Ostatnie wiadomości

Strony: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Tłumaczenia / Odp: Ojcze Nasz
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Humankind dnia Styczeń 20, 2021, 17:58:42 »
Ampiriański

Yariré Hálzu só vínos e Koyhéra.
Bété ryinín nahó vín aborvi,
Bétá sezínéma nahó hýika,
Bété amatios nahó vín
Kire e Koyhéra, esáda hada Repéona
Daidé yeri rhandanó yarse yariré kedoridii háléíhre
Tés yotnagó yariráz spenditiyaz kire yarinó yotnagino e spenditýaroiz ke yarse.
Tés yeri án guamphautó yarse e xundra
Arhon na'ístró yarse nez váríya, Amen
12
Conlangi: a priori / Odp: Ampiriati táren
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Humankind dnia Styczeń 19, 2021, 20:56:07 »
Gramatyka

Zaimki osobowe

Ja - yarí
Ty - béto
On/ona/to - bei/bai/bé
My - yarinó
Wy - béteno
Oni/One - béi/bái

Nie ma rozróżnienia między dopełnieniem bliższym i dalszym. Istnieją 3 formy, które różnią się położeniem w zdaniu. Pierwsza forma (krótsza) występuje przed orzeczeniem, druga (dłuższa) występuje po orzeczeniu (też używane są z przyimkami), trzecia jest ruchoma, lecz używana tylko w języku potocznym.

yarí - yi/yatse/ye
béto - beti/betse/bets
bei - bi/beise/be
bai - bi/baise/be
bé - bi/bése/bí
yarinó - yeri/yarse/yars
béteno - béti/bétse/béts
béi - byí/béise/bér
bái - byí/báise/bér

Rzeczowniki odmieniają się tylko przez liczbę (l.mn tworzy się przez dodanie -z lub, przeważnie gdy słowo kończy się na spółgłoskę, -oiz). Nie ma rodzajników, rodzaje są 2: męski i żeński.
cíná - cínáz
ésgéren - ésgérenoiz
ástaze - ástazez

Przymiotniki

Końcówki dla rodzaju męskiego: -i
Końcówki dla rodzaju żeńskiego: -ai
Liczba mnoga tworzy się tak samo jak w przypadku rzeczowników:
zdrowy/zdrowi - aguhi/aguhiz
zdrowa/zdrowe - aguhai/aguhaiz

Gradacja oprócz formy podstawowej jest 3-stopniowa: stopień wyższy, najwyższy i najwyższy absolutny

Tworzy się poprzez wzór ia/yas/yari yas + przymiotnik

miły - aryuni
milszy - ia aryuni
najmilszy - yas aryuni
absolutnie najmilszy - yari yas aryuni


Czasowniki

Czasów jest 4: zaprzeszły, przeszły, teraźniejszy, przyszły. Czasy zaprzeszły, przeszły i przyszły mają jeszcze formy ciągłe. Ciągłość jak nazwa wskazuje opisuje m.in. sytuacje powtarzające się lub trwające przez dłuższy czas.

Bezokolicznik kończy się na -g lub -k.

Cz. teraźniejszy tworzy się poprzez dodawanie końcówek do tematu:

1. -i      1. -ino
2. -os   2. -ineno
3. -e     3. -é

Przykładowa odmiana dla czasownika "być" (víneg)

temat - vín

1. víni        1. vínino
2. vínos     2. vínineno
3. víne        3. víné

Odmiana przez pozostałe czasy przeszła kilka zmian, w związku z którymi końcówka fleksyjna poszła przed czasownik tworząc formy czasowe. Same w sobie nie mają żadnego znaczenia,  spełniają tylko funkcje gramatyczne. Poniżej prowizoryczny szkic tej przemiany

vínehi -> vehi-vín
vínahé -> ahé-vín
vínvino -> vino-vín

Odmiana "być" przez pozostałe czasy:

Cz. przeszły prosty:

1. vehi-vín       1. vehino-vín
2. vehos-vín    2. vehineno-vín
3. vehe-vín      3. vehé-vín

Cz. przeszły ciągły. Odmiana jest taka sama jak w przypadku przeszłego prostego, jedynie trzeba dodać temat czasownika: ahag (mieć) - vehi-vín-ah; vayeg (robić) - vehi-vín-vaiya; hatek (iść) - vehi-vín-hat; nahag (żyć) - vehi-vín-nah itd.

Cz. zaprzeszły

1. ahí-vín      1. ahíno-vín
2. ahós-vín   2. ahíneno-vín
3. ahé-vín     3. ahýé-vín

Cz. przyszły

1. vi-vín       1. vino-vín
2. vos-vín    2. vineno-vín
3. ve-vín      3. vé-vín

Dodatkowo są tryby: przypuszczający, łączący i rozkazujący.

Tryb przypuszczający tworzy się na takiej samej zasadzie co czasy. Formy tego trybu to: havi, havos, have, haino, haineno, havé

Tryb łączący to po prostu 3 os. liczby pojedynczej lub mnogiej, przykładowo:
chcę, żebyś był - amati só béto víne
chciałem, żebyście przyszli - vehi-amat só béi vehé-hýika

(ogólnie ten tryb jest rzadko używany, ponieważ łatwo można go ominąć)

Tryb rozkazujący

bądź - vínó
niech będzie - nahó vín
bądźmy - vínín
bądźcie - vínén
niech będą - nahén vín
13
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mariusz W. dnia Styczeń 17, 2021, 14:49:03 »
Nie, gdyż rozczet tak jak budżet oznacza okresowe rozliczenie wydatków i przychodów, którego skarb nie oznacza, jak tylko nagromadzenie dochodów; zaś odnośny urzędnik zwałby się rozczetnik.
„Skarb” w szerszym znaczeniu także oznacza okresowe rozliczenie dochodów i wydatków, co właśnie zostało dobrze zachowane u „skarbnika”, który nie tylko pilnuje nagromadzonych pieniędzy, ale też odpowiada za rozliczenie dochodów i wydatków. Podobnie zostało to znaczenie zachowane w „urzędach skarbowych”, które przecież nie mają nic wspólnego z nagromadzonymi dochodami, a odpowiadają za dochody budżetu (w tym przypadku podatki).
14
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ainigmos dnia Styczeń 17, 2021, 08:30:06 »
Nie lepszy byłby po prostu skarb? Jest już „skarbnik” jako urzędowe określenie osoby zajmującej się budżetem.
Nie, gdyż rozczet tak jak budżet oznacza okresowe rozliczenie wydatków i przychodów, którego skarb nie oznacza, jak tylko nagromadzenie dochodów; zaś odnośny urzędnik zwałby się rozczetnik.

Mój:
bilet – dopust (od dopuścić, mimo istnienia utartej religijnej kolokacji w postaci wyrażenia dopust Boży, którego znaczenie nie może się mylić z świeckim znaczeniem wyrazu dopust, gdyż oba słowa odnoszą się do diametralnie innych dziedzin świata).
15
Przywitalnia - dla nowych / Odp: Cześć
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Humankind dnia Styczeń 16, 2021, 20:51:58 »
Witamy na forum!
Zajmujesz się raczej kąlangami a priori (nie opartymi na żadnych istniejących językach) czy a posteriori (to znaczy takimi, które wywodzisz z prawdziwych, np polskiego czy angielskiego)?

Staram się odchodzić od istniejących i zaczynałem właśnie od a priori. Ostatnio zacząłem robić 2 języki na bazie zachodnich romańskich
16
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mariusz W. dnia Styczeń 16, 2021, 18:44:35 »
Rzeczywiście, ładniej. Nawet lepiej urobione, bo od przymiotnika „tajemny”, do którego bliżej i „tajemnikowi”, podczas gdy „tajemnicownia” wskazuje najpierw na „tajemnicę”.
17
Conlangi: a priori / Ampiriati táren
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Humankind dnia Styczeń 16, 2021, 17:13:23 »
Witam serdecznie w prezentacji mojego nooblangu. Język ampiriański to mój najstarszy conlang i również jest też jednym z najmniej skomplikowanych, dlatego raczej nie będzie tutaj żadnego wow. Inspirowany trochę językami romańskimi, trochę angielskim, trochę polskim.

Wymowa

a - [a]
b - abe [abɛ]
'b - abé [aβɛ]
c - ace [aʦɛ]
'c - acé [aʧe]
d - ede [ɛdɛ]
'd - edé [ɛðɛ]
e - [ɛ]
f - efe [ɛfɛ]
'f - efé [ɛfʲɛ]
g - age [agɛ]
'g - agé [aɣe]
h - ahe [ajɛ]
'h - ahé [axɛ]
i - [i ]
k - eke [ɛkɛ]
'k - eké [ɛkʰe]
l - ele [ɛlɛ]
'l - elé [ɛwɛ]
m - eme [ɛmɛ]
n - ene [ɛnɛ]
n' - ené [ɛɲɛ]
o - [ɔ]
p - epe [ɛpɛ]
'p - epé [ɛpʰɨ]
r - ere [ɛrɛ]
'r - eré [ɛʁɛ]
s - ese [ɛsɛ]
's - esé [ɛʃɛ]
t - ete [ɛtɛ]
't - eté [ɛθɛ]
u - [u ]
v - eve [ɛvɛ]
'v - evé [ɛfɛ]
w - dukani eve [du'kani ɛvɛ]
x - exe [ɛksɛ]
y - eye [ɛjɛ]
z - eze [ɛzɛ]
'z - ezé [ɛdʑɛ]

Samogłoski zazwyczaj są otwarte, zamykają się tylko po 'c, 'g, 'k, 'p. Akcent zawsze pada na przedostatnią sylabę.
W wymowie jest takie zjawisko, że akcentowana samogłoska (´) zmienia sposób wymowy spółgłoski za (przeważnie) lub przed sobą (jeżeli po tej spółgłosce będzie inna spółgłoska), np.: 
cíná ['ʧiɲa] - kolano
ésgéren [ɛʃ'ɣerɛn] - słuch
ástaze [aʃ'tazɛ] - czosnek

18
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Torkan dnia Styczeń 16, 2021, 16:50:09 »
Cytuj
sekretariat – tajemnicownia.
Nie ładniej by brzmiało tajemnia?
19
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Mariusz W. dnia Styczeń 16, 2021, 15:29:18 »
Nie lepszy byłby po prostu skarb? Jest już „skarbnik” jako urzędowe określenie osoby zajmującej się budżetem.


Przy okazji ode mnie:
hamulec – brzda („rz” wymawiane jako osobne głoski; wskrzeszony dawnosłów);
ambasada – poselstwo (wskrzeszone dawne użycie pod nieco rozszerzonym znaczeniem, stosowane w j. rosyjskim);
sekretarz – tajemnik (wskrzeszony dawnosłów).

Od „tajemnika” można urobić:
sekretarka – tajemniczka;
sekretarzyk – tajemniczek;
sekretariat – tajemnicownia.

Rodzime odpowiedniki na słowo „bilet”, ubogacające język bo od razu wskazujące na szczegółowe znaczenie:
bilet wejścia – wejściówka (obecnie potocyzm);
bilet wstępu – wstępówka (urobienie);
bilet wjazdu – wjazdówka (obecnie potocyzm);
bilet wlotu – wlotówka (urobienie);
bilet przejazdu – przejazdówka (obecnie potocyzm);
bilet przelotu – przelotówka (urobienie);
bilet na miejsce – miejscówka (już występuje).
20
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ainigmos dnia Styczeń 16, 2021, 14:08:19 »
Mój:
budżet - rozczet (od staropolskiego czet "liczba" wzorem poczet, który wciąż jawi mi się zrostem przedrostkowym, a więc wyrazem rozkładalnym na rdzeń i przedrostek, a nie jak u większości rodzimomówców jednoskładnikowym wyrazem, w którym przedrostek po- wzrósł się z rdzeniem czet, utraciwszy samodzielność znaczeniową; za czeskim rozpočet)
Strony: 1 [2] 3 4 ... 10