Autor Wątek: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)  (Przeczytany 13833 razy)

Offline Siemoród

Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 23, 2016, 16:26:57 »
No to czas na deklinacyę!

Fajerwerków nie ma, bo to standardowa odmiana prasłowiańska. Jedyne co, to zebrana do kupy i przeanalizowana pod każdym kątem.

Tak - na dzisiaj rzeczownik.

Deklinacja I1, temat na -o-, вьлкъ (wilk):
Spoiler
[close]
Deklinacya wszech męzkich na -ъ oprócz paru w deklinacyi II.

Deklinacja I2, temat na -jo-, кон҄ь (koń):
Spoiler
[close]
Deklinacya produktywna - tu lądują wsze męzkie na -ь, prócz paru wymienionych przy deklinacyi IV1.

Z deklinacji I2 trochę się wyróżniają rzeczowniki zakończone na -ьць za sprawą wołacza na -ьчє zamiast oczekiwanego *-ьцѹ:
Spoiler
[close]

Deklinacja II, temat na -u-, съıнъ (syn):
Spoiler
[close]
Deklinacya nieproduktywna. Zachowawsze się u-tematy to: съıнъ (syn), волъ (wół), вьрхъ (wierzch, górna część), мєдъ (miód), полъ (pół; płeć), лєдъ (lód), дългъ (dług), дѫбъ (dąb), носъ (nos), търгъ (targ), домъ (dom), бєргъ (brzeg).

Deklinacja IV1, temat na -i-, гость (gość):
Spoiler
[close]
Deklinacya również nieproduktywna. Zachowawsze się męzkie i-tematy to: голѫбь (gołąb), ѥжь (jeż), господь (pan), лосось (łosoś), мєдвѣдь (niedźwiedź), ногъть (paznokieć), огн҄ь (ogień), олбѫдь (łabędź), пѫть (droga), звѣрь (źwierzę), ръıсь (ryś), зѧть (zięć), ѫгль (węgiel), ѫгор҄ь (węgorz), ѫпъıрь (wąpierz).

Deklinacja V2, temat na -en-, камъı (kamień):
Spoiler
[close]
Deklinacya oczywiście nieproduktywna. Zawierają się w niej: камъı (kamień), коръı (korzeń), полмъı (płomień), сьрхъı (dop. сьршєнє) (szerszeń), стрѹмъı (strumień), грєбъı (grzebień), рємъı (rzemyk), крємъı (krzemień), ѩчьмъı (jęczmień).

Podobną odmianę wykazują jeszcze dwa rzeczowniki - дьнь (dzień) i ѥлєнь (jeleń)
Spoiler
[close]
Jedyna różnica jest jak widać w końcówce -нь w mianowniku zamiast -ъı.

Pewne anomalje w odmienie wykazuje też олкъть (łokieć), jeszcze jedna pozostałość odmiany spółgłoskowej
Spoiler
[close]
Oraz liczebnik dziesięć (dwie alternatywne formie w mianowniku):
Spoiler
[close]

Deklinacja I1, temat na -o-, лѣто (lato):
Spoiler
[close]
Powszechna deklinacya dla nijakich.

Deklinacja I2, temat na -jo-, полѥ (pole):
Spoiler
[close]
Powszechna deklinacya dla nijakich miękkotematowych.

Deklinacja V2, temat na -en-, имѧ (imię):
Spoiler
[close]
Nieprodyktywna; parę rzeczowników: имѧ (imię), сѣмѧ (nasiono), знамѧ (znamię), вєрмѧ (czas), бєрмѧ (brzemię, ciężar), плємѧ (plemię), стрємѧ (strzemię), въıмѧ (wymię).

Deklinacja V4, temat na -ent-, тєлѧ (cielę):
Spoiler
[close]
Deklinacya produktywna za sprawą przyrostka zdrobniającego (jak i po polsku źrebię, kocię, foczę...)

Deklinacja V5, temat na -es-, слово (słowo):
Spoiler
[close]
Rzeczowniki tej deklinacyi: дєрво (drzewo), коло (koło), чѹдо (czudo), лицє (dop. личєсє) (lico), нєбо (niebo), слово (słowo), тѣло (ciało)

Deklinacja III1, temat na -ā-, жєна (żona; kobieta):
Spoiler
[close]
Normalny żeński a-temat. Końcówka mianownika mnożyny -асъ jest tradycyjna i nieco archaiczna, alternatywną końcówką jest -ахъ.

Deklinacja III2, temat na -jā-, дѹша (dusza):
Spoiler
[close]
To co wyżej tylko miękkie.

Deklinacja III3, temat na -ī-, богъıни (bogini):
Spoiler
[close]
Poza przyrostkiem -ъıни (-yni) deklinacja nieproduktywna, ale zawiera także свѧтъıни (świątynia), пѹстъıни (pustynia), ꙗскъıни (jaskinia), олди (łódź), олни (łania), тъıсѧти (tysiąc; forma alternatywna: тъıсѫти).

Deklinacja IV2, temat na -i-, кость (kość):
Spoiler
[close]
Żeńskie tematy na -ь, całkiem produktywne.

Deklinacja V1a, temat na -ū-, кръı (krew):
Spoiler
[close]
Nieproduktywna. Pozostały: ꙗзъбѹкъı (abecadło), бръı (brew), бѹкъı (litera), цьркъı (kościół; cerkiew), мъркъı (marchew), любъı (miłość), кръı (krew), свєкръı (świekra).

Deklinacja V1b, temat na -jū-, бъчи (beczka):
Spoiler
[close]
Rzadka odmiana poprzedniej. Pozostały: бъчи (beczka), гѫжи (tłum, gąszcz), лъıжи (narty), крѹши (gruszka).

Deklinacja V3, temat na -er-, мати (mać, matka):
Spoiler
[close]
Dwa rzeczowniki - мати (dop. матєрє) i дъћи (dop. дъћєрє).

Oczywiście mamy takie rzeczowniki jak sługa, ale tu końcówki są identyczne jak przy żenie.

Ale byłoby nudno, gdyby to było wszystko. Dlatego:

1. Końcówka -тєл҄ь (-ciel) na przykładzie przyjaciela:
Spoiler
[close]
W liczbie mnogiej rzeczownik przechodzi z jo-tematu do o-tematu.

2. Końcówka -ар҄ь (-arz) na przykładzie rybaka:
Spoiler
[close]
To samo co przy przyjacielu - jo-temat przechodzi w o-temat

3. Końcówka инъ (-in) na przykładzie Słowianina:
Spoiler
[close]
We wszystkich liczbach zachowuje się jak o-temat, ale w liczbie mnogiej wypada -in-.

Rzeczowniki nieregularne:
a) чєловѣкъ - чєловѣка - людьѥ
Spoiler
[close]
W liczbie pojedynczej i podwójnej męzki o-temat чєловѣкъ, w liczbie mnogiej męzki i-temat людьѥ.

b) годъ - лѣтѣ - лѣта
Spoiler
[close]
W liczbie pojedynczej męzki o-temat годъ, w liczbie podwójnej i mnogiej nijaki o-temat лѣта.

c) око - очи - очєса
Spoiler
[close]
W liczbie pojedynczej i mnogiej nijaki es-temat око (dop. очєсє), w liczbie podwójnej nijaki jo-temat очи (очѹ, очєма).

d) ѹхо - ѹши - ѹшєса
Spoiler
[close]
W liczbie pojedynczej i mnogiej nijaki es-temat ѹхо (dop. ѹшєсє), w liczbie podwójnej nijaki jo-temat ѹши (ѹшѹ, ѹшєма).

EDIT: poprawich
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2017, 00:13:36 wysłana przez Siemoród »
Niech żyje Wolny Syjam!
 

Offline Todsmer

Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 23, 2016, 17:14:36 »
Cytuj
кость (wilk)
No chyba nie :)
 

Offline Obcy

  • Chwała Semienowi i Hordenowi!
  • Uciekinier
  • Wiadomości: 1 812
  • Pochwalisze: 32 razy
  • Zarządca Kontynentu Istanbudzkiego
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 23, 2016, 18:32:51 »
Ciągnąc za Todsmerem:
Cytuj
вьлкъ (imię)

Chyba też coś nie tak :)
 

Offline Siemoród

Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 25, 2016, 18:13:44 »
Къѥ вєрмѧ? Вєрмѧ єѯѡнѵмъ! Зємѩ Єѵрѡпъı ї нє толико оноѩ:
Spoiler
[close]
Наибол҄ьшєи горди въ Пол҄ьсцѣ:
Spoiler
[close]
Нѣкоторъıихъ назъвъ нѣсмь ѹвѣрєнъ, ꙗко жє їз рити они възѧти бѣшѧ. Ѥдьнако мъıшлѭ, жє вѧтьшина їз нихъ съдѣлана бѣ добрѣ. Чьто дѹмаѥтє об овомь?

Ї да, надѣѭ сѧ, жє вьс҄є мѧ орзѹмѣѥтє ї могѫ нъıнѣ пьсати прасловѣньскъı.

Слава!
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2016, 11:27:40 wysłana przez Siemoród »
Niech żyje Wolny Syjam!
 

Offline Toyatl

Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 25, 2016, 20:24:27 »
Cytuj
Francja - Фрѧѕи
Możesz wytłumaczyć, skąd to „dz" zamiast spodziewanego (przeze mnie) „c"?

A właściwie ciekawe, czy znane jest słowo, jakim Słowianie nazywali Franków we wczesnym średniowieczu? Kronikarz Anonim z XII wieku został przecież nazwany Gallem, nie F-cośtamcośtamem. (pytanie OT - można nie odpowiadać)

Cytuj
Rosja - Вєлика Рѹсь
Cytuj
Ukraina - Мала Рѹсь
Określenia Wielka Ruś i Mała Ruś są wytworem carskiej propagandy państwowej z XVIII i XIX wieku. Wcześniej to były po prostu odpowiednio Wielkie Księstwo Moskiewskie (Moscovia) i Ruś Kijowska / Księstwo Kijowskie.

Cytuj
Lublin - Любълинъ
Kwestia istnienia tego śródgłosowego jera jest raczej dyskusyjna.
 

Offline Siemoród

Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 25, 2016, 20:59:30 »
Cytuj
Francja - Фрѧѕи
Możesz wytłumaczyć, skąd to „dz" zamiast spodziewanego (przeze mnie) „c"?

A właściwie ciekawe, czy znane jest słowo, jakim Słowianie nazywali Franków we wczesnym średniowieczu? Kronikarz Anonim z XII wieku został przecież nazwany Gallem, nie F-cośtamcośtamem. (pytanie OT - można nie odpowiadać)

Cytuj
Rosja - Вєлика Рѹсь
Cytuj
Ukraina - Мала Рѹсь
Określenia Wielka Ruś i Mała Ruś są wytworem carskiej propagandy państwowej z XVIII i XIX wieku. Wcześniej to były po prostu odpowiednio Wielkie Księstwo Moskiewskie (Moscovia) i Ruś Kijowska / Księstwo Kijowskie.

Cytuj
Lublin - Любълинъ
Kwestia istnienia tego śródgłosowego jera jest raczej dyskusyjna.
Фрязи to staroruskie określenie bodaj Włochów, ale wywodzi się raczej od Francuzów (takie przenoszenie nazw z jednych ludów na drugie było ongiś dosyć częste). I dz, a nie z dlatego, bo przymiotnik to фражскій, nie zaś фразскій.

Nie ma nic typu Рѡсїꙗ, ani Ѹкраина, bo te też są tworem sztucznym. No, Ukraina trochę normalniejszym, ale Россия to rak swego czasu (w ogóle skąd podwójne s? od русский? przecież to nonsens).

Tak - jest sporne. Jak 30% powyższych nazw.
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2016, 21:15:34 wysłana przez Siemoród »
Niech żyje Wolny Syjam!
 

Offline Todsmer

Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 25, 2016, 22:33:25 »
w ogóle skąd podwójne s? od русский?
ZTCW to z greki.
 

Offline Toyatl

Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 26, 2016, 13:34:06 »
Cytuj
Nie ma nic typu Рѡсїꙗ, ani Ѹкраина, bo te też są tworem sztucznym.
Nazwy „Wielka Ruś" i „Mała Ruś" też są, jakby nie patrzeć, tworami sztucznymi.  :-)

Cytuj
(w ogóle skąd podwójne s? od русский? przecież to nonsens).
Mnie się wydawa, iże to jeminacyja estetyczna. Dawnym szlachetnie urodzonym Polakom i Litwinom wydawało się, że podwojone spółgłoski, szczególnie ss i łł, w pewnych miejscach brzmią lepiej, stąd ci różni Radziwiłłowie, Kołłątaje, Kossakowie, Ossolińscy, także Wittowtowie, Poczobuttowie itd. (może w wyniku wpływów włoskich w czasach królowej Bony?). Przeszło to na chyba na Moskali, którzy w XVII wieku byli pod silnym wpływem polsko-litewskiej kultury i polskiego języka, nawet jeśli rzeczywiście samo podwojone с w Россия to wpływ greki.
 

Offline Dynozaur

  • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
  • Wiadomości: 3 751
  • Pochwalisze: 305 razy
  • Wiecznie obserwowany
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 26, 2016, 16:13:51 »
Tak, to chyba na tej samej zasadzie, co Angole nierzadko wsadzali "th" w różne miejsca (wbrew etymologji i wymowie), żeby było "eleganciej".
ZÎWE WENSKA!
Joz jis råd, cu wå Wilķaj Wida ni sǫ al murste pasî.