Tlagia - Տլագինետ Կարակեյատ

Zaczęty przez kmitko, Wrzesień 25, 2011, 12:05:14

Poprzedni wątek - Następny wątek

kmitko

Jeżeli nie wiecie, co zrobić z tą wysepką:

to chętnie zajmę :). Trochę zmodyfikowałem koncepcję: zrezygnowałem z teokracji.

Tlagia - Տլագա (/tlaga/)
Karakejat Tlaski - Տլագինետ Կարակեյատ (/tlagɨnɛt karakɛjat/)Biel symbolizuje czystość religijną, czerwień - krew przelaną w obronie wiary, okręt - wędrówkę Tlagów z kontynentu na wyspy.

Kupiecka federacja położona na wyspach Wielki Tlag (կարատլագա - /karatlaga/) oraz Mały Tlag (պալատլագա - /pala'tlaga/) -  (zbyt mały na mapę :)). Krajem rządzi piętniastoosobowa rada ministrów (կարակեյ - /karakɛjat/), którzy reprezentują różne miasta Tlagii i wyłaniani są na szczeblu lokalnym, np. w Կիւդարնա /kɨldarna/ przedstawiciela wybiera się w powszechnych wyborach na 10-letnią kadencję, a w Օրօզօյօն /ʔuruzujun/ przedstawiciel jest mianowany przez lokalnego biskupa. Od 730 r. Tlagia jest uraskim protektoratem - musi płacić coroczny trybut i dostarczać żołnierzy, choć Tlagowie najchętniej wyrżnęliby cały Uraż jak leci.

Oficjalnym językiem jest tlaski, zapisywany alfabetem wywodzącym się ze starożytnych pism errydyjskich - Tlagowie przyjęli go, gdy 1500 lat temu przybyli się z kontynentu (pozostałości zostały zasymilowane i pozostały po nich tylko "dziwaczne" nazwy geograficzne). Duża część mieszkańców zna też tarakański i urielski.

Gospodarka jest oparta na handlu, rybołówstwie oraz hutnictwie metali nieżelaznych - w północnej części Wielkiego Tlagu znajdują się bogate złoża cyny, miedzi, cynku i ołowiu.

W polityce zagranicznej Tlagia znaczy tyle, co nic. Ma fatalne stosunki z krajami niewolniczymi i feudalnymi, bo gwarantuje azyl każdemu, kto przejdzie na wrajanizm. Zakaz cudzołóstwa, alkoholu, hazardu, jedzenia niekoszernego mięsa i golenia brody to niska cena za wolność :).
Bug, humor i obczyzna.
  •  

kmitko

#1
W ramach prokrastynacji[1] dwie mapki:

Fizyczna:


EDIT: legenda - zielony: 0-200 m n.p.m., żółty 200-500 m n.p.m., pomarańczowy - 500-1500 m n.p.m., czerwony - pow. 1500 m n.p.m.
Dodane polskie nazwy:


[1] - choć z drugiej strony, parafrazując stary kawał, prokrastynować to się może królowa angielska, a ja się po prostu opierdalam.
Bug, humor i obczyzna.
  •  

kmitko

Krótki kurs historii:Akar - starożytne królestwo i miejsce pochodzenia Tlagów. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XII w. p.n.e., w 912 r. p.n.e. zostało podbite przez Imperium Domateońskie. W połowie IX w. p.n.e. narodziła się tam nowa religia - wrajanizm - której wyznawcy byli prześladowani przez Domateończyków. W 818 r. p.n.e. wybuchło powstanie, walki trwały pięć lat, aż w końcu Akaryjczycy zostali pokonani. Ludność masowo uciekała za morze, do niezależnych akaryjskich kolonii: Nowego Akaru (starotlaskie /təla'kaɻ/ przeszło w /'tlaga/), Czambii, Szerszanu i Malajar.

Resztki Akaryjczyków na kontynencie - zasymilowane/podbite/wygnane, zostało po nich tylko parę nazw geograficznych.

Nowy Akar - początkowo scentralizowane królestwo, później rozpadło się na wiele niezależnych miast-państw. Akaryjczycy zasymilowali tlaskich aborygenów (po dobroci lub zbrojnie). W 148 r. p.n.e. zawiązała się federacja głównych państw na wyspie, która istnieje do dzisiaj.

Szerszan - kolejne akaryjskie królestwo, w 620 r. p.n.e. zostało zniszczone przez koczowniczy lud X; wszyscy mieszkańcy zostali sprzedani w niewolę, a na tym terenie osiedliły się inne plemiona.

Malajar - nie wiadomo, co się z nim stało, a jego lokalizacja nie jest w 100% pewna. Ostatnie doniesienia o Malajarczykach pochodzą z VIII w. p.n.e. Istnieje hipoteza, że potomkami Malajarczyków jest plemię Armawinów z delty rzeki Y.

Czambia - akaryjskie królestwo, podbite w 205 r. p.n.e. przez Tarakańczyków; większość mieszkańców przeniosła się na południe lub do Tlagii, potomkowie pozostałych stanowią nieliczną mniejszość na południowym skrawku półwyspu.

Nowa Czambia - istniała w latach 205-38 (p.n.e.); w 42 r. p.n.e. zmieniła religię na Z, wyznawcy wrajanizmu wyemigrowali do Tlagii. Później została częścią U.

Na razie tyle.
Bug, humor i obczyzna.
  •  

Ghoster

#3
[...........]
  •  

kmitko

Sorry, myślałem, że to się odmienia tak samo jak "Paryż -> paryski".
Bug, humor i obczyzna.
  •  

Feles

anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

Henryk Pruthenia


kmitko

Państwo ma powierzchnię ok. 64 000 km², zamieszkuje je 7,8 mln osób.

Gospodarka: W Tlagii panuje "wolny" rynek ze stosunkowo silnym interwencjonizmem państwa. Karakejat - 15-osobowa, w większości wybieralna rada pełniąca funkcje parlamentu, rządu i prezydenta w jednym - jest właścicielem ok. 46% zakładów przemysłowych, które wytwarzają 35% PKB. Jak przystało na urażski protektorat, głównym partnerem handlowym Tlagii jest Uraż.

Surowce: bogate złoża metali kolorowych znajdują się w północnej części Wielkiego Tlagu. Wydobywa się tam cynk, ołów, cynę, nikiel i miedź. Tlagia nie posiada złóż surowców energetycznych i mimo rozwoju energetyki geotermalnej, wciąż musi importować ropę.

Przemysł: Tlagia skupia się na elektrochemii, jest światowym liderem w produkcji baterii, akumulatorów i ogniw paliwowych. Oprócz przetwórstwa żywności, produkcji konserw rybnych i jednej stoczni, nie istnieją inne działy przemysłu.

Rolnictwo: rozwinięte uprawy znajdują się jedynie w Kotlinie Wrińskiej i na wulkanicznych glebach stoków Gór Ognistych. Uprawia się proso, grykę, soję, ziemniaki, warzywa i owoce. Hoduje się kozy, świń nie hoduje się z przyczyn religijnych, a hodowla bydła jest słabo rozpowszechniona. Duże znaczenie ma rybołówstwo, przybrzeżne i dalekomorskie. Tlagia nie jest samowystarczalna i musi importować żywność.

Eksport: ołów, miedź, baterie, akumulatory, ryby
Import: żywność, maszyny, ropa, stal

Kuchnia (hłe, hłe, hłe): oparta głównie na kaszy gryczanej i jaglanej, rybach z warzywami i kozich serach. Popularną na Aerze książką kucharską jest "100 tlaskich sposobów na przyrządzenie dorsza".

Nauka: Tlagowie, z racji istnienia rozwiniętego przemysłu, prowadzą pionierskie badania nad elektrochemią, hydrometalurgią i geologią. Inne dziedziny nauk są słabo rozwinięte. Najbardziej znanym naukowcem tlaskim był Makaj Vardajar (Մակայ Վարդայար), odkrywca elektrolizy. Nauka w szkołach podstawowych jest obowiązkowa od 6 do 15 roku życia, oprócz tego istnieją bezpłatne, 4-letnie szkoły średnie. Istnieje jeden uniwersytet - państwowa Akademia Tlaska w Uruzujun, na której istnieje osiem wydziałów: Prawa i Administracji, Teologii Wrajańskiej, Wojskowości, Nauk o Ziemi, Chemii i Metalurgii, Mechaniki, Architektury oraz Sztuk Wyzwolonych. Popularne są studia w Gangrenii.

Wojsko: Tlagia musi dostarczać Urażowi żołnierzy - 10 tysięczny kontyngent. W czasach komunistycznych Żolżoj Żalgartaj wykorzystywał Tlagów tam, gdzie nie był pewien lojalności swoich wojsk - np. do pacyfikacji opozycyjnych wiosek czy do misji "z których się nie wraca". Tradycja "to samobójstwo, szkoda naszych, poślijmy Tlaga" jest wciąż żywa w Urażskiej armii :). Oprócz obowiązkowego kontyngentu, Tlagia nie posiada zbyt dużych sił - 5-tysięczną gwardię, 15-tysięczną milicję oraz okręty straży przybrzeżnej. Większość obywateli jest przeszkolona do walki partyzanckiej. Przestrzeń powietrzną wysp kontroluje urażskie lotnictwo, które posiada tutaj bazę lotniczą. Ghoster, prosiłbym o komentarz o tym akapicie, jeśli coś się nie zgadza
Bug, humor i obczyzna.
  •  

Ghoster

#8
[...........]
  •