Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Todsmer w Maj 22, 2012, 22:28:33

Tytuł: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 22, 2012, 22:28:33
Kontynuując temat stąd (http://www.conlanger.fora.pl/tlumaczenia,4/imiona-i-nazwiska-obcego-pochodzenia,223.html), podaję transkrypcję nazwisk. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem w wymowie :)

Nazwiska:
Deng Xiaopeng / 邓小平
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Михаил Серегевич Горбачёв
Lech Wałęsa
Charles de Gaulle
Joseb Dżugaszwili / იოსებ ჯუღაშვილი
Franklin Delano Roosevelt
Haile Selassie
Mohandas Karamchand Gandhi
Adolf Hitler
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی
Icchak Rabin / יצחק רבין
Nelson Rolihlahla Mandela

Hellingijø:
Deng Ssjaopeng
Mihaiw Sjergjejebitss Gorbatssof
Leh Bawensa
Ssarls ðe Gol
Josif Ddugassfili
Franklin Delano Ruzbelt
Hajle Selasje
Mohanðaz Karamtssant Ganði
Adolf Hitler
Ruhollah Musabi Homejni
Itshak Rabin
Nelson Rolilala Mandela

Niektóre imiona i nazwiska zapisywane oryginalnie alfabetem łacińskim zapisać można także tak:
Lekh Balesa
Kharles de Gaulle
Franklin Delano Roosebelt
Mohandas Karamkhand Gandhi
Adolf Hitler
Nelson Rolihlahla Mandela
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Maj 22, 2012, 23:01:06
Rodzki:

Deng Xiaoping: Cavpin Ten
Michaił Gorbaczow: Mikäjel Gorbatšåv
Lech Wałęsa: Lestek Valensa
Charles de Gaulle: Karel Gol
Joseb Dżugaszwili: Josep Dšugašvili
Franklin Delano Roosevelt: Vranklin Delano Rosvelt
Haile Selassie: Chajle Silase
Mohandas Karamchand Gandhi: Machatma Mochandas Karamtšand Gandi
Adolf Hitler: Adålf Chitler
Ruhollah Musawi Chomeini: Ruchålach Musavi Chomejni
Icchak Rabin: Itschak Rabin
Nelson Rolihlahla Mandela: Nelsån Rolilala Mandela

Jak zwykle, absurd goni absurd, ale to Krajowa Rada Języka Rodzkiego i Nazw Własnych, nie ja.

Lędzki:

Deng Xiaoping: Siao-pching Teng
Michaił Gorbaczow: Michaił Gorbaczow
Joseb Dżugaszwili: Josif Dżugaszwili
Haile Selassie: Haile Selassie
Mohandas Karamchand Gandhi: Mahátmá Móhandás Karamczand Gándhí
Ruhollah Musawi Chomeini: Rúholláh Músawí Chomejní
Icchak Rabin: Jicchak Rabin

Wypisałem tylko te, które się transkrybuje, bo przy tych co się w oryginale zapisuje w alfabecie łacińskim, nic się nie zmienia.
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Lipiec 03, 2012, 00:22:03
[...........]
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Feles w Lipiec 03, 2012, 00:44:00
Cytuj
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی
W ogóle to to są jakieś bzdury, w tym arabskim tekście jest napisane coś o Ałłachu... I to dwa razy.
Ajatollah Ruhollah Musawi Chomeini
:-)

--

Raàyepèye:

Dę Siaupę - tònò siawòpinò
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow - mihayirò seròeyewusè oròpasèwò
Lech Wałęsa - reh wòre(nò)sè
Charles de Gaulle - sèròresè tòorò
Joseb Dżugaszwili - (towòrisi) sètarinò, yèsepò siàsèwuri
Franklin Delano Roosevelt - fòranòhrinò tòrano rusèwòròtò
Haile Selassie - hayire serasiye
Mohandas Karamchand Gandhi - (mahatòma) mohanòtasè àramòsènòtò ànòtu
Adolf Hitler - atoròfò hitòrerò
Ruhollah Musawi Chomeini - (ayètorah) ruhorah musèwu homeyini
Icchak Rabin - yisèhah rapinò
Nelson Rolihlahla Mandela - neròsènò rorisèsè manòtòra
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Lipiec 03, 2012, 11:38:10
...Czy Tatlimui jest brzydkim językiem?

Nie :-) Mnie się podoba.
--------------------------------------
Angiulski:
Deng Xiaopeng / 邓小平      Deng Shjau Peng
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Михаил Серегевич Горбачёв Mihaïl Ssjergjejevich Gorbachov
Lech Wałęsa Leh Vawe͂ssa
Charles de Gaulle Sharl de Gol
Joseb Dżugaszwili / იოსებ ჯუღაშვილი Jossep Dshugashvili
Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Rowsvelt
Haile Selassie Haïle Sselassië
Mohandas Karamchand Gandhi Mohendas Keremchend Gandi
Adolf Hitler Adolf Hitler
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی  Roeholahe Moessavieë Homeïnie
Icchak Rabin / יצחק רבין Jizhak Rabin
Nelson Rolihlahla Mandela Nelssen Holiessassa Mandela

Talmorski:
Teng Sjaw Pheng
Mihaíll Sjergjéjevitj Gorbatxóv
Leh Vawénsa
Xarl de Gol
Jósjif Dzxugaxvíli
Fránklên Dêlánow Rówzvêllt
---
Móghêndas Kếrêmtxênd Gándghi
Ádolf Hếtler
Ruhol'láhe Musavíje Homeiní
Jitshák Rabín
Néllsên Holísjasja Mandéla
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Lipiec 04, 2012, 22:30:17
[...........]
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Lipiec 05, 2012, 03:00:30
Burgundzki, jako język zapisywany alfabetem łacińskim, nie transliteruje nazwisk z innych języków, które są zapisywane tym językiem, a beznadziejni burgundzcy dziennikarze i inni użytkownicy nie przejmują się zbytnio, że ten język ma pewne zasady transliterowania nazwisk. Niemniej, ci, których to obchodzi, stosują następujący zapis:

Deng Xiaopeng - Teng Sya-oping
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow - Michail Sergevich Gorvatyov
Joseb Dżugaszwili - Iosev Yugasvili
Ruhollah Musawi Chomeini - Ruholla Musavi Chomeini
Icchak Rabin - Yisak Rabin[
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Lipiec 12, 2012, 00:15:11
Ciuwen:

Deng Xiaoping: Xiâwpìgλi Dêg
Michaił Gorbaczow: Miha'elλi Gulbacuw
Lech Wałęsa: Leλi Fawensa
Charles de Gaulle: Kalλi Gul
Joseb Dżugaszwili: Jusepλi Zugaxuili
Franklin Delano Roosevelt: Raglinλi Rusuet
Haile Selassie: Hajleλi Selasie
Mohandas Karamchand Gandhi: Muhandaλi Gandi
Adolf Hitler: Adupλi Hitlel
Ruhollah Musawi Chomeini: Ruhullaλi Humejni
Icchak Rabin: Jithakλi Labin
Nelson Rolihlahla Mandela: Nelsunλi Mandela
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Sierpień 05, 2012, 12:55:00
Język in:
Deng Xiaopeng / 邓小平
Doeng Xiau-poeng

Michaił Sergiejewicz Gorbaczow
Mi-xa-i-lu Sie-ru-ghie-ye-vi-ci Go-ru-ba-cio-vu

Lech Wałęsa
Le-xu Va-oeng-sa

Charles de Gaulle
Sha-ru-lu de Go-lu

Joseb Dżugaszwili
Yo-sep Dzhu-ga-xe-vi-li

Franklin Delano Roosevelt
Fu-ran-ku-lin De-la-no Rou-zu-ve-lut

Haile Selassie
Xa-i-le Se-la-sie

Mohandas Karamchand Gandhi
Mo-hen-da-su Ke-rem-chen-du Gan-di

Adolf Hitler
A-do-luf Hit-le-ru

Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی
Ru-xo-lu-la-he Mu-se-vi-ye Xo-mei-ni

Icchak Rabin / יצחק רבין
I-tsu-xa-cu Ra-bin

Nelson Rolihlahla Mandela
Ne-lu-sen Xo-li-sa-sa Man-de-la
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Sierpień 11, 2012, 16:05:17
Zapadni:

Deng Xiaoping: Týn Šjăŭpín
Михаи́л Серге́евич Горбачёв: Michaíl Sjergjejévič Gorbačóv
Lech Wałęsa: Lech Valãsa
Charles de Gaulle: Šárl dy Gol
Joseb Dżugaszwili: Ijoseb Besărijonis dze Džuhăšvily
Franklin Delano Roosevelt: Vrěnklyn Delynóŭ Róŭzyvélt
Haile Selassie: Hajle Silasí
Mohandas Karamchand Gandhi: Móhyndás Kjerymtšend Gándhi
Adolf Hitler: Adolp Hitlă
Ruhollah Musawi Chomein: Rúholláhe Músävíje Chomejní
Icchak Rabin: Jicchak Rabin
Nelson Rolihlahla Mandela: Cholýšaša Mandéla
Marja Salomea Skłodowska/Marie Skłodowska-Curie: Mar'ja Salomea Sklodovská/Marí Sklodovská Kuríjová
Kerli Kõiv: Kerli Kuivová
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Listopad 12, 2012, 22:58:28
To i ja dorzucę swoje jedenaście nazwisk.

Deng Xiaoping: S̗jawphing Tĕng
Михаи́л Серге́евич Горбачёв: Mixaíl Sjergjéjevits̗ Gorbats̗ov
Lech Wałęsa: Lēx Valewsa
Charles de Gaulle: S̗arl dĕ-Gol
Joseb Dżugaszwili: Josif Vissarijonovits̗ Dz̗ugas̗vili, Josif Stalin
Franklin Delano Roosevelt: Frānklĕn Délĕno Rozvelt
Haile Selassie: Hejle Sēlasi
Mohandas Karamchand Gandhi: Móhĕnd̗as Kĕ́rĕmts̗ĕnd̗ Gānd̗i
Adolf Hitler: Adolf Hitler
Nelson Rolihlahla Mandela: Nelsĕn Xolýlala Mandēla
Maria Salomea Skłodowska/Marie Skłodowska-Curie: Marja Salomēa Sklodovska / Marí Sklodowská-Kyrí
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Listopad 30, 2012, 20:20:54
2.0
邓小平 - Gjaoping Teng
Михаил Серегевич Горбачёв - Mighail Sergjejevich Gorbachov
იოსებ ჯუღაშვილი - Joseb Djugashvili (Jósef Stalin)
آیت الله روح الله موسوي خمینی - Rúhola Músävi Ghomeini
יצחק רבין - Gjitsghak Rabín
Владимир Владимирович Путин - Vladimir Vladimirovich Putin
Ἀριστοτέλης - Aristotel
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Draco332 w Listopad 25, 2016, 22:49:18
Deng Xiaopeng / Deng Chyaopeng
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Michaiw Sergyeyefici Gorbaciof
Lech Wałęsa / Lech Fawẽsa
Charles de Gaulle / Ciarls de Gawle
Joseb Dżugaszwili / Joseb Jugassfili
Franklin Delano Roosevelt / Ffranklin Delano Rwsfelt
Haile Selassie / Hayly Selasy
Mohandas Karamchand Gandhi / Mohandas Karamchand Ganddi
Adolf Hitler / Adolff Hitler
Ruhollah Musawi Chomeini / Ruholah Mwsawi Chomeini
Icchak Rabin / Ichak Rabin
Nelson Rolihlahla Mandela / Nelson Rolihlahla Mandela
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Lipiec 21, 2017, 11:37:02
Kotsowiski:
Deng Xiaopeng / 邓小平 - Тоенг Сьаупхінг
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Михаил Серегевич Горбачёв - Міхаіл Сьергьејевічь Горбачьов
Lech Wałęsa - Лех Вауенса
Charles de Gaulle - Шарл де Голл
Joseb Dżugaszwili / იოსებ ჯუღაშვილი - Јозеф Џуғашвілі
Franklin Delano Roosevelt - Франклін Делано Рузвелт
Haile Selassie - Хајле Силласе
Mohandas Karamchand Gandhi - Мохандас Карамчанд Гандхі
Adolf Hitler - Адолф Хітлер
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی - Рухоллах Мусаві Хомеіні
Icchak Rabin / יצחק רבין - Іцхак Рабін
Nelson Rolihlahla Mandela - Нелсон Ролілала Мандела
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Icefał w Lipiec 21, 2017, 11:53:06
Właśnie zauważyłem że większość osób tu nie wie że Roosevelt czyta się jako /ˈɹoʊ.zə.vɛlt/, nie /ˈɹuː.zə.vɛlt/
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Lipiec 21, 2017, 11:57:28
Moi czytają [ruzvɛɫt] najczęściej, tradycja.
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Siemoród w Lipiec 21, 2017, 12:37:24
Nowosłowiański:
Deng Xiaopeng / 邓小平 - Тънгъ Сꙗѵпингъ
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Михаил Серегевич Горбачёв - Мїхаилъ Сєргїѥвићь Гърбачєвъ
Lech Wałęsa - Льстъкъ Валѫса
Charles de Gaulle - Каролъ їзъ Гaллъ
Joseb Dżugaszwili / იოსებ ჯუღაშვილი - Їѡсипъ Џугашвиль
Franklin Delano Roosevelt - Франк҄їскъ Дєлано Рѹзвєлтъ
Haile Selassie - Аїлє Сєлассїє
Mohandas Karamchand Gandhi - Моандасъ Карамчандъ Гандь
Adolf Hitler - Адолфъ Їтлєръ
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی - Рѹолла Мѹсавь Хомєїнь
Icchak Rabin / יצחק רבין - Їсакъ Рабїнъ
Nelson Rolihlahla Mandela - Нєлсонъ Ролїлала Мандєла
Да, новословѣньскъ ѩзъıкъ тълмачить їмєна.

@subsubOP > poprawione
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Obcy w Lipiec 21, 2017, 17:04:08
Germański:

Deng Xiaoping - Teng Šauping
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow - Michaïl Sergeievitš Gorbatšov
Lech Wałęsa - Lech Vauänsa
Josif Dżugaszwili - Josif Dƨ̌ugašvili
Haile Selassie - Haile Sellase
Mohandas Karamchand Gandhi - Mohandas Karamtšand Gandi
Ruhollah Musawi Chomejni - Ruholla Musavi Homeini
Icchak Rabin - Itshak Rabin

W germańskim nie transkrybuje się z większości języków używających łacinki (z wyjątkiem m.in. bałtyckich, większości słowiańskich i węgierskiego), chyba że dana nazwa jest bardzo przyswojona. W przypadku języków wschodnioazjatyckich jest wybór między rodzimą a angielską transkrypcją.
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Lipiec 21, 2017, 19:15:00
Cytuj
Да, новословѣньскъ ѩзъıкъ тълмачить їмєна.
Cytuj
Їцьхакъ Рабїнъ
To nie powinno być raczej coś w stylu Їзаакъ?
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Toyatl w Kwiecień 23, 2019, 17:00:48
Deng Xiaopeng / 邓小平 - Teŋ Şáupeŋ
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Михаил Серегевич Горбачёв - Míx'al Sérgeyeuic Górbacou
Lech Wałęsa - Lex Fauénsa
Charles de Gaulle - Şáral de Gól
Joseb Dżugaszwili / იოსებ ჯუღაშვილი - Yósef Jogaşuíli
Franklin Delano Roosevelt - Faráŋlin Deláno Rósefeł
Haile Selasie - Háyle Selásye
Mohandas Karamchand Gandhi - Móhandas Káramcan Gándi
Adolf Hitler - Ádoł Hítlar
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی - Roholláh Mósaui Xómayni
Icchak Rabin / יצחק רבין - Ícxaq Rábin
Nelson Rolihlahla Mandela - Nélson Rolíłała Mandéla
Winston Churchill - Uínson Córcil
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Kwiecień 23, 2019, 17:43:13
Jaki dźwięk jest zapisywany przez ł?
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Toyatl w Kwiecień 23, 2019, 17:44:24
Jaki dźwięk jest zapisywany przez ł?
[t͡ɬ]
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Grudzień 23, 2019, 16:37:37
Tym razem buański, żeby nie było, że nic z nim nie robię.
Buańczycy (na Żybie) zagraniczne nazwy piszą często używając transliteracji z zapisu kotsowiskiego alfabetem buańskim rozszerzonym o kilka djakrytyków, jednak częściej używane doczekują się adaptacji fonotaktycznej.

Deng Xiaoping / 邓小平 - De•eñ Sa•o•pi•iñ
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Михаил Серегевич Горбачёв - Mi•ha•il Se•re•ge•je•vi•ic Go•ro•ba•co•of
Lech Wałęsa - Le•he Va•we•en•sa
Charles de Gaulle - Sa•ra•ly Dy Go•ol
Joseb Dżugaszwili / იოსებ ჯუღაშვილი - Jo•si•if Xu•ga•as•vi•li
Franklin Delano Roosevelt - Fa•ra•an•ki•li•in De•la•no Ru•us•ve•el•te
Haile Selassie - Ha•i•le Sy•la•as•se
Mohandas Karamchand Gandhi - Mo•ha•an•da•as Ka•ra•am•ca•an•da Ga•an•di
Adolf Hitler - A•do•ol•fo Hi•it•le•re
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی - Ru•ho•ol•la•ha Mu•sa•vi Ho•me•i•ni
Icchak Rabin / יצחק רבין - Ic•ha•ak Ra•bi•in
Nelson Rolihlahla Mandela - Ne•el•so•on Ro•li•la•la Ma•an•de•la
Tytuł: Odp: Transkrypcja nazwisk
Wiadomość wysłana przez: Úlfurinn w Grudzień 25, 2019, 18:17:02
W erutacie zapis nazwisk luźno nawiązuje do wymowy oryginalnej, jednak zgodnie z fonotaktyką:

Deng Xiaoping / 邓小平 - Tën Şyav Phin [tɘn ʃʲɑw pʰin]
Michaił Sergiejewicz Gorbaczow / Михаил Серегевич Горбачёв - Myihäyiv Syirqyeyiviçy Qërëbëçyof [ˈmʲihajiw sʲirəˈgʲejiwiʧʲ gəˈrəbəʧʲof]
Lech Wałęsa - Leh Vävenesä [leh waˈwenesa]
Charles de Gaulle - Şährël Dë Qol [ʃaˈhrəl də gol]
Joseb Dżugaszwili / იოსებ ჯუღაშვილი - Yoseb Cuqhräşvili [joˈseb ʤuˈghraʃʷili]
Franklin Delano Roosevelt - Fränäqlin Delënov Rovëzëvelët [ˈfranakˡin ˈdelənow rowəˈzəwelət]
Haile Selassie - Häylë Sılase [haˈjˡə ˈsɯlase]
Mohandas Karamchand Gandhi - Mohënëdäs Kërëmëçënëd Qänëdhi [moˈhənədas kərəˈməʧənəd ˈganədʰi]
Adolf Hitler - Ädolëf Hitler [ˈadoləf hiˈtˡer]
Ruhollah Musawi Chomeini / آیت الله روح الله موسوي خمینی - Ruholëlahe Musäviye Homeyini [ruhoˈləhɑhe muˈsawije hoˈmejini]
Icchak Rabin / יצחק רבין - Yixhäk Rhäbin [jiˈʦʰak rʰaˈbin]
Nelson Rolihlahla Mandela - Nelëson Holişläşlä Mänëdelä [ˈneləson hoˈliʃˡaʃˡa maˈnədela]