Autor Wątek: Bajka Schleichera  (Przeczytany 41985 razy)

Offline Hapana Mtu

Bajka Schleichera
« dnia: Wrzesień 23, 2011, 00:42:04 »
Stary temat

nienazwany 2
mertza ât ukeğa
petre puğ ukeğa zebra văglaz ne mertza pas, ksã shlăfik seka si skaz; âbară ğẽz mẽda gradaz ne sekẽk pas, bufîghanke arĩ mẽda gulaz ne seğbãk pas, ĩsã duma âğisaz apît ne s elak pas. „silagaz funtes, ksus, ne ğã nĩsha ĩsã pas, ne nep pi zhăpar ukeğa pas, văglatu ska” zebra blablaz ukeğa far ne mertza pas. „mertza, ne nep ska tũshmar, uğ silagağ funtes, ksus, nals shlăfyt ryba lî la lăshăpik la ne ĩsã letzâ pas, văglağ uğ pas. ât mertza shlăfik ska si”. ksus nep zebra tũshmaz ne mertza pas, lî ich kăshkăkan duma dumaz.
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 

Online Canis

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2011, 08:05:53 »
Te, ale jak robicie posty z gatunku "stary temat", to wklejajcie i tu o co w nim chodziło... Wklejam treść tej bajki po polsku:

Owca i konie

Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie; jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.
 

Offline Ghoster

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 28, 2011, 13:38:20 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2020, 11:11:21 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 897
  • Pochwalisze: 219 razy
  • Pieśń Arjów!
    • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 06, 2011, 12:10:08 »
Zapadni slavlang:

Оѵѣца й коньӥ

На хъльме оѵѣца, котораа не ꙓмела ѵълны, уѵижела коньӥ; ежыын чѧгнѫѫл чѧзѣчыы ѵоос, дружыы жѵигаал ѵеличыы груус, а  чечыы ѵеес быстро цѡлоѵѣка. Оѵѣца жекла коньеем: „Сѡрцце у мене болиит, ѵижѫцьо, цъто цѡлоѵѣѣк пшыказуеет жѣлачы коньеем”. Коньӥ отъсказали: „Слусяай, оѵѣце, сѡрцце у наас болѧѧт, къгда ѵижыым , каак цѡлоѵѣѣк, госпожыын, ѧѧл тѵоѩ ѵълнѫ по пласцю самъму себе. Й оѵѣца не ꙓмеет ѵълны”. Услусяав оѵо, оѵѣца побегла скѵось пласцинѫ.
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2011, 12:35:47 wysłana przez Henryk Pruthenia »
 

Offline Asgair

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 06, 2011, 21:44:11 »
Anāril:

Na-qarasā qunna yawwu šaytirā’ naħari, inna sa’īl θahtā muczīri imqāfa, wa-ka’īn sarrarā cizāri ilmāra, wa-tāru carnā ħamīsū išxāran. Qurra yawwu naħarin: „Aclamīn θarnanū, qanīnūn tāri actalīla naħar”. Qurra naħar: „Ilsit yawwu, aclamīm θuranānū, qanā’inūn, yā tāru an-hurūn callā šayti an-yawwā na-silāxūn atratin. Wa-ayra šaytu na-yawwā”. Inna yawwu lustiyāt, nusqā ka-šaqlaynin.
 

Offline Todsmer

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 01, 2012, 22:44:19 »
Hellingijø:

Iti skepi anði itina hifïzo

Ana itin hulmaz ii skepi, hwat itinø wulliz de-ehða, iðiz hifï sehwða. Hiz hezø itin barazo wagaz dragða, hiz itim mikilazo burþinnjaz forjða, anði hiz itin unþrofii igira forjða. Ha skipi to þo hifiizo sagjða: "Minaz hardi miz hofiða, hwanne ik itin unþrofï ridanðiz ana hifï sehwa." Hoz hifïzo sagjdum: "Ahi, skepi, anseraz harðï ansiz hofanða, hwanne wiz it sehwama: iðiz unþrofiz, ho huriz, þermazaniz hufini furi hummai fram skepïz wulli nutoniða. Anði skipi wullïz de-ehiða." It ahanðiz, ha skipi ana ebnalanðï fleuhða.
« Ostatnia zmiana: Maj 06, 2012, 19:58:42 wysłana przez tqr »
 

Offline Widsið

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 01, 2012, 22:50:10 »
Wersja w alternatywnym angielskim już pojawiła się w odpowiednim temacie, przytaczam ją i tu.

On anum holme, an shoup wilch hädde náght wull häþ gjesewen rosum – an of þem dróg anen swâren wägn, ðis óðer – hóv anen stóren gjelad, ðis þride – fór anen mann swift. Ðät shoup säjde ðäm rosum: «Mín hjurt kyreþ wíle hit sjuþ, wät ðe mann goureþ ðäm rosum dón.» Ðe rosen swóren an: «Hôr, shoupe, úre hjurt kyreð wíle we sjuð, húr ðe mann, ðe fror, takeþ weg þín wull to maken anum mentle selfe. Swá häþ ðät shoup náght wull.» Ðis hôrend, ramde ðät shoup ðurgh anum neðerlande.
 

Offline Vilène

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 17, 2012, 11:59:11 »
Lędzki:

Schleicherowa bájka

Owca, ktorá niemieła wołno, widzieła konie; jedzien ciégł cieżký woz, drugý niésł wielgý nákład, trecí rýchło niésł człowieka. Owca powiedzieła koniom: „Sierce mie bolí, kedy widzím, co człowiek káżé robic koniom”. Konie odpowiedzieli: „Słuchej, owca, nás bolé siercá, kedy widzímy, jak człowiek, pán, bieré twojo wołno na płászcz dla samégo siebie. A owca niemá wołno”. Owca, słyszóc to, uciékła prez rowino.


Jeżeli to wydaje się wam doskonale zrozumiałe... to dobrze, tak miało być - to ma być język w większości wzajemnie zrozumiały z polskim.
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2012, 17:15:25 wysłana przez Ⓐ Vilén »
 

Offline Ghoster

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 27, 2012, 10:10:45 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2020, 11:23:37 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Maciej

  • Wiadomości: 21
Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 30, 2012, 16:02:55 »
Orglog un Frosheteren fill

Auft aime Klogemergsüdüger an Orglog susfaus hijt ner Flashe. Dir augent an Frosheteren fill ann- ün Frosheter tzaet an truses Klugreg, zweges tzaet an vonsurges shlog, dirfes  shosses. Orglog shaust i dieg Frosheteren fill: "Shlaese mig an Hog, wesse mig augene, weig an Human wesest doen diese Frosheteren fill." Frosheteren fill shausst aus "Orglog! Hogen fill shlaesst minen, wesse augenst dieg Human titt dieg dires Flashe un dot an Fug fra diem ir un an Orglog hijt ner Flashe". Hoist ausshausen dieg Frosheteren fill, Orglog shossesgrostt auft Gausven.
 

Offline Widsið

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 06, 2012, 09:58:19 »
Burgundzki

Ohis epupe
Vrendi, ohis ne voihon lanoi kom welet epous. Kentos trayo karron trommon, alyos verei luchton lonon, trityospe verei mapon oiku. Ohis roidoit epovos: „Kridiyon mukom anchtu pari, welohon pari epovos horkomene mapos”. Epu atispam: „Klus – o ohi, anchtu parom kridiyo neiskom, welohon mapon – reiganton – soilon loimoim tokom sagu emkom tukomveri. Ja ohis ne vo lanoi kom.” Ed klehoihon, tri strato roitet ohis.
 

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 21, 2012, 22:55:06 »
Limba lemcorumana · Лимбъ лемкороумънъ

łacinka
IVIZA E IPI
Una iviza, ca nu aie vilna, viʒu ipi: unu, poratándu unu zaşcu veiclu, unu, una mare sárazina, unu carándu rápede unu ime. Ila iviza ʒicu á ili ipi: Ilu quirade mi bile, cando viʒiu unu ime duzindu ipi. Ili ipi ʒicuire: Auʒi, iviza, ilu quiradei bilen noi, piraco noi ilu viʒimui: unu silnu ime ʒi ile vilne une ivize fazi şi unu cáladu sucnu, e ila iviza nu aie vilna. Cando ilu auʒu, ila iviza fugi i une piliei.

cyrylica
ИВИЦЪ Є ИПИ
Ѻунъ ивицъ, ка ноу аие вилнъ, виѕоу ипи: ѻуноу, порътандоу ѻуноу цашку веіклоу, ѻуноу, ѻунъ маре саръцинъ, ѻуноу кърандоу рапеде ѻуноу име. Илъ ивицъ ѕикоу а или ипи: Илоу киръде ми биле, кандо виѕіу ѻуноу име доуциндоу ипи. Или ипи ѕикоуіре: Ауѕи, ивицъ, илоу киръдеі билен ноі, пиръко ноі илоу виѕимоуі: ѻуноу силноу име ѕи иле вилне ѻуне ивице фаци ши ѻуноу калъду соукноу, є илъ ивицъ ноу аіе вилнъ. Кандо илоу ауѕоу, илъ ивицъ фуџи ꙟ ѻуне пиліеі.
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 

Offline Todsmer

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 21, 2012, 23:42:23 »
Meutü ézügi

Á hým, üna ouga, gua én éti ülnó, üde gújý - edí üz tégý üza, utory és ülí, tûtí büsre és óža. Owa ouga regaše: "Mé sirdí guroty, guda azy üdeti, agu óžy üsti gújý". Owó gújó regahá: "Souhaty, ouga! Ásy sirdé guró, agu û üdé, agu óžy, gusoudy, iz oučó ülnó ony déti tepé edejé á oná. A ouga én éti ülnó". Owa ouga to souha a bega u polá.

Северный язык

Ovca ktora ne mela velnu, uvidela koni, pervyj vezl tažki voz, vtoryj nesl velkego, treti bystro nesl muža. Ovca koniom rečet: "Serdce moje bolit, kugda vidju, kako muž nakažet koniom." Koni rečut: "Slušaj, ovca! Serdca bolut kugda videm, kako muž, gospodar, ize ovčej velny delatit sebe teplo odejat, a ovca velnu ne ma." Uslušuc to, ovca ubežala v pole.
 

Offline Widsið

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 23, 2012, 04:19:05 »
IVIZA E IPI
Jakim cudem equus się uchował?
 

Offline Todsmer

Odp: Bajka Schleichera
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 23, 2012, 09:28:34 »
Mógł być wyjątek, w sumie w większości języków romańskich są potomkowie 'equa' oznaczające 'klacz', poza tym znaczenie mogło się przesunąć spowrotem na konia, w końcu tak daleko nie odbiegło znaczeniowo.