Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Artaxes

Strony: [1] 2 3 4
1
Conworldy i althisty / Odp: Artaxesowa Historia Alternatywna
« dnia: Grudzień 02, 2017, 17:23:58 »
Jednak mapy nie będzie? :(

Przepraszam, jednak nie mam na razie czasu, żeby zabrać się za mapę.  :(

2
Kyon / Odp: Kyon, Epizod 2: Krok w Przyszłość!
« dnia: Listopad 18, 2017, 16:43:40 »
Zróbcie język Âng Qo'or albo ja go zrobię.  :-)

Swoją drogą podoba mi się koncept tego języka ze względu na ciekawą fonologię.

3
Conworldy i althisty / Odp: Artaxesowa Historia Alternatywna
« dnia: Listopad 05, 2017, 20:44:06 »
Antytrynitarzami byli na pewno wyznawcy arianizmu, natomiast nestorianizm głosił pogląd jakoby Jezus był człowiekiem, w którym zamieszkał Bóg, tzn. Maryja nie mogła urodzić Boga. Bazował też głównie na kulturze perskiej zamiast grecko-łacińskiej - np. któryś patriarcha Ktezyfonu posiadał kilka żon (harem!).

Cytuj
Myślę też, że patryjarchaty syryjski i alexandryjski powinny jeszcze bardziej oddalić się od wspólnoty katolicko-prawosławnej, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek pomocy z Zachodu..

To jest możliwe. Mogłyby dochodzić różnice w liturgii i ewentualne synkretyzmy, co prawda niewielkie, ale znaczące. Do roli głowy Kościoła ortodoksyjnego pretendowali cesarz bizantyjski i papież, natomiast głową Kościoła monofizyckiego był patriarcha Aleksandrii i ewentualnie przywódca arabski. Wpływ Arabów mógł nieść ze sobą pewne modyfikacje w łono Kościoła z Aleksandrii. W końcu analogicznie do OTL Wielkiej Schizmy; jej przyczyną było wiele różnic, głównie drobnych, ale podniesionych do rangi istotnych.

4
Conworldy i althisty / Odp: Artaxesowa Historia Alternatywna
« dnia: Listopad 05, 2017, 20:20:02 »
Mnie dziwi jedynie obecność Krucjat.

Dlaczego ? Patriarchat Kontantynopola miał na własnym podwórku (w ramach Cesarstwa) problemy z różnymi herezjami, głównie z Syryjczykami z Antiochii i Koptami z Aleksandrii, patriarchaty walczyły ze sobą. Tutaj w scenariuszu (wiem, nie napisałem jeszcze o tym) założyłem sobie, że Arabowie podchodzą pod Konstantynopol, jednak zostają tam pokonani. Patriarcha Konstantynopola wzywa na pomoc wojska Zachodu w obawie przed powrotem Arabów, którzy zagrażają wpływom tegoż patriarchatu na rzecz Patriarchatu Aleksandrii, który przejmuje rolę dominującą w całej Afryce i na południu Azji.
Na Bałkanach mamy Bułgarów, którzy prowadzą wojny o te tereny z Cesarstwem Wschodniorzymskim. Papiestwo z kolei mogłoby wykorzystać tę okazję jako moment na podwyższenie swojej pozycji i ukierunkowanie głodnego ziemi i bogactw rycerstwa na nowe terytoria.

5
Conworldy i althisty / Odp: Artaxesowa Historia Alternatywna
« dnia: Listopad 05, 2017, 16:38:40 »
Czy ktoś jeszcze ma jakieś refleksje bądź pytania odnośnie tematu ?

6
Conworldy i althisty / Odp: Artaxesowa Historia Alternatywna
« dnia: Październik 28, 2017, 20:12:26 »
Cytuj
To dziwnie bo zwykle to niższe warstwy zachowują religię. :v

W tym przypadku musi być inaczej. Bramini i kszatrijowie nie oddadzą córek za żony pariasowi, a co dopiero rezygnować z uprzywilejowanych pozycji, jakie daje im hinduizm.

Cytuj
(*) Czechy, Śląsk i Pomorze?

Dokładnie. A Wielkopolska to tak jakby OTL Czechy. Wielkopolscy chłopi pańszczyźniani zachowali tożsamość słowiańską. Tak więc mamy dwa języki lechickie: polski i wiślański

Cytuj
W ogóle jak z pogaństwem w Europie? Zachowało się coś poza Ugro-Finami choćby jako mniejszość?

Tak jak w historii realnej. /Nie jestem za wielkim fanem neopogaństwa.

7
Conworldy i althisty / Odp: Artaxesowa Historia Alternatywna
« dnia: Październik 28, 2017, 19:37:42 »
Cytuj
Cytuj
3. Państwo nazwane Turcją leży na terenie Transoksanii. Seldżucy nigdy nie wyruszyli na podbój Bliskiego Wschodu z powodu braku Kalifatu; zamiast tego udali się na podbój Indii, które zostały podporządkowane niemal w całości (bez Kerali i Tamil Nadu). W skład imperium tureckiego weszły tereny Transoxanii, Afganistanu, Pakistanu, Indii i Bangladeszu. Owe imperium było nestoriańskie, podobnie jak wszystkie państwa turko-mongolskie w tym althiście.
Ale Hinduizm dalej istnieje, prawda? :(

Prawda. Chrześcijaństwo nestoriańskie nie zwalczyło starej religii indyjskiej, szczególnie warstwy niższe tradycyjnego społeczeństwa hinduskiego uległy konwersji. W warstwach wyższych uchował się hinduizm, ale nie obyło się bez dyskryminacji mniejszości niechrześcijańskich.

Cytuj
Cytuj
9. Państwo piastowskie nie podejmuje walki o zjednoczenie plemion polskich, toteż ziemie te dostają się pod współne panowanie Pomorzan i Wiślan, którzy oderwali się od Czech z pomocą pomniejszego a ambitnego księcia z dynastii Przemyślidów. Pod panowaniem przemyślidzkich Wiseł dostaje się Śląsk, Ziemia Sieradzka, Mazowsze i Grody Czerwieńskie. Wielkopolska pozostaje księstwem w ramach Rzeszy, podobnie jak Czechy i Wisły, ulegając powolnej germanizacji. Pomorze z czasem również ulega naporowi Rzeszy.
Ta germanizacja się dopełni czy z czasem wróci żywioł słowiański?

Germanizacja odwróci się tylko na Wiślech, ale już nie na Dolnym i Środkowym Śląsku. Czechy również są stracone jako kraj słowiański. W średniowieczu doszło do zmagań o Śląsk między Wisłami a Czechami, jednak ostatecznie sprawa została uregulowana przez cesarstwo i Śląsk Dolny i Środkowy padły z woli cesarza łupem Askaniuszy z Anhaltu, Górny zaś pozostał przy Wiślech i jako tako oparł się większym ruchom germanizacyjnym.

Cytuj
Cytuj
10. Ruś została podzielona na cztery państwa z ośrodkami w Kijowie, Suzdalu, Nowogrodzie i Haliczu. Białoruś dostaje się pod panowanie litewskie. Auksztota rutenizuje się. Nowogród tworzy unię personalną (później realną) z państwem litewskim. Litwa przejmuje prawosławie. W Haliczu wygasa lokalna linia Rurykowiczów; zastąpiona zostaje przez odgałęzienie Przemyślidów Czersko-Mazowieckich (jedyna linia, która uchowała się do czasów obecnych), którzy po wygaśnięciu Przemyślidów na tronie wiselskim obejmują Wisły w posiadanie tworząc wspólne państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Polskiego i Ruskiego.
Czyli Litwa jest w całości słowiańska i j. litewski to bałoruski tak jak u nas było? Jacyś Bałtowie się ostali skoro nawet Auksztota się zrutenizowała czy Żmudź także słowiańska? Istnieje osobny język litewski i nowogrodzki czy zlały się w jeden? I chyba Rzeczypospolitą Narodu Wisielskiego i Ruskiego bo niby skąd Polacy skoro Polanie nigdy nic nie zjednoczyli? Czyżby jakieś niedopatrzenie?

Litewski to mniej więcej podobny język do białoruskiego, jednak wpływ na niego wywarły języki nowogrodzki i (później) dolnoniemiecki (Litwa pomimo konfliktów z Rzeszą przyjęła trochę osadników z Niemiec. Dzisiaj istnieje dialektalne kontinuum pomiędzy językiem litewsko-ruskim a językiem nowogrodzkim.
Co się tyczy Żmudzi i Liwonii, to w dużej mierze (acz nie tak bardzo głównej) ostały się bałtyckie. We współczesnej Litwie Żmudź jest kłopotliwym regionem z ruchami na rzecz autonomii bądź rebałtyzacji.

Cytuj
A kim? Czyli Prusowie i plemiona łotewskie przetrwają jako jedyni Bałtowie czy zrutenizują się?

Plemiona łotewskie zachowują swój pierwotny bałtyjski język, jednak już nie Łatgalia, której językiem jest dialekt przejściowy między językiem nowogrodzkim a litewsko-ruskim.
Prusowie zostają zgermanizowani.

Niedopatrzenia poprawione.

Na mapę jeszcze przyjdzie właściwy czas. :)

8
Conworldy i althisty / Artaxesowa Historia Alternatywna
« dnia: Październik 28, 2017, 17:24:58 »
Witam. Mam czas i ochotę przedstawić swoją wersję historii alternatywnej, której główny punkt dywergencji skupia się wokół braku islamu w tymże świecie.

Ważniejsze różnice pomiędzy światem nam właściwym a omawianym:

1. Brak islamu; Persja i Bizancjum trwają do czasów współczesnych.
2. Persja jest nestoriańska (w późnym średniowieczu nastąpiła nestorianizacja pierwotnie częściowo monofizyckich Persów przez dynastię mongolską, następnie nestorianizm został utrzymany pod rządami kurdyjsko-języcznej dynastii z Asyrii (cała Mezopotamia jest irańsko-języczna).
3. Państwo nazwane Turcją leży na terenie Transoksanii. Seldżucy nigdy nie wyruszyli na podbój Bliskiego Wschodu z powodu braku Kalifatu; zamiast tego udali się na podbój Indii, które zostały podporządkowane niemal w całości (bez Kerali i Tamil Nadu). W skład imperium tureckiego weszły tereny Transoxanii, Afganistanu, Pakistanu, Indii i Bangladeszu. Owe imperium było nestoriańskie, podobnie jak wszystkie państwa turko-mongolskie w tym althiście.
4. Arabowie dokonali skutecznej inwazji na tereny afrykańskie i w Persję, ale jako wyznawcy chrześcijaństwa monofizyckiego, wspierani przez Patriarchat Aleksandrii. Osadnicy arabscy odegrali rolę podobną do Germanów na zajętych przez siebie obszarach, asymilując się językowo do ludności lokalnej (np. do Persów), wywierając wpływ leksykalny na języki.
5. Egipt po rozpadzie imperium arabskiego stanowił niepodległy twór organizacyjny pod nazwą Patriarchatu Aleksandryjskiego, okresowo podbijany przez Persów i Syryjczyków.
6. Syria stanowi niepodległy twór państwowy, wykształcony na bazie lokalnej kultury aramejskiej i chrześcijaństwa syryjskiego.
7. Ziemia Święta to Państwo Izrael (syjonizm zaistniał także tutaj). Historycznie Palestyna przechodziła z rąk do rąk (Bizantyjczycy, Persowie, Syryjczycy, zachodnioeuropejscy Krzyżowcy), była analogia wypraw krzyżowych - patriarcha Konstantynopola poprosił Zachód o pomoc w walce z wojowniczym pochodem arabskich monofizytów.
8. Armenia jest większa o część zachodnią i ormiańsko-chrześcijański Azerbejdżan.
9. Państwo piastowskie nie podejmuje walki o zjednoczenie plemion polskich, toteż ziemie te dostają się pod współne panowanie Pomorzan i Wiślan, którzy oderwali się od Czech z pomocą pomniejszego a ambitnego księcia z dynastii Przemyślidów. Pod panowaniem przemyślidzkich Wiseł dostaje się Śląsk, Ziemia Sieradzka, Mazowsze i Grody Czerwieńskie. Wielkopolska pozostaje księstwem w ramach Rzeszy, podobnie jak Czechy i Wisły, ulegając powolnej germanizacji. Pomorze z czasem również ulega naporowi Rzeszy.
10. Ruś została podzielona na cztery państwa z ośrodkami w Kijowie, Suzdalu, Nowogrodzie i Haliczu. Białoruś dostaje się pod panowanie litewskie. Auksztota rutenizuje się. Nowogród tworzy unię personalną (później realną) z państwem litewskim. Litwa przejmuje prawosławie. W Haliczu wygasa lokalna linia Rurykowiczów; zastąpiona zostaje przez odgałęzienie Przemyślidów Czersko-Mazowieckich (jedyna linia, która uchowała się do czasów obecnych), którzy po wygaśnięciu Przemyślidów na tronie wiselskim obejmują Wisły w posiadanie tworząc wspólne państwo, Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Wiselskiego i Ruskiego.
11. W połowie XVI wieku władca Suzdalu zaczyna jednoczyć rozbite ziemie tatarskie nad Wołgą w jedno państwo, Carstwo Rosji. Suzdal przyjmuje cywilizację turańską zachowując język rosyjski (który wraz z osadnikami podejmuje marsz na ziemie nadwołżańskie) oraz religię prawosławną, która została narzucona tylko nielicznym ludom nowego państwa, np. Mordwinom i Czuwaszom.
12. Prusowie zostają podporządkowani przez rycerzy niemieckich w ramach Krucjat Północnych. Rycerze Liwońscy zostają pokonani i wypędzeni przez połączone siły Litwy i Nowogrodu, cała Liwonia przechodzi pod panowanie litewsko-nowogrodzkie. Pod koniec średniowiecza dochodzi do konfliktów między Rzeszą Niemiecką a Litwą-Nowogrodem.
13. Nie ma bitew pod Poitiers i Tours. Nie ma też oficjalnej detronizacji Merowingów. Mimo to wskutek podziałów wewnątrz państwa frankijskiego z czasem wykształcają się Niemcy, które stają się cesarstwem i osłoną dla kościoła katolickiego jako przeciwwaga dla Cesarstwa Wschodniorzymskiego.
14. Hiszpania Wizygotów ulega pełnemu nawróceniu na monofizytyzm. Państwo Franków w ramach Krucjat zachodnich odbija wschodnią część Hiszpanii z Aragonią, Nawarrą, Barceloną i Walencją, zwaną jako Iberia.
15. Wyspy Brytyjskie znajdują się w orbicie wpływów Królestwa Danii i Norwegii, przez długi czas stanowiąc człony tejże monarchii. Znaczna część angielskiej szlachty ma pochodzenie duńsko-norweskie po mieczu. Celtyckie chrześcijaństwo zachowuje się na Wyspach Brytyjskich, głównie dzięki temu, iż władcy decydujący o zjednoczeniu Anglii nie podejmują się chrystianizacji w obrządku łacińskim. Stamtąd celtycka wersja naszej wiary przepływa Morze Północne i staje się oficjalną formą chrześcijaństwa także w Skandynawii. Nie ma inwazji normańskiej (ani francuskiej) na Anglię, związaną tutaj ściśle z kulturą skandynawską. W dniu dzisiejszym trwa Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii.
16. We Włoszech Bizantyjczycy próbowali restytuować Cesarstwo Zachodniorzymskie, jednak papież i jego niemieccy sojusznicy udaremnili tą próbę. Ostatecznie Włochy zostały podzielone na strefę niemiecko-papieską na północy i bizantyjskie południe, które z czasem zostaje posiadłością katolickiej Iberii.
17. Monofizyckie Królestwo Maroka podporządkowało sobie ogromne obszary Afryki Zachodniej łącznie z obszarami nad górnym i środkowym Nigrem. Monofizycki już Songhaj został zniszczony.
18. Na terenie Sengalu i Gambii funkcjonuje Królestwo Jolof, którego Maroko nie zdołało podporządkować.
19. W Indiach po rozpadzie Imperium Seldżuckiego powstało wiele lokalnych państewek dowodzonych przez turecką elitę wojskową. Jedno z nich (Królestwo Delhi) wybija się ponad przeciętną i po ustąpieniu Mongołów jednoczy ziemie dawnych Seldżuków, a w drugiej połowie XVI wieku zhołdowany zostaje Iran.
20. Zachodnia Gruzja pozostaje częścią Bizancjum. We wschodniej Gruzji funkcjonuje osobne królestwo z nestoriańską elitą.
21. Takie same kierunki ekspansji mongolskiej (np. zniszczenie prawosławnego Kaganatu Kipczackiego).
22. Malaje i wybrzeża Wschodniej Afryki zostają nawrócone na monofizytyzm.

/Będzie więcej po dalszych przemyśleniach/

9
Kyon / Odp: Kyon, Epizod 2: Krok w Przyszłość!
« dnia: Lipiec 23, 2017, 13:58:57 »
Borlasze, taki rozkład rasowy nie wprowadza porządku w tej sferze. Za duże pomieszanie. Ja bym zrobił to inaczej. Po mojemu Ajniadańczycy mogliby być grupą o pochodzeniu mieszanym - zdepigmentowana (rozjaśniona przez naturalne mutację genetyczną) forma rasy czarnej migrująca z południa na tereny zamieszkałe przez formy nie rozjaśnione. Skutek: kolor skóry zrównoważony pod wpływem ciemniejszej domieszki.

Skromniejsze liczebnie ludy Wielkiej Pustyni to powinni być podobni do Buszmenów, przez co obszar zamieszkały przez Unagurów byłby obszarem przejściowym genetycznie.

10
Kyon / Odp: Kyon, Epizod 2: Krok w Przyszłość!
« dnia: Lipiec 22, 2017, 17:59:27 »
Mam uwagę odnośnie rasy Polinezyjczyków; przynależą do rasy żółtej mając tylko pewną domieszkę rasy australoidalnej. Natomiast czarna skóra to cecha ludów papuaskich i melanezyjskich.

11
Kyon / Odp: Kyon, Epizod 2: Krok w Przyszłość!
« dnia: Lipiec 15, 2017, 12:51:20 »
Unagurowie wyglądają mniej więcej jak współcześni Griqua.

12
Kyon / Odp: Kyon, Epizod 2: Krok w Przyszłość!
« dnia: Lipiec 02, 2017, 16:51:08 »
Rasy głównie wywodzą się z adaptacji do środowiska + pewne mutacje w genomie, rozpowszechnione w danej grupie zamieszkującej określone terytoria, odróżniające ją od innych grup rasowych. Ponadto rasy dzielą się na typy.

13
Conlangi: a priori / Odp: Unagur celi
« dnia: Czerwiec 27, 2017, 19:56:48 »

14
Conlangi: a priori / Odp: Unagur celi
« dnia: Czerwiec 27, 2017, 11:41:39 »
Stolica Mhasalu - Gaurakah [gɒːɾakah], "(miasto) pāyrīna"
Stolica Taharenu - Kahrakort, "czerwony klif"

15
Conlangi: a priori / Odp: Unagur celi
« dnia: Czerwiec 27, 2017, 09:11:36 »
Dla Mhasalu mam inną propozycję, mianowicie tutaj. Jest to w miarę dobrze dobrze opracowany aglutynacyjny conlang.

Dotychczasowy Unagur celi ląduje w regionie Taharen.

Strony: [1] 2 3 4