Narzecze wysokopolskie

Zaczęty przez Feles, Wrzesień 17, 2011, 14:10:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

mijero

#2280
Moje:
czaja (zgr. do czajka) – mewa
cz(sz)czeniec (cz(sz)czony < czścić czszczę) – idol
głożek (głóg) – róża (słowo podobno było czy jest w gwarach, przechowane w nazwiskach)
krzywdziwy (krzywdzić) – szkodliwy
naszwa (naszyć) – łata
obrów (obryć) – kontur
ob(w)ietnik (ob(w)ietny) – ołtarz
pobierka (pobierać) – probówka
pociężny (pociągać?) – poważny
podbud (podbudzić XV) – motyw
podbudzenie (podbudzić XV) – motywacja
pozierczyk (*pozierca < pozierać) – lornetka
przebiernik (przebierać l. przebierny) – sortownik
przegadka (przegadać) – argument
przenie (przany < stp. przeć przę) – racja (niemożliwe w takim znaczeniu, sądząc po sposobie użycia w XVI w.)
robotowiec (*robotowy < daw. robotować 'ciężko pracować') l. robieniec (daw. robiony 'sztuczny') – robot
siupek (siup!) – kieliszek do wódki
świetlarz (światło) l. świetliciel (*świetlić < światło) l. świetlacz (*świetlać < światło) – fotograf
wypław (stp. wypławić 'poddać próbie przez stopienie') – próba
wypławek (wypław) – próbka
wyzór (wyźrzeć) – peryskop

Ciekawe wyczytane:
stp. czcienie (czciony < czyść cztę) – lekcja (Rozmyślania przemyskie)
stp. grodza – mur
stp. kładać – ładować (,,jakom nie rąbił chrósta ani go kładał na wóz")
stp. ława – lada kupiecka
rzucik – deseń
sprzęg – interface (Informatyka 1983 z. 4, Dlaczego w języku polskim nie można mówić i pisać breakpoint, debugging, interface...?)
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.

Dynozaur

Stonewall Inn (pub w Nowym Jorku) = Kamieniec Pedalski
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?

Ainigmos

koneser - ceniciel (za rosyjskim ценитель cenitelˈ)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja

mijero

#2283
Moje:
jawnica (jedzinienie zam. jawna przestrzeń) – scena
jedzinienie (*jedzinić 'czynić jedzinym' < jedziny) – uniwerbizacja
nadarze (nadarzyć się) – skarb
pokojnica (jedz. zam. pokojna coś) – trumna (,,coś", bo skrzynia chyba zapożyczeniem?)
powielny (powielić) – komendant
roźwiadać (roźwiedzieć) – diagnozować (-ź- czy -z-?)
roźwiadanie (roźwiadać) – diagnozowanie czy diagnostyka
roźwiedzieć (wiedzieć) – sdiagnozować
roźwiedzienie (roźwiedzieć) – sdiagnozowanie
Samożyr – Uroboros
storzba (*storzyć) – piramida (ob. nastorzyć < *storzyć chyba causat. do †strzeć †strę > roz-po-strzeć rozpostrę)
zierun (*zierać iterat. do źrzeć) – satelita

Ciekawe wyczytane:
powiewacz – wachlarz
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.

Ainigmos

#2284
snuff1 - zadręka (wzorem udręka)

1 Niestety takie pojebane filmy istnieją w darknecie
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

SchwarzVogel

#2285
Toż skarb jest rodzimy chyba według każdego etymologa jakiego czytałem?

Ainigmos

Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Ainigmos

cegła - ździwo (od staropolskiego źdać "budować")
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

mijero

Moje:
nieowidomiony (owidomiony) – nieokreślony
owidomić (widomić) – określić, owidomiony – określony, owidamiać – określać
podstępnik (podstępny) – intrygant
podwidomić (widomić) – podkreślić, podwidomiony – podkreślony, podwidomienie – podkreślenie
poźrzenie – perspektywa
samoowidomienie – samookreślenie
widomić (widomy) – kreślić
żywocie żywocia żywociu żywocie żywociem żywociu (rzecz. zbior. do żywot) – organizm żywy (s rozszyrzeniem znaczenia żywot na każdy narząd żywy)
żywocisty (żywocie) – organiczny (jak chyba kamienisty ot kamienie czy gałęzisty ot gałęzie; organiczny w zasadzie nie jest ot organizm, ale tak jest używany)

Ciekawe wyczytane:
chramać – kuleć
dokonanie – definicja (ciekawe, bo ja kiedyś przedkładałem dokon, czyli 500 lat temu ktoś myślał podobnie)
obraniec – elekt
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
  •  

dziablonk

metateza - przekładnia
apokopa - odsuwka
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Siemoród

urodzimić – zasymilować
Niech żyje Wolny Syjam!
  •  

mijero

jęciowy (jęcie) – aspektywny
jedzinocić (*jedzinota < jedzin) – unifikować
otbiciowy (otbicie) – refleksywny
owłodować (włodować < *włod 'pan' < *włóść *włodę) – opanować (czy może być, jiże *włod należy ottwarzać? ob. włod-ać XIV, włod-arz 1248, włod-ować 1470 < *włod)
przeglęść przeglądę (*glęść) – srewidować (ob. ględać, -glądać iterat. do *glęść)
przeźrzenie – perspektywa (poprawka do poprzedniego wpisu)
przysilić – przymusić (dziwne, jiże nie było)
rozciężyć – rozważyć
rozsąd – krytycyzm
rozsądny – krytyczny (niby oczywiste, ale nie widnieją jako synonimy)
scząstkowienie – spartykularyzowanie
wartość (warty) – wartość (ob. za-wartość i za-warty)
warty (jim.bierny do *wrzeć *wrę) – warty (ob. wór < *wrzeć; za-warty i za-wrzeć)

Ciekawe wyczytane:
zaprawa – warunkowanie (,,wyrugowanie wolnej woli za pomocą systematycznej zaprawy", Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat poprawiony, przekład Jerzy Horzelski, 1960)
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
  •  

Ainigmos

#2292
Moje:
monoftongizacja - inosamogłoszczenie (od ino- "jedno-" i samogłoska)
dyftongizacja - dwugłoszczenie (od dwugłoska)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Kubok

Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!
  •  

Todsmer

CytatJezus - Zbawienibóg
xd