Autor Wątek: Coś dla Janka, czyli liczebniki  (Przeczytany 57792 razy)

Offline Ghoster

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #90 dnia: Maj 20, 2014, 17:38:05 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2020, 10:26:37 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Dynozaur

  • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
  • Wiadomości: 3 772
  • Pochwalisze: 350 razy
  • Wiecznie obserwowany
Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #91 dnia: Maj 20, 2014, 18:30:37 »
To je poproszę jeszcze o etymologię tego wszystkiego, i wyjaśnienie, dlaczego 64 i 65 to 4-na-60 i śród-70, ale już 74 i 75 to 4-80 i pół-80.

Takie "stërosmaste" to nie "cztery-osiemdziesiąt", tylko "cztery ósmej dziesiątki". Taki "ugrofiński" sposób liczenia jest w słowiańsczyźnie zaświadczony - znają go zabytki cerkiewne i staroruskie (np. четыре осмааго десѧте, -осмагосте), więc postanowiłem zaadoptować ten system do vanstiny. Zastosowałem go do liczebników powyżej 70 bo "jeden na siedemdziesięciu" mi się jakoś nie podobało. Idąc za ciosem, powędrowało to też do dwu ostatnich dziesiątek (stinnieste = "ostatniej dziesiątki", stinden od PS *sъčędьnь, por. polskie szczątek, oszczędzać).

A co do form polosmaste, plönevernaste, plöstinnieste - to są to formy znowuż zaświadczone w zabytkach (полъ осмааго десѧте = 75), które również bardzo chciałem zaadoptować, więc ustaliłem, że te trzy ostatnie dziesiątki "wyłamują" się trochę z paradygmatu i tworzą takie formy dla liczebników z jednością "pięć" zamiast regularnych fórm na śród-.

Swoją drogą, różnice między pol- a plö- wynikają z tego, że w prasłowiańszczyźnie przedrostek pół- mógł się pojawiać bez żadnego jera po nim, przez co ulegał przestawce (SCS zna пладьне = południe). Oprócz tego, odmiana rzeczowników poprzedzonych tym przedrostkiem jest na tyle dziwna, że można powiedzieć, że Vanstine stworzyła coś na kształt "liczby połówkowej".

Co do etymologij:
-Liczebniki porządkowe 5.-8. i 10. mają dodaną końcówkę -en (-ъnъ) w celu odróżnienia ich dźwiękowo od liczebników głównych. Sufiks ten zanika w odmianie (tak jak w zaimkach - ten-tego, w Vanstinie jest tego więcej, jest też np. cegden-cegdege "każden"), w liczebnikach większych niż 10 -en to już regularny sufiks derywacyjny (nie zanikający w odmianie)
-Początkowe n- w dziewiątce interpretujcie sobe jak chcecie - archaizm? wpływ niemiecki? wtórna dysymilacja, która doprowadziła przypadkowo do powrotu do stanu pierwotnego? n00blangizm Dynozaura?
-Dziwny liczebnik "neveren" odpowiada rzekomemu ruskiemu djalektalnemu "девярный", które wygrzebałem u Sławskiego.
-11 "innolice" to z założenia archaizm nawiązujący do germańskiego ainalif-, żmudzkiego wienůlika (skoro Germanie i Bałtowie tak liczyli, to Słowianie też nie mogli)?
-12 "dautin" to tuzin, zapożyczenie niemieckie, oczywiście.
-18 "guenevint" - "dwadziewięć", znane w staroruskim (ogólnie system dziewiątkowy się tam przewija)
-20 "stige" - z niemieckiego (takie zapożyczenie znane na Połabiu i Pomorzu, chociaż nie był to tam liczebnikiem [ale derywata od tego już jak najbardziej])
-"medisme" = "między dziesięćmi" - znane w różnych starych językach słowiańskich, egzystuje i w zimnym
-30 "plöcopë" - "pół kopy" - znane na Połabiu i Pomorzu
40 "guestidät" - "dwie dwudziestki" - forma dualna
50 "plöste" - "pół sta", oczywiście
80 "prestigëste" - "przez sztygi sto"
90 "prenieste" - "przednie sto"
Przyrostek "presgue-" (dla liczby jedności 8) oznacza "przez dwu".

Ciekawe też jest utrzymanie liczebników porządkowych jedności w złożeniach. Różne stare języki słowiańskie znają formy typu "wtóronasty" < wtóry naście.

Wszystkie inne nieregularności wynikają już tylko i wyłącznie z fonetyki.
PFJ to Dyskord, a nie to martwe poletko pana Bucefała...
 

Offline Feles

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #92 dnia: Maj 20, 2014, 19:34:48 »
To ktoś naprawdę czyta te listy liczebników?
Tak. Janko.Enyłej, parę list ode mnie.anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline janko

  • Wiadomości: 3
Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #93 dnia: Maj 23, 2014, 17:38:52 »
Co to jest nazwa języków, w których wspomniane górne liczby?
 

Offline Ghoster

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #94 dnia: Maj 23, 2014, 17:53:48 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 27, 2020, 10:22:10 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Aureliusz Chmielewski

  • Wiadomości: 436
  • BBNG ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #95 dnia: Maj 23, 2014, 21:09:01 »
Janko przeniósł się do krainy grzybów?
The n-word
 

Offline Feles

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #96 dnia: Maj 23, 2014, 21:37:20 »
Co to jest nazwa języków, w których wspomniane górne liczby?
1. Arósen tayīgan
2. Kopoıves
3. Wihəs
4. Kpijah
5. Numəsūr
6. Jārana
7. Jaran
8. Jarene
9. Jeln
10. Tari
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline Vilène

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #97 dnia: Maj 23, 2014, 23:12:21 »
Swoją drogą, podziwiam p. Janka za taką determinację w zbieraniu liczebników, że w ich poszukiwaniu wchodzi nawet na niszowe forum w jakimś podrzędnym języku, gdzie ostatnio prawie wcale nic się nie pisze o konlangach <3.
 

Offline Todsmer

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #98 dnia: Maj 24, 2014, 01:49:54 »
Jak to nic, przecież się dziesięć nowych pojawiło.
 

Offline Feles

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #99 dnia: Maj 28, 2014, 14:13:36 »
Jeszcze parę, o których właściwie całkiem zapomniałem:


Tezeński

0: hie
1: alla
2: bie
3: laj
4: te
5: inde
6: urte
7: rie
8: ani
9: sien

10: sal
20: biesal
30: lajsal
40: tesal
50: indesal
60: urtesal
70: riesal
80: anisal
90: siensal

100: ōhal
10000: ralle
100000000: çirome


Ivittsa

0: ké
1: le
2: vé
3: lava
4: txe
5: idže
6: adže
7: ré
8: änu
9: xíni

10: sala
20: vélla
30: lalla
40: txella
50: idžella
60: adžella
70: rélla
80: änulla
90: xílla

100: alla
10000: rali
100000000: hireme


Protolicjański

1. aha
2. pii
3. uki
4. tija
5. sarja
6. rai
7. rajasa
8. rajapii
9. rajakki
10. rajatja
11. raisarja
12. pii rai
18. uki rai
24. tija rai
30. sarja rai
36. kujaa


Húnjućće kiźat (hunjucki)

1. aha
2. pej
3. uki
4. tija
5. sura
6. qaj
7. qajasa
8. qajwej
9. qajuki
10. qajuća
11. qajsura
12. peqaj
18. ukqaj
24. tijqaj
30. surqaj
36. kuje
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline Spiritus

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #100 dnia: Czerwiec 06, 2014, 22:43:19 »
Pakaza licbaka:

1. in
2. da
3. ci
4. sta
5. pin
6. sas
7. sim
8. zum
9. zev
10. zes
11. inasca
12. danasca
13. cinasca
14. stanasca
15. pintnasca
16. sasnasca
17. sinasca
18. zunasca
19. devasca
20. dades
21. dadesin
...
100. szut
200. daszut
...
1000. tysinc
...
1000000. millun
...
1000000000. millard
 

Offline tgz

  • Wiadomości: 24
Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #101 dnia: Październik 08, 2014, 17:50:18 »
W moim języku liczebniki są nieco przekombinowane, mogłabym nawet rzec :-P. A to dlatego, że stosuje się system szóstkowy – uznałam, że możliwe by było jego naturalne wykształcenie, gdyż przy pomocy dwóch dłoni pokazać dałoby się dwie „cyfry”. Fajnie… nie? :-[

A same liczby wyglądają natomiast tak:
Spoiler
[close]
Większe można tworzyć dodając końcówkę -çY, która jest czymś w rodzaju polskiego dopełniacza (trochę naciągane porównanie ale).
 

Offline Toivo

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #102 dnia: Listopad 03, 2014, 23:41:12 »
siedmiogrodzki:

1. egj /ɛɟ/
2. szew /sɛv/
3. dargj /tʌːc/
4. fjor /fjoɐ̯/
5. few /fɛv/
6. seghes /ʃɛʕɛʃ/
7. søbb /ʃøb/
8. aghad /ɒʕɒt/
9. njuw /ɲʊv/
10. szegh /sɛʕ/

11. egjlew /ɛɟlɛv/
12. szewlew
13. darszegh /dʌːsɛʕ/
14. fjorszegh
15. fewszegh
16. seghszegh
17. søbbszegh
18. aghadszegh
19. njuwszegh
20. szewszug /sɛvsʊk/

21. szewszugegj
22. szewszugszew
...

30. darszug
40. fjorszug
50. fewszug
60. seghszug
70. søbbszug
80. aghadszug
90. njuwszug

100. hoddrad /ħodʁɒt/
200. szewhøddrid /sɛvħødʁɪt/
300. dargjhøddrid
...

1000. dúsodd /tuːʃod/
2000. szewdýsidd /sɛvtyːʃɪd/
3000. dargjdýsidd
...

 

Offline Vilène

Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #103 dnia: Listopad 04, 2014, 14:36:21 »
Wielkopolski:

1. hein (m./n.), heine (f.) [nie mylić z rodzajnikiem nieokreślonym en]
2. zwein (m./n.), zwôu (f.)
3. dry
4. vir
5. vimf
6. sechs
7. sywn
8. hacht
9. nyn
10. zejn
« Ostatnia zmiana: Listopad 04, 2014, 14:38:09 wysłana przez Vilène »
 

Offline Jarobor

  • Wiadomości: 31
Odp: Coś dla Janka, czyli liczebniki
« Odpowiedź #104 dnia: Listopad 16, 2014, 20:09:26 »
Liczenie w języku Jarobora

1. jen, je-
2. bis, bi-
3. tef, te-
4. qat, qa-
5. pen, pe-
6. sis, si-
7. hef, he-
8. qot, qo-
9. ven, ve-
10. dis, di-
11. lef, le-
12. qet, qe-

13. qe-jen
14. qe-bis
15. qe-tef
...
23. qe-lef

Dwunastki:

12. qet, je-l-qet - (10(12))
24. bi-l-qet, '2*12' - (20(12))
36. te-l-qet, '3*12' - (30(12))
48. qa-l-qet - (40(12))
...
132. le-l-qet - (B0(12))

Wyższe rzędy:

121. qet, je-r-qet - (10(12))
122. bi-r-qet, bi-r - (100(12))
123. te-r-qet, te-r - (1000(12))
124. qa-r-qet, qa-r - (10000(12))
125. pe-r-qet, pe-r - (100000(12))
...
1211. le-r-qet, le-r - (100 000 000 000(12))
1212. qe-r-qet, - (1 000 000 000 000(12))

Przykłady:

21(10) - 12+9 - qe-ven - 19(12)
53(10) - 4*12+5 - qa-l-qe-pen - 45(12)
156(10) - 122+8 - bi-r-qe(t)-qot, bi-r-qot - (108(12))
537(10) - 3*122+8*12+9 - te-l-bi-r-(qe)-qo-l-qe-ven