Narzecze wysokopolskie

Zaczęty przez Feles, Wrzesień 17, 2011, 14:10:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

mijero

#2415
Moje:
pobrzeżek (po brzegu) – kontur
podmysł (*podmyślić) l. podmysłek (pod myślą) – hipoteza; podmysłowy (podmysł) l. podmysłkowy (podmysłek) – hipotetyczny; podmysłowo (podmysłowy) l. podmysłkowo (podmysłkowy)– hipotetycznie (i tak pozbywamy się śmiesznego wyrażenia ,,czysto hipotetycznie", którego używanie jest bądź to skutkiem niezrozumienia, bądź to podstępności, bo polega na przepychaniu założeń swoich przekonań bez konieczności przekonywania do zasadności ich przyjęcia)
powiązanie (powiązać) – relacja; powiązanny (powiązanie) czy może powiązany (powiązać) – relacyjny; powiązanność (powiązanny) czy może powiązaność (powiązany) – relacyjność
poździejstwo (*poździej < poździe) – aposterioryzm
przedziejstwo (przedziej) – aprioryzm
przerada (przeradzić) – argument; przeradzenie (przeradzić) – argumentacja
przetrzymanie (przetrzymać) – areszt (jest w użyciu zatrzymany 'aresztowany', ale w przetrzymaniu jest chyba jakaś czasowość trzymania)
przypodobnik (przypodobnić) – model
rozciągnienie (rozciągnąć) – ekstensja
w(ą)ciągnienie (wciągnąć) – intensja
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
  •  

Świętopełk Kowalski

#2416
poczet - lista (poczet królów, poczet błogosławionych itp.)

prądotwórnia - elektrownia (od prądotwórczy)

samoczyn - automat (od samoczynny)

placek włoski - pizza

świetlnik - foton

ujemnik - elektron (od negaton)

cenność - wartość

służby porządkowe - policja

porządkowy - policjant

prądziarz - elektryk

Kazimierz

A placek nie jest ostatecznie niemiecki?

Świętopełk Kowalski


Ainigmos

#2419
Moje z czanów od rzecz. wzrost:
to heightmogg - przewzrościć
heightmogging - przewzroszcząc lub przewzroszczenie lub przewzroszczący
heightmogged - przewzroszczony
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

mijero

#2420
Moje:
dosięmienie (*dosięmieć < do się mieć, mieć się do (wzajem)) – stosunek/ustosunkowanie się (jak przedsiębranie < przedsiębrać < przed się brać, brać przed się: ,,Postanowienie to przed się pod tym teraźniejszym czasem bierzemy" 1732, ,,Brać środki przed się ostatnie" 1776)
jarzmko (jarzmo < *arьmo << *h₂er-) – paragraf i artykuł < articulus << *h₂er- (czy to mógł być pomysł jakiegoś rzymskiego ściągacza na nazwanie greckiego znaczka §, który wygląda jakoby jakaś sprzążka, jakieś jarzmko?)
nawiecek (na wiecu) – kategorja (przekład dosłowny w myśl wyrażenia kata agoran (za Bańkowskim; na Wiktionary podają κατά- 'przeciw'), wg jinych słów ot wyrażeń przyimkowych: nadołek < na dole, pobrzeżek, poniedziałek < po niedzieli, podmysłek, podnóżek < pod nogą)
obraz – stereotyp; obrazowy – stereotypowy
przedstawa – styl; przedstawny (przedstawa)– stylowy; przedstawność (przedstawny) – stylowość (wystawa by się nadawała, w przykładach zpod znaczenia 3 można podmienić wystawa na styl bez naruszenia srozumiałości, a i wystawny oraz wystawność dość blizkie znaczeniom stylowy oraz stylowość)
stań – baza (słowo istniejące, ale nie mam pewności czy prawidlne)
widocznić się – rysować się
zaprawiać (zaprawa) – warunkować; zaprawa l. zaprawianie (zaprawiać) – warunkowanie; zaprawienia (zaprawić) – warunki/uwarunkowania (nawiązanie do dobrego przełożenia ang. conditioning na zaprawa)
zwyklica (zwykła coś) – habit

Ciekawe wyczytane:
dokonanie – akt
posób – kształt
rozrada (chyba ot rozradzić) – klasa, kategorja
tecz tczy tczy tczę tczy tczą tczo! (tczeć tczę result. do tykać tknąć) – punkt
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
  •  

Świętopełk Kowalski

bytowiec - blok mieszkalny (od czeskiego/słowackiego byt)

Świętopełk Kowalski

rogatka - kaplica

Moi znajomi z Kieleckiego tak mówią na kaplicę ("bo stoi w rogu").

Świętopełk Kowalski

chrupki - chipsy

Wiem, że "chrupki" w rzeczywistości oznaczają coś innego. Ale tak mówiły wczoraj dwie starsze babcie w sklepie: "A czy nie może im kupić jakieś chrupki?". Prawdopodobnie to określenie przyjęłoby się szybciej niż na przykład "łupinki".

Świętopełk Kowalski

jadłospis - dieta

jadłospisarz - dietetyk

jadłospisarstwo - dietetyka

Ainigmos

Mój jednym słowem:
hapax legomenon - inowzmianka (od ino- "jeden" i wzmianka)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Ainigmos

#2426
Mój:
nepotyzm - niecizna (od strpol. nieć "krewny")
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja

mijero

#2427
Moje:
dobijak (dobijać) – mizerykodia
krydło (kryć) – parawan
lidło (lić) – kran (ob. lity, prze-lić, roz-lić, wy-lić)
nibysąd – paradoks
otbitnica (*otbitny < otbicie 4) – kserokopiarka
otgławiacz (otgławiać) – gilotyna (otgłowiacz < otgłowiać?, czy -o- tuta powinno przechodzić w -a-?)
przebijak (przebijać) – taran
przekrywacz (przekrywać 2) – paser
przytłek (przy tle) przytełku przytełkowi przytłek przytełkiem przytełku – parter (np. mieszkanie na przytełku; dobrze otmiana?)
rozpój (rozpić się) – libacja
snopówka (*snopować < snop) – gorset
smirzeniec i smirzenica (*smirzony < smirzyć) – obywatel i obywatelka; smirzeńczy (smirzeniec) – obywatelski; smirzenie (smirzyć) – obywatelstwo
życiowiec (życiowy) – praktyk (jest w użyciu)
żywieniówka (żywieniowa rozpiska) l. po prostu żywienie – dieta (ta rozpiska to słówko s wadą chyba będzie, bo sdrobnienie powinno zachowawać rodzaj słowa podstawowego, a więc *rozpisek < rozpis)

Ciekawe wyczytane:
wągroda (wgrodzić) – kordon
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
  •  

SchwarzVogel

#2428
Taran jest zdaje się całkiem rodzimy, od jakiegoś  imiesłowu od trzeć, jak tartak, czy od jakiegoś "tarati.

Ainigmos

Mój:
selfie - samek (od sam i -ek)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •