Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Ghoster w Czerwiec 10, 2012, 23:39:53

Tytuł: Schemat Przemówienia
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Czerwiec 10, 2012, 23:39:53
Ten temat z tłumaczeniami będzie się nieco różnił od poprzednich; otóż każdy użytkownik będzie wybierał swoją własną kombinację z tego schematu przemówienia (http://zypher.fm.interia.pl/sciaga_przemowienia.jpg) i tłumaczył go. Taki tekst nie będzie znaczył *zasadniczo* wiele, ale na pewno zwiększy zasób słownictwa w naszych konlangach o wyrazy, które na pewno byłoby dość trudno wprowadzić. Innymi słowy; propagujemy nowomowę.

Wysoki:

Koleżanki i koledzy, aktualna struktura organizacji powoduje docenienie wagi modelu rozwoju; z drugiej strony wzmocnienie i rozwijanie struktur zmusza nas do przeanalizowania form oddziaływania.

Спутнецэ и дрогове, завишнощь представӧна зскупеня узраца тежэсту зовразу розвою уцэницѧ; зэ страни иншай завишнощйи умножэне ли розвияне нас ку иссеѕовланю дрог воздѕейства застабля.

Sputniece i drogovie, zavišnost' priedstaviona zskupienia uzraca težestu zovrazu rozvoўu ucenicę; ze strani inšaў zavišnostўi umnoženie li rozviўanie nas ku issiedzovlaniu drog vozddzeўstva zastablia.
Tytuł: Odp: Schemat Przemówienia
Wiadomość wysłana przez: QRSGN w Marzec 22, 2020, 07:15:03
WERSJA NOWODZKA
w gramatycznie niestabilnym wydaniu z VII 12 - 22 III - 2020   /5

Wadars!
Zy'pos'zu'tlemdacgra-šez-qkgra'tejlof šez jajnlofrral-šez-wonmawf-šez-tlemdac-šez-ganpaslawf.
Junrrant: garlolcanrryl-jun-ganpaslawf-šez-tlemdacgra'tejčmathjawf'as šez tlemtsept-šez-zetfangra-šez-hajhhat.

Pod linkiem Ghostera nie ma tego, co chciał załączyć - wydaje mi się, że aktualnym łączem do tego jest poniższe - jeśli i ono wygaśnie, zapraszam do spojlera, gdzie jest jego biédna kopia
oto ono (http://www.eioba.pl/a/2jmn/nowomowa-dla-kazdego)
biédna kopia
[close]