Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a posteriori => Wątek zaczęty przez: MrVassil w Czerwiec 24, 2012, 19:50:19

Tytuł: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 24, 2012, 19:50:19
Język Norycki (norykijski?), La Limba Norica - mój trochę nóbski romlang wzorowany głównietrochę na rumuńskim i trochęgłównie na włoskim. Język oficjalny mojego konkraju Norikum (może pokaże, jak dopracuje).
Alfabet
Aa   [a], w nieakcentowanej sylabie [ɐ]
Bb   [b ]
Cc   [k], przed e i i jak [ʧ]
Dd   [d]
Ee   [ɛ], w nieakcentowanej sylabie [e]
Ff   [f]
Gg   [g],przed e i i jak [ʤ]
Hh   [h], między dwoma i nieme
Ii   [ɪ], w dyftongu [j], oczywiście
Kk   [k]
Ll   [l]
Mn   [m]
Nn   [n], przed [g] i [k] jak [ŋ]
Oo   [ɔ]
Pp   [p]
Qq   [k]
Rr   [r]
Ss   [s ]
Tt   [t]
Uu   [ʊ], w dyftongu jak [w]
Vv   [v]
Zz   [z]
Początek Ojcze nasz
Patre Nuster, ki eset in le ciele,
Santifcara se nombre tue,
O dici le rengle tue,
O face le vulunt tue,

I troszeczkę zmian fonetycznych z łaciny:
[h] w nagłosie zanika
[l] > [r] po zwartych, jeśli po [l] nie ma [r]
końcowa samogłoska > [ə] > [ɐ] (nie regularnie)
[kv] > [k]
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Czerwiec 24, 2012, 19:56:27

wzorowany głównie na rumuńskim i trochę na włoskim.

Początek Ojcze nasz
Patre Nuster, ki eset in le ciele,
Santifcara se nombre tue,
O dici le rengle tue,
O face le vulunt tue,

Jak na razie to chyba głównie na włoskim i trochę na rumuńskim. Nie żebym się chwalił, ale znam modlitwy po włosku i jest rażąco podobne jak po włosku. Stwierdzam polubienie, bo romlang. xD
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 24, 2012, 20:06:04
Rumuńskiego, poza limba, nie widzę ;)
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 24, 2012, 20:09:51
Jak na razie to chyba głównie na włoskim i trochę na rumuńskim.
Podobieństwa z rumuńskim to głównie koniugacja i to, że norycki to wschodni romlang.
Stwierdzam polubienie, bo romlang. xD
Na początku chciałem stworzyć slavlang, ale tych to dużo już na forum :P
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 24, 2012, 20:11:56
Podobieństwa z rumuńskim to głównie koniugacja i to, że norycki to wschodni romlang.
Póki co, nie widać ani tego podobieństwa w koniugacji, ani wschodnich cech, ale czekam na więcej ;)
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 24, 2012, 20:36:39
Z założenia miał być wschodni, ale chyba rzeczywiście bardziej to on włoski :(
Zapomniałem dopisać, akcent pada na przedostatnią sylabę.
Rzeczowniki
Są dwa rodzaje gramatyczne, męski z końcówką -e lub -spółgłoska lub rzadko -ia, i żeński kończący się na -a.
Dwie liczby, pojedyncza i mnoga.
R. męski
-e, -ia, -C liczba mnoga -i ombre-człowiek ombri-ludzie Dia*-Bóg Di-bogowie kistion-pytanie kistioni-pytania
*i w tym jedynym wypadku czytamy jako [ɪj]
R. żeński
-a liczba mnoga -e misa-stół mise-stoły
Przedimki określone i nieokreślone
Określone:
Jeśli rzeczownik zaczyna się na spółgłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. le      la
Liczba mn. li      le
Lub jeśli na samogłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. l'      l'
Liczba mn. l'      l'
Nieokreślone:
Jeśli rzeczownik zaczyna się na spółgłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. une      una
Liczba mn. uni      une
Lub jeśli na samogłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. un      un
Liczba mn. un      un
Deklinację zastępują przedimki:
   Przedimek
Mianownik   
Biernik   
Dopełniacz   de
Celownik           al
Narzędnik           cum
Miejscownik   in
Wołacz           tu!
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 25, 2012, 09:30:52

Jeśli rzeczownik zaczyna się na samogłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. le      la
Liczba mn. li      le
Lub jeśli na spółgłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. l'      l'
Liczba mn. l'      l'
Nieokreślone:
Jeśli rzeczownik zaczyna się na samogłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. une      una
Liczba mn. uni      une
Lub jeśli na spółgłoskę:
                  R.m.  R.ż.
Liczba poj. un      un
Liczba mn. un      un

Nie brzmiałoby to ładniej gdyby było odwrotnie spółgłoskę/samogłoskę ? (Chociaż nie wiem, czy to nie pomyłka przy pisaniu i czy nie miało być odwrotnie)
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 25, 2012, 12:13:10
Ano.
Dwie samogłoski obok siebie trudniéj wymówić, a te rozróżnienie to chiba tylko wynik ułatwień etc.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 25, 2012, 12:23:46
O ile dobrze pamiętam, w językach romańskich elizja zachodzi tylko, gdy wyraz zaczyna się samogłoską.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 25, 2012, 12:25:40
Stawiam, że to był błąd z pośpiechu. ^^ Pewnie powinno być odwrotnie.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 25, 2012, 13:14:28
Stawiam, że to był błąd z pośpiechu. ^^ Pewnie powinno być odwrotnie.
To był błąd, już poprawiam.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 25, 2012, 14:08:17
Szyk zdania SVO
A teraz napiszę coś o przymiozaimkach
Osobowe:
ja -   ega  my -nus
ty -   vu   wy -   vus
on -   ia   oni -eva
ona -il   one -eva
ono -is   to -   id
Posesywne:
Wszystkie przymiotniki i zaimki posesywne mają swoją formę nieokreśloną, kończącą się na -us
mój, moja, moi, moje - miue['mɪ.we],miua, miui, miue forma nieok. mius['mjʊs]
twój, twoja, twoi, twoje - tue, tua, tui, tue forma nieok. tus
jego... - iiue... ['jɪ.we] forma nieok. iius ['ɪ.jʊs]
jej... - eue...  forma nieok. eus
nasz... - nuster, nusteri, nustera, nustere forma nieok. nusterus
wasz... - vuster, vusteri, vustera, vustere forma nieok. vusterus
ich - ior, iori, iora, iore forma nieok. iorus
I jeszcze lista pytających:
kto? -   ki?
gdzie? -   uva?
kiedy? -   cum?
jak? -   cam?
co? -   cud?
który? -   ki?
jaki? -   cud?
którędy? -   co?
skąd? -   de uva?
dokąd? -   uva?
ile? -   cam?
czyj? -   cuius?
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 25, 2012, 19:55:16
Przymiotniki
Forma nieok. -us
Liczba pojedyncza
R. męski -e
R. żeński -a
Liczba mnoga
R. męski -i
R. żeński -e
Stopniowanie
pruicus - smaczny
prus prucius - smaczniejszy
masma pruicus - najsmaczniejszy
minus pruicus - mniej smaczny
min pruicus - najmniej smaczny
ot prucius ot - tak smaczny jak
prus, minus prucius cam - smaczniejszy, mniej smaczny od
Przymiotnik stoi po rzeczowniku np. carne prucie smaczne mięso
Przysłówki
Kończą się na -u
pruciu - smacznie
Jest również grupa przysłówków nieregularnych np. nunc - teraz
Przysłówki stoją po czasowniku.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 25, 2012, 22:07:02
Się namnożyło tych jermlangów jak mrówków.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 25, 2012, 22:15:33
To jest romlang, mocno włoski i w ogóle nie wschodni, za wyjątkiem przejścia [l] > [r], i to w sumie nie tam, gdzie powinno być ;p
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 25, 2012, 22:20:45
A, faktycznie.
Kurka, czytałem to wczoraj, ale dzisiaj tylko okiem rzuciłem na nazwę i mnie zmyliło xD
(chyba czas się porządnie wyspać w końcu w tym tygodniu xD)
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 25, 2012, 22:41:25
Się namnożyło tych jermlangów jak mrówków.
Hah... ja akurat tworzę język wschodniojermanski... :D
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 25, 2012, 22:54:16
A ja się wezmę za wariację na niemieckim.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 25, 2012, 23:04:11
Cytuj
A ja się wezmę za wariację na niemieckim.
Ale powiedz, że na plattfusie, umm?
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 07:12:46
Małe sprostowanie
Kiedy zaczynałem tworzyć la limba norica chciałem, żeby był wschodnio-rumuński, a wyszedł bardziej włoski.
Tak to już jest kiedy jest się niedoświadczonym językotwócą.
Mam nadzieję, że wybaczycie mój błąd.
Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina ;-)
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 26, 2012, 10:52:50
Zacznij od bałkańskiego podczepiania rodzajników na koniec wyrazu i dwóch - trzech przypadków. I daj mnóstwo zapożyczeń słowiańskich. Co do zmian fonetycznych prowadzących do rumuńskiego, coś jest na wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_to_Romanian_sound_changes#Internal_history). Jest tam też lista (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Romanian_words_of_possible_Dacian_origin) słów o prawdopodobnym przedromańskim pochodzeniu. Możesz także myśleć o zapożyczeniach z albańskiego, albo języków ilirskich (http://en.wikipedia.org/wiki/Illyrian_languages), albo z trackiego (http://en.wikipedia.org/wiki/Thracian_language).
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 13:20:44
Zacznij od bałkańskiego podczepiania rodzajników na koniec wyrazu i dwóch - trzech przypadków. I daj mnóstwo zapożyczeń słowiańskich. Co do zmian fonetycznych prowadzących do rumuńskiego, coś jest na wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_to_Romanian_sound_changes#Internal_history). Jest tam też lista (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Romanian_words_of_possible_Dacian_origin) słów o prawdopodobnym przedromańskim pochodzeniu. Możesz także myśleć o zapożyczeniach z albańskiego, albo języków ilirskich (http://en.wikipedia.org/wiki/Illyrian_languages), albo z trackiego (http://en.wikipedia.org/wiki/Thracian_language).
Ten język zostawię takim, jakim już jest. Może np kraj Norikum dostał się pod panowanie włoskie czy coś. Poprawie pierwszy post i będzie git.
Chyba zrobię jeszcze jeden romlang, tym razem czysto wchodni (ale ten dalej będę kontynuował).
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 15:44:28
Czasowniki
Istnieją trzy deklinacje, -ar, -er, -ir
Deklinacja http://i50.tinypic.com/24vmkjd.png
Jak pisałem szyk zdania SVO
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Czerwiec 26, 2012, 15:46:17
Co oznacza słowo "facar"? (/fakar/?) ;-)
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 16:17:55
Co oznacza słowo "facar"? (/fakar/?) ;-)
facar - robić
speter - patrzyć
dicir - mówić
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 26, 2012, 16:36:19
Dość losowo przyporządkowujesz czasowniki do koniugacji. Każdy z nich był w zupełnie innej grupie odmiany w łacinie: facere, spectare, dicere. Wszystkie czasowniki uległy takim przesunięciom?
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 16:47:41
Dość losowo przyporządkowujesz czasowniki do koniugacji. Każdy z nich był w zupełnie innej grupie odmiany w łacinie: facere, spectare, dicere. Wszystkie czasowniki uległy takim przesunięciom?
Tak, np żyć to viturir łac. vivere
 
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 26, 2012, 17:41:49
A w tym viturir skąd jest tur? Jeśli chodziło o rumuńskie viețui, to ono nie pochodzi od vivere, tylko jest własną formacją.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 17:53:25
Jeśli chodzi o czasowniki to używałem takiej trochę dziwnej metody tj. brałem kilka jego form i porównywałem, a potem przeprowadzałem zmiany fonetyczne i podczepiałem pod koniugację zgodnie z tym przesunięciem samogłosek.
Forma od której zacząłem zmiany vivere to victurare, tur od formy victurum.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 26, 2012, 18:02:25
Cytuj
Forma od której zacząłem zmiany vivere to victurare, tur od formy victurum.
Ojojoj, ależ to jest przyszły imiesłów czynny, czyli coś znaczącego `mający zwyciężyć`. I w nim oprócz samego tematu czasownika vict - który jest tematem przeszłym, a nie teraźniejszym, obecnym w łacińskim bezokoliczniku - jest też spójka imiesłowy przyszłego czynnego -ur-, no i końcówka odmienna. A jak postępowałeś w innych przypadkach? Może w tym szaleństwie jest metoda :).
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 18:14:41
W jakich innych przupatkach? Jeśli chodzi o czasowniki to zawsze robiłem tak samo. :-P
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 26, 2012, 18:27:12
Cytuj
W jakich innych przupatkach? Jeśli chodzi o czasowniki to zawsze robiłem tak samo. :-P
No ale nie wszystkie mają tą cząstkę -tur-, więc jak to?
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 18:32:16
Jeśli chodzi o przesunięcie samogłosek to ono zachodziło w każdym czasowniku.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 26, 2012, 18:39:27
Czyli viturir z -ur- to wyjątek?
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 18:45:57
Tak.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Czerwiec 26, 2012, 18:54:30
O to mi szło, tylko nie mogłem się wyjęzyczyć :).
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 19:17:46
No i git.
A teraz Liczebniki
jeden - un
dwa - du
trzy - tres
cztery - katur
pięć - kimp
sześć - ses
siedem - set
osiem - ot
dziewięć - nova
dzieśieć -   dek
jedenaście - undek
dwanaście - dudek
trynaście - tredek
czternaście - kadek
piętnaście - kidek
szesnaście - dekeses
siedemnascie -   dekeset
osiemnaście - dekot
dziewiętnaście - dekenov
dwadzieśćia - vihint
21 -   vihint un
30 -   tregint
40 -   kagint
50 -   kigint
60 -   sesegint
70 -   setegint
80 -   otegint
90 - novagint
100 - cent
1000 - mileni
2000 - du mileni

Porządkowe (odmieniają się jak przymiotniki)
pierwszy - primus
drugi - sikunus
trzeci - tetrus
czwarty -   kratus
piąty - kintus
szósty - sestus
siódmy - setmus
ósmy - otus
dziewiąty - nonus
dziesiąty - dekmus

Jakieś zdanie pokazujące użycie liczebników: Adam ut Eva esese primi ombri in la tera. znaczenie chyba oczywiste :P

Przy okazji,
i - et
tak - sic
nie - no
lub - ut
czy? - dac?
Zdanie pyt. Dac Adam ut Eva esese primi ombri in la tera?
Zdanie zaprzeczjące Adam ut Eva no esese primi ombri in la tera.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2012, 19:24:59
dwanaście - dudek

Me gusta ^^
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Czerwiec 26, 2012, 19:28:58
dwanaście - dudek

Me gusta ^^
http://www.youtube.com/watch?v=npIoUcvpD0w (http://www.youtube.com/watch?v=npIoUcvpD0w)

PS. EOT
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Czerwiec 26, 2012, 19:34:57
Niezła piosenka :)
Poza tym du + dek = dudek
Ja sam nie zauważyłem, że mam Dudka w liczebnikach :P
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Serpentinius w Czerwiec 26, 2012, 20:06:18
po esperancku dudek to jest 20 :)
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Sierpień 24, 2012, 14:53:27
Uwaga język norycki czeka reforma.
Postanowiłem od nowa skonstruować czasowniki oraz zmienić kilka innych rzeczy.
Pełne zmiany zaprezentuję później teraz pokażę próbki tekstów w pierwszej i nowszej wersji noryckiego.
Norycki 1.0
Umbres ombres natiri se lebri et ikri in iuri et in dingriti.
Vus eseti lukupriti cum cunscienta et ratiune et divit proceder in spirite de fratrinite ad alis.

/ʊmbrɛs ɔmbrɛs natɪrɪ sɛ lɛbrɪ ɛt ɪkrɪ ɪn jʊrɪ ɛt ɪn dɪngrɪtɪ/
/vʊs ɛsɛtɪ lʊkʊprɪtɪ kʊm kʊnst͡ʃjɛnta ɛt ratjʊnɛ ɛt dɪvɪt prot͡ʃɛdɛr ɪn spɪrɪtɛ dɛ fratrɪnɪtɛ ad alɪs/
Norycki 1.5
Umbres ombres natamin lebri è ikri in iuri è in dingriti.
Vui isti lukupriti cum cunscienta è ratiune è diviti procedire in spirite de fratrinite ad alis.

/ʊmbrɛs ɔmbrɛs natamɪn lɛbrɪ ɛ ɪkrɪ ɪn jʊrɪ ɛ ɪn dɪŋrɪtɪ/
/vʊj ɪstɪ lʊkʊprɪtɪ kʊm kʊnʃʲɛnta ɛ ratjʊnɛ ɛ dɪvɪtɪ prot͡ʃɛdɪrɛ ɪn spɪrɪtɛ dɛ fratrɪnɪtɛ ad alɪs/
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Wrzesień 03, 2012, 12:52:14
Wreszcie skończyłem reformę noryckiego. Oto lista zmian:
-Skonstruowanie czasowników od nowa
-Stworzenie pisma specjalnie dla języka
-Reforma ortografii łacinki
-Zmiany w słownictwie (szczególnie zaimki)
-Reforma przymiotników i przysłówków
No to zaczynamy:
Łacinka Noryckie Wymowa
Aa         Ʌʌ           [a]
Bb         Ƃƃ           [b]
Cc         Ɔɔ           [k]
przed e,i Ʃʃ          [t͡ʃ]
Dd        Ƌƌ           [d]
Ee        Ǝɜ            [ɛ]
Ff         Ƒƒ            [f] między smogłoskami [v]
Gg        Ɣɣ            [g]
przed e,i Ʒƺ         [d͡ʒ]
Hh                       nieme służy do rozdzielania zbitek smaogłoskowych
Ii          ɭɩ              [ɪ], w sąsiedztwie samogłoski [j] 
Jj                         tylko w wyrazach obcego pochodzenia [j]
Kk                       tylko w wyrazach obcego pochodzenia [k]
Ll         Пλ           [l]
Mm      Mɱ          [m] przed [f v] jak [ɱ]
Nn       Ɲƞ           [n] przed [k g] jak [ŋ]
Ngng   Ŋŋ           [ŋ]
Oo       Ʊʊ           [ɔ]
Pp       Ƥƥ            [p]
Qq                      tylko w dwuznaku <qu> wtedy [k]
Rr        Pƿ           [r]
Ss       Ƨƨ            [s] między smogłoskami [z]
Tt        Ƭƭ             [t]
Uu      Ʋʋ            [ʊ]
Vv       ßβ            [v]
Xx                      tylko w wyrazach obcego pochodzenia [ks]
Yy                      tylko w wyrazach obcego pochodzenia [ɪ]
Zz       Ƽs           [z]
Samo pismo opiszę w innym temacie.
Modlitwa Ojcze Nasz - Patre Nuster
Patre nuster, qui e in le ciele,
Santficatur le nombre tue,
Venit la rengla tua,
Facit le vulunte tue,
Camut in le ciele è in la tera,
Pane nustre cutede das hodi,
È dimitis per nui picate nustre,
Camut è nui dimitimu per ditore nustre,
È non inducis nui in tintata,
Sè nui liveras à mala.
I wersja pismem noryckim:
Spoiler
[close]
I jeszcze przyimki osobowe:
ja - eg my - nui
ty - tu wy - vui
on - il  oni - ilui
one - ila one - ilui
Resztę dopiszę później jak znajdę czas.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Rémo w Wrzesień 03, 2012, 12:55:47
Łacinka plus cyrylica. Nudy...
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Wrzesień 03, 2012, 12:57:47
Modlitwa Ojcze Nasz - Patre Nuster
Patre nuster, qui e in le ciele,
Santficor le nombre tue,
Venit la rengla tua,
Facit le vulunte tue,
Camut in le ciele è in la tera,
Pane nustre cutede das hodi,
È dimitis per nui picate nustre,
Camut è nui dimitimu per ditore nustre,
È non inducis nui in tintata,
Sè nui liveras à mala
Wali łaciną klasyczną ;p
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Wrzesień 03, 2012, 13:07:54
Wiem że wali łaciną i dobrze. Bardzo bazowałem się na łacinie i chciałem żeby ten język był bez wpływów innych języków, żeby był taką unowocześnioną łaciną, i chyba się udało.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Wrzesień 03, 2012, 13:13:25
Kłopot w tym, że języki romańskie są unowocześnioną łaciną, ale nie klasyczną. Co to za forma czasownika santficor?
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Wrzesień 03, 2012, 13:21:53
santficor czyli strona bierna od czasownika santficare czyli święcić.
Ale tutaj jest pierwsza osoba, a powinna być trzecia santficatur.
Santficatur le nombre tue dosłownie znaczy "jest swięcone twoje imię".
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Wrzesień 03, 2012, 13:35:49
I jak to się uchowało? Łacińska strona bierna "wyjechała" z języka bardzo szybko, nawet w tekstach klasycznych konkuruje z prostszym wariantem analitycznym.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: MrVassil w Wrzesień 03, 2012, 13:42:10
Norycki jest bardzo konserwatywny jeżeli chodzi o czasowniki (z łaciny odpadł tylko czas zaprzeszły).
Można powiedzieć że odłączył się bardzo wcześnie i stąd ta strona bierna.
Tytuł: Odp: Język Norycki
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Wrzesień 03, 2012, 13:57:05
Nie brzmi to zbyt wiarygodnie. Ale ok, zobaczymy, co tu jeszcze wymyślisz :)