski [Kyon]
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 16, 2017, 19:39:47
Język olseski (https://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_olseski) (ol. Hafănz Oléṕs [hafá͜àɳꞎ oɮé̞p's]) jest językiem, który powstał dla naszego, forumowego conworldu (Kyonu). Przystąpiłem do tego projektu, głównie by zmotywować się do pracy nad jakimś językiem przez dłuższy okres. Początkowy zamysł języka zrodził się przeszło półtorej roku temu (obecnie pracuję nad trzecią wersją języka). Pierwszym tekstem spisanym w tym języku były początkowe frazy Króla Olch Goethego, na co możecie popatrzeć niżej (wersja fonetyczna):
Spoiler
[close]
Z tego okresu został mi słownik z tymi słowami i gramatyka, która posłużyła mi za podstawy wersji dalszych. W późniejszym czasie zaprezentuję ten fragment w obecnej, trzeciej wersji języka. Możliwe, że mało widać po tym fragmencie, ale język ten był inspirowany tonalnymi językami Azji, głównie tajskim i mandaryńskim: występowały 3 tony. W obecnej wersji toniczność przekształciła się w akcent toniczny. Najnowsze zmiany zostały przeprowadzone pod wpływem języka szwedzkiego oraz tubylczych języków Ameryki, głównie nahuatl, quechua oraz (bardziej luźno) navajo.
Fonetyka
Spółgłoski
wargowezębowedziąsłoweretrofleksyjnepodniebiennemiękkopodniebienne
nosowe
[m] m
[n] n
zwarte bezdźwięczne
[p] p
[t] t
[k] k   [kʷ] ku~uk
zwarte dźwięczne
[b] b
[d] d
[g] g
zwarte ejektywne
[p']
[t'] ť
[k']
szczelinowe bezdźwięczne
[f] f
[s] s
[ʃ] x
  • h   [xʷ] hu~uh
szczelinowe ejektywne
[f']
[s'] ś
aproksymanty
[w] v
[j] j
l] w
drżące
/r/ r
boczne
/l/ l
[ꞎ] z

Samogłoski
przednie
centralne
tylne
przymknięte
[i] i
[ɯ] y  [u]u
średnie
[e̞] e
[o̞] o
otwarte
[a] a

Dyftong
[ãɯ̯̃] ą

Uwaga! Spółgłoski ku oraz hu posiadają wersje (odpowiednio) uk oraz uh, które są zapisywane w wygłosie wyrazu.

Sylaby akcentowane nieregularnie oznacza się następująco (wyżej akuty, niżej brewisy):
Teraz przyda się kilka wyjaśnień. Początkowo język olseski wyróżniał osobno dźwięki [l], [ɬ], czy [ɮ]. Wraz ze zmianami (aż do wersji trzeciej, tutaj opisywanej) zlały się w jedną,  zapisywaną w łacince l. Podobnie było z dźwiękami drżącymi: [r], [r̝̊], [r̝] oraz [ʁ~ʀ] obecnie zapisywane jedną literą r. Różnie też przejawiały się koncepcje dotyczące dźwięczności i ejektywności. Ostateczny system jest taki jak powyżej, z zastrzeżeniem, że w nagłosie wyrazu nie mogą się pojawiać spółgłoski dźwięczne, za wyjątkiem aproksymantów: [w], [j] oraz [ɰl]. Ten ostatni dźwięk poza byciem spółgłoską półotwartą miękkopodniebienną dźwięczną, posiada charakter boczny.
Stosunkowo niedawno pojawiła się zaokrąglona wersja spółgłoski [k], zaś charakterystycznym dla języka dźwiękiem jest [ꞎ]. Jest to spółgłoska boczna szczelinowa retrofleksyjna dźwięczna.
System samogłosek jest w zasadzie od początkowej fazy projektu taki sam. Przez myśli przewijały się koncepty wyrzucenia [ɯ] oraz [o]. Ostatecznie jednak usunąłem dyftong [øy̯].

Alofony spółgłosek:

Akcent
Akcent w języku olseskim jest toniczny, z tym, że oprócz tonu występuje także nacisk na ową sylabę. Akcent ma cechę dystynktywną (at'á [ʔat'á] - owca, at'a ['ʔat'a] - nim, prepozycjonał zaimka on) W języku olseskim istnieją trzy rodzaje sylab: neutralna (nieoznaczana), wyższa (oznaczana akutem nad samogłoską) oraz niższa (oznaczana brewisem na samogłoską). Sylaba o wartości neutralnej jest wymawiana bez modyfikacji tonalnych. Sylaba o akcencie wyższym (sylaba wyższa) wymawiana jest z zauważalnie wyższym tonem, w IPA-ie zaznaczana akutem na samogłoską akcentowaną: á [á]. Sylaba o akcencie niższym (sylaba niższa) wymawiana jest jako dyftong dwu tych samych samogłosek, ze spadającym akcentem. Akcent ten podobny jest do cyrkumfleksu w antycznej grece. W IPA-ie zaznaczam to tak: ă [á͜à], dla dyftongu ą̆ następująco [ã́͜ã̀ɯ̯̃]. Druga część dyftongu jest wymawiana z niższym tonem, niż pierwsza.
Regularny akcent pada na sylabę przedostatnią - nie jest to jednak akcent toniczny, a zwykły przyciskowy. Regularnego akcentu w piśmie się nie oznacza (podobnie jak sylab nieakcentowanych). W piśmie oznacza się za to akcenty wyższe i niższe.
Co ciekawe w języku olseskim istnieją wyrazy z kilkoma akcentami, co przekłada się na odmianę. W języku olseskim występuje swoista harmonia akcentowa. Pierwsza zasadną harmonii jest to, że sylaba wygłosowa kończy się przeciwnym akcentem do sylaby nagłosowej (sylabami przeciwnymi są sylaby wyższe (akutowe) i niższe (brewisowe)). Dawniej prawo te było sztywne, ale obecnie jego forma jest luźniejsza. Rozłożenie akcentu wpływa na dobór końcówek m. in. czasowników. Za przykład może nam posłużyć odmiana w czasie teraźniejszym. Poniżej znajdują się końcówki tego czasu:
akcent wyższy
akcent niższy
akcent neutralny
czas teraźniejszy
-í
-ă
I przykładowe czasowniki, wraz z odmianą:
Zasady stosowania jednej z odmian są przybliżone, w dialektach częściowo są wymieszane, a niektóre wyraz mogą posiadać dwie, a nawet trzy formy całkowicie poprawne. W przypadku odmiany akcentów wyższego i niższego ważna jest wartość akcentowa nagłosowej lub wygłosowej sylaby. Jeżeli wyraz kończy się sylabą wyższą lub niższą czasownik przyjmuje końcówkę odpowiednio wyższą lub niższą (prendá, xísá). Czasami dobór końcówki zależy od sylaby nagłosowej (jak w klăka, czy vă), wtedy należy dobrać odmianę przeciwną. Ogólnie chodzi o to, by końcówka posiadała akcent przeciwny (przeciwnym akcentem do akcentu wyższego jest niższy, do niższego wyższy), niż sylaba nagłosowa (wyraźnie można zauważyć to w: klk, czy xs


Składnia
Szykiem wyrazów w mowie Olsów jest SOV (Subject Object Verb). Przymiotniki są umieszczane za rzeczownikiem, który określają. Jeżeli przymiotnik umieszczony jest za czasownikiem, wtedy pełni funkcję przysłówka. Niektóre części koniugacji czasownika, w formie partykuł, są umieszczane na początku zdania.
Próbka tekstu
Owca i konie - Aťá ny rérą [at'á nɯ r̝̊érãɯ̯̃]
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.

Aťá huan símyla, in oxpŏs huŏfjŏgék, xe rére sagis: san síḱ rér ogax sokyk fásăs, san foḱ atăx prugs iťék, ny san kuoḱ ejkux atis hárg. Xe aťá á rérez pănzék: „Ruf ígsax ąvă, iną sagą, litl ejk rére hók.” Xe rérą prendék: „Aťá két, ruf ígsa fuvă infu san sagą ina tis ejk-ejk setoxpŏx kază, yk klánux fund aťa. Ny aťá oxpŏx huŏfjŏgí.” Inyḱ xe aťá hítox kétăs xe oxpŏ fál tătez fólăs.

[ʔat'á xʷan símɯla ʔin ʔoʃpó͜òs xʷó͜òfjó͜ògék ʃe r̝̊ére 'sagis san sík' r̝̊ér 'ʔogaʃ 'sokɯk fásá͜às san fok' atá͜àʃ pr̝̊ugz ʔit'ék nɯ san kʷok' 'ʔejkuʃ 'ʔatis xár||| ʃe ʔat'á ʔá r̝̊éreꞎ pá͜àɳꞎék r̝̊uf ʔígzaʃ ʔãɯ̯̃wá͜à ʔinãɯ̯̃ 'sagãɯ̯̃ ɬitɬ ʔejk r̝̊ére xók||| ʃe r̝̊érãɯ̯̃ pr̝̊endék ʔat'á két ruf ʔígza fuwá͜à ʔin san fu'sagãɯ̯̃ 'ʔina tis ʔejkʔejk setoʃpó͜òʃ kaꞎá͜à ʔɯk kɬánuʃ fund 'ʔat'a nɯ at'á oʃpó͜òʃ xʷó͜òfjó͜ògí ʔin ʃe 'ʔat'a xítoʃ kétá͜às ʃe at'á͜à fál tá͜àteꞎ fólá͜às]

Glossy poniżej:
Spoiler
[close]
Skróty gloss:
Spoiler
[close]
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Czerwiec 17, 2017, 15:26:57
Naprawdę, język ludu Olsów będzie prawdziwą egzotyką dla tych obywateli Imperium którzy zawitają na Wschodzie. Ale serio mi się podoba, wygląda świetnie i bardzo oryginalnie, bo nie kojarzę jakoś podobnego kąlangu. A inspirację navajo (choćby i częściową) szanuję mocno

Zastanawia mnie tylko to nieszczęsne [ꞎ]. Ciężko mi sobie wyobrazić jak to w ogóle brzmi.
Dałbyś może radę zrobić nagranie jak wypowiadasz "Owcę i konie" po olsesku? Chętnie bym posłuchał.   
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Czerwiec 17, 2017, 15:43:36
Zastanawia mnie tylko to nieszczęsne [ꞎ]. Ciężko mi sobie wyobrazić jak to w ogóle brzmi.
Dałbyś może radę zrobić nagranie jak wypowiadasz "Owcę i konie" po olsesku? Chętnie bym posłuchał.   
Po prostu tak jak [ɮ], tylko że z językiem gdzieś na granicy pomiędzy dziąsłami a podniebieniem :P. To nie jest jakiś trudny dźwięk.


Swoją drogą, rozumiem, że zapis fonetyczny tejże głoski podyktowany jest względami estetycznymi?

Ciekawi mnie ten osamotniony nosowy dyftong. Czy pochodzi ze zlania się jakichś innych dźwięków?
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 17, 2017, 16:37:21
Cytuj
Naprawdę, język ludu Olsów będzie prawdziwą egzotyką dla tych obywateli Imperium którzy zawitają na Wschodzie. Ale serio mi się podoba, wygląda świetnie i bardzo oryginalnie, bo nie kojarzę jakoś podobnego kąlangu.
Dziękuję za miłe słowa! Ty masz przeraźliwe smoki, a ja mowę. 

Cytuj
A inspirację navajo (choćby i częściową) szanuję mocno.
Poczekaj na czasowniki.

Cytuj
Zastanawia mnie tylko to nieszczęsne [ꞎ]. Ciężko mi sobie wyobrazić jak to w ogóle brzmi.
Tak jak powiedział Spiritus, wymów [ɮ], ale język daj to tego zagłębienia (retrofleksja) - troszkę dalej niż polskie /sz/.

Cytuj
Dałbyś może radę zrobić nagranie jak wypowiadasz "Owcę i konie" po olsesku? Chętnie bym posłuchał.
Nagrać może bym i nagrał tylko, że nie mam mikrofonu i jakość była by tragiczna.

Cytuj
Swoją drogą, rozumiem, że zapis fonetyczny tejże głoski podyktowany jest względami estetycznymi?
Tylko i wyłącznie estetycznymi, wg prawideł powinno to być to: [ɭ˔], a umówmy się wygląda to okropnie.

Cytuj
Ciekawi mnie ten osamotniony nosowy dyftong. Czy pochodzi ze zlania się jakichś innych dźwięków?
Po części ze zlania się (występowały, krótko, ale jednak, nosowe odpowiedniki a, i oraz u - obecnie realizowane są jako ą właśnie), po części odziedziczone po pierwszej wersji języka. Dodatkowo część końcówek z etapu pierwszego i/lub drugiego przeszło w ten właśnie dyftong.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Czerwiec 19, 2017, 10:44:21
A masz na telefonie dyktafon? Ja na przykład te kilka nagrań zrobiłem właśnie nim. Jakość może nie powala, ale nie jest też tragiczna.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 19, 2017, 10:55:19
O tym nie pomyślałem, ale pomyślę.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 24, 2017, 00:15:11
Dzisiaj przedstawię najważniejsze zagadnienia gramatyczne języka olseskiego. Ostatnio poruszyłem zagadnienie tak zwanej harmonii akcentowej, która wpływa na fleksję. Wrócę też na chwilę do historii języka, bo od wersji pierwszej zmieniła się jego struktura. Początkowo olseski miał być językiem fleksyjnym, z mocnym wpływem tonów. Posiadał kilka wzorów odmian rzeczownika, w tym zróżnicowanie na klasy. Obecnie olseski w znacznym stopniu jest językiem aglutynacyjnym, gdzie akcent toniczny wpływa na niektóre końcówki. Ostatnie działania przesunęły też olseski w stronę języków izolujących i analitycznych.

Procesy fonetyczne
Obecnie procesy fonetyczne dotyczą w znacznej mierze słowotwórstwa i tylko czasami dotyczą odmian wyrazów. Będę zaznaczał odpowiednie procesy przy omawianiu poszczególnych działów.

Lenicja nagłosu:

p > f
t > s
k > h
ku > hu
f > ∅
s > f
x > s, j
h > x, w
v > ∅
w > ∅
j > ∅

I w sumie na tym moglibyśmy zaprzestać, gdyż jest to jedyny regularny i w miarę częsty proces fonetyczny w języku olseskim. Dwie formy lenicji x oraz h są spowodowane zlaniem dwóch wcześniejszych lenicji. Innymi, bardziej chaotycznymi procesami, które dodatkowo nie zaszły na całym obszarze językowym, są:

Wzmocnienie: głównie dotyczy nagłosu przesłoniętego przedrostkiem
p > b
t > d
k > g
b > m
d > n
f́ > ṕ
ś > ť

Osłabienie: głównie dotyczy wygłosu absolutnego wyrazu
ṕ > p
ť > t
ḱ > k
f́ > f
ś > s

Rzeczownik
Rzeczowniki w języku olseskim odmieniają się przez trzy przypadki, dwie liczby (szczątkowo dwie kolejne). Prawie całkowicie zanikł rodzaj rzeczowników, co prawda istnieją końcówki warunkujące rodzaj (płeć), jednakże nie wpływają one na odmianę. W trzeciej wersji języka wyróżnia się dwie podstawowe formy deklinacji: samogłoskową oraz spółgłoskową. Istnieje też mniejsza grupa rzeczowników odmieniana nieregularnie.

Odmiana samogłoskowa:
liczba pojedyńcza
liczba mnoga
nominativus
V
V:ą
accusativus
-x
V
prepositionalis
-b
-z

Odmiana spółgłoskowa:
liczba pojedyńcza
liczba mnoga
nominativus
C
accusativus
-ux
-e
prepositionalis
-a
-ez
Nominativus, czyli mianownik. Służy głównie do określania podmiotu w zdaniu. Mianownik może też wyrażać zawołania, acz niektóre rzeczowniki posiadają osobne formy wołacza, np.: pĕrt król, pérti! królu! W liczbie mnogiej mianownik zawsze posiada końcówkę .
Accusativus, czyli biernik. Służy do wyrażania dopełnień w zdaniu. W odmianie samogłoskowej liczba mnoga biernika równa jest podstawowej formie rzeczownika (mianownik liczba pojedyńcza).
Prepositionalis, czyli prepozycjonał. Służy do tworzenia wyrażeń przy- i poimkowych. W liczbie mnogiej zawsze kończy się spółgłoską z, w odmianie spółgłoskowej poprzedzoną samogłoską e.

Wspomniałem o dwóch szczątkowych liczbach w odmianie rzeczownika, są to: liczba podwójna oraz zbiorowa. Wszystkie formy tych liczb są niejako odrębne od podstawowych rdzeni. Ponadto ich użycie jest ograniczone do kilku wyrazów i utartych zwrotów, np. w przysłowiu, które moglibyśmy przetłumaczyć na polski Co dwie głowy to nie jedna: Pŏrza hókă káhálógul [ręka-N.dual robić-pres. dobry-sup.] (dosł. Obie ręce robią/działają najlepiej). Liczbą pojedyńczą pŏrza jest porzó. Liczba podwójna (jak i zbiorowa) jest odmieniana poprzez dodanie końcówki liczby pojedyńczej (N: pŏrza, A: pŏrzax, P: pŏrzab). Do najpopularniejszych wyrazów, które posiadają osobne formy tych liczb są:

Przymiotnik
Przymiotnik w języku olseskim pełni formę polskich: przymiotnika i przysłówka. Ta część mowy zawsze stoi za wyrazem określanym. Jeżeli stoi za rzeczownikiem, lub zaimkiem jest przymiotnikiem, jeżeli za czasownikiem jest przysłówkiem. Przymiotniki nie odmieniają się ani przez przypadki, ani przez liczby. W zamian za to stopniują się. Występują 4 stopnie: równy, wyższy, najwyższy oraz ekwatyw. Ostatni z nich wyraża taką samą intensywność cechy, np.: safăg dokładny, ehtísafăgul tak samo dokładny (jak). Stopniowanie odbywa się poprzez doklejanie końcówek:

stopień
końcówka
równy
C
wyższy
-ul
najwyższy
-ul + reduplikacja
ekwatyw
ehtí- + -ul


Czasownik
W języku olseskim czasownik jest najbardziej rozbudowaną fleksyjnie częścią mowy. Odmienia się przez czasy, tryby, osoby (jednakowoż przez liczby) oraz przeczenie. Ponad to posiada formę bezokolicznika, formę rozkaźnikową oraz stronę bierną w czasie przeszłym. Odmiana przez czasy, osoby oraz przeczenie realizowana jest aglutynacyjnie, jednak większość trybów wyrażana jest partykułami. Przeczenia oraz osoby są doklejane w formie przedrostków, zaś czasy przyrostków.  Występują też trzy rodzaje końcówkę bezokoliczników:

akcent wyższy
akcent niższy
brak akcentu
bezokolicznik
-a

Ponad to końcówki czasów posiadają trzy formy - zależne od akcentu rdzenia (dodaje się je po uprzednim usunięciu końcówki bezokolicznika):

akcent wyższy
akcent niższy
brak akcentu
czas teraźniejszy
czas przeszły
-ék
-ăs
-is
czas przeszły (s. bierna)
-vá
-vă
-jis

Główne zasady stosowania danej końcówki:Czasownik odmienia się przez osoby (domyślną formą jest trzecia osoba liczby pojedyńczej). Do nagłosu czasownika dokleja się de facto zaimki, odpowiadające danej osobie i liczbie:

osoba
liczba pojedyńcza
liczba mnoga
liczba podwójna
liczba zbiorowa
1.
ą(n)-
są(n)-
fu(n)-
wo(j)-
a(m)-
2.
se(t)-
sno(r)-
sna(n)-
3.
a(ť)-
y(ḱ)-
aťe(n)-
yḱe(n)-
Czasowniki olseskie posiadają także trzy formy przedrostków przeczących, zależnych od akcentu. Tutaj czasownik przyjmuje przyrostek zgodny z akcentem nagłosowym rdzenia czasownika:

akcent wyższy
akcent niższy
brak akcentu
przeczenie
í(r)-
huŏ(z)-
ha(z)-
Tryby w języku olseskim wyraża się poprzez analityczne konstrukcje, złożone z partykuły na początku zdania, oraz czasownika na końcu zdania. Wyjątek stanowi tryb rozkazujący, który tworzony jest poprzez usunięcie końcówki bezokolicznika. W olseskim występuje 9 trybów. Część z nich posiada dość wąskie użycie. Tradycyjnie do trybów zalicza się także wyznaczniki dokonaności czasownika.

tryb
partykuła
indicativus
imperativus
V:∅
conditionalis
se, pąs
opativus
pa
auditivus
lop
iterativus
tis
usitativus
ruf
progressivus
san
perfectivus
xe
Indicativus, czyli tryb oznajmujący. Jest podstawową formą czasownika, wyraża myśli neutralne, obiektywne. W większości przypadków jest równoważny polskiemu trybowi oznajmującemu.
Imperativus, czyli tryb rozkazujący. Wyraża rozkazy, nakazy. W części przypadków odpowiada polskiemu trybowi rozkazującemu.
Conditionalis, czyli tryb przypuszczający. Wyraża przypuszczenia, wątpliwości, niezdecydowanie. W części przypadków odpowiada polskiemu trybowi przypuszczającemu.
Opativus, czyli tryb proszący. Wyraża prośby, życzenia. W części przypadków odpowiada polskiemu trybowi przypuszczającemu, oraz złożeniom typu: proszę (o)..., życzę ci...
Auditivus, czyli tryb nieświadka. Wyraża myśli pochodzące z drugiej ręki, formułuje dystans mówiącego. Odpowiada polskim konstrukcjom typu: jakoby..., rzekomo..., ponoć...
Iterativus, czyli tryb wielokrotny. Wyraża krotności czynności, podkreśla ponadczasowość procesu. Odpowiada polskim czasownikom wielokrotnym oraz konstrukcjom typu: na pewno...
Usitativus, czyli tryb nawykowy. Podkreśla przyzwyczajenia i nawyki mówcy. W przypadku czasowników vă boleć (osobie mówiącej) oraz xísá boleć (osobie o której się mówi) użycie trybu nawykowego podkreśla, że jest to ból spowodowany przez długo trwającą chorobę. Odpowiada angielskiej konstrukcji used to, oraz polskim wyrażeniom typu: nawykłem..., jestem przyzwyczajonym do...
Progressivus, czyli tryb ciągły. Podkreśla czynności w chwili mówienia. Stosowany głównie w czasie teraźniejszym. Odpowiada w znacznej części angielskim czasownikom continuous oraz formom niedokonanym polskich czasowników.
Perfectivus, czyli tryb dokonany. Podkreśla dokonaność czasownika, mówi o czynnościach skończonych, przerwanych. Stosowany głównie w obu czasach przeszłych. Odpowiada w znacznej części formom dokonanym polskich czasowników. Ponadto tryb dokonany może być stosowany razem z trybem rozkazującym - wtedy partykułę xe umieszcza się za czasownikiem. Zabieg ten wzmacnia wypowiedź, często stosowany jest w przekleństwach.

Warto też zaznaczyć, że język olseski nie zna czasownika kazać, nakazać. W zamian tego stosuje się specjalną konstrukcję, z użyciem trybu rozkazującego. Konstrukcja ta pojawiła się w bajce Owca i konie: co człowiek nakazuje robić koniom
Cytuj
litl ejk rére hók
[co człowiek koń-A.pl. robić-imp.]
Jak widzimy konstrukcja ta wygląda tak: (niekonieczny) podmiot (ejk), dopełnienie (rére) oraz czasownik w trybie rozkazującym (hók). Aby zabronić (zakazać) czegoś, czasownik przyjmuje formę przeczącą.
Inne przykłady:
Nakazuje się atakować (ludziom). — Fúx snix. [kto(ś)-A. atakować-imp.]
Zakazuje się całować (ludziom). — Fúx haxątók. [kto(ś)-A. neg.-całować-imp.]
Dzieciom zakazuje się patrzeć. — Fárjo hasag. [dziecko-A.pl. neg.-patrzeć-imp.]
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 24, 2017, 14:55:11
Ciekawie się zapowiada, język sam w sobie też ciekawie brzmi. Ale mam parę pytań:
1) Czy zapowiada się jakieś własne pismo, a jeżeli tak - to jakiego typu? Chciałbym zobaczyć ten język zapisany po swojemu
2) Ciekawa ta reduplikacja - czy występują jej jeszcze jakieś inne ślady?
3) Ciekawy ten Usitativus - czy tryb nawykowy gdzieś występuje normalnie?
4) Mam wrażenie, że pomieszałeś tryby i aspekt - tryb, o ile dobrze pamiętam, to zjawisko związane ze stosunkiem mówiącego do wypowiedzi, a Progressivus czy Perfectivus nie mają takich znamion, ale za to mają wszystkie znamiona aspektu. Choć, mogło dojść do pomieszania aspektu i trybu (choć wydaje się to dziwne, gdyż niektóre połączenia trybów, jakie posiada język olseski, oraz tego, co u Ciebie jest trybem, a jak dla mnie aspketem, wydają się bardzo naturalne).
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 24, 2017, 15:47:25
Cytuj
Ciekawie się zapowiada, język sam w sobie też ciekawie brzmi.
Dziękuję! Nie ukrywam, że pierwszy raz na większą skale stosuję generator słów.

Cytuj
1) Czy zapowiada się jakieś własne pismo, a jeżeli tak - to jakiego typu? Chciałbym zobaczyć ten język zapisany po swojemu
Owszem pismo jest (bodajże od początku, acz możliwe, że powstało w czasie krótkiego istnienia wersji drugiej olseskiego). Jest pismem alfabetycznym, wzorowanym na koreańskim. Ostatnio chciałem zapisać coś w trzeciej wersji (tj. dostosowując pismo do zmian) i uznałem, że jest mało czytelnym. Głównie chodzi o to, że posiada rozróżnienia liter w postaci pętelek, które obok siebie zlewają się. Jak chcecie mogę zaprezentować je.

Cytuj
2) Ciekawa ta reduplikacja - czy występują jej jeszcze jakieś inne ślady?
Pierwotnie reduplikacją tworzyło się liczbę mnogą. Obecnie jej ślady występują w formach nieregularnych, odmianie przymiotników oraz słowotwórstwie.

Cytuj
3) Ciekawy ten Usitativus - czy tryb nawykowy gdzieś występuje normalnie?
No i teraz muszę zacząć dowód. Usitativusa wyszperałem przy okazji czytania o językach Indian. W uwielbianym ostatnio na forum języku nawaho/navajo, występuje cała gama trybów. W tym Usitativus. Nie mam pojęcia, czy jakiś inny język posiada ów tryb, acz myślę, że tak. A jeżeli nie, to nie jest tak nazywany.

Cytuj
4) Mam wrażenie, że pomieszałeś tryby i aspekt - tryb, o ile dobrze pamiętam, to zjawisko związane ze stosunkiem mówiącego do wypowiedzi, a Progressivus czy Perfectivus nie mają takich znamion, ale za to mają wszystkie znamiona aspektu. Choć, mogło dojść do pomieszania aspektu i trybu (choć wydaje się to dziwne, gdyż niektóre połączenia trybów, jakie posiada język olseski, oraz tego, co u Ciebie jest trybem, a jak dla mnie aspketem, wydają się bardzo naturalne).
Tamto było raz, teraz dwa. Ogólnie rzecz biorąc gramatycy olsescy pod system trybów podpinają ten rzekomy aspekt1. Mówię rzekomy, gdyż po pierwsze żaden z trybów (poza rozkazującym z dokonanym) nie może się ze sobą łączyć. Nie wiem jak jest w jakiś niszowych językach, ale w takim polskim aspekt może posiadać różne tryby (czytałbym, przeczytałbym). W olseskim tryby nie mogą posiadać aspektów. Po drugie chcę posłużyć się znowu językiem nawaho/navajo (https://en.wikipedia.org/wiki/Navajo_language#Verbs), gdzie występuję Progressivus w trybach, zaś aspekty podane są w drugiej kolumnie.

1 - Na potrzeby Kyonu: gramatycy oslescy będą albo wyróżniać, albo nie aspekt z trybów, coś na kształt od 3 do 7 rodzajów w polskim. Ponad to podział na same tryby jest tym korzystniejszy, że tworzy je się w taki sam sposób.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 24, 2017, 15:49:40
Okk, dobrze, jak jest w natlangach, to się nie czepiam.
Z chęcią zobaczyłbym pismo :)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 24, 2017, 15:55:26
Cytuj
Okk, dobrze, jak jest w natlangach, to się nie czepiam.
QED.

Cytuj
Z chęcią zobaczyłbym pismo :)
To wrzucę zdjęcie.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Czerwiec 24, 2017, 15:56:44
Coraz ciekawszy ten język się robi! Tak jak mówiłem wcześniej, jakiekolwiek inspiracje językami Indian, zwłaszcza navajo, szanuje mocno, a tutaj tego w bród.
Coraz większą ochotę mam tez na jakieś nagranie, choćby i w chujowej jakości nagrywanej ziemniakiem xd

Co do pisma - pewnie, pokazuj! Własne pismo zawsze dodaje językowi autentyzmu, a ja jestem bardzo ciekaw jak wygląda.
Poza tym, zakładając że pismo oleskie powstało pod wpływami starożytnego pisma ajniadańskiego, to tak teoretycznie na podstawie porównania z moim ragulem mógłbym spróbować wykuć też pismo Ajniadanów.       
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 24, 2017, 16:02:00
Cytuj
a tutaj tego w bród.
Raczej luźne skojarzenia, niż mocne inspiracje.

Cytuj
ziemniakiem xd
Może być młodym?

Cytuj
Poza tym, zakładając że pismo oleskie powstało pod wpływami starożytnego pisma ajniadańskiego, to tak teoretycznie na podstawie porównania z moim ragulem mógłbym spróbować wykuć też pismo Ajniadanów.       
To może być ciekawe. Jak uznacie za niewyraźne, to przerobię je pod wpływem pisma Ajniadanów, czo?
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Czerwiec 24, 2017, 16:06:29
Cytuj
Może być młodym?
Nada się.
Cytuj
To może być ciekawe. Jak uznacie za niewyraźne, to przerobię je pod wpływem pisma Ajniadanów, czo?
Jam najbardziej za
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 24, 2017, 16:34:02
Cytuj
Nada się.
Potrenuję to może, ale nie obiecuję.

Cytuj
Jam najbardziej za
I ja też.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 24, 2017, 17:01:42
Tymczasowe pismo olseskie:
Nie wiem jak dodać tu wprost obrazek z imgura  :-[
Ściągawka: http://imgur.com/a/pQKsO
Przykład użycia, na podstawie wersetów bajki Owca i konie: http://imgur.com/a/PBVjD oraz http://imgur.com/a/uLRBg
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 24, 2017, 17:03:50
Trochę greka, trochę Indochiny.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Czerwiec 24, 2017, 17:15:07
Otóż to, i dla ciekawostki jak wyglądał pierwowzór: http://imgur.com/a/Md7DS - tu w wersji zkomputeryzowanej, aczkolwiek bardzo kulawej.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Lipiec 03, 2017, 17:30:51
Ostatni większy spis gramatyczny na forum język olseskiego. Dzisiaj chcę przedstawić odmianę zaimków (chyba najbardziej archaiczną i złożoną w całym języku) oraz pokrótce przedstawić działanie liczebników/.
Zaimek
Zaimki osobowe i dzierżawcze w języku olseskim odmieniają się przez trzy przypadki, od dwóch do czterech liczb, niektóre posiadają rodzaje. Zaimki dzierżawcze zazwyczaj dołączane są do nagłosu rzeczownika.

Zaimki osobowe
osoba

liczba

rodzaj
1. os.
l. p.
1. os.
l. pd.
1. os.
l. mn.
1. os.
l. zb.
2. os.
l. p.
2. os.
l. pd.
2. os.
l. mn.
3. os.
l. p.
to
3. os.
l. p.
r.m.
3. os.
l. p.
r. ż.
3. os.
l. mn.
te
3. os.
l. mn.
r. m.
3. os.
l. mn.
r. ż.
nominativus
ą
woj

fun
a
set
sna
snor
hit
yḱ
hitĕm
aťĕm
yḱĕm
accusativus
únĕx
wójŏx
sánĕx
fúnŏx
ăx
sétŏx
snósnorŏx
snórŏx
hítŏx
aťŏx
yḱŏx
hitĕmŏx
aťĕmŏx
yḱĕmŏx
prepositionalis
una
wója
sana
funa
ă
seta
snóra
snora
hita
aťa
yḱa
hitĕma
aťĕma
yḱĕma

Zaimki dzierżawcze
osoba

liczba

rodzaj
1. os.
l. p.
1. os.
l. pd.
1. os.
l. mn.
1. os.
l. zb.
2. os.
l. p.
2. os.
l. pd.
2. os.
l. mn.
3. os.
l. p.
to
3. os.
l. p.
r.m.
3. os.
l. p.
r. ż.
3. os.
l. mn.
te
3. os.
l. mn.
r. m.
3. os.
l. mn.
r. ż.
nominativus
hasą̆
haswoj
hasą́
hasfun
ana
xaxet
xahna
xasnor
hahit
hajať
hawyḱ
hahitĕm
hajaťĕm
hawyḱĕm
accusativus
hásunĕx
háswojŏx
hásanĕx
hásfunŏx
anăx
xáxetŏx
xahnŏrŏx
xásnorŏx
háhítŏx
hájaťŏx
háwyḱŏx
hahitĕmŏx
hajaťĕmŏx
hawyḱĕmŏx
prepositionalis
hasuna
háswoja
hásana
hasfuna
ană
xaxeta
xahnóra
xasnora
hahita
hajaťa
hawyḱa
hahitĕma
hajaťĕma
hawyḱĕma
Pozostałe zaimki w znacznej części nie podlegają deklinacji: ten - e, tam - krág, gdzie, kiedy - in-, gdzie? - inaw?, kiedy? - inus?, nic - pesn, nigdy - vab, zawsze - jeka, wszyscy - huŏm.
Pewnym wyjątkiem jest część zaimków pytających i nieokreślonych (w olseskim są sobie w zasadzie równe), nie odmieniają się one jednak przez liczbę:
kto? ktoś
co? coś
nominativus
litl
accusativus
túx
fil
prepositionalis
kútr
tib

Liczebnik
Liczebniki w język olseskim stosowane są podobnie jak przymiotniki - stawia się je za rzeczownikiem określanym. Co więcej liczebniki mogą być porządkowe, wtedy mogą przyjmować odmianę taką jak przymiotnik, a przez to mogą się stopniować. Język olseski wykorzystuje dwunastkowy system liczenia.

liczba
licz. główny
licz. porządkowy
0
hyv
hyḱ
1
síḱ
2
fo
foḱ
3
kuo
kuoḱ
4
savt
savť
5
edé
edéḱ
6
af́á
af́áḱ
7
waw
wawḱ
8
krĭ, fosavt
krĭḱ, fosavť
9
xíx
xíś
10
vĕ, fojdé
vĕḱ, fojdéḱ
11
húd
húť
12
voj, fof́á
vojḱ
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Lipiec 12, 2017, 00:29:33
Na wiki przeniosłem wszystkie informacje na temat języka olseskiego. Od teraz najnowsze informacje będę umieszczał tutaj (http://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_olseski). Podczas przepisywania informacji wpadłem na pomysł, żeby ujednolicić zapis spółgłoski /l/, potem dookreśliłem allofony spółgłoskowe oraz dodałem jeden samogłoskowy. Wprowadziłem dwa nowe znaki: ü (określający zaokrąglenie) dla dwuznaków kü oraz hü - od teraz nie trzeba stosować form ku~uk oraz hu~uh oraz ł dla odróżnienia spółgłoski /l/ od /ɬ/. Oprócz zmian fonetycznych dookreśliłem liczebniki i formy gramatyczne. Dodałem informacje o imiesłowach, poszerzyłem liczebniki (z zapisem dwunastkowym), a teraz zaczynam tworzyć słowotwórstwo (podziękowania dla HP) i składnię. Obecnie język olseski posiada swoją czwartą wersję. Jakiekolwiek pytania? Czekam :-D

PS: Artykuł o olseskim jest 29. (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Specjalna:Najd%C5%82u%C5%BCsze_strony) najdłuższą stroną na wiki!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 12, 2017, 00:59:21
Dodałem informacje o imiesłowach, poszerzyłem liczebniki (z zapisem dwunastkowym), a teraz zaczynam tworzyć słowotwórstwo (podziękowania dla HP) i składnię. Obecnie język olseski posiada swoją czwartą wersję. Jakiekolwiek pytania? Czekam :-D
Fajnie wygląda ten zapis dwunastkowy. A co do słowotwórstwa - nie ma za co, każdy może podpatrzeć to trochę tu, to trochę tam. Czekam na więcej. W szczególności na jakieś teksty własne.

PS: Artykuł o olseskim jest 29. (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Specjalna:Najd%C5%82u%C5%BCsze_strony) najdłuższą stroną na wiki!
Dobrze, że niedługo wrzucam resztę znaków neszyjskich :)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Lipiec 12, 2017, 09:01:16
W sumie to jak na razie Olsowie są bodaj jedyną cywilizacją która nie używa systemu dziesiątkowego. Fajne urozmaicenie.
To co, kto stworzy naród z sześć-dziesiątkowym systemem ala Sumerowie? XD

Po kursach perskiego bardzo mocno szanuję wszelkie próby dążące do ujednolicenia zapisu. Także propsy za reformę liter l.

Cytuj
PS: Artykuł o olseskim jest 29. najdłuższą stroną na wiki!
Cytuj
Dobrze, że niedługo wrzucam resztę znaków neszyjskich :)
Szlag, chyba zostaję w tyle XD Dobrze że podczas kursów przyszło mi na myśl kilka smaczków do Wysokiej Mowy (mowy imperialnego dworu)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Lipiec 12, 2017, 20:21:16
Cytuj
Fajnie wygląda ten zapis dwunastkowy. A co do słowotwórstwa - nie ma za co, każdy może podpatrzeć to trochę tu, to trochę tam. Czekam na więcej. W szczególności na jakieś teksty własne.
Dziękuję! Teksty będą, na pewno, jednak na 99% nie w tym miesiącu.

Cytuj
Dobrze, że niedługo wrzucam resztę znaków neszyjskich :)
U Ciebie się nie liczy to, bo
a) znaki
b) słownik.

Cytuj
W sumie to jak na razie Olsowie są bodaj jedyną cywilizacją która nie używa systemu dziesiątkowego. Fajne urozmaicenie.
Dwunastka jest praktyczniejsza i lepsza: więcej dzielników, zgrabniejszy zapis większych liczb.

Cytuj
To co, kto stworzy naród z sześć-dziesiątkowym systemem ala Sumerowie? XD
Kyrie to już przesada - czy ich język też miał ten system, czy jeno pisali tak?

Cytuj
Po kursach perskiego bardzo mocno szanuję wszelkie próby dążące do ujednolicenia zapisu. Także propsy za reformę liter l.
Ano też uznałem, że tak będzie praktyczniej. Ordnung muss sein.

Cytuj
Szlag, chyba zostaję w tyle XD Dobrze że podczas kursów przyszło mi na myśl kilka smaczków do Wysokiej Mowy (mowy imperialnego dworu)
Widzę, że rywalizacja coraz gorętsza.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Lipiec 12, 2017, 20:38:22
Mam małe zastrzeżenie koncepcyjne. Olseski* ma przypadki: nominatiwus, akuzatiwus i prepositionalis, co idealnie się zbiega z moim senderoskim. Na pewno przypadek czy po prostu to jest jeden z częstych schematów językowych? :P

*jakkolwiek ta nazwa coś nie po polsku brzmi
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Lipiec 12, 2017, 20:46:56
Cytuj
Mam małe zastrzeżenie koncepcyjne. Olseski* ma przypadki: nominatiwus, akuzatiwus i prepositionalis, co idealnie się zbiega z moim senderoskim. Na pewno przypadek czy po prostu to jest jeden z częstych schematów językowych? :P
Zawsze jakoś nie podobały mi się języki z trzema przypadkami (zrażenie się do farsi?), jednak w końcu postanowiłem tak zrobić. Przypadek jet to na 100%, bowiem najstarsza wersja (z 2015 roku bodajże) miała już trzy przypadki.

Cytuj
*jakkolwiek ta nazwa coś nie po polsku brzmi
Tj?
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 12, 2017, 21:26:29
Cytuj
Mam małe zastrzeżenie koncepcyjne. Olseski* ma przypadki: nominatiwus, akuzatiwus i prepositionalis, co idealnie się zbiega z moim senderoskim. Na pewno przypadek czy po prostu to jest jeden z częstych schematów językowych? :P
Zawsze jakoś nie podobały mi się języki z trzema przypadkami (zrażenie się do farsi?), jednak w końcu postanowiłem tak zrobić. Przypadek jet to na 100%, bowiem najstarsza wersja (z 2015 roku bodajże) miała już trzy przypadki.
To akurat, sądzę, dość intuicyjny podział: rzeczownik pełniący funkcję podmiotu, dopełnienia i całej reszty (okolicznika i przydawki). Sam go używałem wielokrotnie. Wiele języków, w tym też wieloprzypadkowych ma ten podział (przynajmniej historycznie, gdzie potem doklejono poimki, jak w urartyjskim (tu też jeszcze przyimek dokleili, w ogóle, ciekawe są te języki tego czasu, a elamicki to chyba jeden z lepszych natlangów :) ).
Cytuj
*jakkolwiek ta nazwa coś nie po polsku brzmi
Tj?
Jeżeli rozumiem, to mamy Ols: Olsowie, a Ty dodałeś końcówkę -eski, która nigdzie nie występuje. Chyba powinien być Olski, Olsański czy coś.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Lipiec 12, 2017, 23:22:45
Cytuj
To akurat, sądzę, dość intuicyjny podział: rzeczownik pełniący funkcję podmiotu, dopełnienia i całej reszty (okolicznika i przydawki). Sam go używałem wielokrotnie. Wiele języków, w tym też wieloprzypadkowych ma ten podział (przynajmniej historycznie, gdzie potem doklejono poimki, jak w urartyjskim (tu też jeszcze przyimek dokleili, w ogóle, ciekawe są te języki tego czasu, a elamicki to chyba jeden z lepszych natlangów :) ).
Otóż to!

Cytuj
Jeżeli rozumiem, to mamy Ols: Olsowie, a Ty dodałeś końcówkę -eski, która nigdzie nie występuje. Chyba powinien być Olski, Olsański czy coś.
Hmm cóż, mi się olseski podoba, można by jakąś inną nazwę narodowości dorobić.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Lipiec 13, 2017, 00:36:38
Cytuj
W sumie to jak na razie Olsowie są bodaj jedyną cywilizacją która nie używa systemu dziesiątkowego. Fajne urozmaicenie.
To co, kto stworzy naród z sześć-dziesiątkowym systemem ala Sumerowie? XD
Moi pustynnicy używają mieszanego systemu piątkowo-dwójkowego :)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Lipiec 13, 2017, 00:38:38
Cytuj
W sumie to jak na razie Olsowie są bodaj jedyną cywilizacją która nie używa systemu dziesiątkowego. Fajne urozmaicenie.
To co, kto stworzy naród z sześć-dziesiątkowym systemem ala Sumerowie? XD
Moi pustynnicy używają mieszanego systemu piątkowo-dwójkowego :)
No to jeśli już jest takie tłumowe przyzwolenie na offtop, to powiem, że Enenkowie od samego początku używają systemu piątkowego. Zresztą, wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, mieli takowego używać Murzy.

Po prostu długo zajmuje mi publikowanie rzeczy na Wiki xD.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Lipiec 13, 2017, 15:32:28
Cytuj
Moi pustynnicy używają mieszanego systemu piątkowo-dwójkowego :)
Ale potrafią liczyć powyżej piątki? XD

Cytuj
No to jeśli już jest takie tłumowe przyzwolenie na offtop, to powiem, że Enenkowie od samego początku używają systemu piątkowego. Zresztą, wcześniej, jeśli dobrze pamiętam, mieli takowego używać Murzy.
Szczerze to też się zastanawiałem nad systemem piątkowym, ale uznałem, że jest za mały.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 05, 2017, 23:31:47
Język olseski doczeka się wkrótce słownika (http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik_j%C4%99zyka_olseskiego) na wiki. Póki co dodałem ziemianizmy, które są używane w tłumaczeniach, jednak nieobecnych na Kyonie z przyczyn chyba wiadomych. Wraz z tymi słowami słownik (na komputerze mym) zawiera przeszło 700 słów.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 06, 2017, 13:19:02
Dlaczego taki akurat dobór słów?
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 06, 2017, 13:45:13
Na podstawie Twoich materiałów do tłumaczenia (tj. te do samouczka).
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 06, 2017, 14:09:54
To chyba wiem nawet co :PPPP
:D
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 06, 2017, 14:17:09
Ano tak, list do Sułtana ;)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 11, 2017, 23:27:33
Rozpocząłem uzupełniać słownik polsko-olseski (http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik:J%C4%99zyk_olseski).
Z fajnych (wg mnie) rzeczy:
1. Język olseski odróżnia ciemny niebieski od jasnoniebieskiego (błękit) oraz ciemny zielony od jasnozielonego:
ciemny niebieski, granatowy - fájdarg (jasny niebieski - tłúnarg)
ciemny zielony - edavág (jasny zielony - térbag)
2. Kilka czasowników czuć:
czuć (ciepło) - íla
czuć (dotykiem), dotykać, dotknąć - túka
czuć (węchem), wąchać - strýta
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 11, 2017, 23:32:04
Te słowa brzmią trochę węgiersko, trochę skandynswsko.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 11, 2017, 23:36:22
Zapis pewnie trochę psuje, jednak nie powiem wzorowałem się na szwedzkim (akcent toniczny), tureckim, ale też arabskim i (bardzo pośrednio) na językach Indian.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 11, 2017, 23:40:13
Widzę,  indiańsko wygląda "ł" najbardziej.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 11, 2017, 23:41:19
Widzę,  indiańsko wygląda "ł" najbardziej.
Ano. Niestety nagrań indiańskich języków niezbyt sporo jest, a jak są to często pozostawiają wiele do życzenia.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 17, 2017, 20:20:48
Na wiki dodałem pismo olseskie (http://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_olseski#Pismo_olseskie). Do tego podpisy nazwy Hafănz Ołéṕes (na początku artykułu).
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Sierpień 17, 2017, 20:29:14
Bardzo mi się podoba. Ten znak dla "Ŭ" przypomina kotsowiskie "R".
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 17, 2017, 21:16:26
Bardzo mi się podoba. Ten znak dla "Ŭ" przypomina kotsowiskie "R".
Dziękuję!
Kiedy i je zobaczymy? :D
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Sierpień 17, 2017, 21:25:24
Już niedługo. Jak tylko dokończę reformę.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 17, 2017, 21:47:24
Ok, rozumiem ;D
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 17, 2017, 22:11:42
O, fajne pismo, na pewno będzie podstawą pisma nuaryjskiego! Aż chciałoby się zobaczyć jeden z Twoich tekstów w nim!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 17, 2017, 22:30:44
O, fajne pismo, na pewno będzie podstawą pisma nuaryjskiego! Aż chciałoby się zobaczyć jeden z Twoich tekstów w nim!
Póki co jest nagłówek na górze. Więcej póki co nie będzie. Sama bajka o tej przeklętej owcy jest jeszcze w wersji 3.0 (aczkolwiek nie wiem czy jakoś dużo zmian by było - (może) głównie ortograficzne (w łacince).

EDIT: A no i czekam na pismo nuaryjskie :D
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 17, 2017, 22:40:38
Siądę doń szybko! Będzie podchodziło trochę pod sylabariusz - jak dewanagari! :)
I jeszcze jedno - czy istnieją jakieś ich nazwy? Z chęcią zapożyczyłbym je!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 17, 2017, 22:46:11
I nie ma neszów w słowniku! Obrażon jeśm!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 17, 2017, 23:21:34
Siądę doń szybko! Będzie podchodziło trochę pod sylabariusz - jak dewanagari! :)
I jeszcze jedno - czy istnieją jakieś ich nazwy? Z chęcią zapożyczyłbym je!
Planowałem, ale nie wiem, bo olseski raczej nie ma naglosowych dźwiecznych spółgłosek - w każdym razie pomyślę. Jest kolejność, której na wiki nie zachowałem na razie.
I nie ma neszów w słowniku! Obrażon jeśm!
Jej racja :-( Jak będę miał czas to dodam - to chyba przez to, że w tej całej naszej liście toponimów Kyonu nie było na początku Neszów :-(
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 17, 2017, 23:26:02
To widzisz! Trzeba raz dwa to zrobić! :)
A pismo podoba mi się. Choć pismo nuaryjskie zatraci wiele fajnych cech Twojego pisma, to mam nadzieję, że też się spodobi!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 18, 2017, 07:59:13
Postaram się jak najgibciej :D
Uuu ciekawe. Jestem bardzo ciekaw tego.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 20, 2017, 18:17:52
Kraby Kaczmarskiego przetranskrybowane (http://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_olseski#Przyk.C5.82adowe_teksty) na alfabet olseski.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 20, 2017, 18:20:30
Szkoda, że nie jest poukładane zdanie po zdaniu, ale wygląda ciekawie. I po co zapisujesz spację? :P
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 20, 2017, 18:25:59
Mówisz, że lepiej będzie zdanie po zdaniu (tj.: łacinka-olseskie kropka, kolejne zdanie łac.-ols.)?
A dlaczego spacji nie mam zapisywać? O_O
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 20, 2017, 18:39:16
Nie, tylko po prostu może przykład zapisu dodaj w oddzielnej kolumnie - strasznie trudno się połapać co jest co u Ciebie.
Bo jest normalna spacja :P
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 20, 2017, 18:42:39
Nie, tylko po prostu może przykład zapisu dodaj w oddzielnej kolumnie - strasznie trudno się połapać co jest co u Ciebie.
Bo jest normalna spacja :P
Ok pokombinuję.
A no jest. Myślę, że to dobry wynalazek, chyba, że wprowadzę środkową kropkę.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 31, 2017, 21:33:51
Właśnie skończyłem słownik (http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik:J%C4%99zyk_olseski) olseski. Na chwilę obecną jest w nim przeszło 700 słów, a nowe (wraz z tłumaczeniami) będą do niego dodawane.

Samochwałka: Słownik języka olseskiego zajmuje 26292 bajty, artykuł o język olseskim 48841, więc oba artykuły sumarczynie zajmują 10. miejsce (75133 bajt) na liście najdłuższych artykułów na wiki!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 31, 2017, 21:42:06
Gratuluję! Życzę dalszego rozwoju! :)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Sierpień 31, 2017, 21:48:39
Dobra robota!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 31, 2017, 21:50:51
Zainspirowałeś mię do pracy mad słownikiem dziś dzień :)))
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Sierpień 31, 2017, 21:54:21
I ja muszę wreszcie przerzucić słownik kotsowiskiego. Ma on około 400 słów, ale przy praktycznie każdym tłumaczeniu tekstu tworzę nowe, więc ta liczba stale rośnie.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Sierpień 31, 2017, 21:58:43
Weź, bo poczułem się głupio z moją mizerną liczbą słów w słowniku i panującym tam burdelem xD Trzeba będzie coś z tym zrobić!

W każdym razie - brawo, szanuję włożony trud i życzę olseskiemu i całej Monarchii dalszego rozwoju!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Sierpień 31, 2017, 22:11:13
Gratuluję! Życzę dalszego rozwoju! :)
Dobra robota!
Zainspirowałeś mię do pracy mad słownikiem dziś dzień :)))
Dziękuję wam! Dzięki Wam chce się pracować, bo nie czuje się, że wypisuje listy słów ot by były ;D

I ja muszę wreszcie przerzucić słownik kotsowiskiego. Ma on około 400 słów, ale przy praktycznie każdym tłumaczeniu tekstu tworzę nowe, więc ta liczba stale rośnie.
To dobrze, mogę wam już powiedzieć, że mam kolejny tekst (https://www.youtube.com/watch?v=kF7dWcvm4MQ) na olseski do tłumaczenia (glossy już rozpisałem sobie). Czekamy też na Twój słownik. Dodam jeszcze, że poprawiłem (podzieliłem na wersy) Kraby.

Weź, bo poczułem się głupio z moją mizerną liczbą słów w słowniku i panującym tam burdelem xD Trzeba będzie coś z tym zrobić!

W każdym razie - brawo, szanuję włożony trud i życzę olseskiemu i całej Monarchii dalszego rozwoju!
Oj tam - motywacja nie jest zła! :D
No i dziękuję! Wam wszystkim też życzę rozwoju języków i państw :D
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Październik 01, 2017, 00:14:07
W hołdzie Katalonii
Ujłĕ Katalúnjax (https://www.youtube.com/watch?v=aX4eZ1fpYwA)
(http://jezykotw.webd.pl/w/images/9/91/E_ols.png)(http://jezykotw.webd.pl/w/images/b/b4/V_ols.png)(http://jezykotw.webd.pl/w/images/c/c6/P_ols.png)(http://jezykotw.webd.pl/w/images/e/ec/Á_ols.png)
(http://jezykotw.webd.pl/w/images/5/59/L%27estaca_OLS.png)

Evpá (Pal)
Siset ty̆rŏḱ únĕx pănzék
Vsa ejbą, un văbab amwazküenis
Jus fénix fyl húfax ky amkéwątăs
Ny abábjín fyl hútĕ ky łertis
Apănzék: lulí evpáx hasesaga
Evpá e hüŏmux kĕhüí   
Jus hazamhasílą
Ăx toḱágux piṕes inadĭją

Jus amjemą, evpá sewí
Izi snóma xotimṕ ítíbă
Komą́ sewí, sewí, sewí
Fríka hítŏx hazyzŭldą
Hf́ót hójt sejemą łibg
Ny krág ąjemą łibg
Komą́ sewí, sewí, sewí
Ny fsy̆x piṕes amejbą.

Polski przekład Agnieszki Rurarz (w tłumaczeniu na olseski słowo mur zmieniłem na oryginalny pal):
Mur
Stary Sizet kiedyś mówił mi -
staliśmy w bramie, był świt,
gdyśmy czekali na słońca wschód
i samochodów rósł szum.
Mówił: czy muru nie widzisz?
Wszystkich nas trzyma ten mur
Gdy nie będziemy bronić się
Zagrodzi nam każdą z dróg

Gdy uderzymy, runie mur
Nie może przecież wiecznie trwać
Na pewno runie, runie, runie
Nie pozostanie po nim ślad
Jeśli uderzysz mocno tu
A ja uderzę mocno tam
Na pewno runie, runie, runie
I wolny będzie każdy z nas

Oryginał Lluisa Llacha:

L'estaca
L'avi Siset em parlava
de bon matí al portal
mentre el sol esperàvem
i els carros vèiem passar.
Siset, que no veus l'estaca
on estem tots lligats?
Si no podem desfer-nos-en
mai no podrem caminar!

Si estirem tots, ella caurà
i molt de temps no pot durar,
segur que tomba, tomba, tomba
ben corcada deu ser ja.
Si jo l'estiro fort per aquí
i tu l'estires fort per allà,
segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Październik 01, 2017, 09:27:41
Fajnie się prezentuje pismo :)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Październik 01, 2017, 11:13:23
Dziękuję, ale dużo daje tutaj czcionka ;)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Październik 01, 2017, 13:14:58
Ano, prima sort!
Ja będę niedługo startował z pismem neszyjskim, ale nie jestem pewien, na ile one będzie przerabiana na wektorowe. A powinna!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Październik 01, 2017, 21:15:12
Zoboczymy :D
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Listopad 28, 2017, 20:10:49
Zreorganizowałem trochę artykuł o językach oldyjskich. Przy okazji dodałem notatkę o wzajemnym zrozumieniu języków oldyjskich (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Języki_oldyjskie#Wzajemne_zrozumienie_j.C4.99zyk.C3.B3w).
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 28, 2017, 20:38:55
Odjąłeś fylski, to fajno!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Listopad 28, 2017, 20:46:40
Odjąłeś fylski, to fajno!
Odjąłem.

Pochwalę się jeszcze jedną zmianą, tym razem w artykule o olseskim:
Wzajemne zrozumienie z językami regionu (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_olseski#Wzajemne_zrozumienie_z_j.C4.99zykami_regionu)
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Listopad 28, 2017, 23:18:05
I ajdyniriański jest, jak miło! XD
W sumie porównanie polski-arabski całkiem trafne, tylko jak tak to zastanawiam się jak wyglądałoby wzajemne zrozumienie na linii ajdyniriański-szyszeński-orański? Polski-niemiecki czy raczej polski-perski/hindi? 
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Listopad 29, 2017, 18:47:07
I ajdyniriański jest, jak miło! XD
W sumie porównanie polski-arabski całkiem trafne, tylko jak tak to zastanawiam się jak wyglądałoby wzajemne zrozumienie na linii ajdyniriański-szyszeński-orański? Polski-niemiecki czy raczej polski-perski/hindi? 
Raczej polski-perski. Wiesz cholerę czasu minęło, cholerę to też jest kilometrów, do tego we względnej izolacji, lub mocnej olsenizacji. Myślę, że jakieś podstawowe słowa mogą być łudząco podobne, jak te pseudoporównania turbosłowian o polskim pochodzeniu Ved, czy sanskrytu. Po za tym to nie szyszeński, ino szomemski, szyszeński to ten na północ od olseskiego, z jego rodziny.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Grudzień 30, 2017, 17:56:31
Ogłaszam wszech i wobec, że dzisiejszym dniem ukończyłem artykuł o mym sztandarowym języku (http://jezykotw.webd.pl/wiki/Język_olseski), języku olseskim.
Dodałem:
1. Zapis olseski do wszystkich kategorii gramatycznych.
2. Zmieniłem porządek zaimków, przy okazji całkowicie przebudowując zaimek dzierżawczy (spore uproszczenia)
3. W końcu(!) zrobiłem słowotwórstwo olseskie, z przykładami.
4. Dodałem zapis olseski do ostatnich dwu przykładów (Owca i konie oraz Źwierzęta kaszubskie).
Ostatecznie, artykuł o języku olseskim powędrował na lokatę siódmą, jeśli chodzi o najdłuższe artykuły na naszej wikipedii, pokonuje tak wspaniałe twory jak: ‎Związek Ahtialański, czy Język ajdyniriański.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Grudzień 30, 2017, 18:01:36
Gratuluję, widziałem właśnie, że ostatniej nocy dużo pracowałeś.
Gratuluję!
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Caraig w Grudzień 30, 2017, 18:50:18
Winszuję objętości, ale przede wszystkim ciekawego języka. Podoba mi się brzmienie (jakkolwiek pokracznie bym nie starał się tego wymówić :P) chociaż łacinka jest straszna xD
No ale szczęśliwie ma własne pismo.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Grudzień 30, 2017, 21:47:21
Dziękuję wam wszystkim! :D
Cytat: Caraig
Podoba mi się brzmienie (jakkolwiek pokracznie bym nie starał się tego wymówić :P)
Dziękuję, przypominam, że języka można posłuchać (ostatni przykład w przykładowych tekstach).
Cytat: Caraig
chociaż łacinka jest straszna xD
Na prawdę?
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Grudzień 31, 2017, 02:10:08
Pluur, gratuluję!
Mnóstwo pracy włożone, ale efekt świetny :D
Cytuj
Na prawdę?
Wiesz, to nie są do końca moje klimaty estetyczne, ale z drugiej strony cenię oleską łacinkę z powodu takiego indiańskiego klimatu który nadaje językowi
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Grudzień 31, 2017, 10:24:18
Gratuluję, świetnie opisany język!
Podoba mi się jego intrygująca fonetyka (szczelinowe ejektywy! xD) i zapis.
Tytuł: Odp: Język olseski
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Grudzień 31, 2017, 15:51:14
Znowóż dziękuję za dobre słowa! :D Bez takowych nie chciałoby mi się tego w ogóle robić.

Cytat: Borlach
Wiesz, to nie są do końca moje klimaty estetyczne, ale z drugiej strony cenię oleską łacinkę z powodu takiego indiańskiego klimatu który nadaje językowi
W sumie nie patrzałem na to w ten sposób, ale ogonek, ł oraz oznaczenie akcentów może takie coś podsuwać. Dobrze, że chociaż to naśladuje języki indiańskie :D Ja na ten zapis zawsze patrzałem w sposób czysto praktyczny: chcę mieć opisane na samogłoskach ich wymowę, to samo ze spółgłoskami - na co to komplikować? Jestem przekonania, że jeden dźwięk jeden symbol, co przy tak obszernej ilości dźwięków udało mi się osiągnąć.

Gratuluję, świetnie opisany język!
Podoba mi się jego intrygująca fonetyka (szczelinowe ejektywy! xD) i zapis.
Oj tam intrygująca... Po prostu bardzo wyrównana (porównaj rząd /b/, /d/, który wpisuje się w szczelinowe ejektywy).