Autor Wątek: miyō  (Przeczytany 2411 razy)

Offline Widsið

miyō
« dnia: Grudzień 26, 2013, 13:31:00 »
Miyō albo 舌 to ten-język-o-którym-wspominałem-w-szkicach. Założenie było takie, że ma przypominać japoński, ale że nie znam japońskiego, nie wiem, na ile to się uda. 舌 jest częścią conworldu Terra, który przechodzi małą rewolucję. Korzysta z podwójnego systemu pisma, gdzie części mowy posiadające znaczenie semantyczne zapisywane są za pomocą znaków chińskich (zwykle z systemu uproszczonego, albo - jeśli znak mi się nie podoba - z japońskich kanji), a słowa funkcyjne, markery morfologiczne, zaimki i te inne pierdoły - alfabetem łacińskim (wyjątkiem są morfemy modyfikujące czasownik pod względem czasu i aspektu, które są również oznaczane odpowiednimi znakami, ponieważ wywodzą się od przysłówków/przymiotników).

舌 jest analityczno-aglutynacyjny, podstawowy szyk zdania to OSV, ale można z nim trochę poszaleć, jeśli wykorzysta się partykuły oznaczające temat lub podmiot. Różne przypadki wyraża się za pomocą poimków. Większość sylab jest w 舌 otwarta, jedyną spółgłoską, która może sylabę zamknąć w wygłosie jest n /n/, ale niektóre sylaby nieco zmieniają kształt w określonych kontekstach, o czym niżej. Samogłoski rozróżnia się pod względem długości, ale nie jakości - długa samogłoska posiada tę samą barwę, co krótka.

Możliwe sylaby to:
[table=2]
[tr]
   [th][/th]
   [th]a ā[/th]
   [th]e ē[/th]
   [th]i ī[/th]
   [th]o ō[/th]
   [th]u ū[/th]
   [th]an ān[/th]
   [th]en ēn[/th]
   [th]in īn[/th]
   [th]on ōn[/th]
   [th]un ūn[/th]
[/tr]
[tr]
   [td]Czysta[/td]
   [td]a ā[/td]
   [td]e ē[/td]
   [td]i ī[/td]
   [td]o ō[/td]
   [td]u ū[/td]
   [td]an ān[/td]
   [td]en ēn[/td]
   [td]in īn[/td]
   [td]on ōn[/td]
   [td]un ūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]k[/td]
   [td]ka kā[/td]
   [td]ke kē[/td]
   [td][/td]
   [td]ko kō[/td]
   [td]ku kū[/td]
   [td]kan kān[/td]
   [td]ken kēn[/td]
   [td][/td]
   [td]kon kōn[/td]
   [td]kun kūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]ky[/td]
   [td]kya kyā[/td]
   [td][/td]
   [td]kyi kyī[/td]
   [td]kyo kyō[/td]
   [td]kyu kyū[/td]
   [td]kyan kyān[/td]
   [td][/td]
   [td]kyin kyīn[/td]
   [td]kyon kyōn[/td]
   [td]kyun kyūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]g[/td]
   [td]ga gā[/td]
   [td]ge gē[/td]
   [td]gi gī[/td]
   [td]go gō[/td]
   [td]gu gū[/td]
   [td]gan gān[/td]
   [td]gen gēn[/td]
   [td]gin gīn[/td]
   [td]gon gōn[/td]
   [td]gun gūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]s[/td]
   [td]sa sā[/td]
   [td]se sē[/td]
   [td][/td]
   [td]so sō[/td]
   [td]su sū[/td]
   [td]san sān[/td]
   [td]sen sēn[/td]
   [td][/td]
   [td]son sōn[/td]
   [td]sun sūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]sh[/td]
   [td]sha shā[/td]
   [td][/td]
   [td]shi shī[/td]
   [td]sho shō[/td]
   [td]shu shū[/td]
   [td]shan shān[/td]
   [td][/td]
   [td]shin shīn[/td]
   [td]shon shōn[/td]
   [td]shun shūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]z[/td]
   [td]za zā
dza dzā[/td]
   [td]ze zē
dze dzē[/td]
   [td]zi zī
dzi dzī[/td]
   [td]zo zō
dzo dzō[/td]
   [td]zu zū
dzu dzū[/td]
   [td]zan zān
dzan dzān[/td]
   [td]zen zēn
dzen dzēn[/td]
   [td]zin zīn
dzin dzīn[/td]
   [td]zon zōn
dzon dzōn[/td]
   [td]zun zūn
dzun dzūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]t[/td]
   [td]ta tā
tta ttā[/td]
   [td]te tē
tte ttē[/td]
   [td]ti tī
tti ttī[/td]
   [td]to tō
tto ttō[/td]
   [td]tu tū
ttu ttū[/td]
   [td]tan tān
ttan ttān[/td]
   [td]ten tēn
tten ttēn[/td]
   [td]tin tīn
ttin ttīn[/td]
   [td]ton tōn
tton ttōn[/td]
   [td]tun tūn
ttun ttūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]d[/td]
   [td]da dā[/td]
   [td]de dē[/td]
   [td]di dī[/td]
   [td]do dō[/td]
   [td]du dū[/td]
   [td]dan dān[/td]
   [td]den dēn[/td]
   [td]din dīn[/td]
   [td]don dōn[/td]
   [td]dun dūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]m[/td]
   [td]ma mā[/td]
   [td]me mē[/td]
   [td]mi mī[/td]
   [td]mo mō[/td]
   [td]mu mū[/td]
   [td]man mān[/td]
   [td]men mēn[/td]
   [td]min mīn[/td]
   [td]mon mōn[/td]
   [td]mun mūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]n[/td]
   [td]na nā[/td]
   [td]ne nē[/td]
   [td]ni nī[/td]
   [td]no nō[/td]
   [td]nu nū[/td]
   [td]nan nān[/td]
   [td]nen nēn[/td]
   [td]nin nīn[/td]
   [td]non nōn[/td]
   [td]nun nūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]y[/td]
   [td]ya yā[/td]
   [td]ye yē[/td]
   [td]yi yī[/td]
   [td]yo yō[/td]
   [td]yu yū[/td]
   [td]yan yān[/td]
   [td]yen yēn[/td]
   [td]yin yīn[/td]
   [td]yon yōn[/td]
   [td]yun yūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]w[/td]
   [td]wa wā[/td]
   [td]we wē[/td]
   [td]wi wī[/td]
   [td]wo wō[/td]
   [td]wu wū[/td]
   [td]wan wān[/td]
   [td]wen wēn[/td]
   [td]win wīn[/td]
   [td]won wōn[/td]
   [td]wun wūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]r / l[/td]
   [td]ra rā[/td]
   [td]le lē[/td]
   [td]li lī[/td]
   [td]ro rō[/td]
   [td]ru rū[/td]
   [td]ran rān[/td]
   [td]len lēn[/td]
   [td]lin līn[/td]
   [td]ron rōn[/td]
   [td]run rūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]h / f[/td]
   [td]ha hā[/td]
   [td]he hē[/td]
   [td]hi hī[/td]
   [td]fo fō[/td]
   [td]fu fū[/td]
   [td]han hān[/td]
   [td]hen hēn[/td]
   [td]hin hīn[/td]
   [td]fon fōn[/td]
   [td]fun fūn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]b[/td]
   [td]ba bā
[/td]
   [td]be bē[/td]
   [td]bi bī[/td]
   [td]bo bō[/td]
   [td]bu bū[/td]
   [td]ban bān[/td]
   [td]ben bēn[/td]
   [td]bin bīn[/td]
   [td]bon bōn[/td]
   [td]bun būn[/td]
[/tr]
[tr]
   [td]p[/td]
   [td]pa pā[/td]
   [td]pe pē[/td]
   [td]pi pī[/td]
   [td]po pō[/td]
   [td]pu pū[/td]
   [td]pan pān[/td]
   [td]pen pēn[/td]
   [td]pin pīn[/td]
   [td]pon pōn[/td]
   [td]pun pūn[/td]
[/tr]
[/table]

Wymowa jak IPA, poza ky [ç], sh [ʃ], z [ʦ], dz [ʣ], tt [tː], y [j].

Sylaby z z i t występują tylko w nagłosie, a dz i tt - wewnątrz słowa.

Przykładowe zdania:
kyo
[ kaːnbanroː ço gaːmitːoːwa ]
{ dom-do ona dok.-iść-przeszł. }
Ona doszła [już] do domu.

hi kyo rō 已
[ hi ço kaːnbanroː gaːmitːoːwa ]
{ part.podm. ona  dom-do dok.-iść-przeszł. }
To ona doszła [już] do domu.
 

Offline Feles

Odp: miyō
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 26, 2013, 14:15:10 »
Cytuj
Założenie było takie, że ma przypominać japoński, ale że nie znam japońskiego, nie wiem, na ile to się uda.
Też nie znam japońskiego, ale potwierdzam — przypomina japoński.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline Wedyowisz

Odp: miyō
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 26, 2013, 18:12:11 »
Mieszanie łacinki z chińskimi ideogramami przywodzi na myśl jakieś problemy z kodowaniem :p

Widzę, że masz allofonię polegającą na tym, że boczna płynna występuje przed samogłoską przednią, a centralna płynna przed inną niż przednia (zakładając, że /a/ jest realizowane jako [ä]). Szczerze mówiąc, zawsze intrygowała mię ta kwestia.

 Są natlangi, w których alofon typu [r] występuje w kontekście samogłosek przednich, natomiast alofon typu [l] w kontekście samogłosek tylnych (czy należy tu też japoński? ang. WP dość niejasno zauważa, że „dla osoby angielskojęzycznej” realizacja japońskiego /ɺ/ „brzmi najbardziej jak [l]” przed /o/, cokolwiek to ma znaczyć). Czytałem też kiedyś o przypadkach, w których alofon typu [r] występuje wyłącznie w kontekście samogłosek przymkniętych. Z pewnością są i natlangi, w których [r] przeszło w [l] w kontekście palatalizacji czy też zbitki [rj] (Arya vs Alanowie!). Problem jest więc „nieco” zawikłany. Trudno wyciągnąć jakieś spójne wnioski. Z jednej strony wg badaczy „a lateral approximant is produced with both a tongue tip and a tongue body gesture. (...) The dorsal posture for a lateral is closer to that for a back vowel than that of a front vowel”. Z drugiej strony gdzieś czytałem, że palatalizacja (która koreluje na ogół z samogłoskami przednimi) interferuje z wymawianiem drżących, co jak widzimy na przykładzie pewnych języków irańskich prowadzić może aż do przejścia spółgłoski typu [r] w boczną. Pytanie, czy naturalistyczna jest tego typu allofonia jak w niniejszym konlangu  bez zakładania powszechnej palatalizacji w kontekście przednich.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 26, 2013, 18:16:48 wysłana przez Gubiert »
стань — обернися, глянь — задивися
 

Offline Ghoster

Odp: miyō
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 26, 2013, 18:39:23 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2020, 23:53:30 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Feles

Odp: miyō
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 26, 2013, 19:02:43 »
Cytat: Gubiert
Z drugiej strony gdzieś czytałem, że palatalizacja (która koreluje na ogół z samogłoskami przednimi) interferuje z wymawianiem drżących, co jak widzimy na przykładzie pewnych języków irańskich prowadzić może aż do przejścia spółgłoski typu [r] w boczną
Daleko nie trzeba szukać, polskie [rʲ]>[ʒ].
>[ʒ]
>boczną

Aha.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline Ghoster

Odp: miyō
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 26, 2013, 19:30:06 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2020, 23:53:23 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Feles

Odp: miyō
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 26, 2013, 19:33:40 »
No dobrze, tylko co to ma wspólnego z tematem?
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline Ghoster

Odp: miyō
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 26, 2013, 19:35:38 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2020, 23:53:19 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Canis

Odp: miyō
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 26, 2013, 21:25:54 »
Całkiem ładny. Lubię takie języki i - co dla mnie bardzo ważne - nazywa się ładniej niż większość moich conlangów. Ale póki co nie da się za wiele powiedzieć. Język chyba na bardzo wczesnym etapie. Dopóki nie pojawi się jakakolwiek literatura, trudno będzie mówić o charakterze języka. Z tym, że przyznam, źle znoszę mieszanie łacinki z hanzi, no - chyba że zastosujesz jakąś ciekawą czcionkę lub mocno się uprzesz.
 

Offline Feles

Odp: miyō
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 26, 2013, 21:44:31 »
Całkiem ładny. Lubię takie języki i - co dla mnie bardzo ważne - nazywa się ładniej niż większość moich conlangów. Ale póki co nie da się za wiele powiedzieć. Język chyba na bardzo wczesnym etapie. Dopóki nie pojawi się jakakolwiek literatura, trudno będzie mówić o charakterze języka. Z tym, że przyznam, źle znoszę mieszanie łacinki z hanzi, no - chyba że zastosujesz jakąś ciekawą czcionkę lub mocno się uprzesz.
Popieram.
Wspaniale byłoby, gdyby przystosować ku temu jedną z kan. Albo i hangyl.

家rō kyo 已徂昨 \ hi kyo 家rō 已徂昨

家ろぉ きょ 已徂昨 \ ひ きょ 家ろぉ 已徂昨

家ロー キョ 已徂昨 \ ヒ キョ 家ロー 已徂昨

家로오 쿄 已徂昨 \ 후 쿄 家로오 已徂昨
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 

Offline Ghoster

Odp: miyō
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 26, 2013, 21:53:24 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2020, 23:52:54 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Canis

Odp: miyō
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 26, 2013, 21:57:53 »
Hanzi + hangyl wygląda elegancko. Ale moja opinia w tej sprawie jest oczywista.
 

Offline Noqa

Odp: miyō
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 26, 2013, 23:14:05 »
Wszystko, tylko nie kany. Z hangylem ładnie, ale bym go dostosował do języka, tak żeby jedną sylabę zapisywać jednym znakiem.

Czekan na więcej glos. Język bardzo przyjemnie brzmi (choć jakaś antyharmonia nosowości byłaby fajna) i wygląda.
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 

Offline Ghoster

Odp: miyō
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 26, 2013, 23:17:52 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 29, 2020, 23:52:48 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Todsmer

Odp: miyō
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 26, 2013, 23:27:23 »
Tabela mnie przerasta…