Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: Spiritus w Styczeń 05, 2013, 22:47:42

Tytuł: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 05, 2013, 22:47:42
UWAGA! WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM POŚCIE SĄ NIEAKTUALNE! TRWAJĄ PRACE NAD J. WIRHALE V. 2. 0. :) !

Język Wirhale (wolf. Virhaleen, wir. Virhalæm) - język (oficjalnie dialekt) izolowany, jednak z silnymi wpływami jężyka volfenlang  ;-). Póki co słownictwo jest trochę w powijakach, ale gramatyka etc. ma już podstawowy zarys. Dialekt ten jest używany na płaskowyżu Wirha (Stąd też nazwa: "læm" oznacza język.). Jego użytkownicy, Virhanill ("nill" - ludzie.) silnie walczą o uznanie ich dialektu za język, czemu jednak Królewski Rząd Wolfenlandu (o tym innym razem...) odpowiada gromkim "NIE!". Stolicą regionu jest (po wolf.) Wolfen Zift (wir. Valfæm Zicht), co oznacza w tłumaczeniu "Wilcza Zagroda".

Alfabet:

Aa - [a]
Ææ -[aj] po samogłosce i [ej] po spółgłosce
Bb - {b} lub [bh]
Cc - pomiędzy [c] a [z]
Çç - {s}

Dd - pomiędzy [d] a [h]
Đđ - na początku i końcu eyrazu jak polskie [dz], ale wewnątrz jak angielksie [th]
Ee - [e], po samogłosce [a]
Ff - [f]
Gg - [g] lub [gh]
Hh - [hy], [ɪ], [h] lub nieme /h/
Ii - pomiędzy {i} a [y] (trochę jak francuskie "e")
Yy - [y], [ɪ] lub sporadycznie pomiędzy [j] a {i}
Ýý - występując w zakończeniach [ýy], [ýi], [hýy], [jýy] oraz [iýy] - czytane jako [j], ale "samotnie" czytane jest jako [jy]
Jj - [j]
Kk - [k], na początku wyrazu [kh]
Ll - [l]
Mm - [m]
Nn - [n]
Oo -
  • , czasami między
  • a {u}

Pp - [p]
Rr - [r], na końcu i początku wyrazu [rh]
Ss - [sz]
Tt - pomiędzy [t], a [d]
Uu - {u}
Ůů - {u} lub [ł], ale na początku wyrazu i między samogłoskami [uo]
Vv - [w]
Ww - [fh], [wh] lub [whýy]
Zz - [z] lub [c]

Dwuznaki: Ss, Sh, Ou, Nh, Ch, Au

Przypadki:

Mianownik - Kada
Dopełniacz - Kafadan
Celownik - Askadafan
Ablatyw - Ssakissam

Przykład (szklanka - nhaale)

M. nhaale
D. nhaaledan
C. nhaaledafan
A. nhaalessam

Więc jak widać dość prosto  :-D!

Aha! Nie czytamy ostatniej litery, jeśli jest to samogłoska! Tak więc - nhaale (czyt. nial), ale nhaaledan (czyt. nialedan).

Póki co to tyle   ;-)...

A niech wam będzie, już to wcześniej wymyśliłem, ale się mi nie chciało xd...

Osoby:

Nuu - ja, my - [nu]
Vuu - ty, wy - [wu]
Suu - on, ona, oni, one - [su]
Duu - to

Liczby:

-pojedyncza
-podwójna (poprzez dodanie "y")
-mnoga (poprzez dodanie "yh")

I tutaj mus buć wyjątek, bo aby liczby było widu i słychu, to żem musiał je wyjątkowo jako słyszalne zrobić...

Kiedy wyraz kończy się samogłoską, to w przypadku liczby podwójnej i mnogiej ją urywamy.

Aha! Nie czytamy także "h" na początku i końcu wyrazu!

Hammah (szynka) - czyt. amma

A kiedy robimy szynki ( ;-)) - hammahy, hammahyh - "h", które kończy wyraz przeradza się w twarde "h", a nie nieme.

Aha fonetyka:

Nh - ń
Sh - ś
Ch - ć
Ss - z
Ou - jak u z kropką, ale zastepuje je na końcu wyrazu
Au - jak o, ale jak wyżej

A! Jeszcze przy odmianie "h" się skraca Hammah - hammada

Tyle  ;-)...

A jednak nie :P!

Liczebniki:

0 - shio (śjo)
1 - hann (an)
2- dar (dar)
3 - trassee (traze)
4 - catar (katar)
5 - shankya (siankja)
6 - achessau (aciezo)
7- zedda (ceda)
8 - huda (ud)
9 - nhussa (niuz)
10 - dassa (daz)
11 - dassahunnann (dazahunan)
12 - dassadar (dazadar)
13 - dassatrasse (dazatraz)
14 - dassacatayr (dazacatajr - tak, wyjątek.)
15 - dashiankya (dasiankja - tak, też wyjątek xp!)
16 -dassachesau (dazacieso)
17 - dassazeda (dazaceda)
18 - dassahuda (dazahud)
19 - dassanhussa (dazaniuz)
20 - veda (wed)
21 - vedahunann (wedahunan)
22 - vedar (wedar - wyjątek...)
25 - vedahunpall (wedahunpal)
30 - trazia (tracja - wyjątek ortograficzny)
40 - carotta (karot)
50 - pallazium (palacjum)
60 - achedassau (aciedazo)
70 - zeddar (ceddar)
71 - zedardhi (cedardi)
75 - trassenacatar (trazenakatar)
80 - hudassa (udaz)
90 - nhudassa (niudaz)
99 - zetameyun (cetamejun)
100 - zeta (cet)
1000 - milla (mil)
1001 - millahunan (milahunan)
1002 - mildar (mildar)
1010 - mildass (mildaz)
1011 - mildassahunan (mildazahunan)
1012 - mildassadar (mildazar)
1500 - millahunpall (milahunpal)
2000 - darmill (darmil)
2500 - millahanacaretta (milahanakaret)
3000 - trassemill (trazemil)
4000 - catarmill (katarmill)
5000 - pallmill (palmil)
6000 - achessaumill (aciezaumil)
7000 - zedamill (cedamil)
7500 - millatrassenacatar (milatrazenakatar)
8000 - hudmill (udmil)
9000 - nhuzmill (niuzmil)
9999 - dazmeyun (dazmejun)
10000 - dazmill (dazmil)
10001 - dazmihunan (dazmihunan)
10002 - dazmildar (dazmildar)
10010 - dazmildaz (dazmildaz)
10011 - dazmildahunan (dazmildahunan)
10012 - dazmildazdar (dazmildazdar)
20000 - vedamill (dardazmil)
25000 - vedamillhunpall (wedamilhunapal)
30000 - traziemill (tracjamil)
40000 - carottamill (karotamil)
50000 - pallaziumill (palacjumil)
60000 - achedassaumill (aciedazaumil)
70000 - zedarmill (cedarmil)
75000 - zedarmillhunpall (cedarmilhunpal)
80000 - hudassamill (udazamil)
90000 - nhudassamill (niudazamil)
99999 - zetamilamehan (cetamilamehan)
100000 - zetamilla (cetamil)
999999 - byhlomehan (byjlomehan)
1000000 - byhlon (byjlun)

No, teraz pora na koniugację:

Liczbę w czasowniku tworzymy poprzez dodanie przedrostka 'daare' w liczbie mnogiej lub 'nuhdaare' w liczbie mnogiej.

Assen - Być

Osoba     L. pojedyncza     L. podwójna     L. mnoga
Nuu             assæ                       -               nuhdaar assæ
Vuu             assum                     -               nuhdaar assum
Suu             assau                daar assau       nuhdar assau
Duu            assemmes       daar assemmes   nuhdar assemmes
Przy czym do zaimków osobowych zastępujemy ostatnie litery:
y - liczba podwójna - Suy, (czyt. Suɪ)
yh - liczba mnoga - Nyh, Vyh, Syh (czyt. Nɪ, Vɪ, Sɪ)
Duu (to) jest zaimkiem osobowym NIEODMIENNYM!

Pamiętajmy, że liczbę podwójną możemy użyć tylko w 3.i 4. osobie!

Oto tekst:

Polski:

Mały Książę
LEONOWI WERTH
Przepraszam wszystkie dzieci za poświęcenie tej książki dorosłemu. Mam ważne ku
temu powody: ten dorosły jest moim najlepszym przyjacielem na świecie. Drugi
powód: ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Mam też
trzeci powód: ten dorosły znajduje się we Francji, gdzie cierpi głód i chłód. I trzeba go
pocieszyć. Jeśli te powody nie wystarczą - chętnie poświęcę tę książkę dziecku, jakim
był kiedyś ten dorosły. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o
tym pamięta. Zmieniam więc moją dedykację:
LEONOWI WERTH,
gdy był małym chłopcem

Wirhale:

Nhullemn Kazar
LEONHASKA WERTH
Nuu Siarrae adde au nhunillyh dan da glorium assau glonill . Nu kavae dan da subjyh generemn: glonill kan assau nemn sa likemn sa au vorck. Subje darimn:  glonill kan canau ceresen adde, bůkýyh dan nhunillyh tů – sa! Nuu kavae subje trassaemn tů! Glonill kan assau au Franze, keý bolebau faete hun brar. Nhahuppa treen saska! So subje danyh assau
non –fortablemn... Nu wit – uppa dan da gorium assau nhunill, kem assu kenhynh glonill kan. Adde au glonillyh nuhdaar assau nhunillyh kenhynh. Som  nhuhemn au su
non – semmen dan. Nuu dahhackreessae dedikate nemn:
LEONHASKA WERTH,
kenhynh nhullemn gůl
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Styczeń 05, 2013, 22:53:00
Witamy nowego (chyba nowego).

Cytuj
nhaale (czyt, nial), nhaaleda (czyt. nialed), ale nhaaledan (czyt. nialedan).

To mi się podoba, dosyć ciekawie.

Nie ocenię za więcej, gdyż wg mnie reszta jest w porządku, a dużo informacji jeszcze nie ma.

EDIT:@down: też kiedyś postowałem najpierw jedynie alfabet późno wieczorem, a dopiero potem mi się chciało więcej. xd
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 05, 2013, 22:55:31
Wkrótce będzie więcej  ;-) ...
To znaczy jestem co prawda nowym userem, ale zawsze interesowałem się takimi rzeczami oraz czasem tu zaglądałem.

No, ale jutro dorobię XD...
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Борівой w Styczeń 05, 2013, 23:04:34
Przydałaby się zwłaszcza fonetyka. I jakiś tekst.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 05, 2013, 23:17:42
No, rozwinąłem...

 :-D :-D :-D

--
Oh... Tekst!

Szklanka jest szynką

Nhaale assau hammadan
xd
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Styczeń 05, 2013, 23:27:17
Hammada assau nhaalen.
BTW dopełniacz genetyw w orzeczeniu imiennym? Ciekawe, nie powiem.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 05, 2013, 23:29:38
Czyżby to chwyt zaawansowanego usera, względem n00ba (jak póki co ja), bo nic nie rozumiem xd

--
A nie, czekaj! Rozumiem!

Tak - dopełniacz w tym języku pełni obowiązki biernika i narzędnika.

Z początku narzędnik miał być w mianowniku, ale uznałem, że z  dopełniaczem genetywem będzie oryginalniej  ;-).
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Styczeń 05, 2013, 23:50:29
Radziłbym, wilku (mogę się tak zwracać? :P), abyś modyfikował posty w celu napisania nowych informacji.

Czyżby to chwyt zaawansowanego usera, względem n00ba (jak póki co ja), bo nic nie rozumiem xd


Ja tu nic takiego nie widzę i nie widzę sprzeczności morfologicznych. ;o

EDIT: A, i radzę postudiować: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_alfabet_fonetyczny
Bo to urzędowy alfabet fonetyczny na tym forum :P
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 05, 2013, 23:52:02
Radziłbym, wilku (mogę się tak zwracać? :P), abyś modyfikował posty w celu napisania nowych informacji.

Jasne, że możesz :P!

--
I macie tą swoją fonetykę ;p

Admin: Nie pisz post pod postem.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Styczeń 06, 2013, 00:21:56

(http://i45.tinypic.com/19v7r9.png) :>
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 06, 2013, 00:26:21
Jakbyś nie widział, to modyfikuje tu i tu ;>

EDIT: Aha i dzięki za tą wikipedię ;>...

Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Styczeń 06, 2013, 00:27:43

EDIT:@downup: pije do tego, że piszesz post pod postem niepotrzebnie. ;P

Z resztą, nieważne.
EDIT2: fix'd
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 06, 2013, 09:46:18
Dobra, już nie będę :d

Sorry, że się zwalił post (up), ale nie ma żadnych b, czy [/s], które by można było usunąć.

A nie! Już dobrze  ;-)! Problemy były związane z fonetyką i alfabetem - dlatego jest teraz między innymi {b} miast [   b   ]
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Styczeń 06, 2013, 12:02:05
Pierwszy raz widzę tak chaotyczne przedstawienie języka xD
Czekam na jakiś dłuższy tekst :d
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 06, 2013, 12:04:04
Trochę rozwinąłem STOP To mój pierwszy język (na forum, bo kiedyś tworzyłem inne), więc nooblang STOP myślę o dodaniu tabelek fonetycznych STOP  ;-)

--
A jednak nie będzie xd... jakoś się w tym jeszcze nie łapie :>
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Styczeń 06, 2013, 12:33:49
Nie musisz prowadzić tutaj monologów. Serio, możesz to dać za tydzień, dwa, trzy miesiące, za dwa lata, kiedy się w tym połapiesz.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 06, 2013, 12:36:35
Wię  ;-)

-------------
EDIT: język jest taki sobie, więc spodziewajcie się Wirhale v.2. :p
Zmiany będą dotyczyć głównie gramatyki. i szyku zdania.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 07, 2013, 12:18:55
Jeśli to możliwe, prosiłbym o IPA-ę do wszystkich dźwięków w tymże języku. Znajomość IPA tutaj jest bardzo ważna :-)
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 07, 2013, 16:37:23
Wiem, ostatnio przestudiowałem IPĘ, jeszcze dzisiaj się pojawi mała reforma :)!
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 07, 2013, 22:00:06
FONETYKA

Alfabet:

Aa - /a/
Ææ - /æ/
Cc - /z/
Çç - /s/
Dd - /ʈ/
Đđ - /θ/
Ee - /ɘ/
Gg - /ɢ/
Hh - /χ/, lub nieme
Yy - /ɪ/
Ýý - /ʝ/
Ii - /ʏ/
Jj - /ʝ/
Kk - /k/
Ll - /ɭ/
Mm - /ɱ/
Nn - /ŋ/
Oo - /o/
Pp - /p/
Rr - /ɰ/, /ɽ/
Uu - /ɯ/
Vv - /ʋ/
Zz - /c/

Nh - /ɲ/
Çh - /ʃ/
Rh - /ʁ/

Jeśli samogłoska jest podwójna (np.: aa) to czytamy ją na końcu wyrazu, jeśli nie to nie czytamy ;-)! h także nie czytamy.

GRAMATYKA

ZDANIE

Zdanie ma budowę VOS (Verb Object Subject). Macie tu tabelkę:

Macie załącznik xd

Oznacza to w tłumaczeniu:
„[Osoba] zjeść małe jabłko”

W przypadku liczby podwójnej i mnogiej lub zaimka osobowego nieokreślonego dodajemy przedrostki:
przed orzeczeniem: nahe – tylko liczba mnoga
przed podmiotem: daare – liczby mnoga i podwójna
przed podmiotem i orzeczeniem: [çuum] – zaimek osobowy nieokreślony

UWAGA! W przypadku, kiedy orzeczenie rozpoczyna się samogłoską skracamy przedrostek do nah

RZECZOWNIK I PRZYMIOTNIK

„Jak to? Przecież rzeczownik i przymiotnik to dwie różnie części mowy!” – Tak zapewne pomyśli większość z was. Co prawda w większości języków tak jest, ale nie w Wirhallskim (ładnie sobie obczaiłem, a co :)?)! Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której przymiotniki określamy poprzez rzeczownik, jak na przykładziei:

Miłość (Konen) – rzeczownik / przymiotnik w stopniu równym

Stopniowanie stosujemy poprzez dwa przysłówki:
bardziej – ça
mniej – açh

Bardziej/mniej miłosny – konen  ça/açh
Najbardziej/najmniej miłosny – konen  çakunça/açhkunaçh

Mamy więc do czynienia ze stopniami nie tyle wyższymi i najwyższymi, ale także niższymi oraz najniższymi.

Przejdźmy jednak do rzeczowników. Te odmieniają się przez liczbę i przypadki.

Liczba

Pojedyncza
Podwójna – poprzez dodanie końcówki y
Mnoga – poprzez dodanie końcówki yh

Pzypadki:

Mianownik – Kada – pełni funkcję mianownika i wołacza
Dopełniacz – Kafadan – pełni funkcję dopełniacza, biernika
i narzędnika
Celownik – Kandafan – pełni rolę celownika i miejscownika.
Ablatyw – Açkadavan – pełni swoją rolę ::-) ...

Odmiana wyrazu miłość (konnen):

Liczba pojedyncza:

M. Konen
D. Konendan
C. Konendafan
A. Konendavan

Liczba podwójna:

M. Koneny
D. Konenydan
C. Konenydafan
A. Konenydavan

Liczba mnoga:

M. Konenyh
D. Konenyhdan
C. Konenyhdafan
A. Konenyhdavan

Jak widać banał ;-)!

CZASOWNIK

Cóż tu dużo mówić. Czasownik jest CAŁKOWICIE nieodmienny. Informacje kiedy i przez jaką liczbę osób wykonano daną czynność bierzemy z kontekstu zdania. Nie ma więc tu miejsca na sformułowania typu:

Kupiłem. - x
Ja kupiłem -  x
Wczoraj kupiłem -  x

Zdanie musi być pełne:

Wczoraj ja kupiłem. – vPRZYSŁÓWEK

Określenia typu „brudno” mieszczą się w rzeczowniko – przymiotnikach xd. Przysłówek służy jedynie określeniom typu:
-wczoraj
-bardzo

Są nieodmienne, prócz ‘bardziej’ i ‘mniej’ rzecz jasna :p!

LICZEBNIK

Liczebniki są tylko główne (póki co :)). Łatwoo je tworzymy. ale najpierw podstawy

0 – shnkyo
1 – un
2 - dar
3 - drak
4 – cadarra
5 - pall
6 - akezo
7 - zeda
8 - hud
9 - nhuca
10 - daca

Ent nał...
11 = dacahunun
12 = dacadar

etc.
 
Tylko przy liczbach typu:

11
31
101

będzie ‘hunun’, a nie ‘un’

20 = dardaca
22 = dardacadar

etc.

100 – zeta
1000 – milla
1000 000 – pyhlujnhe
1000 000 000 – millard

Przykład

113 123 = 113 tys. + 1 setka + 23 jednostki = zedadrakhunzedahundardacadrak

trochę długie ::-)...

ZAIMKI OSOBOWE

Nuh – ja (nu)
Duh – ty (ʈu)
Çuh – on, ona, ono (su)

Çuy – para, oni, one (suɪ)

Nyh – my (nɪ)
Dyh – (ɪ)
Çyh -  (ɪ)Da – to (ʈa - wyjątek)

‘Da’ jest nieodmienne.

Jestę początkującym n00blangerę, więc prosze o pomoc i wyrozmumiałość krytykę i wypowiedzi typu:
"Zwarto szczelinowe nie mogą występować z tylno środkowymi"  ;-)! Nie łapię się jeszcze w tym  :-\...
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pluur w Styczeń 07, 2013, 22:13:55
No cóż powiem - jeszcze się nie zagłębiłem, ale już po dźwiękach i pierwszych linijkach, no nie będę owijał - to jest bardzo fajny język (czytaj: rozwijaj go, rozwijaj go i jeszcze raz rozwijaj go!)
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 07, 2013, 22:20:28
Wybacz, Spiritus, ale forma w jakiej prezentujesz ten konlang nie skłania mnie nawet do przeczytania wszystkiego (liczebniki naprawdę nikogo nie obchodzą, no, może conajwyżej jego (https://sites.google.com/site/jankogorenc/home); to po prostu słowa i mógłbym robić całe tematy wypełnione świetnymi słowami jakie wymyśliłem, ale to nie na tym polega). Rady już gdzieś umieszczałem, więc nie chce mi się tego robić raz enty, ale masz poniżej kilka linków ze wzorową prezentacją konlangów i się na nich... Coż, wzoruj. Ot, taka rada z mojej strony. Co do samego języka - fonetyka nierealna i głupia, nie wiem tylko czy dlatego, że nie znasz IPA'y, czy dlatego, że chciałeś, by taka była.

Anāril (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=60.0);
Asua (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=97.0);
Shangri (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=766.0);
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Styczeń 07, 2013, 23:05:09
Cytuj
Co do samego języka - fonetyka nierealna i głupia, nie wiem tylko czy dlatego, że nie znasz IPA'y, czy dlatego, że chciałeś, by taka była.
Po prostu delikwent jest początkujący i się gubi w gąszczu znaczków, jak zresztą sam przyznaje:
Cytuj
Jestę początkującym n00blangerę, więc prosze o pomoc i wyrozmumiałość krytykę i wypowiedzi typu:
"Zwarto szczelinowe nie mogą występować z tylno środkowymi"  ;-)! Nie łapię się jeszcze w tym  :-\...

Moja rada dla twórcy jest taka:
1. opanuj fonologię polską, w sensie nazewnictwo: to proste, wymawiaj sobie głoski i obserwuj, gdzie masz język, wargi, itd., zobaczysz, że te nazwy nie są bez powodu;
2. na początek rżnij z fonologii natlangów, czytając opisy głoskowni różnych języków zobaczysz, że pojawiają się tam różne ciekawe zjawiska, które można powsadzać do siebie, a potem to już z górki;
3. nie przejmuj się tym aż tak bardzo, bo i doświadczeni twórcy robią też nierealistyczne rzeczy, tylko trudniej im to wytknąć - no ale doskonalić się warto choćby dla samego siebie.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 09, 2013, 13:27:53
@Ghoster, chociaż coś zaproponuj z tą fonetyką :-/, bo już nie wiem co z nią zrobić  :-(

------------------------
EDIT: @down

Dzięki, postaram się coś z tym zrobić  ;-)

-----------------------

EDIT2: @down

Spojrzałem na miejsce pobytu - widzę że ty też z Gůrnygo Ślůnska  ;-D
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Борівой w Styczeń 09, 2013, 13:45:23
@Ghoster, chociaż coś zaproponuj z tą fonetyką :-/, bo już nie wiem co z nią zrobić  :-(
Zda mi się, że chodzi mu o to, że na siłę chcesz robić coś dziwnego jeśli chodzi o fonetykę (w sensie masz masę dziwnych dźwięków, podczas gdy brakuje Ci innych). Nie żebym ja nie miał z tym problemu.

Na sam początek radziłbym po prostu zerżnąć fonetykę z jakiegoś natlangu, choćby nawet polskiego. A potem powoli rozbudowywać, ucząc się przy okazji.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 09, 2013, 18:20:22
WCZEŚNIEJSZE RZECZY W TYM POŚCIE SĄ NIEAKTUALNE. PREZENTUJĘ WIRHALE v.3.0.

Niestety nie widać wszystkich znaczków, więc daję Wam załącznik do Worda z tym postem  :-(...


Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 10, 2013, 14:07:00
Brakuje mi w tym języku oryginalności. Nie twierdzę, że to kopia czegoś, ale wydaje się zbyt... zwyczajny, nudny...
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Styczeń 10, 2013, 14:14:01
Brakuje mi w tym języku oryginalności. Nie twierdzę, że to kopia czegoś, ale wydaje się zbyt... zwyczajny, nudny...

Cookie, a jakie były twoje pierwsze języki?
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 10, 2013, 14:55:12
Cóż ci mam powiedzieć CookieMonsterze93... Kiedy próbowałem być oryginalny, to mi nie wyszło i stłamszono mnie mówiąc, że mam rżnąć z natlangów. Na szczęście w 100 % ich nie posłuchałem i obecna fonetyka szczerze bardziej mi się podoba, bo jest to mieszanka islandzkiego i Wirhale v.2.0. Ale mam wiele pomysłów, więc aktualna pozostanie fonetyka. Tak jak ty uważam, że jest ona jednym z głównych wyznaczników zajebistości w języku  :-P! Spodziewajcie się jednak wielu niewielkich zmian i poprawek w gramatyce. Następnie zajmę się słownictwem. No trochę się rozpisałem, starczy  ;-)!
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 10, 2013, 18:16:49
Cookie, a jakie były twoje pierwsze języki?

Hyhy, notatki spaliłem :D i dobrze XD
Wracając do tematu: pomyśl nad fajnymi dyftongami, Spiritusie, albo nad obocznościami <3
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 10, 2013, 20:43:08
Cookie, a jakie były twoje pierwsze języki?

Hyhy, notatki spaliłem :D i dobrze XD
Wracając do tematu: pomyśl nad fajnymi dyftongami, Spiritusie, albo nad obocznościami <3

Cóż... oboczności będą na 100 %. Nad dyftongami muszę się jeszcze zastanowić. Sorry, że mnie nie było, ale byłem na TRENINGU:

yshinkan.pl (http://yoshinkan.pl)
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Styczeń 11, 2013, 00:25:56
Nie zniechęcaj się tylko moim gadaniem, po prostu dużo już na tym forum widziałem :-) Trzeba zaczynać od prostych rzeczy, potem można szaleć.

Aha, i ciekawi mnie jeszcze dlaczego końcowych pojedynczych samogłosek na końcu słowa się nie wymawia? Bo widzisz, można tworzyć ciekawe reguły ortograficzne, ale wszystko musi mieć swoje uzasadnienie. :-) Np. zapis słowa "foka" jest fonetyczny, zaś np. zapis "ó" w polskim odzwierciedla historię języka itp. itd. Czyli: najpierw jest sobie język, potem wymowa się zmienia, pismo zostaje takie samo albo zostaje zmienione :-) [jeśli za bardzo pouczam, to przepraszam]

Dyftongi i oboczności to tylko przykłady. Możesz wprowadzić w języku wiele innych ciekawych rzeczy np. 5 czasów przeszłych XD lub ciekawe konstrukcje gramatyczne. :-) Chętnie zobaczę, co z tego wyjdzie.

EDIT: Wprowadzając oboczności też pamiętaj, by je uzasadnić np. jest sobie "ja idę" powiedzmy: "gan", zaś "ty idziesz" "gow", bo załóżmy przed "w [w]" [a] przeszło w
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 11, 2013, 13:35:08
Dzięki, to jest przykłady (tak wiem, że to tylko przykłady) dałeś średnie, bo czasownik w tym języku jest nieodmienny  ;-). Ale przyszedł łikent i mam trochę czasu na konlanżenie.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 12, 2013, 21:32:34
@Offtop: Tak, wiem nie pisz posta pod postem, ale mam powód.

I tak BTW: Ciastku, dzięki za pomysł na te 5 czasów xd!
@top: Wirhale v.4.0.

Ortografia jak coś wykombinuję  :-).

Jak widać w tym języku to podmiot mówi nam wszystko  :-).
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Ghoster w Styczeń 12, 2013, 22:34:49
Umieść to po prostu na forum, bo Windows niestety mi nie wyświetla większości symboli.

1. Czy jest jakikolwiek dobry powód, dlaczego masz [ɱ], ale [m] już nie?
2. Nie możesz mieć 12 czasów, możesz mieć conajwyżej trzy (jak się bardzo postarasz to i więcej, ale będzie to niebywale naciągane), o co ci chodzi to różne aspekty i tryby.
3. Posiadanie zaimka "oni dwoje" bez "my dwoje" oraz "wy dwoje" jest wysoce nierealne, już prędzej mogłoby być na odwrót.
4. Dlaczego zaimki odmieniają się przez czasy?
5. Nie rozumiem po co wypisujesz jak twoje przypadki konwertują sobie polskie przypadki - a jak przekonwertujesz ergatyw w takim razie?
6. Ogólnie idziesz po najmniejszej linii oporu, takie "potworzę słowa i przyrostki a potem tłumaczymy tekst w stylu "Kali jeść Kali pić" wstawiając conajwyżej gdzieś sufiksy. Strasznie to noobowate; jak już mówiłem, poczytaj te linki, które ci wysłałem wcześniej.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Styczeń 12, 2013, 22:42:58
Cytat: Ghoster
Strasznie to noobowate

Cytat: Conlanger Wiki
zależy też od osoby twórcy - jeśli twórca języka powie, że się dopiero uczy, to jest normalne, że pierwsze conlangi są słabe. Wtedy nie można nazwać kogoś nooblangerem i zazwyczaj się mu pomaga.

:>

Ale Ghoster ma rację troch, bo wszystko w języku powinno mieć swoje uzasadnienie.

Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 13, 2013, 10:41:51
Cóż... Póki co wrzuciłem podstawy. Uzasadnienia są już PRAWIE ukończone. A, linki:

Nie każdy musi gustować w elaboratach długością dorównujących dwóm przeciętnym pracom doktorskim.

 ::-)
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Styczeń 13, 2013, 12:48:14
No cóż, jeżeli ty nie masz dla nas czasu i nie poświęcisz tych kilku minut więcej na opisanie conlangu, to my nie znajdziemy czasu dla Ciebie. Posiedź nad tym z tydzień, prześpij się z kilkoma sprawami. Wtedy sam oceń jak to wygląda i jeśli uznasz, że to jest to co chciałeś osiągnąć - dopiero wtedy publikuj to na forum.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 13, 2013, 13:27:33
Dobrze. Tak zrobię  :-).

--
Chociaż... może jakieś konkretniejsze wskazówki  :-\?
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Styczeń 13, 2013, 15:09:41
Połączenie dopełniacza i biernika jest raczej niemożliwe, zdecydowanie za dużo niejednoznaczności, o ile nie rozróżnia tego składnia. Już raczej coś by się skleiło z celownikiem.

Palić Annę mąż - albo mąż pali Annę albo mąż Anny pali.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Silmethúlë w Styczeń 13, 2013, 15:21:54
Może takie całkowite zlanie się faktycznie nie jest zbyt prawdopodobne, ale… Orła kot psa zjadł.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Pingǐno w Styczeń 13, 2013, 15:42:31
Cytuj
Połączenie dopełniacza i biernika jest raczej niemożliwe, zdecydowanie za dużo niejednoznaczności, o ile nie rozróżnia tego składnia. Już raczej coś by się skleiło z celownikiem.

Mi się udało. Chyba, że źle zrozumiałem.
W razruhskim mam przypadek zw. "dopełniacz-biernik".
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Styczeń 13, 2013, 16:02:01
Połączenie dopełniacza i biernika jest raczej niemożliwe, zdecydowanie za dużo niejednoznaczności, o ile nie rozróżnia tego składnia. Już raczej coś by się skleiło z celownikiem.
Fińskiemu to, że to jest raczej niemożliwe, wcale nie przeszkadza, tam biernik – poza kilkoma słowami, które są hipsterskie i się nie liczą – zlewa się albo z dopełniaczem (głównie w pojedynczej), albo z mianownikiem (głównie w mnogiej).
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Styczeń 13, 2013, 16:38:43
Połączenie dopełniacza i biernika jest raczej niemożliwe, zdecydowanie za dużo niejednoznaczności, o ile nie rozróżnia tego składnia. Już raczej coś by się skleiło z celownikiem.
Bzdura kompletna. Nawet w polskim w rodzaju męskim ożywionym biernik i dopełniacz mają tą samą końcówkę.

Fińskiemu to, że to jest raczej niemożliwe, wcale nie przeszkadza, tam biernik – poza kilkoma słowami, które są hipsterskie i się nie liczą – zlewa się albo z dopełniaczem (głównie w pojedynczej), albo z mianownikiem (głównie w mnogiej).
Konkretnie poza zaimkami osobowymi.
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Styczeń 13, 2013, 18:23:17
Odnośnie tego biernika - mi też się udało w ati ;)
Tytuł: Odp: Wirhale
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Styczeń 13, 2013, 19:17:59
@Noqa, ale czytaj uważnie. W zdaniu Mąż pali Annę, Anna jest dopełnieniem, zaś w Mąż Anny pali, jest przydawką. A przydawka następuje w Wirhale po rzeczowniku. Więc budowa zdania 1:

Pali Annę Mąż.

Zdania 2.:

Pali mąż Anny.