Jarad (jarszczyzna)

Zaczęty przez Wercyngetoryks, Maj 07, 2014, 09:45:41

Poprzedni wątek - Następny wątek

Wercyngetoryks

Czym wyróżnia się ten językotwór?
- radykalna harmonia głoskowa;
- przypadek "posiadacz";
- brak ścisłych zasad przy wymawianiu poszczególnych głosek.

1. Alfabet i fonetyka:
<a> [a ~ ɐ]
<u> [u ~ ʊ]
<i> [i ~ ɪ]
<b> [b ~ p]
<d> [d ~ t]
<f> [ʋ ~ v]
<g> [:]
<j> [j ~ ʝ]
<k> [g ~ c]
<m> [m ~ n]
<r> [ɽ ~ r]
<s> [z ~ s]

To, jak dana litera zostanie wymówiona, zależy w dużej większości od woli mówcy.

2. Gramatyka.

Szyk: dopełnienie + orzeczenie + podmiot.

Przypadki:
- mianownik;
- biernik;
- posiadacz.

Posiadacz odpowiada na pytanie: o kim? o czym? Zakres jego użycia jest jednak węższy, niż w polskim. Jest używany w sformułowaniach typu: "żyć o chlebie i wodzie", "partia o charakterze lewicowym", a także w konstrukcji z "być". Wówczas jego zakres znaczeniowy rozszerza się na słowo "mieć".

Jestem o samochodzie = Mam samochód

Odmiana rzeczownika przez przypadki w kolejności j.w.

L.p. i l.mn.
--(r)V
-(m)Vg-(d)V
-(V)mrV-(V)drV

Przykłady:

jarad; jarada
jaradag; jarada
jaradamra; jaradadra

fagmara; fagmarara
fagmaramag; fagmarada
fagmaramra; fagmaradra

Harmonia głoskowa:

W języku jarskim harmonia głoskowa polega na tym, że w zdaniach podmienia się brzmienie samogłosek w zależności od tego, czy zdanie jest w trybie oznajmującym (a), rozkazującym (i), czy jest pytaniem (u).

Jada mada bara akamru adar. (Wiele fajny jest kimeryjski język = Język kimeryjski jest bardzo fajny.)
Mudu buru ukamru udur. (Fajny jest kimeryjski język = Czy język kimeryjski jest fajny?)
Ikamru idirig hilid, safa mada bara akamru adar. (Kimeryjski język się ucz, bo fajny jest kimeryjski język = Ucz się kimeryjskiego, bo kimeryjski jest fajny.)

Nazwy własne, jeśli są przyswojonymi zapożyczeniami i posiadają głoski nieznane x-emu, muszą zostać poprzedone "V(d)-":

Adisdambur (Stambuł)
Amadarorsak (Węgry)
Akamru (Kimeria)

Jest też grupa nazw własnych nieprzyswojonych, jak np.:

Asão Tomé e Príncipe (Wyspy Świętego Tomasza i Książęca)

Czasownik:

-Vm;
-Vd;
-V;
-Vk;
-VdV;
-VmV.

Tak, skopiowałem z węgierskiego.

Czas przeszły tworzy się poprzez dodanie "-Vd-" między temat, a końcówkę osobową czasownika. Czas przyszły zaś - poprzez dodanie "-Vf-". Nie ma bezokolicznika, jest gerundium, tworzone poprzez dodanie "-(V)jVt" na końcu tematu czasownika.

Niektóre tabelki albo listy mogą być nieczytelne, ale raczej się domyślicie.
ChWDChRL
  •  

Ghoster

#1
[...........]
  •  

Wercyngetoryks

#2
Cytat: Ghoster w Maj 07, 2014, 10:58:21
Cytat: SpodnieTo, jak dana litera zostanie wymówiona, zależy w dużej większości od woli mówcy.
Bardzo, bardzo nierealne

Nierealne, bo, jak zgaduję, nie wystąpiło jeszcze w natlangu, ale wydaje mi się, że taka opcja nie jest wykluczona.

CytatPoza tym chodzi ci chyba o zwykły possesyw.

Nie. Chodzi mi o przypadek, który pozwoli mi na wyrażanie konstrukcji być o czym? (= mieć co?). To pierwsze użycie, w którym wykazałeś błąd, mogę sobie rzeczywiście odpuścić, ale to drugie (z partią) jest ok.

Cytatلُولْ, a w parzyste dni tygodnia samogłoski są wymawiane nosowo?

Nie.

Zaraz poprawię te tabelki.

EDYCJA

Rzeczownik:


Czasownik:
ChWDChRL
  •  

Widsið

Cytat: Spodnie w Maj 07, 2014, 11:20:17
Nierealne, bo, jak zgaduję, nie wystąpiło jeszcze w natlangu, ale wydaje mi się, że taka opcja nie jest wykluczona.
Ja myślę, że jednak jest. Dźwięki, które podajesz, często kontrastują allofonicznie, a fonetyczna dowolność i tak po pewnym czasie przestałaby być dowolną, bo pewne dźwięki zaczęłyby uchodzić albo za regionalne, albo za bardziej prestiżowe i mielibyśmy do czynienia albo z podziałem na dialekty, albo ze stratyfikacją, gdzie to, jak kto mówi, w dużej mierze zależy od jego społecznego statusu.

Cytat
Nie. Chodzi mi o przypadek, który pozwoli mi na wyrażanie konstrukcji być o czym? (= mieć co?). To pierwsze użycie, w którym wykazałeś błąd, mogę sobie rzeczywiście odpuścić, ale to drugie (z partią) jest ok.
Musiałbyś pokazać, jak to wygląda w tym języku, bo póki co niejasna jest dla mnie potrzeba tak wyspecjalizowanego przypadka w języku, który owych przypadków posiada tylko trzy.
  •  

Wercyngetoryks

#4
"Posiadacz" ma generalnie dwa zastosowania:
a) W połączeniu z "być":
Baram drabakamra - Jestem o samochodzie (= mam samochód)

b) Jako przypadek określający cechę, właściwość albo komponent czegoś:
Rajas fagmaramra - Telefon o aparacie (= telefon z aparatem)
Dar kamba fadadra - Człowiek o ciemnych włosach

Cytat: Widsið w Maj 07, 2014, 14:58:20
fonetyczna dowolność i tak po pewnym czasie przestałaby być dowolną, bo pewne dźwięki zaczęłyby uchodzić albo za regionalne, albo za bardziej prestiżowe i mielibyśmy do czynienia albo z podziałem na dialekty, albo ze stratyfikacją, gdzie to, jak kto mówi, w dużej mierze zależy od jego społecznego statusu.

Pomyślę o stworzeniu i przyporządkowaniu kilku wariantów wymów poszczególnym grupom społecznym.
ChWDChRL
  •  

BartekChom

#5
Cytat: Spodnie w Maj 07, 2014, 15:33:19
"Posiadacz" ma generalnie dwa zastosowania:
a) W połączeniu z "być":
Baram drabakamra - Jestem o samochodzie (= mam samochód)

b) Jako przypadek określający cechę, właściwość albo komponent czegoś:
Rajas fagmaramra - Telefon o aparacie (= telefon z aparatem)
Dar kamba fadadra - Człowiek o ciemnych włosach
To chyba można uznać za komitatyw. Nie wiem tylko, czy dziwny czy nie. Człowiek, który ma samochód, to człowiek z samochodem.  Dar drabakamra? Czy da się pod to podstawić prawie każde użycie "z (kimś, czymś)"?

W logicznym języku odróżniam "zo" i nowo wprowadzone "z" oraz inne odcienie:

"taen ywy bez prawy poglądy partia" - ~"bezprawopoglądowa partia", "partia, która ma bezprawopoglądy" - partia o poglądach lewicowych (konstrukcji "ywy bez prawy poglądy" nie jestem pewien, może np. "ów ywo bez prawy polityka poglądy" - "bezprawopolitykowe poglądy")
"szesz tgo ja samochód" - istnieje mój samochód
"szesz ta ja jes tgoen samochód li" - istnieje bycie posiadaczem samochodu, którego (bycia) jestem wykonawcą
"zo aparat telefon" - "telefon o aparacie" - telefon, którego częścią jest aparat
"zo taen bez jasny włos człowiek" - człowiek o ciemnych włosach

I nie wiem: "szesz ta ja ten ów i chleb woda żyje" (istnieje moje takie życie związane z chlebem i wodą)  jest na pewno poprawne, ale może da się tego precyzyjniej wyrazić. "dzięki i chleb woda żyje", "bo i chleb woda żyje", "zza i chleb woda żyje", tą i chleb woda żyje", "itą i chleb woda żyje"? Chyba "zza i chleb woda żyje", jeśli w ogóle będę używał "zza".
  •