Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Tuktun

Strony: [1]
1
Organizacja / Wiki nie działa
« dnia: Sierpień 28, 2013, 17:54:10 »
Komuś poza mną wiki nie chce się wczytać?  Wyskakuje coś, że kody nieodpowiednie.

2
Conlangi: a priori / Numijski
« dnia: Marzec 29, 2013, 15:39:06 »
Ekhem... tu opisałem swój nowy i obecnie najważniejszy projekt. Tu możecie hejtować wyrazić swoje opinie.

3
Inspiracje / Prośba o pomoc w derywacji (wywodzeniu)
« dnia: Marzec 28, 2013, 11:11:23 »
Nie wiem, czy to dobry dział na ten wątek, jeśli się pomyliłem, umieszczając to tutaj, przenieście.
 
      Otóż chodzi o to, że chciałbym poprosić o pomoc w nauce wywodzenia conlangów z prawdziwych i fikcyjnych protojęzyków, a w konsekwencji tworzenia nienoobskich języków a posteriori oraz rodzin językowych a priori. Na pewno jeśli ktoś opisze gdzieś, jak to zrobić, przyda się to nie tylko mi, ale także wielu innym początkującym, którzy chcieliby, aby ich języki były mniej noobskie i posiadały regularne zmiany (np. fonetyczne).
Z góry dziękuję za jakąkolwiek udzieloną mi pomoc.

4
Conlangi: a priori / Język Wakraski (Vakrasevvel)
« dnia: Listopad 02, 2012, 14:24:18 »
Ten nowy twór to taki stwór, który posiada pismo ideograficzne. Jeden wyraz to jeden znak. Piszemy rzędami od lewej do prawej, a wersami z dołu na górę i z góry na dół bustrofedonem. Łacinka zaś przedstawia się następująco:

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ş ş Tt Uu Vv Zz,

gdzie wszystkie litery, które występują w j. polskim czytamy jak po polsku, "v" czytamy jak po angielsku, a "ş" jak po turecku i w większości innych języków, gdzie ta litera występuje. Występują także akcentowane warianty samogłosek, które pokazują, gdzie należy kłaść akcent. Jeśli ich nie ma, oznacza to, że akcentujemy przedostatnią sylabę.

Przymiotnik
kończy się na -v, nie podlega odmianie przez przypadki. Stopniuje się wg wzoru: st. wyższy: -ak, st. najwyższy : -ar (np. navnev - długi, navnevak - dłuższy, navnevar - najdłuższy). Są wyjątki: vandrov (dobry) - vavak, vavar, dastov (zły) i merov (mały) - uvak, uvar, vakov (duży, wysoki) - vak, var, varniv (szybki) - vanok, vanor oraz nazwy kolorów zakończone na -narov - -narok, -naror. Stopniowanie zaznaczamy w piśmie, dodając znaczek przypominający górną połówkę litery "x" (1 przed znakiem dla st. wyższego, a 2 - przed i po znaku - dla najwyższego). Przymiotnik można zaprzeczyć, dokładając przedtem rozdzielnie pisany wyraz "uv" (nie). Przymiotnik odmienia się przez liczby analogicznie jak rzeczownik.

Rzeczownik
nie ma rodzaju, ale ma liczbę i odmienia się przez przypadki. Liczby są dwie: pojedyncza i mnoga (aby ją utworzyć, bazowo dodajemy -i do l. poj., np. kev - człowiek, kevi - ludzie), przypadki też 2: niezależny (zwykła forma rzeczownika) oraz zależny  (końcówka -ak, np. kevak - człowiekowi, człowiekiem, itp., keviak - ludziom, ludźmi, itp.). Przypadek zależny zaznaczamy w piśmie linią prostą, zakończoną po prawej stronie łukiem, którą stawiamy nad znakiem.

Czasownik

odmienia się przez 3 osoby, 2 liczby oraz 6 czasów. Bezokolicznik to wyraz "ber" (żeby) i następująca po nim forma 3. osoby l. poj. czasownika, zakończona na -é, -í, -ó lub -ú (wyjątek: czasowniki jednosylabowe ber pte i ber vre, gdzie nie ma potrzeby zaznaczania akcentu). Jedną z grup koniugacji stanowią czasowniki zakończone na -é, drugą - na -í, a trzecią - na -ó lub -ú. Są też 2 czasowniki nieregularne - ber pte (być) i ber vre (robić).
Spoiler
[close]

Jedna linijka to jedna osoba jednej liczby, ich kolejność jest identyczna z ogólnie przyjętą, a kolejność form w 1 linijce to: cz. ter. prosty, cz. ter. ciągły, cz. prz. prosty, cz. prz. ciągły, cz. przysz. prosty, cz. przysz. ciągły. W piśmie czas przeszły oznaczamy poziomą linią po lewej stronie znaku, łączącą się z nim. Taką samą linią, tylko, że po prawej oznaczamy czas przyszły. Ciągłość oznaczamy, biorąc znak w kółko.

Czasownik ma także stronę czynną (zwykła forma) oraz bierną (po usunięciu końcówki jednoliterowej z bezokolicznika dodajemy końcówkę -şiam (wyjątek: ber vre - virşiam, czasownik ber pte nie posiada strony biernej)). W piśmie stronę bierną zaznaczamy, stawiając pod znakiem linię zakończoną idącą na dół linią ukośną (w odwrotnym kierunku niż /). Zamiast tr. rozk. dajemy przed odpowiednią formą czasownika wyraz "dav" - niech, a zamiast tr. przyp. - wyraz "ber".

Szyk to OVS.
 
Co do pisma, to te końcówki, których zastosowanie polega po prostu na dodaniu samogłoski, zapisujemy w postaci poziomych łuków nad (jeżeli mamy do czynienia z przedrostkiem, to pod) znakiem. 1 łuk=a, 2=e, 3=i, 4=o, 5=u.

To by chyba było na tyle.  Niniejszy język stworzyłem z zamiarem, aby nie był aż taki nooblangowaty, jak moje wcześniejsze dzieła, dlatego stworzyłem mu więcej niż zwykle to w moich językach jest wyjątków i nieregularności. Czekam na Wasze opinie.

5
Nauka conlangów / Ila Scola Internacional dila Linxua Molana
« dnia: Wrzesień 30, 2012, 17:08:25 »
Leccio Primer
Halo! Quė ti nȯbrat?


Latet esto dialogo.
Przeczytaj ten dialog.

Marc: Buė daya. Quė ti nȯbrat?
Ana: Halo! Mi nȯbra Ana. Et ti?
Marc: Mi nȯbra Marc. Mi xuella nila Vellamolana, mȧ mi sta di Lȯdre, dila Inglia. Mi posim 21 aṅs. Et ti?
Ana: Mi tenses xuella nila Vellamolana. Mi sta dila Varsovia, dila Poloṅa. Mi posim 24 aṅs. Hast ila vidia!
Marc: Hasti, Ana!

Ilo vocabulario - Słownictwo:

buė daya - dzień dobry
buė - dobry
ema daya - dzień
halo - cześć
et - i, a
quė - jak
mi - ja
ti - ty
nȯbrar - nazywać się
xuellar - żyć
nil, nila, nilo, ni - w
mȧ - ale
ster - być
dil, dila, dilo, di - jak "de" we francuskim i hiszpańskim, przyimek zastępujący wiele przypadków, tu w znaczeniu "z" w sensie miejsca
posir - mieć
em aṅ - rok
tenses - też
hast ila vidia - do widzenia
hasti - pa
Lȯdre - Londyn
ila Inglia - Anglia
ila Poloṅa - Polska
ila Varsovia - Warszawa

Ila gramatica - Gramatyka:

Gramatyka molska jest generalnie bardzo prosta. Aby utworzyć liczbę mnogą, dodajemy po prostu -s.  ;-D. Sposób odmiany czasowników zakończonych na -ar i -er to, na przykładzie czasownika ster (być):
Mi sta
Ti stat
Na razie poznamy te 2 osoby. Tak samo czasowniki zakończone na -ir na przykładzie posir (mieć):
Mi posim
Ti posit
Przed rzeczownikiem stoi zawsze rodzajnik. Rodzajniki nieokreślone to em (r.m.), ema (r.ż.) i emo (r.n.), a określone to odpowiednio: il, ila, ilo oraz ils (l. mn.). Przyimki zawsze należy uzgodnić, bo w nich musi być zawarty także rodzajnik, np. dil, dila, dilo, dils. Formę zakończoną na i stosujemy do słów, które nie posiadają rodzajnika (na ogół są to niemolskie nazwy geograficzne).

Ilos exercicios -  Ćwiczenia:

1.Przetłumacz czytankę z molskiego na nasze.
2.Przedstaw się tak jak Ania i Marek.
3.Przetłumacz wyrażenia:
a) w Londynie
b) z Vellamolany
c) w roku 1912.
   
    

6
Języki / Parum
« dnia: Wrzesień 30, 2012, 15:45:22 »
Język parum posiada własny alfabet (patrz załącznik). Transkrypcję natomiast czyta się tak jak po polsku z wyjątkiem c, które czytamy jak polskie k oraz sh, które czytamy jak polskie sz. Przymiotnik kończy się na -um, czasownik na -as, -is lub-os (od czego zależy odmiana), a przed rzeczownikiem musi stać rodzajnik - jest to t' dla rodzaju męskiego oraz ta dla żeńskiego. Przysłówek kończy się na -im i można go utworzyć, zamieniając w przymiotniku końcowe -um właśnie na -im. Liczebniki, przymiotniki i rzeczowniki odmieniają się przez przypadki. Jest ich 7 i są to (wraz z końcówkami):
Mianownik         -
Dopełniacz      -she
Celownik         -er
Biernik            -ir
Narzędnik       -pe
Inessyw - miejscownik - latyw -ne
Ablatyw            -mot
Są cztery liczby: pojedyncza, mnoga, podwójna oraz potrójna. Jeśli chodzi o odmianę czasowników, to czasownik "as" - być jest podstawą odmiany czasowników zakończonych na -as. Po prostu obcinamy wtedy -as i zastępujemy odmienionym czasownikiem. Oto odpowiednie prawidła odmian:
Spoiler
[close]
Kolejność powyższego to: l. poj., l. mn., l. podw., l. potr.
Czas przeszły tworzymy, dodając -mi do odmienionego czasownika i analogicznie -i dodajemy, aby utworzyć przyszły.  Tryb przypuszczający tworzymy, dodając -ane, a rozkazujący - -om. Przeczenie tworzymy, dodając -veva. Końcówki liczb dla rzeczowników to, wg powyżej podanej kolejności: -a, -te i -re.

7
Kraje / Gendanon
« dnia: Wrzesień 30, 2012, 14:19:16 »
Gendanon

Stolica:  Gendanon
Waluta: Dirion gendanoński=100 apsodirionów gendanońskich
Ustrój polityczny: monarchia, na czele kraju stoi książę, który wywodzi się z rodziny królewskiej Cedanyrii. Po zamachu stanu (patrz: Cedanyria) następca tronu z familią przeniósł się do Gendanonu, niegdyś części Cedanyrii, i założył tam państewko nieuznawane przez rząd Perona I
Religia: patrz: Cedanyria
Jednostki administracyjne: brak podziału adm.
Język urzędowy: cedanyrski
Położenie: małe państewko koło Cedanyrii
Symbole narodowe: flaga taka sama jak cedanyrska, ale bez kółka pośrodku (była flaga Cedanyrii: kółko wprowadził Peron I). Hymn też były cedanyrski. Peron I zmienił słowo "król" na "książę" i analogicznie "królestwo" na "księstwo". Wersja instrumentalna (z uwagi na to, że Gendanon również jest księstwem, więc musieliby mieć hymn identyczny z obecnym cedanyrskim).


8
Kraje / Lintargia
« dnia: Wrzesień 30, 2012, 13:22:19 »
 Lintargia
                                  T'Lintarg
                                  Republika Lintargii
                                  T'Lintargshe Republica

Stolica: Netanta (par.Ta Netanta)
Waluta: Linter=100 tarlinterów
Język urzędowy: parum
Ustrój polityczny: republika (demokracja)
Jednostki administracyjne: prowincje
Religia: politeistyczna, bardzo wiele bóstw, każde odpowiedzialne za jakąś sferę życia (bardzo szczegółowo, wąsko określone "specjalizacje")
Położenie: północno - wschodni kraniec Toraji
Etymologia nazwy: od par. lint' targ - "nasz kraj"
Symbole narodowe: Hymn instrumentalny T'Lintarg, Linta Arca (Lintargia, Nasz Dom). Flaga to poziome pasy: od lewej: niebieski, zielony i żólty.

9
Kraje / Cedanyria
« dnia: Wrzesień 30, 2012, 11:50:31 »
                 Cedanyria
                                                    Zedanyrio
                                                    Wielkie i Święte Księstwo Cedanyrii
                                                    Zedanyriori Vikio Kapato pi Takarato   

Stolica: Aparakion
Waluta: Dirion=50 apsodirionów
Język urzędowy: cedanyrski
Ustrój polityczny: teoretycznie monarchia konstytucyjna, ale panujący samozwańczy Wielki Książę Peron I, który do władzy doszedł w wyniku zamachu stanu (wcześniej Cedanyria była królestwem), fałszuje wybory, aby wygrywały sprzyjające mu stronnictwa (opozycja i tak w większości przypadków jest nielegalna, istnieje jedno stronnictwo, które ma tworzyć pozory demokracji i które jest przeciwko rządzącym, ale jest ono kontrolowane, aby nie zaszło to zbyt daleko)
Jednostki administracyjne: azytaksy (azitaxioze, l. poj. azitaxio)
Religia: zakłada, że wielki duch Sario panuje nad dobrem we wszechświecie, jednak ma wroga Oriasa, przez którego dzieje się całe zło, począwszy od drobnych nieszczęść (np. kiedy ma ktoś pecha) aż po wielkie katastrofy i wojny. Kiedyś Sario stworzył dobrą stronę wszechświata, ale Orias zaraz potem dorobił stronę złą. Nie ma przymusu chodzenia co jakiś czas do świątyni - ludzie chodzą tam tylko wtedy, kiedy czują potrzebę, np. chcą poprosić o coś Saria lub mu podziękować.  Pomagają w tym kapłani, których zadaniem jest też udzielanie pociechy religijnej, podobnie jak w chrześcijaństwie. Obrządki polegają  zresztą także na przeklinaniu Oriasa. Kiedyś, za czasów królów, panowała wolność religijna i w Cedanyrii osiedlili się także wyznawcy religii innych państw, ale obecnie za sprawą Perona I wyznawanie innych wierzeń oraz ateizm są zabronione
Położenie: duży kraj na północy Aethé
Symbole narodowe: Hymn Vikote Rastagio, Vikiote Zektopio (Chwała Księciu, Sława Księstwu).
Flaga w załączniku.

10
Conlangi: a posteriori / Język molski
« dnia: Sierpień 31, 2012, 14:22:53 »
Język molski (linxua molana) jest używany w moim althiście w Molii, kraju leżącym na wschodzie Półwyspu
Iberyjskiego, m. in. w Katalonii. Zainspirowałem się przy jego tworzeniu tym, co lubię w tych językach romańskich, które lubię (Valencià forever!!!).
           
                                        Ilo Alfabeto

                                     Aa  [a]
                                     Ȧȧ   [ã]
                                     Bb   [b]
                                     Cc   [k] lub [s]
                                     Ċċ   [ʧ]
                                     Dd  [d]
                                     Ee  [ɛ]
                                     Ëë  [ə]
                                     Ėė  [ẽ]
                                     Ff    [f]
                                     Gg  [g]
                                     Ġġ  [ʤ]
                                     Hh  nieme
                                     Ii     [i]
                                     Ï ï    [y]
                                     Jj     [ʒ]
                                     Ll     [l]
                                     Mm  [m]
                                     Nn   [n]
                                     Ṅṅ    [ɲ]
                                     Oo   [o]
                                     Ȯȯ    [õ]
                                     Pp    [p]
                                     Qq   samodzielnie nie występuje
                                     Rr     [r]
                                     Ss    [s]
                                     Ṡṡ     [ʃ]
                                     Tt     [t]
                                     Uu    [u]
                                     Vv    [v]
                                     Xx    [ks]
                                     Yy     [j]
                                     Zz    [z]
                                     Żż    [ʣ]
                                       
                                     

   
Resztę później dopiszę  ;-D  ;-D

11
Conlangi: a priori / Język sedrysyjski
« dnia: Sierpień 23, 2012, 12:43:45 »
Język sedrysyjski jest obecnie moim najważniejszym apriorycznym projektem. Zacznę może od czegoś o przymiotniku fonologii. Oto alfabet i wymowa liter:

Aa  [a]
Bb  [b]
Cc  [ʤ]
Dd  [d]
Ee  [ɛ]
F    [f]
Gg  [ɡ]
Hh  [ʃ]
Ii    [i]
Jj    [ʒ]
Kk  [k]
Ll    [l]
Mm [m]
Nn  [n]
Oo  [ɔ] lub

Pp  [p]
Rr   [r] lub [ɾ]
Ss  [s]
Tt   [t]
Uu  [u]
Vv   [v]
Xx   [h]
Yy   [j]
Zz   [z]
12
Tłumaczenia / Panie Janie
« dnia: Sierpień 23, 2012, 12:10:36 »
Na poprzednim forum taki wątek był, na nowym nie widziałem, więc zakładam.

Molski:

Hei, Frer Ġacob,  2x
Dormit ti?,  2x
Tuts ilos ringos ringȧs,  2x
Ding, dang, dong.  2x

Sedrysyjski:

Jotri Jani,  2x
Pengihte,  2x
Dingite some dingi,  2x
Dingi - din.  2x

Strony: [1]