Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Thooomas431

Strony: [1]
1
Cyrylica / Jak zapisujecie jotowane e ruchome?
« dnia: Styczeń 26, 2016, 18:08:12 »
Pytanie do użytkowników, którzy w swoich cyrylicach dla polskiego rozróżniają е i ъ.
Chodzi mi o wyrazach w których mamy do czynienia z miękkim e ruchomym np. Pies (bo psa). Ja w swojej pisałem пьъсъ, пэсъ oraz пꙙсъ.

2
Pisma i ortografie / Jak pisać swoją ortografia?
« dnia: Sierpień 29, 2015, 22:49:08 »
Znacie jakieś programy do tworzenia układów klawiatury prócz Microsoft keyboard layout creator, który mi nie działa...
A może macie coś na smartfona?

3
Cyrylica / Reforma Polskiej Cyrylicy
« dnia: Sierpień 25, 2015, 15:57:49 »
Reforma :
-Usunięcie ô, ҏ oraz ґ
-Zamiana ъ ze znaku twardego na ŭ ,czyli krótkie u np. w wyrazach Puenta →Пъентa Sytuacja →Сытуъaцьѣ
-Dodanie ligatury ъ і у dla dźwięku /wu/ np. w wyrazach Tadeusz -Тaдеъуш ( w pisowni recznej ъу jako jedna litera)
 
Аа Бб Вв Гг Дд Ее ę Єє Є̈є̈ Жж Ѕѕ Зз Ии Іі Її Jј Кк Лл Мм Нн Оо ѫ Пп Рр Сс Тт Уу ЪУ ъу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш Щщ ъ ы ь Ѣѣ Юю Яя Ѧѧ
Zasady ortograficzne :
*Po spolgloskach ж ш щ с s џ ц zawsze piszemy samogłoskę jotowana шу—>шю lub и dla "ы" oraz i dla "и".
A gdy chcemy napisać cja czja szja to dopisujemy jeszcze miękki znak przed samogłoską jotowaną галицьѣ
*Spółgłoski są zmiękczane grupowo, aby uchronić Spółgłoske przed zmiękczeniem piszemy po niej Pajerok.
Wyjątek! Gdy samogłoska jotowana występuje po spolgloskach ѕ џ ц ж ч to zmiękcza ona poprzednich samogłosek np. п'шєд źle  пшєд dobrze
*Ї pisane jest jako i po samogłosce i wymawiane jako ji np. Стої Наброїть Маїть
*Ьь pisany jest
- na końcu wyrazów odmienianych miekko кревь
-na koncu czasownika w drugiej osobie liczby pojedynczej w czasie terazniejszym lub przyszlym prostym np робишь
- w trubie rozkazujacym зрубь то!
*i to niemiekczace и ,nie zmiekcza poprzedzajacej jej samogloski. jest pisana zawsze na poczatku wyrazu i po р ц ѕ џ ч ш щ х zazwyczaj w zapozyczeniach np. Хiсторѣ Рiтa Чiпсы
W
Przyszłości wrzucę mój system liczbowy cyryliczny :)

4
Conworldy i althisty / Jak robicie własne mapy?
« dnia: Sierpień 24, 2015, 15:13:42 »
Tak jak w temacie jak robicie mapy waszych światów, jak zmienianie granice np. Europy? Używacie do tego jakiegoś programu czy poprostu painta?

5
Pisma i ortografie / Ĺaťınka dĺa Poĺskiego
« dnia: Czerwiec 16, 2015, 17:14:56 »
Po Cyrylicy czas na łacinkę:  :-D

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ďdˇ D´ď  Ee Ęę Ff Gg Gˇgˇ Iı İi Ïï Ĭĭ Kk Ll Ĺĺ Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Ss Śś Šš Tt T´ť  Uu Ŭŭ Úú Vv Yy Zz Źź Žž


Gˇgˇ- dż
Ll - Łł
Ĺĺ - Ll
T´ť  - Ćć
Iı - niemiękczące i na początku wyrazu i po spółgłoskach miękkich
İi - miękczące i
Ïï - ii, ji ,i (tam gdzie słychać ji np stoi - stoï)
Ĭĭ - Jj
Ďdˇ- Dz
D´ď - Dź
Ŭŭ - Uu w słowach typu Puenta ,Auto
Úú - Uu tak gdzie słychać łu Tadeusz - Tadeúš Nauka - Naúka

Všyscy ĺuďe rodˇą śę voĺńı ı ruvńı pod vzgĺędem sveĭ godnośťı ı svyh prav , są ońı obdažeńı rozumem ı povinńı postępovať vobec ınnyh v duhu braterstva.

6
Język prostosłowiański jest językiwm opartym o wszystkie języki słowiańskie, lecz z nieprawdopodobnie prostą gramatyką, prostym cyrylicznym(bo jakimż by innym) alfabetem oraz słowami które powinien zrozumieć każdy kto zna jakiś język słowiański.
Alfabet:
А Б В Г Д Е Ж З І Ј И К Л Љ М Н Њ О П Р Ҏ С Т У Ф  Ц Ч Ш Ћ Ђ
Drobna uwaga:
Љ - czytane jako lj
Ҏ - czytane jako rj
Przykładowe czasowniki
діелаћ - robić tworzyć budować malować rzeźbić gotować wytwarzać zarabiać pracować pisać
патҏећ - patrzeć zaglądać przeglądać czytać
гуҏіћ - mówić zapowiadać plotkować (горшо гуҏіћ), gaworzyć przepowiadać głosować głosić przemawiać ostrzegać
Jak widzicie każdy z czasowników ma wiele znaczeń, więc aby było wiadomo, co dokładnie robimy musimy wskazać jakby co jest wykonywane dzięki tej czynności np.
Ја діелаја обіед.
Teraz odmiana czasowników przez czasy :
czas przyszły діелају
czas teraźniejszy діелаја
czas przeszły діелајо
czas ciągły діелаје
Czasu ciągłego używamy gdy mówimy o czynności która działa się w przeszłości i trwa do dziś np. Pracuję w tej firmie od trzech lat.
Osoby:
Ja - Јаз
Ty - Ти
On;Ono - Он
Ona - Она
My - Ми
Wy - Ви
Oni;One - Оњі
Przykłady przymiotników i ich stopniowanie:
горш - zły горшо - gorszy ногорш- najgorszy
добр - dobry добро - lepszy нодобр - najlepszy
Przymiotniki nie odmieniają się przez rodzaje
Utwarzanie przysłówków od przymiotników:
горш - горшо(źle)
I oto cała gramatyka w przyszłości będę wrzucał słówka.

7
Cyrylica / Czesko-Słowacka cyrylica
« dnia: Maj 28, 2015, 15:02:25 »
Były cyrylice dla języka polskiego teraz czas na czeski i słowacji. ;-)
Aa - Аа
Bb - Бб
C c - Цц
Č č - Чч
D d - Дд
Ď ď - Дь дь
E e - Ее
Ě ě Ä ä - Ѣѣ
F f - Фф
G g - Ґґ
H h - Гг
Ch ch - Хх
I i - Іі
J j - Jj
K k -Кк
L l - Лл
Ĺĺ - Ль ль
Ľľ - Љ љ
M m - Мм
N n - Нн
Ň ň - Нь нь
O o - Оо
P p - Пп
R r - Рр
Ř ř,Ŕ ŕ - Рьрь
S s - Сс
Š š - Шш
T t - Тт
Ť ť - Ть ть
U u - Уу
Ů ů,Ô ô-Уоуо
V v - Вв
X x - Кс кс
Y y - Ии
Z z - Зз
Ž ž - Жж
Ou - Ѫѫ
Dz - Ѕѕ
Dž - Џџ
ja - Яя
ju - Юю
je -Єє
jo - Є¨є¨
ji - Її
jou - Ѧѧ
šč- Щщ
Gdy chcemy oznaczyć iloczas wstawiamy akut nad literou. :)

8
Cyrylica / Trzeci jer i...dwa nowe jusy
« dnia: Maj 06, 2015, 14:39:03 »
Przeglądając ostatnio angielską i rosyjską wikipedię natrafiłem na takie cóś:
-Jer neutralny
www.fileformat.info/info/unicode/char/a64e/index.htm
-Jus mieszany
www.fileformat.info/info/unicode/char/a65b/index.htm
-Jus mały zamknięty
www.fileformat.info/info/unicode/char/a659/index.htm
Wiecie może jaki dźwięk one oddawały lub jaką miały funkcję i do kiedy były używane?

9
Cyrylica / Cyrylica dla Języka Polskiego by Thooomas431
« dnia: Styczeń 20, 2015, 23:26:43 »
A teraz ja chciałbym popisać się moim tworem cyrylicznym ! :-D
Moja polska cyrylica jest dostosowana do zapisu języka staropolskiego jak i dzisiejszego oraz jego  zapożyczeń... ;-)
Opierałem się na cyrylicy SCS-kiej i rusińskiej.
Polska Cyrylica :
Aa - Аа
Ąą - Ѫѫ
Áá - Ѻѻ (ze staropolskiego)
Bb - Бб
Cc - Цц
Ćć - Ць ць
Dd - Дд
Ee - Єє
Ęę - Ѧѧ
Éé - Ѵѵ (ze staropolskiego )
Ff - Фф
Gg - Ґґ
Hh - Гг
Ii (miękkie) - Ии
Ii (twarde, zawsze po џ ,ч ,ш ,щ, т ,д ,р ,ж) - Іі
Jj - Йй
Kk - Кк
Ll - Ль ль
Łł - Лл
Mm - Мм
Nn - Нн
Ńń - Нь нь
Oo - Оо
Óó - Ѡѡ
Pp - Пп
Rr - Рр
Ss - Сс
Śś - Сь сь
Tt - Тт
Uu - Уу
Uu (krótkie np.Auto) -Ўў
Ww - Вв
Yy - Ы ы
Zz - Зз
Żż - Жж
Źź - Зь зь
Ja - Яя
Ju - Юю
Je - Ее
Jo - Ёё
Ji - Її
Jó - Йѡ (na początku wyrazu i po samogłosce) , ьѡ (po spółgłosce)
Já - Йѻ , ьѻ
Jé - Йѵ , ьѵ
Ją - Ѭѭ
Ję - Ѩѩ
Cz - Чч
Ch - Хх
Sz - Шш
Rz - Рь рь
Dz - Ѕѕ
Dż - Џџ
Dź - Ѕь ѕь
Szcz - Щщ

Strony: [1]