Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Ліцьвін

Strony: [1]
1
Conworldy i althisty / Drugi althist Maszjo
« dnia: Czerwiec 27, 2018, 16:28:46 »
Główne różnice:
- Brak zjednoczenia Niemiec, zamiast tego powstają 2 państwa niemieckie - Prusy i Austrja
- Grekokatolicyzm na Litwie nie został zniszczony lecz przetrwał i stał się symbolem litewskości, panowanie carskie nie zniszczyło więc litewskości, a sztuczna narodowość białoruska nie zdołała zastąpić litewskiej. W 1918 roku po Wielkiej Wojnie WKL zyskuje niepodległość, potem znów pod Sowietami, a po upadku ZSRR Litwa ostatecznie dzieli się na 2 już republiki - słowiańską Wielkolitwę i bałtycką Małolitwę. Analogiczny podział Litwinów na ruskich Wielkolitwinów i bałtyckich Małolitwinów.
- Austro-Węgry rozpadają się na wiele republik, Habsburgowie ostatecznie zdjęci z tronu, nie ostała się żadna monarchja z byłego dominium habsburgskiego.
- Brak Nazizmu w Niemczech, Prusy dalej są monarchją.
- Brak puryzmu językowego i sztucznego oczyszczania. Odrodzenie narodowe było lecz bez skrajnego nacjonalizmu.
- Po upadku ZSRR Carat wraca na Wielkoruś, tak samo monarchja do Polski (z ostatniej panującej dynastji przedrozbiorowej, która zresztą rządziła także w wieku 20 po Wielkiej Wojnie) czy też Kijowa (lokalna szlachta ruska), Rumunji, Bułgarji i innych.
- Brak ludobójstwa Ormian.
- Słaba rusyfikacja Karelji, w 1918 roku po Wielkiej Wojnie Karelja uzyskuje niepodległość, następnie wchłonięta przez ZSRR, zaś po jego upadku dołącza do Finlandji tworząc dualne państwo Fińsko-Karelskie.
- Brak Holokaustu, nie ma też państwa Izrael, Żydy dalej rozsiani w Europie, na bliskim wschodzie istnieje zaś Republika Palestyńska.

Mapa na rok 2000:
Spoiler
[close]
Mapy poszczególnych kraji:

Wielkolitwa:
Spoiler
[close]

Małolitwa:
Spoiler
[close]

Polska:
Spoiler
[close]

Węgry:
Spoiler
[close]

Kijów:
Spoiler
[close]

Fino-Karelja:
Spoiler
[close]

Łotwa:
Spoiler
[close]

Estonja:
Spoiler
[close]

Mapa Ustrojów:
Spoiler
[close]

Mapa dominujących religji:
Spoiler
[close]

Mapa drugich dominujących religji:
Spoiler
[close]

Mam zamiar robić artykuły co do świata jak i poszczególnych kraji na wiki, póki co zacząłem artykuł o Wielkolitwie po litewsku, link jest dostępny wyżej, przy mapie tegoż kraju.


2
Conworldy i althisty / Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« dnia: Kwiecień 14, 2018, 01:32:04 »
Idąc za Borlaszym przykładem także postanowiłem prowadzić AAR-a oczywiście z gry Litwą. Celem jest grać dość realistycznie i zobaczyć jakaż to alternatywna historia powstanie.

Litewski Oryginał:
Spoiler
[close]

Przekład Polski:
Spoiler
[close]


3
Заняткі 0

Witam, chciałbym tutaj rozpocząć kurs języka litewskiego, zacznijmy więc od podstawowych informacji. :) Kurs ów będzie dotyczył jedynie taraszkiewicy, z racji, że narkomówka to ortografia stworzona przez Sowietów, której nie uznaję.

Język litewski (Літоўская мова) jest to język wschodniosłowiański występujący na Białorusi jak i wszystkich krajach sąsiednich, który obecnie znany jest głównie pod nazwą języka białoruskiego (Беларуская мова). Na przestrzeni wieków nazywany był także językiem krywickim (Крывіцкая/Крыўская мова), rusko-litewskim (руска-літоўская мова), wielkolitewskim (Вялікалітоўская мова) czy prostym (Простая мова/Па-просту). Zapisywany on był w cyrylicy, łacince oraz alfabecie arabskim. Obecnie dominującym alfabetem jest cyrylica. Historycznie obejmował zasięg od Białegostoku tuż pod Kaługę. Jego charakterystycznie cechy to akanie, jakanie, ciekanie, dziekanie, u krótkie czy spółgłoski wzdłużone.


Historyczny zasięg języka litewskiego (kolor różowy). (tu w większym rozmiarze)


Litewska cyrylica. (powinno być зьяўляецца czy może nawet i ёсьць ale nie znalazłem tak dobrego zdjęcia alfabetu w taraszkiewicy.)

Альфабэт

Cyrylica - Łacinka - Uwagi co do odczytu
Аа - Aa
Бб - Bb
Вв - Ww
Гг - Hh - Hh dźwięczne [ɣ], wymawiane jak w Bohdan czy w niechby (także Gg w kilku wyjątkach jak гузік [pol. guzik] czy ганак [pol. ganek], jednak w praktyce i tak większość czyta je przez Hh).
Ґґ - Gg - Nieużywane przez większość, jest to litera wariantowa, nieobowiązkowa.
Дд - Dd
Дздз - Dzdz - Dźdź przed miękkim znakiem, jotowanymi lub і.
Дждж - Dżdż - Zawsze twarde.
Ее - Jeje - Ee po Лл.
Ёё - Jojo - Oo po Лл.
Жж - Żż - Zawsze twarde.
Зз - Zz - Źź przed miękkim znakiem, jotowanymi lub і.
Іі - Ii - Na początku niektórych wyrazów czytane jako ji np. іскра (pol. iskra)
Йй - Jj
Кк - Kk
Лл - Łł - Łł kresowe [ɫ], Ll przed miękkim znakiem, jotowanymi lub і.
Мм - Mm
Нн - Nn - Ńń przed miękkim znakiem, jotowanymi lub і.
Оо - Oo
Пп - Pp
Рр - Rr - Zawsze twarde.
Сс - Ss - Śś przed miękkim znakiem, jotowanymi lub і.
Тт - Tt - Zawsze twarde fonetycznie (etymologicznie przechodzi w ць)
Уу - Uu
Ўў -  Ŭŭ - U krótkie, wymawiane jak u w auto [w], występuje tylko po samogłosce.
Фф - Ff
Хх - Chch
Цц - Cc - Ćć przed miękkim znakiem, jotowanymi lub і. Etymologiczne Ц zawsze twarde.
Чч - Czcz - Zawsze twarde.
Шш - Szsz - Zawsze twarde.
Ыы - Yy
ь - Miakki znak - Zmiękcza to co jest przed nim.
Ээ - Ee
Яя - Jaja - Aa po Лл.
Юю - Juju - Uu po Лл.
' - apostraf - funkcja rozdzielająca.

Гаворкі

1) Nieoficjalna:
- Здароў! Якое тваё імя?
- Прывітаньне! Маё імя Надзея, а тваё?
- Маё імя Мацьвей, ці ты гэтаксама вучышся на гэтым факультэце?
- Так, таксама. Ты ведаеш калі прыйдзе наш выкладнік?
- Не, я толькі што прыйшоў.
- Ах, прабачце, што я не застанавілася.
- Нічога не сталося.
Spoiler
[close]
2) Oficjalna:
- Добры дзень! Прафэсар Бартноўскі?
- Добры дзень! Так, гэта я. У чым я магу Вам дапамагчы?
- Я чула што Вы можаце мне дапамогуць у дактаранцкай працы, ці гэта праўда?
- Так, я магу Вам дапамагчы, прашу пайсьці за мною.
Spoiler
[close]

Граматыка

Odmiana zaimka Я (Ja):


Póki co będę wykorzystywać słownik Walerii Żdanowicz co do leksyki, jak i Książkę Bronisława Taraszkiewicza do gramatyki, potem ewentualnie poszerzę o notatki ze studiów.

4
Inspiracje / Pytania do tworzenia konworldu.
« dnia: Wrzesień 10, 2017, 21:05:09 »
Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad stworzeniem świata fantasy. Mam jednak pewne wątpliwości odnośnie których chciałbym się was zapytać.

1. Czy uważacie świat pozbawiony wojen za z góry skazany na bycie nudnym?

Czy konflikty są według was wymagane?
Czy może świat bez wojen też ma szansę być czymś ciekawym?
Jeśli nie to jakie mogą być powody wojen?
Być może owo pytanie jawi się wam jako bezsensowne ale jakoś nie potrafię wyobrazić sobie żadnego powodu do konfliktu.
Zdecydowanie się na zaatakowanie innego kraju chociaż dalej jest ziemia niczyja do zasiedlenia zawsze wydawało mi się czymś abstrakcyjnym.
O ile w historii alternatywnej jeszcze se owe konflikty i powody do wojen wyobrazić potrafię (z racji, że w naszym świecie zawsze były jakieś wojny) to w świecie zupełnie stworzonym od zera jest to dla mnie już dość niemożliwe.

2. Jak według was powinno być z religią?

Czy najlepszą opcją byłby jeden Bóg lub wielu Bogów, którzy stworzyliby świat i wszystkie inteligentne rasy (nawet jeśli 2 rasy z naukowego punktu widzenia wyewoluowały z zupełnie innych organizmów i nic ich nie może łączyć ze sobą?) i ingerowali w losy świata gdy uznają za słuszne lub gdy odpowiedni kapłani o to poproszą?

Czy może sensowniejsze jest stworzenie każdej rasy przez innego Boga lub Bogów?
Tylko czemu w zasadzie różni Bogowie mieliby tworzyć różne rasy?
Są ze sobą w stanie konfliktu?
W takim razie po co by w ogóle tworzyli te rasy?
Jakoś wizja egoistycznych Bogów tworzących rasy tylko po to by rywalizować ze sobą niezbyt do mnie przemawia.
Wiele razy spotkałem się z tym motywem ale nigdy nie zostało to wyjaśnione czemu każdą rasę zrobili inni Bogowie, a nie ten sam/ci sami.

Czy może najlepsze byłoby całkowite zmarginalizowanie religii pod kątem deistycznym w stylu: Bóg lub Bogowie stworzyli świat i życie ale w ogóle w niego nie ingerują i nie interesują się nim.
Wszelkie rytuały, obrzędy, modlitwy, kapłani czy świątynie są więc całkowicie zbędne.
Wierzono by, że po śmierci jest jakieś życie pozagrobowe lub reinkarnacja, miano by kodeks moralny i to w zasadzie tyle.
Wtedy nie miałoby to też znaczenia czy każda rasa ma swojego/swoich Bogów bo i tak nie ma na to dowodu więc mogłoby się okazać, że to ci sami Bogowie u każdej rasy ino nikt tego nie wie.

Wybaczcie za tak dużo tekstu. :v

5
Conworldy i althisty / Alternatywna Europa według マシオ
« dnia: Sierpień 22, 2017, 18:00:25 »
Główne różnice:
- Św. Cesarstwo Rzymskie dalej istnieje, acz jest dość mocno zdecentralizowane.
- Rzeczypospolita przyjmuje arianizm.
- Brak kontrreformacji w Rzeczypospolitej, w wyniku czego jest to najbardziej tolerancyjny kraj w Europie, dzięki czemu politeizm (zarówno bałtycki jak i słowiański) na Litwie ma się całkiem dobrze.
- Ruś północno-wschodnią jednoczy Nowogród, nie Moskwa, w wyniku czego jest ona dużo bardziej demokratyczna i mniej ekspansjonistyczna.
- Nie doszło do ślubu Aragońsko-Kastylijskiego.
- Nigdy nie powstały Austro-Węgry.
- Kolonizacja była dużo słabsza.

Ogółem historia zaczyna się różnić od XIII-XIV wieku. Generalnie to wschód jest bardziej demokratyczny z racji, że nie było rozbiorów Rzeczypospolitej i dzięki jej tolerancji nie było wielkich konfliktów na tle religijnym czy etnicznym co pozwoliło na rozwinięcie się tam dość dobrej demokracji. Na zachodzie przeważają generalnie monarchie. Nie wszystkie narody funkcjonują w znaczeniu dzisiejszym. Nie doszło do XIX wiecznych nacjonalizmów, więc są też narody polityczne bez znaczenia na etniczność, nie oznacza to jednak, że ludzie nie mają swojego poczucia etnicznego. Mają je ale nie przeszkadza ono w mieniu poczucia przynależności do danego narodu politycznego. Tak więc np. Prus niemiecki będzie się czuł najpierw Prusem, a potem Niemcem i będzie bliższy Prusowi bałtyckiemu niż innemu Niemcowi z krajów zachodnich.

Mapa Europy w roku 1900:


Legenda:
Pom. - Pomorze
Mek. - Meklemburgja
L. - Lubice
H. - Hamburg
Hol. - Holsztyn
B. - Brema
Nad. - Nadrenja
Szw. - Szwabja
Naw. - Nawarra
K. Ara. i Neap. - Królestwo Aragonii i Neapolu
Ch. - Chorwacja
W. - Wojwodina
Alb. - Albanja
Arm. - Armenja Mała
Lib. - Liban
Rzez. - Republika Rzezańska
T. - Republika Twerska
P. - Republika Pskowska
Z. - Zakarpacie

Mapa językowa Rzeczypospolitej:


Edit: Chyba w końcu udało mi się w miarę poprawić ten Kaukaz. Mapa naprawdę jest krzywa, więc lepiej już nie będzie.

6
Aktualizacja: Lista odtąd będzie rozwijana na wikipedii. Spis na forum jest nieaktualny i zawiera niepoprawiane już błędy!

Літоўская вэрсія

Witam. Będę tutaj wypisywał, jak tytuł wskazuje, wszelkie slawizmy oraz rdzenne słowa wspólne j. bałtyckim i słowiańskim jakie występowały w j. bałtolitewskim przed purytystycznymi reformami jak i dalej występującymi w dialektach np. żmudzkim. Jako główne źródło opieram Słownik K. Szyrwida ale także będę korzystać z Katechizmu Mażwidasa, Konstytucji 3 maja i żmudzkiej wikipedii.

Legenda:
Pogrubienie - Slawizm/słowo rdzennie bałto-słowiańskie/Słowo niesłowiańskiego pochodzenia ale zapożyczone z j. słowiańskich
Pochylenie - słowo bałtyjskie lub słowo innego, niesłowiańskiego pochodzenia
Pochylone pogrubienie - Slawizm/słowo rdzennie bałto-słowiańskie o innym znaczeniu niż w językach słowiańskich.
(?) - Brak pewności skąd to lub czy to na pewno slawizm. Jeśli ktoś się orientuje, proszę pisać.
lit. - Litewski (Białoruski), ros. - Rosyjski, ukr. - Ukraiński, żm. - Żmudzki, pol. - Polski, pra-sł. - Prasłowiański, liet. - Bałtolitewski, łot. - Łotewski, pra-bł-sł. - Prabałtosłowiański, łuż. - Łużycki, mor. - Morawski, pr-bł. - Prabałtycki, cz. - Czeski.
ſ - długie s, y - długie i lub j, reszta raczej tak samo jak w polskim.

A
Aby - Arba (?)
Aby raz - Ben wienu (aby raz) kartu (lit./ros./ukr. карта?)
Ach - Ay (?)
Adamaszek - Adamoszka
Adwent - Adwentas
Agrest - Voga karti (?)/voga zeſirpus/voga zala (ziele?)/we współczesnym liet. Agrastas
Akt w komedyey (komedii) - Weykałas (dzieło) komedioy
Aktor komedyiny (komediowy) - Weykieias komedioy/weykius ku komedioy/aktoras
Aktykuie (Aktykuje) - Iraszaw (?) knigoſna (lit. Кніга,ros./ukr. Книга) tieſos (prawda) - dosłowne tłumaczenie: Głoszę (?) książkową prawdę
Akwawita (Wódka/Gorzałka/Okowita) - Ariełka (lit. Гарэлка/ukr. Горілка/pol. Gorzałka)/dektine
Alabaster - akmo (Akmuo - kamień) (pr-sł. *kamy, pr-bł-sł. *ak-mō, u Słowian nastąpiła przestawka) alabastros
Alba kapłańska - Apwałkałas (we współczesnym liet. powłoka, zaś u Szyrwida powłoka to Pawałkałas, czyżby przypadkowo zamienił tutaj miejscami "a" i "p"?) Kunigu iłgas (długi) drobinis (płócienny) (tożsame z drobny/drób, Drobe - płótno, porównaj z łuż. draby - o ubiorze i z mor. zdraby - łachy)
Ale iednak (jednak) - wienok (Nie mylić z ros./lit./ukr. венок/вянок/вінок)
Alakant (Wino z Krety) - Winas iż Krietos/Krietinis
Aloe (aloes) - Suika (wedle http://www.thesaurus.flf.vu.lt Sunka, a więc sok) żołes (ziele) aloes
Ampułka - Sudelis iż kurio winu/ir wundeni kielikan pila prieg miśiey
Ananas - we współczesnym liet. Ananasas/zaś w żm. Ananasos
Ani - Ney
Ani tak ani owak - Ney teyp (?), ney sieyp (siak?)
Ani tam ani sam - Ney tin, ney śin
Ani tu ani tam - Ney tia, ney ti
Anioł - Anyełaś
Anioł stróż - Anieła ſargas (pra-sł. stȏržь?)/priweyzdetoias/apgineias żmogaus
Ano/a ono - Ountay
Apostoł - Apaſztałas/nuſiuntinis
Apteka - Aptieka
Aptekarska nauka - Mokſłas (nauka) aplink (dookoła?) aptiekos dayktu (dayktas - rzecz)/aptiekos zinia (biegłość/świadomość, tutaj jako biegłość)
Aptekarz - Aptiekorius/kulis menasi aplink aptiekos darbus
Arbuz - we współczesnym liet. Arbūzas
Arcybiskup - Wirauſias terp Wiſkupu (u Mażwidasa Biskupu)
Arkusz papieru - Arkuszas popieriaus
Artykuł - Sunarius/dala (bałtyjska Bogini Dala, także słowiańskie Dole, a więc Boginie/duchy opiekuńcze od losu. Artykuł (prawnie) = "los" zapisany na karcie i od tej chwili wchodzący w życie.)/artikułas
Astrych (podłoga) - Pliteles, łyntełes iż mármuro aſłoy pagulditos, pakłotos. (być może podłoga z pewnymi zmianami w literach?)
Audytor Biskupi - Kłauſitoias/Atſákitoias/atráśitoias/nuog Wiſkupio (u Mażwidasa Biskupio) kitiemus
Aż (względem miejsca) - Aż do ſzyie (?)/iki kaklu

Przejrzałem jeszcze raz słowa na "a" i dodałem te, których wcześniej nie zauważyłem/nie byłem pewny.

Kolejne litery będę dodawał w przyszłości.


Strony: [1]