Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Toyatl

Strony: [1] 2 3 ... 23
1
Tłumaczenia / Odp: Zapożycz słowo osoby powyżej
« dnia: Wczoraj o 22:27:50 »
tol. irkos /'ˀɪʀkoθ/ - niech będzie: puls

tol. ŋíşka /'ɲiʃka/ - (słona) woda

2
Conlangi: a priori / Odp: Języki gamajskie - projekt grupowy
« dnia: Grudzień 15, 2018, 16:50:51 »
Moi Panaufowie poszli na wschód. Stąd pan to podnosić, wstawać, wschód, a -auf to sufiks oznaczający "ten, który wybrał drogę, sposób..., kto uległ...". Czyli Panaufowie to ludzie, którzy wybrali wschód albo ci, którzy się podnieśli (z upadku). Tak głosi mit założycielski tego ludu. :-)

3
Conlangi: a priori / Odp: Baukut, język Panaufów (języki gamajskie)
« dnia: Grudzień 08, 2018, 01:19:36 »
tojatɬu w jaki sposób ʙ r ɽ ʀ stały się spółgłoskami bocznymi  ??? ??? ??? ???

PS kolejny conlang którego nie potrafię wymówić xD
Heh, no tak. Najpierw miały być ino r l, ale potem zaszalałem i te "boczne" zostały.
A jak poćwiczysz, to wymówisz. Nie ma zbitek spółgłosek, to łatwo idzie.

W ogóle, widziałeś pierwszy, wstępny szkic mapy, zamieszczony na Dyskordzie? W którą stronę wymigrowaliby Panaufamowie?
Wrzuć mapę na forum. Ja sobie wyobrażam, że na razie tułają się po pograniczu lasów i stepu, to na bagienko zajrzą, to na pustyni w oazie spoczną i na jakichś eeşraaraşów (czyli ich gojów, gadziów i goroli w jednym) trafią. Mam pomysły na kolejne epizody i kolejne ewolucje, ale na początku chciałbym zrobić jakieś tłumaczenie na bocaa.
A honoratywność nie powinna przejść q rodzaj męski jednak? :p
No właśnie coś mi się zdaje, że Panaufowie to byli ludzie nie znający mydła, ale kobiety w dłonie całowali, zasłony do jurt przed nimi podnosili i zwracali się do nich z większym poważaniem. A z chłopami się nie ceregielowali. No bo to była wpierw mała, demokratyczna społeczność.

4
Conlangi: a priori / Baukut, język Panaufów (języki gamajskie)
« dnia: Grudzień 07, 2018, 21:34:07 »
Urok Odina.

Zmiany prowadzące do powstania tego języka postghammajskiego rozpoczęły się od konfliktu o nieznanym podłożu w jednym z rodów Protoghammajczyków - Faniwuzirisa - u Faniwuzyjów. Skutkował on tym, że część z nich opuściła społeczność i udała się na wędrówkę w poszukiwaniu dla siebie nowego miejsca. Nazwali się oni Panaufrasa - Panaufami. Koczując po lasostepie natrafili na obcych ludzi, z którymi nawiązali przyjazne relacje. Wśród nich, skośnookich, szerokotwarzych, nazywanych przez Protoghammajczyków Zuutarasa - Zuutami, co być może było nazwą własną tych ludzi, ale tego conlangwistom i althistorykom nie udało się dociec, przebywał pewien bard - jak podają panaufskie podania - nazywany przez emocjonalnie reagujących na jego talent fanów - Zauriitagamba. Wypromował on przebój, który bardzo przypadł do gustu Panaufom. Śpiewany był w narzeczu Zuutów, ale miał wpadający w ucho refren, który często można było usłyszeć w czasie uczt i na tanecznych klepiskach: "harri risna, risna harri, risna risna, harri harri, harri raama, raama harri, aura parna, marna karma". Nie podobał się on jedynie wodzowi Dhii Aydrilarowi i jego gwardii, piriiduupaphom, jednak wódz nie był za bardzo lubiany za seplenienie, reranie i ogólny brak ogłady. Grano mu na nerwach często intonując refren, którego ten odśpiewać poprawnie nie umiał. Ponadto w czasie dyskusji, narad i dysput umyślnie przekręcano słowa tak, jak robił to Dhii Aydrilar. Był to przejaw zwyczajowej dezaprobaty wobec osoby wodza. Niestety, słuchały tego również dzieci, a dzieci jak wiadomo szybko się uczą i to najczęściej tych rzeczy, których nie powinny. Podchwyciły więc błędną wymowę i zaczęły używać jej między sobą przeplatając nawykami i słowami z języka Zuutów. Tak powstał młodzieżowy slang - baukut, w którym słowo oznaczającego dorosłych, nie rozumiejących tej mowy, brzmiało hayszukrusa (plurale tantum), a które później rozszerzyło znaczenie na wszystkich nie-Panaufów. Po pewnym czasie Panaufowie wraz z częścią Zuutów, którzy się do nich przyłączyli i zasymilowali, ruszyli w bezdroża. I ponieśli ze sobą w świat swoje zmienione narzecze. Oto narodził się nowy język.

I. Epoka Wielkiej Rotyzacji
gh -> rh /ʀ/
z -> /ʐ/ -> şr /ɽ/
dh -> /z/ -> r /r/
f(u), f(uu) -> fr /ʙ/

II. Epoka Wielkiej Wędrówki Spółgłosek
1. bezdźwięczne frykatywy
ph -> s /s/
s -> ş /ʂ/
ħ -> x /χ/
h -> ' /ʔ/
Vh -> V:
2. zwarte
p -> p /p/
t -> t /t/
k -> /kʲ/ -> c /c/
q -> k /k/
b -> b /b/
d -> d /d/
g -> /gʲ/ -> j /ɟ/

III. Epoka Wielkiej Redukcji Samogłosek
1. przegłos krótkich nieakcentowanych
i, u, a -> /ə/ -> /ɐ/ -> /a/ -> a /α/
2. akcentowane krótkie ulegają wzdłużeniu i zachowują swoją barwę;
3. długie:
ii -> /i:/ -> i /i/
uu -> /y:/ -> /i:/ -> i /i/
aa -> /a:/ -> /α:/ -> /ͻ:/ -> o /o/
ay -> /æ:/ -> /ε:/ -> e /ε/
au -> /α:/ -> /ͻ:/ -> o /o/
4. geminaty tracą braci-bliźniaków i stają się unitami;
5. akcent wyrazowy przesuwa się konsekwentnie na pierwszą sylabę;
6. pierwotna partykuła "raħ" ulega skróceniu do "xa"
6. przymiotniki przesuwają się na pozycję po rzeczownikach;

IV. Epoka Otwarcia Zgłosek
Zaszła, gdy opozycja długości samogłosek została zapomniana, i spowodowała ponowne pojawienie się jej w nowych miejscach
CVC -> CVh -> CV:
CiN -> Cĩ: -> Cẽ: -> Cɛ̃:
CoN -> Cõ: -> Cɔ̃:
CεN -> Cɛ̃:
CαN -> Cɑ̃:
CiR -> CiRi
CoR -> CoRo
CεR -> CεRε
CαR -> CαRα
Cil -> Cili
Col -> Colo
Cεl -> Cεlε
Cαl -> Cαlα
Cij -> Ciji -> Ci:
Coj -> Coji
(Cεj -> Cεji)
Cαj -> Cαji
Ciw -> Ciwi
Cow -> Cowo -> Co:
(Cεw -> Cεwo)
Cαw -> Cαwo

W tym miejscu Panaufowie stają się ludem Ponooraşa (l. poj. Ponoo), Ponoowami, a ich język się zwie xa-irhoro Ponooraşaşaa lub xa-irhoro bocaa

Język ponoowski ma:
*4 samogłoski krótkie
i o e a /i o ε α/
*4 samogłoski wzdłużone:
ii oo ee aa /i: o: ε: α:/
*3 samogłoski nosowe:
ę ǫ ą /ɛ̃: ɔ̃: ɑ̃:/
/ã:/ ma jednak tendencję do przechodzenia w /ɛ̃:/ lub /ɔ̃:/, zależnie od otoczenia
*5 spółgłosek zwartych bezdźwięcznych:
p t c k ' /p t c k ʔ/
*3 spółgłoski zwarte dźwięczne:
b d j /b d ɟ/
*4 spółgłoski szczelinowe:
f s ş x /f s ʂ x/
*2 spółgłoski nosowe:
m n /m n/
*5 spółgłosek płynnych:
fr l r şr rh /ʙ l r ɽ ʀ/
*2 półsamogłoski:
w y /w j/

Na tym etapie rozwoju języka zachodzą też zmiany takie, jak:
*liczba pojedyncza i podwójna zlewają się w liczbę paukalną (-Ø) (od 1 do 4)
*liczba zerowa (-) - przekształca się w przeczenie w znaczeniu braku wyrażanej cechy
*honorykatywność przekształca się w rodzaj gramatyczny żeński
*locativus (-'a) nabiera szerokiego znaczenia, odpowiadającego w zależności od kontekstu, polskim przyimkom "na", "w", "przy", "obok", "u", "o" itp., związanego z miejscem i czasem
*wołacz znika bez śladu
*końcówka przymiotnika -s_s i przysłówka -s_h zlewają się w nową końcówkę przymiotnika -şaa /ʂɑ:/
*funkcję przysłówka przejmuje innesivus -şa /ʂα/
*pod wpływem języka Zuutów sufiksy osobowe zostały wyparte przez prefiksy dzierżawcze, a czasownik uzyskał sufiks -'aa lub -'e dla 3. os. l. pau.

Liczebniki główne (odziedziczone i zapożyczone od Zuutów wyłącznie do celów religijnych, od 1 do 8 ):
1 - hazru -> 'aşrara  noso
2 - pharu -> sara  oci
3 - dhinnu -> rina  liisa
4 - aasau -> oşo  dowǫ
5 - kargha -> cararha  kinoo
6 - niirra -> nira  jawi
7 - saugh -> şorho  jęba
8 - wayr -> were  wapa
9 - baalla -> bola
10 - abaagh -> aborho

Liczebniki porządkowe
1 - hazrun -> aşrarą  aşraraşaa  nosaa
2 - pharun -> sarą  saraşaa  ocaa
3 - dhinnun -> riną  rinaşaa  liisaa
4 - aasaun -> auchan oşǫ  oşoşaa  dowaa
5 - karghan -> cararhą  cararhaşaa  kinaa
6 - niirran -> nirą  niraşaa  jawaa
7 - saughan -> şorhą (a nie jak się mogło wydawać - şorhǫ)  şorhoşaa  jębaa
8 - wayran -> werą (a nie - werę)  wereşaa  wapaa
9 - baallan -> bolą  bolaşaa
10 - abaaghan -> aborhą (nie - aborhǫ)  aborhoşaa

Zaimki osobowe
1. pau. - ghau, zifayya -> rho
2. pau. - lii, uuruyya -> li (m)
2. pau. hon. - dhilii -> rili (f & f+m)
3. pau. pay - pe (m)
3. pau. hon. - dhipay -> ripe (f & f+m)
1. pl. zifa -> şrifa
2. pl. uur -> 'iri (m)
2. pl. hon. - dhinuur -> riniri (f & f+m)
3. pl. qa -> ka (m)
3. pl. hon. - dhiqa -> rika (f & f+m)

Prefiksy dzierżawcze i osobowe czasownika
1. l. poj. agh- -> 1. l. pau. - ('a)rha-
1. l. podw. yaz- (out)
2. l. poj.  lay- -> 2. l. pau. m - le-
2. l. podw. hayy- (out)
2. l. poj. hon. ilaay- -> 2. l. pau. f & m+f - ('i)loyi-
3. l. poj. sar- -> 3. l. pau. m - şara-
3. l. poj. hon. saar- -> 3. l. pau. f & f+m - şoro-
1. l. mn. zi- -> 1. l. mn. - şri-
2. l. mn. hau- -> 2. l. mn. m o-
2. l. mn. hon. dhau- -> 2. l. mn. f & f+m - ro-
3. l. mn. qun- -> 3. l. mn. m & f & f+m - ki-

Przypadki
Nom. -Ø
Gen -(w)_ -> -wa
Dat. -(w)_l -> -wala
Acc. -(y)_s -> -yaa
Ins. -(y)_r -> -yara
Loc. -h_ -> -'a
Abl. -(_)ku -> -aca
All. -(_)ksu -> -aaşa
Innes. -s* -> -şa (przysłówek)
Prolat.  -(w)*dh -> -wara
Equativus -(_)llu -> -ala
Voc. -(*)q** -> (out)

PILNE! W przypadku braku komentarzy i uwag wątek zagrożony jest multipostingiem!

5
Conlangi: a priori / Odp: Języki gamajskie - projekt grupowy
« dnia: Grudzień 06, 2018, 21:48:48 »
Ok. Ja jutro zacznę wrzucać swoje, tylko muszę jeszcze trochę ogarnąć czasowniki.

6
Conlangi: a priori / Odp: Języki gamajskie - projekt grupowy
« dnia: Grudzień 06, 2018, 21:25:17 »
Halo! Ten prodżekt jest w stanie terminalnym czy hibernalnym, bo nie wiem czy się starać tu coś robić?

7
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« dnia: Grudzień 06, 2018, 21:19:17 »
Cytuj
Możnaby teoria spolszczyć jako zór (od staropolskiego czasownika zierać "wglądać" wzorem nadzór, dozór), jako że to niejako zieranie się (wglądanie się) w dany fakt z wybranej dziedziny fizycznej lub abstrakcyjnej spójnym systemem pojęciowym.
Ja bym wolał jednak coś w stylu założenie albo wyłożenie, można dodać jeszcze przydawkę "naukowe". Po co niepotrzebnie mnożyć byty?

8
Conlangi: a priori / Odp: Huayøvdar huaƣimlimdar hayatkadar̃ihta
« dnia: Listopad 27, 2018, 14:31:11 »
Czyli dwie zaciśnięte pięści OO są pustym gestem (lub mają inne znaczenie), a nie ekwiwalentem Λ.
W języku słów liczebniki potęg jednej dłoni są proste, gdy w dominujących językach naturalnych liczebnijami prostymi są raczej potęgi obu dłoni, "po ludzku" myśląc byłoby to 36 ("po płazku" jest to zya tlyi, jak się domyślam). W sumie system trójkowy jest fajny, można w nim prosto zapisać ułamek 1/3=0,1, no ale to jest temat na inne forum.

9
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« dnia: Listopad 27, 2018, 14:02:58 »
Słowo "fanatyzm" jest tu za mocne. Projekt ma na celu, z tego co obserwuję, ułożenie słownika w oparciu o rodzime rdzenie, słowotwórstwo i sposób myślenia. Północ i południe chociaż spełniają bardzo dobrze wymogi rodzimego pochodzenia rdzeni i słowotwórstwa, to nie są wynikiem samodzielnego myślenia, a tylko adoptują się do wymyślonego już gdzieś indziej wzorca. Ale nie będę się upierał, jeżeli się nie podoba.

10
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« dnia: Listopad 25, 2018, 14:55:04 »
Proponuję przywrócenie słowiańskich nazw na północ i południe (strony świata) - siewiór/siewiérz i jug, bo te obecne to są najprawdopodobniej kalki z łaciny.

Cytuj
Jakie jest wysokopolskie słowo na patriotę? Ojczyznolubca~ojczyznolubiec chyba jest zbyt długim słowem, a ojczylub? Ojczyźnik? Co sądzą Wysokopolacy?
Końcówka (czy raczej drugi rdzeń) -lub jest lepsza od -lubca -lubiec.

11
Polszczyzna / Odp: Etymologie w polskim
« dnia: Listopad 22, 2018, 17:43:24 »
Czy tylko mnie mierzi sześcian? Miast jakiegoś sześciościanu, jako mamy czworościany, ośmiościany i ine.
Powinno być szejścian i nikt by się nie czepiał.

12
Conlangi: a priori / Odp: Ngamski
« dnia: Listopad 21, 2018, 01:03:59 »
Czyli Twój język jest w grupie gamma+ (zachowujących gammę, choć po przekształceniu)...

13
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« dnia: Listopad 20, 2018, 17:22:55 »
A nie sądzicie, że jeżeli te wszystkie krótkie słowa nazywające zmysły są rodzaju męskiego, to i ten nowy na smak też powinien? ukusa jakoś mi tu nie gra.

14
Lingwistyka ogólna / Odp: Za rok
« dnia: Listopad 20, 2018, 03:15:23 »
Cytuj
Mogę uważać określenie czasu za rok, jako za tym rokiem trwającym po tym roku. jest to logiczniejsze bo wskazuje dowolny okres przyszłego roku i nie ma problemu z 12 miesiącami.
Jeśli powiesz 1 stycznia 2019, że 31 grudnia 2019 jest za rok, to jest to poprawne, bo "za rok" określa przybliżony upływ czasu w przód o około 365 dni. Gdy chcesz zmienić ostatnią cyferkę w roku powiesz "w przyszłym roku". Język polski operuje nie tylko kontekstem, ale i ma szereg uszczegółowiających określeń wedle potrzeb.
Cytuj
Aha a co z określaniem roku: jeśli ktoś ci mówi za dwa lata to myślisz o 24 miesiącach czy tylko o zmianie liczby roku o dwie jednostki?
Zależy kiedy to mówi. Jeśli w połowie roku to raczej o obu aspektach naraz. Raczej, bo określenie "za rok" niesie w dobie większy margines błędu niż wyrażenie "za 365 dni", które sugeruje większą precyzję. To jest jak u inżynierów - 0,0 nie oznacza tego samego, co 0,000, bo to pierwsze jest mniej dokładne. W okolicach końca/początku roku - zmana daty roku o dwa nie musi zajść. Ale znowu - jak duży błąd dopuszczają rozmówcy, o czym pisałem w poprzednim poście. "Za rok" jest mniej precyzyjne niż "za 365 i ćwierć dnia", co z kolei jest mniej precyzyjne, niż "za 8766 godzin", co jest mniej precyzyjne, niż "za 525960 minut" i tak dalej...

15
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« dnia: Listopad 16, 2018, 20:51:15 »
łudki to się bardziej z żeglarstwem kojarzy.
Lepiej już - łudny

Strony: [1] 2 3 ... 23