Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a posteriori => Wątek zaczęty przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2013, 12:34:53

Tytuł: Vendlånðskje jörek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2013, 12:34:53
Vendlånðskje jörek ['vɛndlonðɕə 'jøɹək] - nastęny mój konlang. Powstał on do pewnego alhistu, zainspirowanego tym, że odkryto ślady osadnictwa słowianskiego w Skandynawji. Zadałem sobie pytanie: a gdyby zaszli tam dalej i na dłużej? No i ten język jest odpowiedzą na to, jak takowy język mógłby brzmieć. Smacznego!

PRZEMIANY FONETYCZNE:
tj, dj > tt, dd
t', d' > θ, ð
šč > sk'
r' > ř'
ř' > ʝ
brak przestawek, za to częste rozpodobnienia
coś ala czwarta palatalizacja
sk' >  ɕ (zapis skj)
s', x', š > ɧ (zapis sj)
k', č > ɕ (zapis kj)
θ, s > s̠ (θ wszędzie, s przed samogłoską)
x, k (k tylko przed zwartymi i sonornymi) > s
rt, rd, rn, rs, rz, rl > ʈ, ɖ, ɳ, ʂ, ʐ, ɭ
rk, rg > ʈ, ɖ
ž > ʐ
c > s̠ , k (k przed zbitkami)
g' > j (zapis g)
z > ɹ

Samogłoski:
odpadnięcie jerów, ъ, ь > e, 'e, wzdłużenie, iloczas
a:, o: > å
a, o > a
ę > ö. e (w wygłosie)
ę: > öi, e (w wygłosie)
ą > au, a (w wygłosie)
ą: > åu, å (w wygłosie)
e, y, u > e
ě > i

ZAPIŚ
Aa - [ɑ], gdy nieakcentowane [ə]Åå - Bb - [b ]
Cc - [k], [s ]
Çç - [s̠]
Dd - [d]
Ðð - [ð]
Ee - [ɛ] pod akcentem, gdy nieakcentowane - [ə]
Ff - [f]
Gg - [g], przed »i« [j]
Ğğ - [ʝ]
Hh - [h]
Ii - [i ]
Jj - [j]
Kk - [k]Ll - [l]
Mm - [m]
Nn - [n]
Oo - Öö - [ø]Pp - [p]
Qq - [gv] - tylko w duwznaku »qu«
Rr - [ɹ]Ss - [s ]
Tt - [t]
Uu - [u ]
Vv - [v]
Xx - [ks]
Yy - [i ]
Zz - [z], [s ]

GRAMATYKA
W gramatyce doszło do wielu cięć, ale jest też parę innowacji. Odmiana czasowników przez osoby padła, rodzaj nijaki przestał istnieć, powstała okreśłoność i nieokreśloność, deklinacja się uprościła.

CZASOWNIK
Bezokolicznik i supinum
Bezokolicznik ma wiele końcówek:

Supinum tworzył się, zastęując ps końcówkę -ti -tъ, a więc:


Czas teraźniejszy
Jest podobny do naszego, ale ma dużo mniej końcówek oraz odmiana przez osoby jest uboższa (pod wpływem imperfektu i aorystu)
Bezokolicznik:nesçðvignåuçmeçrvaliçdåçviðiçirsbet
1. os. lp:nesaðvignamejervaledåmvimimjes
2. os. lp:neseðvignemejervaliviije
3. os. lp:neseðvignemejervaliviije
1. os. lpdw:nesevaðvignevamejevarvalivadåvavivaivajeva
2. os. lpdw:nesevaðvignevamejevarvalivadåvavivaivajeva
3. os. lpdw:neseçeðvigneçemejeçervaliçedåçeviçeiçejeçe
1. os. lmn:nesemðvignemmejemrvalimdåmvimimjem
2. os. lmn:neseçeðvigneçemejeçervaliçedåçeviçeiçejeçe
3. os. lmn:nesaðvignamejervaledåmvimimsa

Czas przeszły
Tworzy się dodając do odmienionego czasownika 'bet' w czasie teraźniejszym imiesłów przeszły, np:

Czas przyszły
Tworzy się go także analitycznie za pomocą czasownika 'bet' w formie przyszłej oraz bezokolicznika (dla niedokonanych) bądź supinum (dla dokonanych).
L.p
L.pdw.
L.mn.
Np. bauda irs 'będę jadł', bauda rirt 'zjem'

Tryb rozkazujący
Większość form trybu rozkazującego tworzy się analitycznie poprzez dodanie po czasowniku 'iść' w formie rozkazującej iði (l.p), iðiva (l.pdw.), iðim/iðiçe (l.mn) oraz supinum, np. iði met! - myj!, iðiva pekt! - wy/my dwaj pieczmy! etc. Ale istnieje parę skostniałych form trybu rozkazującego, są to:

IMIĘ
Deklinacja rzeczowników się bardzo uprościła:
Mianownik l.psen 'syn'gåsç 'gość'dåm 'dom'jemen 'imię'vada 'woda'kåsç 'kość'lita 'lato'sloves 'słowo'
Dopełniacz-biernik l.psenagasçidåmajemenivadakasçelitaslaveça
Celownik-miejscownik l.psenugasçidamujemenivaðikasçilitaslavesji
Wspólny przypadek l.pdwsenamagasçemadamamajemenemavadamakasçemalitamaslavesama
Mianownik l.mnsenegasçidamejemenivadekasçiliteslavese
Dopełniaczsenåvgasçejdamåvjemenejvådkasçejlitslavesåv
W liczbie mnogiej formę dopełnienia bliższego pełni w zależności od żywotności albo mianownik (dla nieżywotnech) albo dopełniacz (dla żywotnech)

Deklinacja przymiotników nie jest aż tak pusta. Rozróżnia więcej form.
PrzypadekMęskiŻeńskiMęskiŻeńskiMęskiŻeński
Mianownik l.pstarestaråpisjipisjåluðskjeuðskå
Dopełniacz l.pstaregastarejpisjegapisjejluðskjegauðskjej
Celownik l.pstaremestarejpisjemepisjejluðskjemeuðskjej
Biernik l.pstare/starega*staråupisji/pisjega*pisjåuluðskje/luðskjegauðskåu
Miejscownik l.pstaråmstaråupisjempisjåuluðskåmuðskåu
Wspólny przypadek l.pdwstaramastaråmapisjemapisjåmaluðskjamauðskåma
Mianownik l.mnstağistağipisjipisjiluðskjiuðskji
Dopełniacz l.mnstaresstarespisjespisjesluðskjesuðskjes

Podobnie odmieniają sie zaimki dzierżawcze i pytające.
Zaimki osobowe odmieniają się tak:

PrzypadekJaTyOnOna
Mianownik l.pjåsteånana
Dopełniacz l.pmeçeanagaanaji
Celownik l.pmiçianameanaji
Biernik l.pmeçeanago/ån*ana
Miejscownik l.pmenitobianåmanaji
Wspólny przypadek l.pdwnamavamaanamaanama
Mianownik l.mnmeveaniane
Dopełniacz l.mnnåsvåsanisanis

OKREŚLONOŚĆ
Rzeczownik jest określony w dwóch przypadkach:
Rzeczownik określamy podobnie jak w językach germańskiech.

Rodzajnik w języku wendlandzkim jest sufixem. Dokleja się go do rzeczownika w mianowniku odpowiedniej liczby.

PrzypadekMęskiŻeński
Mianownik l.p-t-ta
Dopełniacz l.p-taga-taji
Celownik l.p-tame-taji
Biernik l.p-tago/-t*-ta
Miejscownik l.p-tåm-taji
Wspólny przypadek l.pdw-tama-tama
Mianownik l.mn-çi-te
Dopełniacz l.mn-çis-çis

Jeżeli rzeczownik kończy się spółgłoską, między rodzajnik a rzeczownik dodaje się -e-, np.:
dåm > damet
[/list]
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Fanael w Czerwiec 26, 2013, 12:37:23
O, kolejny prutheniasty slavlang.
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: CookieMonster93 w Czerwiec 26, 2013, 15:02:44
(http://img713.imageshack.us/img713/5562/wodecki10.jpg)
Jak zwykle zajebiście. :D
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2013, 17:18:30
O, kolejny prutheniasty slavlang.
*Prutheniasty Slavlang® jak coś.
(http://img713.imageshack.us/img713/5562/wodecki10.jpg)
Jak zwykle zajebiście. :D
Staram się. Ciekawe, kiedy stworzę więcej slawlągów niż to, ile ich rzeczywiście jest...
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Czerwiec 26, 2013, 17:31:18
Fajne. Powiedziałbym, że "typowe w twoim stylu". Nie ma się nawet do czego dopierdolić xD

O, kolejny prutheniasty slavlang.
*Prutheniasty Slavlang® jak coś.
Musisz je zacząć numerować :P
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Serpentinius w Czerwiec 26, 2013, 19:28:12
A może jakiś artykuł na viquipaedia odnośnie zjawiska twoich sławlęgów?
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 26, 2013, 22:29:31
No, ale ja sam tego pisać nie będę, bo durno to po mojemu. Kiedyś policzę ilość slawlęgów na forze i zostanie to podzielone przez ilość moich konlangów. Ciekawe ile to będzie procent... A tak, to po prostu uwielbiam robić slawlęgi. Takie bardziej zawężone hobby.
Kurczę, ten język ląduje na liście "jak moja kapela znowu ruszy to zaśpiewam coś w tym języku". Mnie się bardzo podoba, ale i tak zapadni jest najukochańszy :D.
Chciałbym choć jeden z nich kiedyś opanować, jednak raczej nie mój zapadni, tam tych deklinacji i odmian jest tyle... nie mówiąc o akcencie, dwóch różnych słownikach...

A numerowanie jest złe, to zabiera duszę. A tak to mam następny język, w którym coś czasami sobie skrobnę.

Ciekawi mię zdanie slawistów naszego fora, Mauzer, Dynozaur?
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 27, 2013, 09:29:02
Już mię się podobie
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 27, 2013, 13:18:33
Dzięki!
Mam zamiar wrzucić listę słownictwa.
Co byście pomyśleli o zrobieniu ogólnoforumowego porównania lexykalnego slawlęgów fora (ablo przynajmniej mojech) na podstawie tego http://geonames.de/wl-balto-slavic.html?
Ja na dniach to zrobię, przynajmniej z pięć mojech konlangów.
Umiałby ktoś-niebądź przekonwertować tę tabelkę na wikię? Albo zrobić konwerter excel-wikja?
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Noqa w Czerwiec 27, 2013, 13:43:41
A nie lepiej taką tabelkę zrobić kognatami?
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 27, 2013, 14:56:50
Nie Wtedy nie będzie nam pokazywało, co wpłynęło na język, to jest jakie języki miały udział. A i tak nie sądzę, by różnica w pięciu wyrazach doprowadziłaby do nagłego braku czytelności...
A też można by zrobić to, co robił Dynek: porównanie podobieństwa. Ktoś robi jakiś zapadni slawaląg, a tu nagle bęc! Praktycznie wszystko południowe! A tak, to można by wiele porównać... i zobaczyć, czy trzymamy się założeń, popoprawiać, no i wynajdować różne wisienki.
Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym takie słówka z zimnego zobaczyć... :)
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Mścisław Bożydar w Czerwiec 28, 2013, 08:17:32
A tak serio, to biorąc pod uwagę dane o osadnictwie słowiańskim w skandynawii jakiś miesiąc temu zrobiłem język ludu Natfarri, o nazwie Mershprak. Wygląda to tak, że wikingi i słowiany (spokrewnieni z nowogrodzcami) mieszkają sy razem. I zrobił się język o gramatycznej podstawie skandynawskiej, ale ma około 40% słownictwa ruskiego (tylko unordyckowionego fonetycznie).
Więc pomysł w sumie podobny, tylko ja raczej zrobiłem zruszczony jermlang ;-)
(używany w okolicach dzisiejszego Archangielska)

A tak w ogóle, to dlaczego jesteś "Master of Slavlangs"?!?! To nie fair!
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Czerwiec 30, 2013, 22:12:22
Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym takie słówka z zimnego zobaczyć... :)

To ja nie publikowałem Geonamesowej listy po-zimnemu?
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Czerwiec 30, 2013, 22:22:41
No właśnie nigdzie nie widziałem. Albo nie pamiętam. Ale w temacie, gdzie porównywałeś, wspomniałeś tylko o niej.

Tak poza tem, to właśnie kończę listę tę ze słowami po wendlandzku. Do końca wieczora powinna zostać spisana ta po zapadniemu, a pojutrze duźlejbski i dzierzyński.
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jerek
Wiadomość wysłana przez: Dynozaur w Czerwiec 30, 2013, 22:31:34
A więc proszę (http://jezykotw.webd.pl/f/index.php?topic=1122.0).
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jörek
Wiadomość wysłana przez: Towarzysz Mauzer w Lipiec 02, 2013, 16:21:13
Cytuj
t', d' > θ, ð
Hej, w RH istnieją jakieś słowiańskie dialekta, w których te głoski występują?

Cytuj
θ, s > s̠ (θ wszędzie, s przed samogłoską)
x, k (k tylko przed zwartymi i sonornymi) > s
Ostro pojechałeś! Ja nie umiem chyba robić ciekawych aposterioryków, bom zbyt zachowawczy, siląc się na realizm, jakieś dawkowanie wpływów i ograniczanie zmian głównie do wewnętrznej dynamiki systemu.

A tymczasem najładniejsze skutki są - jak widać na załączonym przykładzie - jak się przyłoży najwyraźniejsze cechy obszaru, na którym chcemy umieścić nasz język. Taki plan mam dla mojego nowodackiego, tak apropos wymarłych języków europy ;).

Rotacyzm jest super!
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jörek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 02, 2013, 17:58:16
RH - czyli?

Znaczy się, nie jest to jakoś ostro pojechane. θ i s po prostu zbliżyły się wymową, a pary ð - z nie było, bo z > r.
I powstała para s̠  - ð, niesymetryczna, ale sądzę, że rodzimi użytkownicy tego języka byliby jej świadomi.

Hmmm, i mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie Mauzerze, co sądzisz o liście słownictwa? Jak podobają Ci się owe zmiany w użyciu?

A ten język też jest realistyczny. Każda zmiana jest realistyczna, naprawdę, jeżeli po drodze ma odpowiednie stadia przejściowe.
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jörek
Wiadomość wysłana przez: Борівой w Lipiec 02, 2013, 22:09:19
RH - czyli?
Realhist?
Tytuł: Odp: Vendlånðskje jörek
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Lipiec 03, 2013, 00:17:10
No też tak myślałem, że o to chodzi, ale mam nerwicę natręctw i muszę mieć potwierdzone zawsze wszystko.