Autor Wątek: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna  (Przeczytany 8892 razy)

Offline CookieMonster93

Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« dnia: Marzec 30, 2013, 17:16:57 »
Dźwięki w nowofundlandzkim angielskim:

Słownictwo
Dialekt zach.
oficjalny
Dialekt centralny
Dialekt wschodni rhotic
Dialekt wschodni non-rhotic
Received
Pronunciation
G. American i G. Canadian -
na niebiesko, gdy
inaczej niż w GA
lad, bad, cat     /æ/ > /a/
ä ~ (a)*
a
a
a
æ ~ a
æ
ask, pass, path     /æ/ > /a/
ä ~ (a)*
a
a
a
ɑː broad a
æ
bank,  man, sample, tag
/æ/ > /æː/ przed /n/, /m/, /ŋ/ i /g/
æ̝ː ~ æ̝ə̯**
æ̝ː ~ æ̝ə̯**
æɪ̯
æɪ̯
æ ~ a
æ
father
äː ~ (ɑː)*
ɑː
ɒː
ɒː
ɑː
ɑ ~ ä  ɑ ~ ɒ
not, hot     father-bother merger /ɒ/ > /ɑː/
äː ~ (ɑː)*
ɑː
ɒː
ɒː
ɔ ~ ɒ̝
ɑ ~ ä  ɑ ~ ɒ
on, off, loss, cloth     lot-cloth split przed /s/, /f/, /θ/
oraz (tylko N. Fundlandia) /ʃ/ i /ʧ/ i /l/, /ɹ/, /n/
ɔ
ɔ
ɔ
ɔ
ɔ ~ ɒ̝
ɑ ~ ɒ ~ ɔ  ɑ ~ ɒ
long, blog, dog, gone     rozwój /ɒ/ > /ɔː/
przed /g/ oraz /ŋ/ podczas father-bother merger
ɔː
ɔː
ɔ ~ ɒ̝
ɑ ~ ɒ ~ ɔ  ɑ ~ ɒ
law, caught, all
ɔː
ɔː
ɔ̝ː
ɑ ~ ɒ ~ ɔ  ɑ ~ ɒ
about
ə / ɐ***
ə / ɐ***
ə / ɐ***
ə / ɐ***
ə
ə
run, won, flood
ə / ɐ***
ɞ
ʊ
ʊ
ɐ
ʌ
spotted
ɘ
ɘ
ɘ
ɘ
ɪ
ɪ̈
sit
ɪ
ɪ
ɪ
ɪ
ɪ
ɪ
city
i
i
i
i
i ~ ɪ
i
see, meat
i
date, day, pain, whey, rein
e̞i̯ ~ ɛi̯
e̞i̯
eɪ ~ ɛɪ
eɪ ~ e
bed
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ
ɛ ~ e̞
ɛ
burn, turn, world, work
ɐɹ
ɞɹ
ʊɹ
øː ~ øɹ
əː(ɹ) ~ ɜː(ɹ)
ɝ ~ ɹ̩
herd, earth
ɛɹ
ɛɹ
ɛɹ
ɛː ~ ɛɹ
əː(ɹ) ~ ɜː(ɹ)
ɝ ~ ɹ̩
bird
ɪɹ
ɪɹ
ɪɹ
ɪː ~ ɪɹ
əː(ɹ) ~ ɜː(ɹ)
ɝ ~ ɹ̩
winner
əɹ ~ ɹ̩
əɹ ~ ɹ̩
əɹ ~ ɹ̩
ə / ɐ*** ~ əɹ
ə(ɹ)
ɚ ~ ɹ̩
put, hood
ʊ ~ u̟ ~ u
ʊ
u
u
ʊ ~ ɵ̠
ʊ
through, threw
uː ~ (u̟ː)*
u̟ː
ɪu̯
ɪu̯
u̟ː ~ ʉː
cute, ewe
juː ~ (ju̟ː)*
ju̟ː
juː
juː
ju̟ː ~ jʉː
(j)u̟
my, wise
ai̯
ɑi̯
ɒi̯
ɒi̯
äɪ
äɪ ~ ʌi
boy, hoist
ɔi̯
ɑi̯
ɒi̯
ɒi̯
ɔɪ
ɔɪ ~ oɪ   ɔɪ
tow, soul, roll, cold, folk, no, toe, soap
o̞u̯ ~ ɔu̯
o̞u̯
əʊ
əʊ~ɒʊ~ɔʊ przed /l/
oʊ ~ o
o~oə~oʊ (przed /l/)
now, trout
äu̯ ~ (au̯)*
au̯
au̯
au̯
äʊ
äʊ ~ æʊ   äʊ ~ ʌu
arm, car
äɹ ~ (ɑɹ)*
ɑɹ
ɒɹ
ɒː ~ ɒɹ
ɑː(ɹ)
ɑɹ
deer, here
ɪə/ɪɐ ~ iɹ
ɪə̯(ɹ) ~ ɪː(ɹ)
i(ə)ɹ    ɪɹ
mare, there, bear
ɛɹ
ɛɹ
ɛɹ
ɛː ~ ɛɹ
ɛə(ɹ) ~ ɛː(ɹ)
ɛɹ ~ eɹ    ɛɹ
sort, warm, tore, boar, port
ɔɹ
ɔɹ
oə/oɐ ~ oɹ
ɔ̝ː(ɹ)
ɔɹ ~ oɹ    ɔɹ
tour, moor
uɹ ~ (u̟ɹ)*
u̟ɹ
ʊə/ʊɐ ~ uɹ
ʊə̯(ɹ) ~ ɔ̝ː(ɹ)
ʊɹ ~ ɔɹ ~ oɹ    ʊɹ
pure, Europe
juɹ (ju̟ɹ)* ~ jəɹ (nieakc.)
ju̟ɹ ~ jəɹ (nieakc.)
juɹ ~ jəɹ (nieakc.)
jʊə/jʊɐ ~ ju(ɹ) /
jə/jɐ ~ jəɹ
jʊə(ɹ) ~ jɔ̝ː(ɹ)
jʊɹ ~ jɝ
the
ð
ð
d
d
ð
ð
think
θ
θ
t
t
θ
θ
thread
θɹ
θɹ
t͡ʃɹ
t͡ʃɹ
θɹ
θɻ
nothing
θ
θ
ɾ
ɾ
θ
θ
better, ladder
ɾ
ɾ
ɾ
ɾ
t / d
ɾ
try
t͡ʃɹ
t͡ʃɹ
t͡ʃɹ
t͡ʃɹ
-
-
dry
d͡ʒɹ
d͡ʒɹ
d͡ʒɹ
d͡ʒɹ
-
-
strike
ʃt͡ʃɹ
ʃt͡ʃɹ
ʃt͡ʃɹ
ʃt͡ʃɹ
-
-
hate, him, he
h
h
h
h
h
h
-ing
ɪŋ ~ ɪn
ɪŋ ~ ɪn
ən ~ n̩
ən ~ n̩
ɪŋ
ɪŋ
canyon, onion
ȵj
ȵj
ȵj
ȵj
nj
nj
-[niə],-[nɪə]
ȵjə
ȵjə
ȵjə
ȵjə
[niə],[nɪə]
[niə],[nɪə]
əl ~ ḷ
əl ~ ḷ
əl ~ ḷ
əl ~ ḷ
əl ~ ḷ
əl ~ ḷ
əl ~ ḷ
Słownictwo
Dialekt zach.
oficjalny
Dialekt centralny
Dialekt wschodni rhotic
Dialekt wschodni non-rhotic
Received
Pronunciation
G. American i G. Canadian -
na niebiesko, gdy
inaczej niż w GA

EDIT: ok, TERAZ już nie będzie żadnych zmian.
* - wymowa dopuszczalna w języku oficjalnym, choć uważana za mniej poprawną. (Osoby uczące się oficjalnej angielszczyzny nie uczą się tych dźwięków)
**[æ̝ə̯] jako opcjonalny wariant przed nosowymi, ale nigdy przed "g"
***[ɐ] – tak wymawiana jest schwa na końcu słowa i pod akcentem
[i:] oraz [u:] przed samogłoską lub zgłoskotwórczą spółgłoską zmieniają się w [ij] i [uw].

Słowo „shirt” jest wymawiane: [ɕøːt] lub rzadziej: [ɕɛːt], aby uniknąć podobieństwa do „shit” w dialekcie non-rhotic

W pozostałych dialektach:
[əɹ] zamiast [ɹ̩] przed samogłoską

To samo we wszystkich dialektach jest w przypadku /ḷ/ oraz /n̩/ i /m̩/, schwa pojawia się przed nimi, gdy znajdują się przed samogłoską. Dla uproszczenia zawsze zapisuje się te dźwięki w transkrypcjach jako [əl]/[ən]/[əɹ]/[əm]

[t] jest realizowane jako [t̚]:
(opcjonalnie) W wygłosie po krótkiej samogłosce i/lub przed dźwięczną spółgłoską (prócz /ɹ/, /w/)
(zawsze) Przed /n̩/
np. mountain ['mäu̯nt̚n̩]~['mau̯nt̚n̩], get it ['gɛɾ ɪt̚], immediately [ɪˈmiːdiət̚li], kitten [ˈkɪt̚n̩]
[ɾ] jako realizacja fonemów /d/ i /t/ pojawia się w tych samych sytuacjach, co w dialektach GA i GC.

Yod-dropping pojawia się również w tych samych sytuacjach, co w dialektach GA i GC.

Inne informacje:
:

Rozwój fonemów /ɒ/ oraz /æ/:

Pierwsze przegłosy (pogrubieniem zaznaczona oficjalna wymowa):

/ɒ/

Rozwój /ɒ/ w nowofundlandzkiej angielszczyźnie: (efekt XVII-wiecznego przegłosu – lot-cloth split) od /ɒ/ do /ɒː/, a następnie (XIXw.) /ɔ/ przed /f/, /s/, /θ/ oraz /ʃ/ i /ʧ/ i /n/, /l/, /ɹ/; np. on [ɔn] oraz want [wɔnt] w nowofundlandzkiej angielszczyźnie

/ɒ/ w wyrazach nietkniętych powyższym przegłosem przeszło w /ɑː/ w 2. poł. XVIIIw. (ma to związek z migracjami ludności z USA, gdzie pojawiło się father-bother merger, w NF).
W XIX w. [ɑː] w zależności od regionu przechodzi w [äː]~[ɑː]~[ɒː].
Przegłos nie dotyczy /ɒ/ przed fonemami /g/ oraz /ŋ/ oraz słowa gone, gdzie zaszedł inny przegłos /ɒ/ > /ɔː/ - realizowane [ɔː]~[oː] w zależności od dialektu

W pozostałych przypadkach, np. wyrazach obcego pochodzenia, które nie zadomowiły się w pełni w j. angielskim: /ɒ/ > /ɔ/ realizowane jest jako [ɔ]

æ-tensing oraz /æ/ w nowofundlandzkim angielskim:

Językoznawcy nowofundlandzcy umieszczają æ-tensing w 2. połowie XIX w.
/æ/ wydłużało się przed nosowymi spółgłoskami /n/, /m/ oraz /ŋ/ i /g/ we wszystkich możliwych pozycjach do [æː]
W 1. poł. XXw. rozwijało się lub nie, tworząc takie kontynuanty jak: [æ̝ː]~[æ̝ə]~[æɪ̯] ([æ̝ə] jako wariant [æː] nie pojawia się przed [g])
W 1. poł. XXw. /æɹ/, /ɛɹ/ i /ɛəɹ/* zlały się w jeden dźwięk (ten drugi) (Mary–marry–merry merger)
Krótkie /æ/ zaś uległo obniżeniu i centralizacji do /a/ - realizacja: [a] lub [ä]
*w przypadkach złożenia „samogłoska+schwa+r” – schwa zanika wszędzie, pojawia się czasem „lekka schwa” dla ułatwienia wymowy przed /ɹ/ i /l/, zwłaszcza po dyftongach oraz długich samogłoskach np. beer [biᵊɹ]

line-loin merger

Proces, który zachodził w XIXw. Polegał na zlewaniu się w jeden dźwięk /ai/ oraz /ɔi/, dotyczy ok. 35% użytkowników angielszczyzny nowofundlandzkiej. Oficjalna wymowa odróżnia te dźwięki. /ai/ oraz /ɔi/ zlały się w [ɑi̯] lub [ɒi̯]

caught-coat merger, czyli zlanie się fonemów /ɔː/ i /oʊ/ w /o:/; w dialekcie wschodnim oba te słowa wymawiane są /ko:t/

/θ/, /ð/
/θ/, /ð/ w 2. poł. XIXw. zaniknęły w dial. wsch. na korzyść: [t], [d], [ɾ]

Inne zmiany/ciekawostki fonetyczne:
/ʃ/ - przed i, ɪ, j [ɕ], w pozostałych przypadkach [ʃ]
/ʒ/ - przed i, ɪ, j [ʑ], w pozostałych przypadkach [ʒ]
/t͡ʃ/ - przed i, ɪ, j [ʨ], w pozostałych przypadkach [t͡ʃ]
/d͡ʒ/ - przed i, ɪ, j [ʥ], w pozostałych przypadkach [d͡ʒ]
W Nowej Fundlandii nie występuje "dark L" [ɫ]
« Ostatnia zmiana: Sierpień 13, 2013, 00:13:43 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 30, 2013, 17:17:46 »
Wymowa wyrazów, które są wymawiane inaczej w brytyjskim i inaczej w amerykańskim angielskim:
Na podstawie tego
Dodałem do nich transkrypcję fonemiczną, bo fonetycznych musialbym dodać 4, a tak jest jedna. Niektóre wyrazy mają dopisaną transkrypcję fonetyczną, gdy dla każdego regionu jest ta sama wymowa w danym przypadku

Akcent na ostatnią sylabę:

adult, balet /baˈlei/, baton, beret, bidet, blasé, brevet, brochure /bɹouˈʃuɹ/, buffet, café, canard, chagrin /ʃəˈɡɹɪn/~/ʃəˈɡɹɛn/, chalet, chauffeur /ʃouˈfəɹ/, chiffon [ɕiˈfɔn], cliché /kliˈʃei̯/, coupé, croissant, debris /dɘˈbɹiː/, debut, décor, détente, flambé, frappé, garage /gəˈɹɑːʒ/, gateau, gourmet, lamé, montage /mɔnˈtɑːʒ/, parquet /pɑɹˈkei̯/, pastel /pasˈtɛl/, pastille /pasˈtiːl/, pâté /pɑːˈtei̯/, précis /pɹeiˈsiː/, sachet /saˈʃei̯/, salon /saˈlɔn/, vaccine /vakˈsiːn/, matinée /ˌmatiˈnei̯/, négligée /ˌnei̯gliˈʒei̯/, nonchalant, nondescript

Francuskie imiona:
Bernard /bəɹˈnaɹ/, Calais /kaˈlei̯/, Degas /dɘˈgɑː/, Dion /diˈʒɔn/, Dumas /djuːˈmɑː/, Francoise /fɹɑːnˈswɑː/, Manet /maˈnei̯/, Maurice /ˈmɔɹɘs/, Monet /mɔˈnei̯/, Pauline /pɔːˈliːn/, Renault /ɹɘˈnou/, René /ɹɘˈnei̯/, Renoir /ɹɘnˈwɑɹ/, Rimbaud /ɹɛmˈbou̯/, Delacroix /dɘlakˈɹ(w)ɑː/.

Akcent na przedostatnią sylabę:
detail /ˈdiːtei̯l/, soupçon /ˈsuːpsɔn/

Inne wyrazy, różniące się wymową w różnych częściach świata:
address /əˈʤɹɛs/
moustache /məsˈtɑːʃ/
cigarette /ˈsɪgəɹɛt̚/
limousine /ˌlɪməˈziːn/
magazine /ˈmagəziːn/
liaison /liːˈei̯zən/
Renaissance /ˈɹɛnəsɑːns/
New Orleans /ˌnuː ˈɔɹlənz/

Słowa kończące się na –ate/-atory mają akcent taki jak w GC (General Canadian)

GA: /ɑː/, RP: /æ/
/a/~/æː/ dominuje w wyrazach obcych w miejscu amerykańskiego /ɑ/
np. San Marino, Slovak itd.   

GA: /ɛ/, RP: /iː/
/ɛ/:
aesthete /ˈɛsθiːt/, anaesthetize /əˈnɛsθətai̯z/, breve, catenary, Daedalus, evolution, ecumenical, epoch, febrile, Hephaestus, Kenya, lever, methane, Oedipus, estrus, estrogen, penalize, predecessor, pyrethrin, senile, hygienic

GA: /oʊ/, RP: /ɒ/
/ɑː/:
Aeroflot, Lod

/ɔ/:
cognac, compost, homosexual, Interpol, pogrom, polka, produce, Rosh Hashanah

/ou̯/:
scone, shone, sojourn, troll, yogurt

GA: /æ/, RP: /ɑː/
/a/~/æː/ - drugi wariant przed /m/, /n/, /ŋ/
banana, khaki /ˈhaki/, morale, Nevada, soprano, Pakistani
/ɛ/:
scenario

GA: /iː/, RP: /ɛ/
/ɛ/:
Cecil, crematorium, cretin, inherent, reconnoitre,

/iː/:
depot, zebra, zenith, leisure

GA: /eɪ/, RP: /æ/
/a/~/æː/
compatriot, patriot, patronise, phalanx, repatriate, Sabine, satrap

/ei̯/:
plait, basil (plant)

GA: /aɪ/, RP: /ɪ/
/ai̯/:
advertisement, dynasty, housewifery, idyll, livelong, long-lived, privacy

/ɪ/:
simultaneous, vicarious, vitamin.

GA: /s/, RP: /z/
/z/:
Aussie, complaisant, Glasgow, trans- (przed dźwięczną spłgł. i samogł.), diagnose

/s/:
blouse (noun), crescent, erase, parse, valise, trans- (przed bezdźw. Spłgł.)

GA: /ei/, RP: /ɑː/
/ei̯/:
amen, charade, promenade, tomato, stratum, data

/ɑː/:
cicada, gala, pro rata

GA: /ɒ/, RP: /oʊ/
/ɔ/:
goffer, sloth, wont, wroth

/ɑː/:
ogle

/ou̯/:
processor, progress, codify

GA: /ɒ/, RP: /ʌ/
/ɔ/:
accomplice, accomplish, colander, constable, Lombardy, monetary, -monger

(com-. con-, non- również mają [ɔ] lub gdy są nieakcentowane - schwa)

GA: /ʌ/, RP: /ɒ/
/ɐ/:
hovel, hover. because (także w skrótach 'cause), of, from, was, what

/ɑː/:
anybody (także: every-, some-, and no-)

GA: niewymawiane, RP: wymawiane
NF:
Beethoven /ˈbei̯(ˌ)tou̯vən/, chthonic /ˈ(h)θɔnɪk/, herb /ɛɹb/, Knossos /ˈknɔsəs/, phthisic /ˈ(f)θɪstɪk/, salve /ˈsalv/, solder /ˈsɔldəɹ/

GA: /ɜɹ/, RP: /ɑː(ɹ)/
/ɛɹ/:
Berkeley, Berkshire, clerk, Derby, Hertford.
Oraz słowo: sergeant GA: /ɑɹ/, NF: /ɛɹ/

GA: /iː/, RP: /aɪ/
/ai̯/:
either, neither
/iː/:
Pleiades

GA: /aɪ/, RP: /iː/
/ai̯/:
albino, migraine
/i/:
anti-, semi-, multi-

GA: /ɒ/, RP: /ə/
/ə/:
Amazon, hexagon, octagon, paragon, pentagon, phenomenon, python

GA: /eɪ/, RP: /iː/
/ɛ/
eta, beta, theta, zeta
/ei̯/:
quay

GA: /ɪ/, RP: /aɪ/
/ɪ/:
butyl, diverge
/ai̯/:
minority, primer

GA: /eɪ/, RP: /ɛ/
/ei̯/:
ate
/ɛ/:
mêlée, chaise longue

GA: /uːs/, RP: /ɜːz/
/əːz/:
Betelgeuse, chanteuse, chartreuse, masseuse

Wymowa /əːz/ w dialektach:
zachodni (oficjalny) i centralny: [əːz]
wschodni: [œːz]


GA: /æ/, RP: /eɪ/
/a/~/æː/
apricot, dahlia, digitalis, patent, comrade

GA: /ə/, RP: /ɒ/
/ə/
Amos, condom, Enoch

GA: /ʒ/, RP: /ʃ/
/ʒ/:
Asia, Persia, version

GA: /oʊ/, RP: /ə/
/ou̯/:
borough, thorough
/əɹ/:
Edinburgh

GA: /əɹ/, RP: /ɪɹ/
/ɪɹ/:
chirrup, stirrup, sirup, squirrel

GA: /ʃ/, RP: /siː/
/ʃ/:
cassia, Cassius, hessian

GA: /ʃ/, RP: /tiː/
/ʃ/:
consortium

GA: /juː/, RP: /uː/
/uː/:
coupon
/juː/:
Houston, fuchsine

GA: /ʊ/, RP: /uː/
/ʊ/:
boulevard, snooker, woof

GA: /ʊɹ/, RP: /ɜː(ɹ)/
/əɹ/:
connoisseur, entrepreneur

GA: /oʊ/, RP: /ɜː/
/əː/: (d. wsch. = [œː])
föhn, Möbius

GA: /eɪ/, RP: /ə/
/ei̯/: hurricane
/a/: Draconian

GA: /iː/, RP: /eɪ/
/iː/:
deity, Helene
/ei̯/:
Israel

GA: /w/, RP: /juː/
/w/:
iguana, jaguar, Nicaragua

GA: /əɹ/, RP: /ɔː(ɹ)/
/əɹ/:
record, stridor

GA: /ʒ/, RP: /ziː/
/ʒ/:
Frasier, Parisian, Malaysia, Tunisia

twat /ˈtwɑːt/
   GA: /ɒ/, RP: /æ/
wrath /ˈɹɔθ/
   GA: /æ/, RP: /ɒ/
nougat /nuːˈgɑː/
   GA: /ət/, RP: /ɑː/
Utah /ˈjuːtɑː/
   GA: /ɑː/~/ɔː/, RP: /ɑː/
quark /ˈkwɔɹk/
   GA: /ɔːɹ/, RP: /ɑː/
femme fatale /fɛm/~/fam/
   GA: /ɛ/, RP: /æ/
Isaiah /ai̯ˈzai̯ə/~/ɪˈzai̯ə/
   GA: /aɪˈzeɪə/, RP: /aɪˈzaɪə/
nous /ns/
   GA: /uː/, RP: /aʊ/
booth /θ/   
   GA: /θ/, RP: /ð/
cordial /ˈkɔɹʤəl/
   GA: /ʤ/, RP: /diː/
cordiality /kɔɹˈʤalɪti/
   GA: /ʤæ/~/ʤiæ/, RP: /diæ/
suggest /səˈʤɛst/
   GA: /gʤ/, RP: /ʤ/
nonpareil /ˌnɔnpəˈɹei̯l/
   GA: /ɛ/, RP: /eɪ/
template /ˈtɛmplət̚/
   GA: /ə/, RP: /eɪ/
tourniquet /ˈtʊɹnɪkɘt̚/
   GA: /ɪt/, RP: /eɪ/
figure /ˈfɪgəɹ/
   GA: /jəɹ/, RP: /ə(ɹ)/
nonsense /ˈnɔnsɛns/
   GA: /ɛ/, RP: /ə/
envelope /ˈɛnvəlou̯p/
   GA: /ɛ/~/ɑ/, RP: /ɛ/
trapeze /ʧɹaˈpiːz/
   GA: /æ/, RP: /ə/
err /ɛɹ/
   GA: /ɛɹ/, RP: /ɜː(ɹ)/
Huguenot /ˈhjuːgənou̯/
   GA: /ɒt/, RP: /oʊ/
Moscow /ˈmɔskou̯/
   GA: /aʊ/, RP: /oʊ/
brooch /ˈbɹʧ/
   GA: /uː/, RP: /oʊ/
pi(t)ta /ˈptə/ (jedno t w pisowni w NF)
   GA: /iː/, RP: /ɪ/ - zapis: pitta
Tunisia /iː/
   GA: /iː/, RP: /ɪ/
been /ˈbɪn/
   GA: /ɪ/, RP: /iː/
niche /ˈniːʃ/
   GA: /ɪʧ/, RP: /iːʃ/
milieu /miːˈljəː/ (d. wsch.: [miːˈljœː])
   GA: /juː/, RP: /jɜː/
barracuda, puma /uː/
   GA: /uː/, RP: /juː/
falcon /ˈfalkən/
   GA: /æ/, RP: /ɔː/
asthma /ˈasmə/
   GA: /z/, RP: /s/
schedule /ˈʃɛʤuːl/
   GA: /ˈskɛʤuːl/, RP: /ˈʃɛdjuːl/
Anthony /θ/
   GA: /θ/, RP: /t/
piazza /ts/
   GA: /z/, RP: /ts/
kümmel /ʊ/
   GA: /ɪ/, RP: /ʊ/
Buddha /uː/
   GA: /uː/, RP: /ʊ/
brusque, hummus /ʊ/   
   GA: /ʌ/, RP: /ʊ/
route /uː/   
   GA: /aʊ/, RP: /uː/
cantaloup(e) /uː/
   GA: /oʊ/~/uː/, RP: /uː/
covert /ɐ/
   GA: /ʌ/~/oʊ/, RP: /ʌ/
Dionysius /ʒ/   
   GA: /ʃ/, RP: /zi/
transient, nausea /ʒ/
   GA: /ʃ/, RP: /ziː/

Pozostałe:
barrage /bəˈɹɑːʒ/
boehmite /ˈbəːmai̯t/
bouquet /buːˈkei̯/
bouyar /bou̯ˈjɑɹ/
buoy /buːj/
canton /ˈkæːntən/
dilettante /dɪləˈtɑːnt/
inquiry /ɪŋˈkwai̯ɹi/
febrile /ˈfɛbɹəl/
fracas /frəˈkɑː/
glacier /ˈglei̯ʃəɹ/
jalousie /ˈʒalʊziː/
lapsang souchong /ˈlapsæːŋ ˈsuːʧɔːŋ/
lasso /ˈlasou̯/
lieutenant /luːˈtɛnənt/
lychee /ˈliːʧi(ː)/
Molière /mɔlˈjɛɹ/
oblique /əbˈliːk/
penchant /ˈpɛnʧənt/
penult /pɪˈnɐlt/
premier /ˈpɹɛmjəɹ/
première /pɹɘˈmjɛɹ/
provost /ˈpɹou̯vəst/
quinine /ˈkwai̯nai̯n/
resource /ˈɹiːsɔɹs/~/ɹɘˈsɔɹs/
respite /ɹɘsˈpai̯t/
reveille /ˈɹɛvəli/
slough /ˈslau̯/
untoward /ˌɐntəˈwɔɹd/
vase /ˈvei̯z/
z /ˈzɛd/
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2013, 12:05:59 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline tob ris tob

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 30, 2013, 18:14:54 »
Przy wcześniejszych wersjach byłem pod wrażeniem, przy ostatecznej jestem ostatecznie pod wrażeniem.

To mi się podoba szczególnie ^^:
bank,  man, sample
æ̝ː ~ æ̝ə̯
æ̝ː ~ æ̝ə̯
æɪ̯
æ (obecnie: [a])
æ
/ʃ/ - przed i, ɪ, j [ɕ], w pozostałych przypadkach [ʃ]
[...]
Dzień dobry :-)
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 30, 2013, 18:26:40 »
Rozróżnianie [a] i [æ] to cecha angielskiego z okolic Vancouver. Drugi dźwięk pojawia się przed nosowymi i /g/ (wsłuchać się wystarczy w to, jak (EDIT: dziewczyna z linku, który podałem) mówi "accent tag" [aksn tæg]) <3 akcent jest przepiękny: tutaj jest dziewczyna, która pięknie mówi w tym dialekcie: Klik. "ś", "ć", "dź", "ź" to taki mój wymysł. :-)
Kolejna cecha tego dialektu to Canadian Rising, też fajne <3
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2013, 18:37:10 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 30, 2013, 20:40:41 »
Inne słowa wymawiane różnie w różnych dialektach na podstawie Tumblr Accent Challenge :-)
aunt /ˈæːnt/
roof /ˈɹuːf/
route /ˈɹuːt/
theater /ˈθiːətəɹ/
iron /ˈai̯ɹən/
salmon /ˈsæːmən/
caramel /ˈkɛɹəmɛl/      => (Mary–marry–merry merger :-) stąd /æɹ/ => /ɛɹ/)
fire /ˈfai̯əɹ/
water /ˈwɔːtəɹ/
New Orleans /ˌnuː ˈɔɹlənz/
pecan /piːˈkæːn/
both /ˈbou̯θ/
again /əˈgɛn/ (against /əˈgɛnst/)
probably /ˈpɹɑːbəbli/
Alabama /ˌaləˈbæːmə/
lawyer /ˈlɔːjəɹ/
coupon /ˈkuːpɔn/
mayonnaise /ˈmei̯ənei̯z/
pyjamas/pajamas /pəˈʤæːməz/
caught /ˈkɔːt/
naturally /ˈnaʧɹəli/
aluminium /əˈluːmɪnəm/
GIF /ˈgɪf/
tumblr /ˈtɐmbləɹ/
crackerjack /ˈkɹakəɹʤak/
doorknob /ˈdɔːɹnɑːb/
grocery /ˈgɹou̯ʃəɹi/
Aaron /ˈɑɹən/
Erin /ˈɛɹɪn/
Don /ˈdɑːn/
Dawn /ˈdɔːn/

Napój gazowany => pop /ˈpɑːp/ lub soda /ˈsou̯də/
Trampki/Buty sportowe/na wf => running shoes /ˈɹɐnɪŋ ˌʃuːz/ lub runners /ˈɹɐnəɹz/ ew. sneakers /ˈsniːkəɹz/
“bug, which turns into a ball, when you touch it” => roly poly /ˈɹou̯liˌpou̯li/
Grandparents:
grandma /ˈgɹæːnmɑː/
grandpa /ˈgɹæːnpɑː/
Wózek na zakupy – shopping cart /ˈʃɑːpɪŋˌkɑɹt/
Pilot do TV – remote /ɹɘˈmou̯t/

EDIT: crayon /ˈkɹei̯ɔn/
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2013, 14:32:25 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2013, 19:33:00 »
Pisownia -our, -re – zachowana!
zachowana pisownia "ae", "oe" - zwykle skracane do "e" (jak w kanadyjskim angielskim)
-ise/-ize => zapisywane jako „-ize”
-ce/-se => w rzeczownikach „-ce” w czasownikach „-se” np. a practice/to practise
an offence/to offense

Słownictwo nowofundlandzkie różniące się od amerykańskiej angielszczyzny:
Abominable Snowman, Big Foot(US) – yeti (pl.); oprócz tych dwóch słów mówi się też: Yeti
almost, most – tylko „almost” dla znaczenia: „prawie”
football – American football (NF)
soccer – football (NF)
anesthesiologist, anesthetist - tylko anaesthetist (NF)
ankle socks, anklets, bobby sox – tylko ankle socks (NF)
pro-life (US) - pro-life, anti-abortion (NF)
counterclockwise, withershins, widdershins (US) – anti-clockwise (NF)
anywhere, anyplace (US) – tylko anywhere (NF)
eggplant (US) – eggplant, aubergine (NF), częściej: aubergine
fall, autumn (US) – fall, autumn (NF), autumn – używane dużo częściej
kickback (US) – backhander (NF)
swim trunks/Speedos (US) – trunks (NF)
black, person of color, African-American (US) – w odniesieniu do Nowofundlandczyków: black, black Newfie /blak 'nu:fi/
apartment building, apartment house, apartment complex (US) – apartment block (NF)
blush (US) (róż do policzków) – blusher, blush (NF), częściej: blusher
police officer, cop patrolman, trooper, state trooper (US) – police officer (NF), potocznie: cop
burglarize (US) – burgle (NF)
campground (US) – campground, lub częściej: campsite (NF)
rummage sale, garage sale, yard sale, flea market, swap meet (US) – garage/yard sale, flea market, rynek /ˈɹɪnɛk/* (NF) * - w odniesieniu do targu, niekoniecznie rzeczy używanych (rynek = market)
parking lot (US) – carpark (NF)
ATM, bank machine, instant teller, cash machine (US) – cash machine/bank machine (NF), ATM i instant teller są praktycznie nieużywane, choc poprawne
cigarette, smoke, cigaret (US) - cigarette, smoke (NF) – głównie pierwsze słowo
movie theater, theater, movie house (US) - movie theatre, cinema (NF)
casket, coffin (US) – coffin (NF)
silverware, flatware (US) – cutlery (NF)
pisanie dat => dzień/miesiąc/rok
śniadanie/drugie śniadanie/obiad/kolacja -> breakfast/lunch/dinner/supper
donut (US) – doughnut (NF)
soda, soft drink,  pop (Midwest),soda pop, etc. (US) – soda, pop (NF)
roommate (US) – roommate – gdy dzielimy z nim/nią pokój, housemate – gdy mieszkany z nim/nią, ale nie w jednym pokoju (NF)
flavorsome, flavorful (US) - flavoursome, flavourful
soccer player (US) – footballer (NF)
goaltender (US) – goalkeeper (NF)
trucking (US) – haulage (NF)
filbert (US) – hazelnut (NF)
hiccup, hiccough (US) – hiccup (NF)
jelly – galaretka, jam – dżem
ketchup, catsup (US) – ketchup (NF)
kilometer itp. (US), kilometre (UK) – kilometre (NF)
license plate (US) - licence plate (NF)
bathroom tissue, toilet paper (US) – toilet paper (NF)
mom, mommy (US) – mom, mommy (NF)
neighbor(hood) (US) – neighbour(hood) (NF)
beeper (US) – beeper, pager (NF), częściej: pager
congress (US), parliament (UK) – parliament (NF)
sidewalk(US), pavement(UK) – sidewalk (NF)
zip code (US) – postcode (NF)
restroom, comfort station, bathroom, ladies, women’s room, men’s room (US) – washroom, men’s room, women’s room (NF)
honor itp. (US) – honour (NF)
traffic circle (US) – roundabout (NF)
trolley car (US) – tram (NF)
cart, buggy, grocery cart (US) – shopping cart / grocery cart (NF) najczęściej: pierwsze
subway (US) – metro (NF)
umbrella (US) – umbrella, paraplu /ˌpɛɹəˈpluː/ (NF)
university – uniwersytet
college – politechnika :D (university =/= college wziąłem z jakiegoś kanadyjskiego dialektu ;p)
wallet, billfold (US) – wallet (NF)
whiskey (US) – whisky (NF)
Z /ziː/ (US) – Z /zɛd/ (NF)

EDIT:
/u:/ i /i:/ bezpośrednio przed samogłoską wymawia się => [uw], [ij] :-)
EDIT2:
schwa na końcu słowa wymawiane jest [ɐ]
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2013, 20:40:44 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 27, 2013, 11:30:03 »
Zmiany, które ostatnio wprowadziłem:

[t̚] - pojawia się po każdej samogłosce, jeśli jest jedyną spółgłoską po niej, a nie tylko po krótkich (wymowa niestaranna, szybka) np. caught [kɔːt̚], cat [kät̚]
w starannej wymowie, będzie to [t] lub [t̪]

Nie ma spółgłosek przydechowych w nowofundlandzkim angielskim. :-)
/t/, /d/, /n/, /l/, /s/, /z/ - mogą być wymawiane jako zębowe. Cecha spotykana zwłaszcza w miastach wielojęzycznych i na terenach dużych miast oraz dialekcie wschodnim.

W dialekcie, gdzie zanikło /ð/ i /θ/ na rzecz /d/ i /t/ - /d/ i/t/ są zawsze zębowe (podobnie jak /n/, /l/, /s/, /z/ - dialekt wschodni)
EDIT: w dialekcie centralnym bardzo rzadko się spotyka wymawianie powyższych spłgł. jako zębowe.

Gdy para spółgłosek różni się dźwięcznością i występują one bezpośrednio po sobie, zachodzi upodobnienie do tej drugiej i wydłużenie lub w przypadku "/pb/", "/td/" i "/kg/" - najpierw spółgłoska zatrzymana, potem dźwięczna np.
What's up brother [wɐtsɐp̚bɹɐðəɹ], absolutely [äpsəluːt̚li]

Po /s/, /z/ - /ð/ i /θ/ zwykle przechodzą w /t/, /d/

Samogłoski krótkie przed /ɹ/ są tak właściwie półdługie np. car [käˑɹ], a /ɹ/ nie jest aż tak mocno wymawiane jak w amerykańskim angielskim (wymawiane bardziej [ä˞ˑ] niż [äˑɹ] - samogłoska rotyczna), choć wiele osób (zwłaszcza posługujący się angielskim jako 2. językiem) wymawia to w sposób "amerykański".

EDIT2: Ubezdźwięcznianie spółgłosek na końcu wyrazu - NIE WYSTĘPUJE.

/ju:/ i /jʊ/ w nieakcentowanych sylabach wymawia się: /jə/
« Ostatnia zmiana: Maj 07, 2013, 20:19:40 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 20, 2013, 18:38:43 »
Myślę o umieszczeniu nagrań mego głosu, gdy mówię tymi trzema dialektami wraz z zapisem IPA.
Zainteresowan' ktoś?
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 897
  • Pochwalisze: 220 razy
  • Pieśń Arjów!
    • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 20, 2013, 19:52:16 »
Ja bym odsłuchał, bo widzieć na papierze, a przeczytać, to dwie różne rzeczy.

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 20, 2013, 21:05:58 »
Ok, jak będę miał między egzaminami trochę wolnego, wrzucę coś. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 09, 2013, 23:41:40 »
Wprowadziłem drobniutkie poprawki w wymowie, jeszcze odrobinę to dopracuję i postaram się jutro wrzucić nagranie, o ile sprzęt mi pozwoli. Zmiany zaznaczyłem na czerwono. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 10, 2013, 14:30:45 »
Oto tekst, który czytałem we wszystkich dialektach.

The owner of a missing cat is asking for help. “My baby has been missing for over a month now, and I want him back so badly,” said Mrs. Brown, a 56-year-old woman. Mrs. Brown lives by herself in a trailer park near Clovis. She said that Clyde, her 7-year-old cat, didn’t come home for dinner more than a month ago. “The next morning my boy didn’t appear for breakfast either." After Clyde missed an extra-special lunch, she called the police.
Spoiler
[close]

Jak klikniecie na spoiler, to widać IPA, nagrania wrzucę dziś wieczorem, a jak nie, to jutro rano. :-) Enjoy it later. xD
Najwięcej problemów miałem z wymawianiem TH jako [t], [d] w d. wschodnim i nierotycznością, ale myślę, że dialekt wschodni, jest nagrany OK (poza intonacją w ostatnich dwóch zdaniach). :-)
Co do centralnego i zachodniego, raczej wątpliwości nie mam i jakoś sobie poradziłem.
Ekhm... Długie samogłoski po R i długie [æ] nie są aż tak długie, jak inne długie samogłoski. :-)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 10, 2013, 15:02:05 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline Todsmer

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 10, 2013, 16:57:27 »
Nie ma żadnych różnic gramatycznych ani leksykalnych? Szkoda.
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 10, 2013, 17:42:30 »
Będą :-) Ale jeszcze nie ma :D
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Nowofundlandzki angielski - wersja ostateczna
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 10, 2013, 23:09:05 »
DIALEKT ZACHODNI (OFICJALNY)
DIALEKT CENTRALNY
DIALEKT WSCHODNI RHOTIC
DIALEKT WSCHODNI NON-RHOTIC

Jakość niestety nie najlepsza, przez co trochę kiepsko słychać niektóre różnice. Mam wrażenie, że w dwóch czy trzech miejscach coś źle wymówiłem, ale to może być po prostu moja nadgorliwość bądź też trema. :D W razie czego, mogę coś nagrać jeszcze raz, jakby było źle, ale chyba jest ok. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1