Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Henryk Pruthenia

Strony: [1] 2 3 ... 13
1
Conworldy i althisty / Wieści z AARów
« dnia: Listopad 11, 2018, 23:19:40 »
Zbiorczy temat na niewarte jakichś większych wywodów skriny i opowiastki z AARów.W Ameryce Południowej jak zwykle ciepło i słonecznie.


Cesarz Wilhelm III też korzysta z tropikalnego klimatu Afryki.


Krok po kroku syndykalistyczne zło jest wyplenione z Eurazji i Afryki. A pomyśleć, że jeszcze trzy lata temu Trzecia Międzynarodówka graniczyła z Carską Rosją w Prusiech!
Aktualnie ostatki syndykalizmu pozostały w Północnej Afryce, gdzie dzielne wojska Włoskie i Serbskie dobijają ostatnich wrogów wolności, tym czasie szeroki sojusz rosyjsko-japoński walczy z zagrożeniem w Chinach, Indiach i Indochinach.Tyle zostało z pysznej Ententy, która jeszcze niedawno starała się dyktować warunki powojennego ładu Cesarstwu Rosyjskiemu. Teraz nie ma ani Królestwa Kanady, ani Królestwa Francji. Państwa te zostały pokonane przez Syndykalistów z Europy i Ameryki, z dawnego paktu pozostały jedynie RPA i Królestwo Portugalii, które ostatnie osadziło się w Angoli.


Pamiętajmy jednak, że wojna to tez straty na froncie. Wielu dzielnych żołnierzy musiało polec, by na świecie w przyszłości mogły zapanować wolność i pokój.

Liczę na odzew, bo jak będzie, to częściej takie śmieszności będą się pojawiać!

2
Kyon / Sesja II (9023-?)
« dnia: Listopad 10, 2018, 00:48:18 »
Wiadomość od Widsida (cytat):

Miałem czas przysiąść przy obiedzie, więc parę informacji do Kyonu:

Jeśli chodzi o Qin, mam nadzieję utrzymać zdobycze wyrwane Trugom podczas spektakularnego upadku ich państwa. Konfederacja ulega przeorganizowaniu w Cesarstwo, a ziemie należące do dadu poszczególnych miast oraz Potruszczyzna (nie mam chwilowo pomysłu na nazwę) zostają bezpośrednio inkorporowane pod nową jurysdykcję. Siedmioro Królow staje się ciałem doradczym, którego wpływy stopniowo słabną w miarę ekspansji na północ i wschód. Ambicją Qin jest dostęp do otwartego morza, ale nie ustalili jeszcze, czy wolą się przebić w stronę (tego kraju Todsmera), czy po staremu zbałamucić Azenię.

W krajach Harensuranu Azenia ma swój złoty, choć nie za długi czas, i podbija całą Merawię i spore fragmenty Stojezior, robiąc z nich państwo zależne i okupując stolicę. Słabość floty nie pozwala na atak na Murię, ale na pewno coś się temu zaradzi. W międzyczasie Harenia, jako brama Neszszów do świata, zezwala im na coraz więcej i udziela kolejnych handlowych przywilejów. Władza lubi przybyszów, bo lubi ich pieniądze - lud hareński, przywiązany do idei humanizmu, bardzo "starożytnogrecki" w kwestiach nauki, filozofii i wiary, krzywo patrzy na dziwaków z zachodu, choć uważa ich filozofię za fascynującą.

Tarum otwiera drzwi coraz szerzej. Zadeklarowane zostaje całkowite otwarcie państwa na kontakt z zewnątrz, a do wszystkich odkrywanych krajów wysyłani są emisariusze z zaproszeniami do Tarnipalu. W geograficznych odkryciach sprzyja kreatywne podejście do budowy statków i wynalezienie czegoś przypominającego prymitywną karawelę, pozwalającego na odpływanie na dalsze odległości i żeglugę po wodach o silnych wiatrach i prądach. Tarejski król deklaruje kraj strefą wolną od niepokoju, nie przeszkadza mu to jednak fortyfikować miast na wzór innych krajów - wokół wszystkich stolic eparchii pojawiają się mury obronne, często wykonywane z ciosanych kamieni, rzadziej z cegieł. Tarejczycy szybko zorientowali się w swoim strategicznym położeniu i zachęcają mieszkańców południa do podróży przez swój kraj, zamiast opływania go niebezpiecznymi wodami.

3
Organizacja / Kwestia odchodzących
« dnia: Listopad 09, 2018, 14:48:53 »
Ostatni nasze forum zalała fala odejść użytkowników, której to towarzyszyły fajerwerki i wybaczcie określenie, ogień z dupy.

Jak to wyglądało w praktyce?
1. Wszczynanie burdy.
2. Butne odejście + parę bluzgów
3. Bezkarny powrót/postowanie co jakiś czas zazwyczaj niemerytorycznych rzeczy.

I myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby blokowanie na jeden miesiąc takie użytkownika (a dokładniej możliwości pisania przez niego postów) za pierwszym razem, i na 3 miesiące za każdym następnym. Pojawią się multikonta - to jak każde inne zostaną zablokowane.

Sądzę, że jest to dość rozsądne rozwiązanie, dzięki któremu każdy, kto będzie chciał odejść z fora zastanowi się trzy razy, za nim to zrobi, a tym, którzy rzeczywiście chcą hehe pomożemy.

Oczywiście, miałoby to dotyczyć tylko przyszłych sytuacji.

Todsmer?

4
Conlangi: a posteriori / Język alański
« dnia: Listopad 06, 2018, 10:15:34 »
Język alański, też halański, dawniej też sarpedyjski (al. alenssea asfreahha, helenssea asfreahha, serpessea asfreahha, forma alenssea asfreahha jest nowszą formą, utworzoną od Alana "Alania" bez typowego dla sufiksu -ssi przegłosu) - język używany przez kolonie alańskie rozproszone wzdłuż wybrzeża i interioru Sarpedii, jednego z kontynentów Adnaty. W przeszłości język silnego Królestwa Sarpedonu. Do jego zapisu używany jest alfabet sarpedyjski (kiedyś przedstawię, wzorowany trochę na runach, trochę na fenickim).

Samogłoski
    i u (i y u)
    ɛ ɔ (e o)
    a (a)

Historycznie rozróżnia się w zapisie i oraz y, które oznaczały dawniej po prostu /i/ oraz /y/, i zlały się na końcu w to pierwsze.

Dyftongi

    e̯u (eu)
    e̯a o̯a (ea oa)

Dyftongi /ea/, /eu/ jeżeli są nieakcentowane stają się po prostu zmiękczającym poprzednią spółgłoskę /a/, /u/.

Spółgłoski
    m n ɲ (m n gn)
    p b t d k g (p b t d c g)
    f v θ s z x χ h (f v th s~ss s x hh h)
    ts dz (zz z)
    r l j (r l i)

Większość spółgłosek ma też swój palatalizowany odpowiednik.

Akcent
Akcent pada zazwyczaj na przedprzedostatnią sylabę (dla wyrazów trój- i więcej sylabowych), lub na przedostatnią sylabę (dla wyrazów dwusylabowych). Akcent w formach zależnych przesuwa się o sylabę do przodu. Wyjątkiem jest zasada, mówiąca, że akcent przenosi się na ostatni dyftong w wyrazie.

Część wyrazów posiada stały akcent na jedną z sylab wyrazu. Zaznacza się go wtedy za pomocą brevisu.

Dodatkowo niektóre końcówki fleksyjne są zawsze akcentowane - nie jest to zaznaczano graficznie.

Procesa fonetyczne
    akcent przechodzi na ostatnią długą sylabę;
        wyjątek: ostatnia sylaba jest otwarta, wtedy pada na sylabę przedprzedostatnią;
            wyjątek: ostatnia samogłoska jest superdługa;
    Ṽ > Vn
    -is, -us, -as > -∅
    ô, ê > oa, ea
    h, x > h
    -jj-, -ww- > -ddj-, -ggʷ- (ggʷ > gʷ)
    z > z
    e > i
    u > e _R
    ū > oa
    ō > ū
    ē, ǣ > ei
    i-przegłos:
        iu, u, a, au, o, ou > y, y, æ, æi, ø, eu
    y, ȳ, ø, ø̄ > y
    æ, æi > e, i
    ai > e
    eu > o
    uproszczenie zbitek spółgłoskowych:
        tt, kk, pp > ts, x, f
        dd, gg, bb > dz, j, v
    gn, ng, kn, nk > ɲ
    hʷ, kʷ, gʷ > f, p, b
    sk, st, sp > ss, sk, sf
    R-, HR-, HN-, CC- > aR-, HaR-, HaN-, aCC-
    nd, mb > nn, mm
    mn > ɲ
    sl, sn, sr, sm > hl, hn, hr, hm
    au > a/oa (w zależności od akcentu)
    str, skr > tsr
    t, d > ts, dz _{ea, i, r, l, n, m, v}
    w > v
    -l-, -ll- > -j-, -l-
    Cj > CC
    uproszczenie zbitek spółgłoskowych
        pp, tt, kk > h, ts, χ
        bb, dd, gg > b, dz, dz
        -pN-, -bN- > fN
        -tC-, -kC- > χN
    ei > ea
    ī > ea, ~-a
    ū > u, -a
    ā > a
    spirantyzacja i ubezdźwięcznienie wygłosowych:
        -f, -v, -l, -p, -b > f
        -d, -t > -θ
        -k, -g > -x
    CVRC, CVLC > CRVC, CLVC
    VRC-, VLC- > RVC-, LVC-
    y > i

Morfologia
Morfologia uległa dość silnym przekształceniom i uproszczeniu. Bardzo ważnym zjawiskiem jest przegłos.

Rzeczownik
Rzeczownik zachował tylko dwa przypadki: mianownik i biernik. Biernik przejął też czasami funkcje innych przypadków, ale rzadko. Zazwyczaj oznacza po prostu dopełnienie bliższe.
Co ciekawe, większość przyimków przejął nie biernik, a właśnie mianownik. Dzięki czemu została zachowana opozycja ruch : statyczność, np. ath vez "na murze" : ath vezen "na mur". Nie rozwinął się rodzajnik.

W deklinacji szóstej dużą rolę gra przegłos. Wiele rzeczowników rozróżnia swoją liczbę mnogą tylko i wyłącznie dzięki przegłosowi, np. gans "gęś" i gens "gęsi". Sądzę, że nadaje to językowi pewnego kolorytu i ta cecha mi się strasznie podobi.

Zaimek
Zaimek odmienia się trochę bardziej, bowiem posiada też formę celownika.

Przymiotnik
Przymiotnik odmienia się przez rodzaje i liczby, ale nie przez przypadki. Są trzy główne deklinacje, ale nie jest to jakieś pasjonujące.

Czasownik
Rozwinęły się dwie koniugacje czasowników: mocna i słaba. W obu dość dużą rolę gra i-przegłos, ale w mocnej jest on dużo bardziej powszechnie stosowany. Zachował się tylko jeden czas przeszły - imperfekt. Perfekt jako taki upadł dawno temu i nieprawda.

Za to rozwinął się system imiesłowów, i tak mamy imiesłowy czynne i bierne obu czasów! Hurra!

Zachował się tez tryb oznajmujący, ale jeszcze nie jest opisany.

Szyk zdania
Szyk zdania to generalnie SVO. Szyk jest zazwyczaj dość sztywny. Istnieją pewne odstępstwa, np. En acan hriten "Nas bolą serca", gdzie mamy szyk OVS (zaimek w bierniku lub celowniku może wylądować na początek zdania). W zdaniach podrzędnych szyk to SOV, czyli czasownik leci na koniec.


No i test! Proszę bardzo, dziś wyjątkowo z IPĄ!

Owca i konie
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.

Seapan in vizea
Ath aren seapan, fieàx ni hèdeath velan, sahth vizea: afrèm barth hibeàx vagnan, inthir azruhhth ahhràth futhran, in athrìz furth manan pip. Seapan sahhdeath vizea: „Mis eceth hritoa, sifann, fath manoa ta vizea dun bennth.” Vizea inisfredean: „His, seapan, en acan hriten, fannea vea sifen, fu manoa, afroa, theanea vela ta pedan nimth fer sliban. In seapan ni hea velan.” Hisdeann thath, seapan athlohdeath thrih faiunan.

/ˈsʲe̯apan ˈin vʲiˈdz͡ʲe̯a/
/ʲaθ͜ arɛn ˈsʲe̯apan, fiˈjax ɲi͜ ˈhedʲe̯aθ ˈvɛlan, ˈsahθ vʲiˈdz͡ʲe̯a: afˈrɛm ˈbarθ hʲiˈbʲe̯aʲx ˈvaɲan, ˈinθir ˈadz͡ruχθ aχˈraθ ˈfuθran, ˈin aθˈrits͡ ˈfurθ ˈmanan ˈpʲip/ /ˈsʲe̯apan saχˈdʲe̯aθ vʲiˈdz͡ʲe̯a: ˈmʲis ˈɛkɛθ hrʲiˈtoa͡, ˈsʲifanː, ˈfaθ maˈnoa͡ ta͜ vʲiˈdz͡ʲe̯a ˈdun ˈbɛnːθ/ /vʲiˈdz͡ʲe̯a iɲisfrɛˈdʲe̯an: „ˈhʲis, ˈsʲe̯apan , ˈɛn ˈacan ˈhritɛn, faˈɲːʲe̯a ˈvʲe̯a ˈsʲifɛn, ˈfu maˈno̯a͡, afˈro̯a͡, θʲaˈɲa ˈvɛla ˈta͜ ͜pɛdan ˈɲimθ ˈfɛr͜ sʲlʲiban/ /ˈin ˈsʲe̯apan ɲi͜ ˈhʲe̯a ˈvɛlan.”/ /hʲizˈdʲe̯anː ˈθaθ, ˈsʲe̯apan aθlɔhˈdʲe̯aθ θrʲih͜ ˈfajunan/

Jakie wrażenia? Jakbyście w naszym świecie umiejscowili ten germlang oraz jak myślicie, czemu taka nazwa? :P

5
Conlangi: a priori / Różne takie
« dnia: Październik 10, 2018, 22:09:39 »
Różne takie Henryka Pruthenii
(a jak ktoś inny chce, to nie tylko HP)

Tu będę czasami wrzucał jakieś luźne notki na temat swoich konlangów, etc. Z jednej strony przez to będzie mniej "pełnokrwistych" opisów konlangów, ale z drugiej strony odpowiedź na wielka ścianę tekstu i na krótki pomysł często zajmuje tyle samo, więc co mi tam!Tworzę język wendyjski/wandyjski/wenedzki. Z głównych założeń, ma być amo/erą, czyli konlangiem naturalnym, naśladującym rozwój i wygląd innego języka naturalnego. Ten na ten przykład posiada wiele cech celtyckich, jak i też słowiańskich! A więc mamy satemowy paraceltlang, z zmianą zgodną z prawem RUKI no i przejściem *o > *a i... ruchomym paradygmatem akcentowym. Z cech celtyckich to oczywiście rozwój sylabotwórczych sonornych, przejście *p do *ɸ (a potem zanik /ɸ/ w ogóle), podobny rozwój *χ z zbitek, i inne, pomniejsze zmiany.
Przykład:

Słowo walpas jest oczywiście kognatem naszego wilka, czy też wolfa. Widać tu przejście *kw do *p (nie jest to ogólna cecha praceltycka, ale występuje w części języków, no i spodobała mi się na tyle, by pozostać. Słowo udaras to za to kognat... naszego wiadra. Nie wiem czemu praindoeuropejski brzuch stał się wiadrem, ale tak. Niedługo będzie jakiś dłuższy tekst, najpewniej Owce i koń.

6
Conlangi: a posteriori / Język sylurski [Adnata]
« dnia: Październik 01, 2018, 22:19:11 »
Prezentuję Wam jeden z moich germlangów!

Na razie nie za wiele, bo sam tekst Owiec i konia:

Chiebwn ŵn yifur
Wn ylai chiebwn, fiwllaigwn nyi awdir bylun, hœft yifwd: brwt raisc baenwn eivaiggwn, either drawcht grŷdwn outhrwn, ŵn thrŵdd rawt œsri mwnunyn. Chiebwn hâchddir to yifwd: "Rœd eiggaisi, hyifni, fat bŵnsi donw mwn yifwd". Yifur ŵnwwrddun: "Rŷ, chiebwn, rœdunyr eichni, fŵni hyifni, fie mwn, rŷi, niumsi thainun bylun yr paiddun yr hœvwn. Ŵn chiebwn nyi awdir bylun."Fŵni wsc iarŷth wth, chiebwn thlyht thrtf eillunyn.

Jutro będzie trochę więcej.

Sam język, jak widać, przeżył dość wiele zmian fonetycznych. Wiele z nich zdołał już rozszyfrować Caraig, z ciekawszych:
 • f- > ∅-
 • s- > h-
 • j- > ∅-
 • l- > j-
 • PG *kw, *gw, *w-, *hw > p, b, b, f
 • CVRC > CVRC
 • VRC > RVC
 • VlC > VC
 • CVkC, CVgC > CVɨ̯C
 • CVbC, CVpC, CVfC > CVu̯C

Sam język, a także jego zamysł, jest trochę starszy, i powiedzmy sobie, przeleżał trochę w szufladzie, zanim dziś wydostał się na światło dzienne.

Z ciekawszych rzeczy mamy też ciekawe zmiany w deklinacji (zostały cztery przypadki, choć wcześniej planowałem zostawić biernik i mianownik, a także rozwinąć system rodzajników występujących jego sufiksy). Czasownik często stoi też na pierwszej pozycji, no i jego fleksja bardzo zanikła. Za to czasowniki mocne naprawdę zmieniły się znacząco, wiele z nich poprzechodziło do innych grup.

7
Inspiracje / A gdyby tak...?
« dnia: Wrzesień 27, 2018, 22:07:24 »
Wstajesz rano.
Idziesz srać.
Kap, kap (to są siki). A potem spłukujesz wodę.

Wchodzisz na konlangera, i widzisz... no właśnie nic! Nic się nie dzieje. Czasem tylko jakiś post w wysokopolszczyźnie, i jedyne z czego się śmiejesz to Wielki zderzacz obojęciaków. Potem ktoś odpowiada niemrawo na twój konlang, nad którym pracowałeś parę godzin. "Nie no, serjo, ładne, ładne". Czasem ktoś da pochwalisza, ale NIE MOŻESZ TEGO SPRAWDZIĆ, BO SIĘ JUŻ NIE DA.ALE JA MÓWIĘ DOŚĆ!
KÓNIEC!!!

Czas rozruszać forum.

A gdyby zamiast tego, zacząć coś robić? Cokolwiek? Też tak sądzisz? Chcesz, by forum kwitło?

TO WEŹ SIĘ DO ROBOTY!

I daję CI właśnie do tego okazję.

Otóż zapraszam Was wszystkich (WSZYSTKICH, TODSMER, MASZJO, KAZIMIERZ, DYNOZAUR, GARAIC, TEKIUER, CANISEŁ, ROBLACH, WAJLOR, TORKAN, KREWETEK!) do mojego projektu. Brak wzięcia w nim udziału równa się banowi i kasacji konta., Dodatkowo zdelegalizuję japońską muzykę na dyskordzie.

Jakie są zasady?
Proste!

Tworzymy wszyscy język aposterioryczny! A dokładniej - germalng.
>Ale Henryku, ja nie umiem nawet po angielsku. Nie zrobię germlanga.
NIC MIĘ TO NIE OBCHODZI. NIC SIĘ TU NIE DZIEJE, CZAS Z TYM SKOŃCZYĆ!

Otóż, robimy konlang germański, a potem robimy zawody. Będą (nasze ulubione!) ankiety i głosowanka w kategoriach:
1. Najbardziej gocki język.
2. Najbardziej niemiecki język.
3. Najbardziej angielski język.
4. Najładniejsza ortografia.
5. Najładniejsza wymowa.
7. Najprzystojniejszy twórca.

Niestety, nie mogę obiecać, że wybory będą uczciwe, a wyniki zfałszowane. Jest nawet, mogę otwarcie powiedzieć, duże prawdopodobieństwo, że będą sfałszowane, i wygram w ostatniej kategorii. Życie!

>Ale, ale! Ja serjo nie umiem w germlangi. Nie znam się, nie wiem co i jak robić. Ta gramtyka jakaś dziwna jest, te mocne czasowniki - jak to zrobić?????????????

Otóż pomagam! Mam rozwiązane wszystko! Dam załącznik z tabelką, w której są wyszczególnione wszystkie poszczególne strony. No i pyk! Jest tam na dole taki załącznik. Można symulować. No i też polecam tę stronę: https://en.wikipedia.org/wiki/Germanic_strong_verb#Proto-Germanic Masz czasownik.

>No tak, a rzeczownik???????? To trudne jest, przypadki som.

Proszę bardzo!
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Germanic_nouns_by_inflection_type

Tu macie typy deklinacyjne na przykładach.

>A procesa fonetyczne??? TO trudne jest, ja nie znam się.

A to wpisz "sąd czędżys from proto dżermanik tu langłydź nejm i masz. I ściągaj, pomyśl coś.

>Ale mi się nie chcę :<<<<<

To ban. Wybacz, ale trzeba.Ale na serjo.
Jesteście mało aktywni, i w ramach rozruszania forum proponuję konkurs na najlepszy germlang. Będą oceniane różne rzeczy, mam nadzieję, że się spodoba.
Henryk Pruthenia

8
Conlangi: a posteriori / Język ardelijski
« dnia: Wrzesień 25, 2018, 19:27:26 »
Chciałbym Wam zaprezentować coś niecoś o języku ardelijskim. Nie będzie to żaden wielki post z opisem gramatyki etc, chodzi mi przede wszystkim tylko o to, by pokazać parę ciekawostek z tego języka. Nic więcej nikomu zresztą by się nie chciało czytać.

A więc, jest to język germański, który był poddany pewnym wpływom słowiańskim. Widać to przede wszystkim w leksyce, morfologii, a dużo mniej w fonetyce (wczesny język baryjski bowiem zaczął szybko odchodzić od normalnego słowiańskiego wzoru zachowań, i uległ dość dużym zmianom, przez co nie przypomina w ogóle języków słowiańskich). Nie jest to może 20% leksyki jak w rumuńskim, ale tak od 5% do 10% na pewno, a w niektórych polach na pewno dużo, dużo więcej.

Z cech charakterystycznych sam język zachował fleksyjność rzeczownika i przymiotnika, nie rozwinęła się kategoria określoności, a także uległa uproszczeniu kategoria czasownika. Na wzór słowiański czas przeszły tworzy się za pomocą "być" z imiesłowem, czasownik "mieć" jako posiłkowy w ogóle nie występuje.

Na wzór połabski mamy duże zmiany w prefiksach. Tak w połabskim pod wpływem niemieckim były czasowniki rozdzielnie złożone, tak tu pozostały tylko łącznie złożone. Jak tam były zapożyczone germańskie prefiksy, to tutaj mamy słowiańskie, np. prótstán – "sprzeciwstawiać się", czy vigán "pójść".

Zapożyczono także wiele sufiksów słowotwórczych, np. vólba - prośba, co ciekawe samo -ba w słowiańskich jest już dość mało produktywne, kússis, "książę", od kúgas "król", gdzie -sis to krewniak naszych -iczów.

W załączniki przesyłam też słownik języka ardelijskiego, lub też Vrédazna árdalsis talus. Mamy tam zgromadzony do tej pory cały zasób leksykalny (prawie pięćset pozycji, całkiem nieźle, jak na język, który ma ledwo tydzień), i jak ktoś chce, może zabawić się w polowanie na slawizmy. Są tam dość oczywiste pozycje, jak np. nebas "niebo", ale też takie jak sistjan "myć", wywodzące się... a zresztą, zgadnijcie sami!

Z ciekawszych zmian fonetycznych można opisać, że spółgłoski nosowe przed spółgłoskami wypadły i wzdłużyły samogłoski, a także, że inaczej niż w rzeczywistych językach germańskich, samogłoski w ciężkich sylabach, w których po samogłosce następowały geminaty spółgłoskowe, nie skróciły się, a wzdłużyły się, zachowując ciężar sylaby.

Na koniec przykładowy tekst:
Heinaþ þége, is ni ist knéjan, iþ Gúþas prótstei frihama, éd édrihama zib rihtsedun, tú ni hein stréhs strésþa zeina.

Też jestem ciekaw, którym, według Was, z języków germańskich, jest najbliżej językowi ardelijskiemu? Wbrew pozorom jest to dość podchwytliwe pytanie.

9
Inspiracje / IX Sztafeta Językowa
« dnia: Wrzesień 09, 2018, 17:36:55 »
Ostatnio nie udało się przed wyruszeniem w przygodę zebrać drużyny, dlatego jeszcze raz nowy nabór, i nie same aposterjoryki (choć polecam najbardziej je!)

Zapraszam!

Kto chętny? I z jakim językiem?

10
Kyon / Kyon, Epizod IV: Ogień
« dnia: Wrzesień 01, 2018, 14:10:34 »
Kyon
Epizod IV: Ogień

Spoiler
[close]

Te otwarcie nowego epizodu nie będzie tak wielkie i szumne jak wcześniejsze, tak samo nie będziecie mieli przed oczami ściany tekstu. Ale słowem wstępu, dlaczego właśnie ogień? Bo musimy przyspieszyć nasz projekt, jesteśmy za daleko, a coraz więcej osób się sypie, lub jest mniej aktywna.

Zmiany, i to co stoi przed nami
1. Sesje będą obejmowały dużo większy okres czasu. Z doświadczenia widzę, że wszyscy mają wydarzenia zaplanowane na dużo, dużo więcej, niż w małych ramkach jakie ustaliliśmy początkowo. Teraz pytanie brzmi, ile zabierze Wam zabawa z Kauradami, a też z Trugami? Jak to będzie wyglądało? Pytam się, by wiedzieć, ile czasu powinny trwać następne sesje.
2. Kwestia surowców. Coraz bliżej jesteśmy momentu, gdy będą nam potrzebne surowce na skalę przemysłową. Nie mamy węgla, nie mamy ropy. Mamy lasy. Czyli proszę państwa, wszystko wskazuje na to, że czeka nas los Mordoru!
3. Nie przyjmujemy już więcej nowych osób. Kto się załapał do dziś, ten jest. Jeżeli ktoś oczywiście będzie miał jakiś naprawdę ciekawy pomysł, to na drodze wyjątku może zostać dołączony.
4. Mapy, mapy, mapy. Będziemy musieli pracować nad nimi. Polecam przerzucić się na grafikę wektorową, tylko tu mamy problem - nie możemy niestety wrzucić na wiki wspólnej mapy, którą każdy będzie mógł edytować. Będzie trzeba pomyśleć o jakiejś platformie, gdzie to będzie można zrobić. Wymienianie się mapami między sobą nie da według mnie rady. i tu oczekuję Waszej pomocy.

To chyba na tyle, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to czekam na nie. Z chęcią je wszyscy obgadamy.

11
Nauka conlangów / Samouczek języka baryjskiego
« dnia: Sierpień 12, 2018, 19:52:54 »
Samouczek języka baryjskiego

Język baryjski, także język Białogardu, jest językiem powstałym na bazie języka prasłowiańskiego, jednym z licznych języków Adnaty. W dawnych czasach był językiem używanym na terenie Królestwa Białogardu, póki to nie zostało zniszczone przez Związek Prometejski. Współcześnie jest językiem licznej diaspory białogardziej, a także językiem licznych dzieł literatury.

Język baryjski nie jest standardowym przedstawicielem słowiańskiej grupy językowej. Został poddany dużym zmianom fonetycznym, a także występują w nim mutacje spółgłosek nagłosowych. Cechuje się daleko posuniętym uproszczeniem deklinacji, a także, częściowo, koniugacji. Mutacje spółgłoskowe, to nie jedyne ciekawsze zjawisko, jakie występuje w języku baryjskim. Częste są też zmiany jakościowe i ilościowe samogłosek, dyftongizacje, monoftongizacje. Akcent jest ruchomy i oparty na systemie korzeniami sięgającym jeszcze doby prasłowiańskiej, lecz w wielu aspektach od niego odbiega.

Spis Lekcji:
 • Lekcja I: Zapis i wymowa; Zaimki osobowe, Czasownik bode /boːd/ „być” w czasie teraźniejszym, Mutacje, Rzeczownik, Rodzajnik Nieokreślony

12
Inspiracje / Conlangerskie przechwałki
« dnia: Lipiec 17, 2018, 13:29:20 »
...czyli chwalimy się co ostatnio udało się nam osiągnąć na polu conlangerstwa!


Udało mi się właśnie skończyć dodawać słowa do słownika j. albiońskiego - dodałem w ciągu 24h ponad 600 słów, a jest to aposterioryk! Jestem z tego, przyznam, niezmiernie dumien. Szkoda tylko, że nie chciało mi się dodawać coniektórych etymologij - byłoby ciekawiej dowiedzieć się, skąd jakie słowo się brało. Ale no cóż, za to mam najbardziej rozbudowany słownik aposterioryczny w moich dziejach.

13
Tłumaczenia / Tłumaczenia imion
« dnia: Czerwiec 18, 2018, 09:56:04 »
Tu tłumaczymy imiona na swoje konlangi!

Wandyjskie imiona wywiedzione z (mniej więcej) łaciny. Procesa całkowicie regularne.

14
Wiki / Artykuł Kwietnia
« dnia: Maj 10, 2018, 00:47:00 »
Jak zwykle bawimy się w artykuł miesiąca!
Lecimy!
Mamy 2 dni na głosowanie - zaczynamy!

15
Chodzi mi o rzeczy typu ros. вчера, norweskiego til fjells, etc.

Zawsze mię ciekawiło, czy w takim angielskim są jakiekolwiek ślady innych przypadków, choćby np. w przysłówkach.

Strony: [1] 2 3 ... 13