Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Siemoród

Strony: [1]
1
Pisma i ortografie / Alternativ orthographi for Englisc
« dnia: Styczeń 13, 2017, 22:52:10 »
Gûd ēvening!

W moje poczucié æstetyki ostatnio uderzyła orthographia angielskiégo języka, totéż postanowiłem się y za nią wziąć. Ortografja jest możliwie zbliżona do wymowy, ale zarazem jawnie odwołuje się do pisowni rekonstruowanej dla staroangielskigo. Grafemy i jak je czytać (podle RP):
a - /ɑ(:), ə/
ā - /eɪ/
ä - /æ, a/
au - /ɔ:/
ai - /ɛ/
e - /ɛ, ə, ɪ, i/
ē - /i:/
eu - /ju:/
i - /i, ɪ, ə/
ī - /aɪ/
o - /ɒ, ɔ/
ō - /u:/
ô - /ʌ/
ou - /əʊ/
u - /ʌ/
ū - /aʊ/
û - /ʊ/
ü - /jʊ/
y - /ɪ, j/

s - /s, z/
þ - /ð, θ/
c - /k, ʧ/
sc - /sk, ʃ/
g - /g, ʤ/

Modlitwa Pańska:
Spoiler
[close]

Inny tekścik:
Spoiler
[close]

Wersya niedokończona, bo starałem się zrobić coś maksymalnie logicznego, ale zarazem etymologicznego i estetycznego. Nie jestem dumny z tych umlautów, ale nie wiem jak je zastąpić. W zapożyczeniach greko-łacińskich stosuje się dwuznaki ph, th, ch. Zastanawiam się, czy może by nie notować przydechu.

Questions?

Kajam się, jeśli popełnich błędy w transkrypcji (a zapewne je popełniłem).

2
Muszę troszkę pospamić ibo telko co zezdał jeśm azbukę dla mojego nowosłowiańskiego.

Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ

Cel języka to zasadniczo odwzorowanie języka prasłowiańskiego w rekonstrukcji z przyjętymi pewnymi (niestety, czysto subjektywnymi) założeniami. To nie kolejny mieżdusłowiański czy słowio, ale podejście do prasłowiańskiego w taki sposób, aby można było cokolwiek w niem napisać.

Założenia są trochę brutalne:
- będzie odwzorowany po III palatalizacyi, a znaczy trochę zlewając na nowogrodzkie кѣлъ (cały) czy хѣръ (szary).
- cyrylica trochę sztucznawa, miks starocerkiewnej i pewnych swoich ustaleń
- wszelkie wątpliwości co do dwóch czy więcej form są rozstrzygane przez dopuszczenie obu (bo i w normalnych językach jest mnóztwo braci-bliźniaków) lub wyłącznie jednego (w szczególności w przypadku końcówek)
- tak, cyrylica się mieści w Unikodzie, ale nie we wszystkich czcionkach, przez co wygląda kiepsko na forum. W zamian będę dłuższe teksty wklejał w postaci obrazków z normalną czcionką, gdzie wszystkie znaki wyglądają jak powinny
- wszelkie konstrukcye gramatyczne powinny być możliwie ogólnosłowiańskie

Na początek alfabet - cyrylica i pomocniczo łacinka. Można niby wziąć tu głagolicę, ale są w niej jawne braki (ja-jać i je-e). Będzie więc docelowo cyrylica i ewentualnie łacinka. Ewentualnie.

Poza tym co oczywiste będzie tak:
В в - V, ale nie takie polskie <w>, a coś jak rosyjskie, mniej взрывное (jak to zapisać IPą? ʋ?)
Є є - czytane [ε]. I tak - jest tu ta cała zabawa z pisownią joty.
Ѕ ѕ - oczywiście dz
И и - coś, co w łacince PSa się pisze <i> jak w žiti czy <ji> jak w pojiti
Ї ї* - niby to, co wyżej, ale bez akcentu czyli jak <jь> w jьti czy jьgrati
Ꙉ ꙉ - dwa wesoła kwadracika, czyli dzierw w miejscu *dj i czytany [dj:]
Л҄ л҄ - oczywiście *lj, czytane miękko [lj] (ważne: nie ma tu żadnych зємлꙗ, piszemy зєм҄ꙗ)
Н҄ н҄ - podobnie jak wyżej - *nj czyli [ɲ]
Р҄ р҄ - *rj, czyli [rj]
С҄ с҄ - tu się zastanawiam czy jakiejś zrzytniej koppy nie wprowadzić. Jest to *ś czyli [ɕ]
Ћ ћ - *tj, czytane [tj:]. Mam nadzieję, że nikt tego z dzierwem nie pomyli
Ѹ ѹ - jak archaicznie to po całości, [u] rzecz jasna, nie bawimy się w dyftongi (choć czy taka pisownia tego nie sugeruje?)
Ѡ ѡ - jak dokładniej rozgryzę gdzie to pisali, bo chyba nie na chybił-trafił
Ѿ ѿ - ot-, jak ѿрєћи, czyli odrzec
Ѽ ѽ - piękna omega dla ochów, o-ów i ojów
Щ щ - šč
Џ џ - dż, co to się je rzadko używa, ale jest we wszelkich dżdżach, jeżdżeniu, móżdżkach i innych dżdżownicach
Ꙑ ꙑ - tak, nie będzie żadnego Ы. Wymowa to [ɨ], być może nieco k' [ɯ] przesunięta, ale nie wiem. W każdem razie nie polskie przesunięte do szwy, a bardziej rosyjskie
Ѣ ѣ - jaciek - wymowa to [æ]
Ꙓ ꙓ - jotowany jać, rzecz jasna telko w początku słów i rdzeni
Ꙗ ꙗ - ja
Ѥ ѥ - je
Ѧ ѧ, Ѩ ѩ, Ѫ ѫ, Ѭ ѭ - komplet jęsów
I na dokładkę być może Ѯ ѯ, Ѱ ѱ, Ѳ ѳ Ѵ ѵ, Ѷ ѷ w zapożyczeniach greckich (a może i innych?)
Cholerka, ponad 50 bukiew.

Tak, pominąłem jery, bo ich wymowy nieśm pewien.

Az buki wiedzie:

(Cyryl z Metodym się w grobie przewracają)
Pisownia joty (chyba największy problem wszystkich cyrylic) jeszcze:
Trzeci - трєтии,
który - къторꙑи,
i - ї,
znanie (wiedza) - знаньѥ
(nie rozróżniamy jak rosyjski -ие/-ье)
Wiem, że logiczniej mogło by być nieco inaczej, ale tak przyjąłem, pewne drobne odejściа od regularności prawopisu.

Jeśli się nrawi to wrzucę dłuższy tekst.

3
Здраво!

Przedstawiam mój projekat nowéj ortografji dla języka serbskochorwatskiego. Nie oczekiwajcie żadnych czudów, fajerwerków, jerów, fit i innych rzeczy - alfabet ma być prosty i w zasadzie niewiele się różni od obecnego. Poza już istniejącemi bukwami proponuję:
Ѣѣ - tam, gdzie rzeczywiście wymawia się ją w zależności od regionu jako e / je / ije / i - nie będzie trzech pisowni jednego słowa!
Ѥѥ - zamiast je
Юю - ju
Яя - ja
Więcéj znaków nie dodaję, no bo po co? Proponuję natomiast zmienić co-nieco w samem prawopisie. Tak ot:

1. л na końcu słów i rdzeni pisze się zawsze, nawet jeśli ono nie jest wymawiane. Tak więc:
био -> бил; могао -> могал; Београд -> Белград (KURCZĘ NO, WRESZCIE!), сто -> стол, во -> вол, помисао -> помисал, човек -> чловѣк, дуг -> дулг i t. d.

2. PISZEMY JAĆ, a czytamy jak nam się podoba, zatem:
свет -> свѣт, сести -> сѣсти, jести -> ѣсти (tak, jeśli jać jest pierwsza przed nią czyta się [j]) , председник -> предсѣдник (zamiast pierwszego e nie ma jacia, gdyż wszyscy tę sylabę czytają z e, nie ije/i - to samo tyczy się Belgradu i Rijeki - lejemy na to, że etymologicznie on tam jest)

3. Zapisujemy nieme spółgłoski (jeśli w pewnych formach je się wymawia) niezależnie od tego wymawiamy li je czy też nie:
срце -> срдце (bo срдацa), панем -> паднем (падати)

4. Ogarniamy wszelkie udźwięcznienia i ubezdźwięcznienia, coby nie było Avganistanów i ophoditi:
близки (близак), тежки (тежак), уопште -> уобште, српски -> србски, уџбеник -> учбеник (jak można pisać nazwę języka z błędem?)

5. Pisownia jotowańców:
језик -> ѥзик, Србија -> Србия, јесам -> ѥсам, њу -> ню, јављати -> являти

6. Nié ma żadnej pisowni j przed и, bo to nieekonomiczne. Tak więc:
Србији -> Србии, мојим -> моим

7. Insze ogarnięcie pisowni, np.:
шта -> чта (*čьtо), отога -> одтога, ишчега -> изчега

Pisowni łącznéj a rozdzielnéj się nie tykam, bo chyba w każdym języku to jest bagno, w które lepiéj nie wchodzić.

A gdzie łacinka?

Нема!

Ћирилица, бре!

A jeśli już robić coś dla analfabetów cyrylicofobów Hameryki - poza tym, co oczywiste - transkrypcya jacia jako ě, choć i to oczywiste.


4
Conlangi: a posteriori / Język jecieński
« dnia: Marzec 01, 2016, 22:18:27 »
Język jecieński to trochę taki Wenedyk, ale jednak nie. Główną ideją jego jest to, że wszak bazuje on na polskim, ale z pewnymi założeniami:
1. Wszelkie słowa w języku polskim (w szczególności zapożyczenia, nawet najdawniejsze) cofamy do PIE (z reguły łopatologicznie, bez zbędnego cackania się) i stamtąd je czysto ewoluujemy do postaci polskiego z zachowaniem wszech jego naturalnych proces fonetycznych.
2. Jak wynika z punktu 1. nie ma tu zapożyczeń (wszystkie słowa są odziedziczone)
3. Gramatyka wykazuje legką dozę archaiczności i brak wpływów zewnętrznych.
4. Procesa fonetyczne nie zawsze zachodzą regularnie.
Przykład:
Bierzemy słowo komputer
Pochodzi ono od angielskiego computer
To z kolei od łacińskiego computāre
Można łopatologiczne utworzyć odeń rdzeń PIE - *ḱomputā-
Ten rdzeń do postaci prasłowiańskiego dotarł by jako *sǫpъta-, co po dodaniu sufiksu *-rjь da nam *sǫpъtarjь
Ewolucya tego słowa do języka jecieńskiego da nam w końcu wyraz sęptarz.
Вот и всё!

Inne przykłady:
internet -> in + ter(ra) + net
in < *h₁én > *vъ(n) > we(ń)
terra < ter < *ters > *terch > trech
net < *ned > *nedь > nedź

Zatem mamy: weńtrechnedź

Szkoda, że praindoeuropejczycy nie mieli komputerów ni internetu. Takie ciekawe słowa mogli nam zostawić...

Póki co to szkic, z czasem napiszę więcéj.

5
Polszczyzna / Djalekty języka polskiego - ankieta
« dnia: Luty 21, 2016, 00:46:42 »
Witam. Sporządziłem krótką ankietę mającą na celu zrobienie kilku mapek dot. dialektów (ziemniaki, papcie, mól/mol itp.). Przepraszam za aspulizm przy fonetyce, ale ankieta ma być przeznaczona też dla osób nie znających się na alfabetach fonetycznych. Napisałbym, żeby nie odpowiadać po radopolsku, ale to chyba oczywiste.

Oto link: http://goo.gl/forms/3lGEzoQdYu

Z góry dziękuję za poświęcony czas i zgodne z prawdą odpowiedzi :)

Po zebraniu odpowiednio dużej próbki z chęcią podzielę się rezultatami.

6
Pisma i ortografie / Mój prawopis języka polskiego
« dnia: Luty 07, 2016, 01:02:35 »
Mam nadzieję, że tém wątkiem nie wsadzam kija w niczyje mrowisko.

Mój alfabet niewiele różni się od oficyalnego:
Aa Åå Ąą Bb Cc Dd Ee Ęę Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Ćć Uu Ww Yy Zz Źź Żż
Oraz dwuznaki:
Ch, Cz, Dz, Dź, Dż, Rz, Sz
Czwórznak:
Szcz

"Ć" znajduje się po "T" gdyż to od niego pochodzi, a żadnego Ť ť nie daję, bo wygląda okropnie.

Ww zostawiam, nie zmieniam na Vv właściwie tylko z powodów tradycyjnych.

Åå to dawne a, które przeszło w o. Przykładowo: rękåm, co pokazuje związek z rękami i o rękach. Ogólnie niezbyt często używana litera abecadła.

Nie zmieniam tych "trzech zasad zmiękczania" - jak dla mnie to coś tak polskiego, że żal było by to usuwać.

Dwie podstawowe zasadzie, jakiémi będę się kierował to:
1. Logika (choć umiarkowana)
2. Etymologja/Tradycya (jak kto chce to rozumieć)

W pisowni łącznéj i rozdzielnéj bym zmienił sposób zapisu:
1. Imiesłowów czasu przeszłego - przykładowo: robili ście, poszły śmy
Uzasadnieniem są pierwotna forma czasu przeszłego w prsłw. oraz fakt, że taki zapis nie staje się dziwném wyjątkiem od akcentu paroksytonicznego.
Przykładowo:
Robiłem/Robiłam (zachowane, acz zalecana forma to -em robił i -em robiła - po prostu pomijam znak, który Anglosasi by zapisali jako ')
Robiłeś/Robiłaś (analogicznie do przypadku wyżej)
Robił/Robiła/Robiło (bez zmian)
Robili śmy/Robiły śmy (już wyjaśnione)
Robili ście/Robiły ście (jw.)
Robili/Robiły (bz.)
Dodatkową zaletą takich form jest to, że świetnie pokazuje pewne ciekawe zjawisko nieobecne w radopolskim:
Popatrz co zrobiłem.
Popatrz, com zrobił.
Popatrz, co żem zrobił.
Co zrobili ście?
Co ście zrobili?
2. Trybu przypuszczającego:
Robił bym/Robiła bym
Robił byś/Robiła byś
Robił by/Robiła by/Robiło by
Robili byśmy/Robiły byśmy
Robili byście/Robiły byście
Robili by/Robili by
Tu uzasadnieniem jest to, że formy bym, byś, by, byśmie, byśta, byśmy, byście, by (arch. ) to odmienione formy czas. być. i  jako takie powinny być pisane łącznie.
Do tego warto by nadmienić, że jednosylowce "by", "bym", "byś", "bą", "śmie", "śta", "śmy, "ście" NIE są akcentowane.
3. Dwóch słów - Rzeczpospolita i Białystok na Rzecz Pospolita (skoro to powstało na wzór łacińskiego Res Publica) i Biały Stok, co by się po ludzku odmieniało. Bo skoro jest Złoty Stok, to czemu miał by być Białystok?

Pisownia "é" jest konieczna tam, gdzie jest historyczne <e> wymawiane jako /y/ lub /i/ oraz w końcówce -éj (by Pan Tadeusz się rymował).

Jeszcze sprawa pewnych końcówek.
W wyrazach rodzimych piszemy cj, sj, zj, ni, mi itp. W wyrazach zapożyczonych piszemy natomiast: -cya, -sya, -tya, -zya, a całą resztę jako -nja, -gja, -kja, -chja itp. Dopuszczalne jest też pisanie -cyja, -syja, -tyja, -zyja
Wyjątkiem jest -rja pod koniec wyrazu (np. kancelarja, Marja) i -rya w środku tegoż (tryumf - ten o dziwo dopuszcza nawet radopolski;  patryotyzm, proletaryat)

Ostatnia sprawa to pozostałe zasady prawopisu - tutaj odwołuję się z reguły do pisowni sprzed haniebnéj reformy roku 1936, tj. piszę nizko (bo niżéj), wązko , blizko, legko (ale miękko), puhar (bo czes. i słow. pohár), módz (bo mogę), ledz (bo legnę), serdce (bo serdeczny), nóta (bo fr. note), bóty (bo ang. bootes), Jakób (bo jakobian), Danja (przynajmniej część osób odróżnia to od dań) itp.

Do tego w stylu niskim dopuszcza się użycie apostrofu w miejscu, gdzie na skutek różnych procesów fonetycznych wypadła sylaba, przykładowo:
P'edziałem coś tobie.
Trz'a było zrobić to inaczéj.
No prz'eż już o tém mówiłem.

Wersyi grażdnkowéj nie będzie, póki nie ogarnę w jaki sposób nie schrzanić jusów i samogłosek jotowanych.

Pozdrawiam,
Siemoród

Strony: [1]