Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Hector

Strony: [1]
1
Jakoś tak grzebiąc po starych plikach dogrzebałem się czegoś sprzed lat sześciu :P i stwierdzam, że w sumie na tyle dużo wtedy zrobiłem, że może się podzielę.

Generalnie projekt języka miał towarzyszyć małemu conworldowi inspirowanemu starożytnym Rzymem, dlatego też i język był mocno inspirowany łaciną. Może na początek zaczątek tego, co udało mi się napisać o świecie, a w zasadzie o mieście, które było obiektem mojego zainteresowania. Miasto zwie się Chag.

 • Xag (Xang-)
  Miasto Chag (Xag, Xange keiχa, dosł. Wieża, miasto Wieży) było podzielone na 7 rodów (później dzielnic), które brały się od pierwotnych 7 rodów założycielskich miasta. Początkowo jego obywatelami byli członkowie tych rodów, później gdy zaczęła napływać stopniowo ludność nowa, wymagano od niej zidentyfikowania się z jednym z rodów. Ostatecznie zostały określone granice posiadłości rodów i przynależność rodową określano za pomocą miejsca zamieszkania. Z czasem kwestia ta stała się formalnością, bo o ile w początkowym okresie nowoprzybyli utrzymywali zażyłe stosunki z wybranym klanem, potem stało się to wyłącznie sprawą przynależności gruntowej. Potomkowie założycieli o czystej krwi wciąż mienili się nazwami swych klanów z dodatkiem -būle (czysty), np. Gestabūle (potomek rodu Gestów czystego pochodzenia). Rzeczone 7 rodów to: Synia, Temiθa, Gesta, Bonte, Lagme, Pideuti, Xeiny (zapisywane skrótowo: Sn, Tm, Gs, Bn, Lg, Pd, Xi).
  Rozrost miasta spowodował, że zasięg 7 dzielnic ograniczono tylko do pewnej granicy (ścisłego miasta), dalej zaś znajdowały się przedmieścia zwane Kapūa (w zależności od strony jakiej dzielnicy się znajdowały, nazywno je Kapūa Synianna, Temiθanna, Gestanna etc.), co wzięło się od określenia stārile merkapūa - okręg wiejski. Ich mieszkańcy zwali siebie Kapūze i tak też potem klasyfikowano ich administracyjnie. Wśród ludzi mieszkających w ścisłym mieście powstało w związku z tym żartobliwe okreslenie na kogoś bez ogłady, nieokrzesanego: kapybūle (Kapijczyk czystego pochodzenia).

  Przykłady nazwisk:
  Xīezy Dōfisākai Temiθaze (Xīezy, syn Dōfisāsa z rodu Temiθy)
  Malmy Tyrikai Bontebūle
  Jokke Polidagmākai Xeinyze Rebbūa (lub Rebbūa Xeinyze)
 • Formowanie się władzy i administracji Xagu
  U swych początków miasto było zarządzane przez głowy 7 rodów, które decydowały o sprawach dotyczących całego związku rodowego, jaki stanowiło miasto, do których należały: wojna i pokój, sądownictwo międzyrodowe, handel wewnątrz i zewnątrz miasta, sprawy religijne, ściaganie podatków i administracja miastem jako całością. Kolegium tych siedmiu osób nazywano Nūiem ( - głowa). Sprawy wewnętrzne rodów kontrolowały zebrania dorosłych, wolnych mężczyzn (kazem), którym przewodził kazeχīezō.
 • Dźwięki changeskiegoa
  /a e i o u y aː eː iː oː uː
  ai ei oi yi au eu
  p b m f t d n θ k g x
  s z h j w r l/
  <a e i o ou y ā ē ī ō ū
  ai ei oi yi au eu
  p b m f t d n θ k g χ
  s z h i u r l>
 • Odmiana rzeczowników (najpierw możliwe końcówki, a potem przykłady, sg i pl)
  kazem keiχa nū χīezō stārile Synia Rebbūa Dōfisās Malmy
  Nom. -a, -m, -s, -ø
  Acc. -y, -eu, -m
  Gen. -e, -ī
  Dat. -ki, -aχ
  Ins.~Abl. -ā, -n
  kazem keiχa nū χīezō stārile Synia Rebbūa Dōfisās Malmy Xag
  kazem keiχy nūm χīezody stārileu Syniam Rebbū Dōfisā Malmy Xangy
  kazie keiχe nūie χīezozie stārilī Synie Rebbūie Dōfisāie Malmī Xangī
  kaziki keiχaχ nūki χīezodaχ stārilaχ Syniaχ Rebbūaχ Dōfisāχ Malmyki Xangaχ
  kazin keiχā nūn χīezōn stārilā Synian Rebbūn Dōfisān Malmiā Xangā
  Nom. -ō, -i, -m
  Acc. -o, -ni
  Gen.~Abl. -ūs (-ze)
  Dat.~Ins. -(e)fe
  kazei keiχō nūi χīezodi stārilō Syniō Rebbūi Dōfisām Malmym
  kazeni keiχo nūni χīezodo stārilo Synio Rebbūni Dōfisāni Malmyni
  kazūs keiχūs nūs χīezdūs stārilūs Synize Rebbūze Dōfisāze Malmize
  kazefe keiχefe nūfe χīezodefe stārilefe Synife Rebbūfe Dōfisās Malmife

  A tu w tabelce zebrane końcówki rzeczowników pospolitych (nazwy własne odmieniają się trochę inaczej):

 • Zaimki osobowe
 • Z czasowników:
2
Conlangi: a priori / Aṛṭavādha
« dnia: Luty 20, 2016, 23:15:17 »
Język w fazie mocno zaczątkowej, dlatego dostaniecie na razie serię przypadkowych słów.

Krótka pomoc fonologiczna:
Kropka pod litera oznacza retrofleksyjność.
<h> po spółgłosce to aspiracja.
<ḥ> to /ꭓ/, a <ȝ> to /ʕ/.
Enjoy.

¤ruṣ - biegać
nirṣa – jednostka odległości, "mila"
ȝūra - ogień
ȝaurāva – ognisty
¤sthi - dotykać
sthyaṇa – dotykanie
isthika – miejsce, które zostało dotknięte; wzruszenie; pasja
mā stheha nī! – nie dotykaj mnie!
uti sthayaḥ sa bhammatu dva – oto dotknęło to twoich warg (Iz 6:7)
asthaya – dotknięcie
arayka – poświęcenie
nirka – sacrum, tabu
ataukha – rozkaz
¤vith - wstąpić, wzejść, wspiąć się; vaytheṣ kya radheṣ - wstąpiłem i zstąpiłem; vithāṇa-rdhāṇa / vithardhāṇa – wstąpienie-zstąpienie
¤rədh - zejść, zstąpić
avaytha – stopień
aṛāsa – wrażenie słuchowe
andauna – akt woli, chęć
¤dubh - zanurzyć
adaubha – zanurzenie; chrzest
sāma – wonny olejek
sāmadhyam / Kṛista -  pomazaniec; Chrystus
sāmadhyamoṣ / Kṛistyanoṣ - chrzescijaństwo
sāmadhyamukṣila / kṛistyana – chrześcijański
sāmadhyādaubha / kṛistādaubha – chrześcijański chrzest
līvava (< li-avava) – postęp (¤)
gavira – wódz
¤iȝiȝ / īȝ - opłakiwać, zawodzić
ayaȝa – zawodzenie, szloch
¤ḥurḥur - zgrzytać, trzeć
taḥūra – zgrzytanie, tarcie
ḍuḍhi – ząb; ḍuḍhya - zęby
ayaȝa kya taḥūra ḍuḍhyabhi / ayaȝa kya ḍuḍhya-taḥūra - płacz i zgrzytanie zębów
¤vəng - rosnąć, kiełkować
atvangi – kiełek
sphavi – ciało
¤ṭhul - widzieć
aṭhaula - spostrzeżenie
niẓḍa – domowe ognisko
¤ṣaḍ - siedzieć
aṣāḍa – siedzenie (mebel i pozycja)
mbaṣāḍa – rada ('siedzenie dookoła')
¤yug – łączyć w parę
yūga – para
¤yukṣa - współżyć
yukṣāṇa – współżycie
yugghu – seks
¤yodda - wiązać

3
Conlangi: a priori / Ncaoqi - język nesacki
« dnia: Wrzesień 08, 2011, 17:32:04 »
Na początek - co to za tekst poniżej?

ksaerua putey-no, hánu-si, hua la’ gi-pelúc, l-ahilúc
kʃæˈrua puˈtejno ˈhaːnuʃi hua laʔ giˈpelʏɪs laˈhilʏɪs
hua beblineymua dui gaonora fu ahae’et sírora yulahte
hua bebliˈnejmua d̥ui gʌˈnora fu aˈhæʔet ʃiːˈrora juˈlahte

Strony: [1]