Różne szkice...

Zaczęty przez Feles, Listopad 28, 2011, 16:34:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

Widsið

Nie, to akurat był przypadek. Kalka jest w złożeniach ;)
 •  

Ghoster

#226
[...........]
 •  

Widsið

Nadal nie ;) Chodzi o "okno", złożone z elementów "wiatr" i "oko", czyli tak jak w pngerm. vindauga > nor. nn vindauge, nor. bm. vindu, ang. window :)
 •  

Jątrzeniot

#228
Fonetyka~fonologia~ortografia do konlangu, który sobię szkicuję.

ALFABET:

Aa Bb Cc Dd Ee Gg Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Tt Uu Xx Yy

+ znaki dodatkowe:
Ââ Êê Îî Ôô Ûû

MONOFTONGI:

[i.] — <i>
[ə] — <e>
[ɯ] — <u>
[o̞] — <o>
[ɑ] — <a>
[ĩ]* — <in>
[ə̃]* — <en>
[ɯ̃]* — <un>
[õ̞]* — <on>
[ɑ̃]* — <an>

* Rozłożona nosowość przed p, t, k, q, m, n, g.

DYFTONGI:

[iw] — <ib>
[əw] — <eb>
[o̞w] — <ob>
[ɑw] — <ab>
[əj] — <ey>
[ɯj] — <uy>
[o̞j] — <oy>
[ɑj] — <ay>

SPÓŁGŁOSKI:

[p] — <p>
[t] — <t>   
[k/c*] — <k>
[q/h*] — <q>
[ʃ]** — <x>
[β] — <b>
[ð] — <d>
[m] — <m>
[n] — <n>
[ŋ/ɲ*] — <g>
[ɫ/l*] — <l>
[ʀ/j*] — <r>
[j] — <y/r*>
[ʔ]*** — <c>

* Przed i.
** Bez palatalizacji, jak polskie sz.
*** Zwarcie krtaniowe zanika przed p, t, k, q wzdłużając następującą spółgłoskę; w swobodnej wymowie niepodwojone nieakcentowane zwarcie krtaniowe zanika także w pozycji interwokalicznej, natomiast podwojone ulega skróceniu.

UWAGI:

– Sylaba ma zawsze budowę CV(C). Jedyną spółgłoską (nie licząc wygłosów dyftongów), która może zamknąć sylabę jest [ʔ].
– Zwarcie krtaniowe ma status fonemu i jest zawsze zapisywane (także w nagłosie).
– Akcent wyrazowy swobodny.
– Akcent inny niż paroksytoniczny zaznacza się przez dodanie cyrkumfleksu nad akcentowaną samogłoską.

PRZYKŁAD:

Qabaxôc luyki rêqirin ga dimen cogî yacpintay cu licconib.
[qɑβɑˈʃo̞ʔˌɫɯjciˈʀəhijiŋːɑˈðimə̃.o̞ˌɲijɑˈpːintɑjɯliˈʔːo̞niw]
 •  

Dynozaur

Cytat: Jątrzeniot w Grudzień 17, 2013, 02:42:06Qabaxôc luyki rêqirin ga dimen cogî yacpintay cu licconib.
[qɑβɑˈʃo̞ʔˌɫɯjciˈʀəhijiŋːɑˈðimə̃.o̞ˌɲijɑˈpːintɑjɯliˈʔːo̞niw]

Brzmi ghostersko. :P
СЛАВА РОССІИ! ГЕРОЯМЪ СЛАВА!
 •  

Ghoster

#230
[...........]
 •  

Fanael

#231
Zrobiłem dla zabawy taki tam zestaw fonemów. Spodobało mi się to na tyle, że chyba zrobię z tego język.

Kto zgadnie, na jakim natlangu (luźno) wzorowane?
 •  

Ghoster

#232
[...........]
 •  

Vilène

Ewangelia według świętego Kwadrata:
1 1 Na początku nie było niczego, 2 tylko Fanael pisywał na forum Conlanger. 3 I rzekł Fanael: 4 ,,niech się stanie zbiór fonemów!". 5 I stał się zbiór fonemów. 6 A Fanael zobaczył, że to było dobre. 7 Tak minął Fanaelowi dzień pierwszy. 8 Więc uznał Fanael 9 iż stworzy z tego język.
 •  

Fanael

Cytat: Ghoster w Grudzień 18, 2013, 18:45:55
Dostajesz dyplom technika-masażysty.
Jakby to miał być masarz, to miałby pięć razy tyle spółgłosek, z czego 90% byłoby mlaskami :P
 •  

Wercyngetoryks

Koreański?

(Z powodu licznych afrykatów).

Co to jest ów "masarz"?
ChWDChRL
 •  

Fanael

#236
 •  

Feles

Taki tam szkic germlangu, który mi się dzisiaj wymyślił.

/m n/ ‹m n
/p t k/ ‹p t c
/f s h/ ‹v s h
/w l r j/ ‹w l r y

· /w/ staje się [ʋ] przed /i u/
· /f/ jest w dowolnej wariacji z [v] — [v] pojawia się najczęściej między samogłoskami

/i u/ ‹i u
/eː oː/ ‹ē ō
/ɛ ɐ o/ ‹e a o
/aː/ ‹ā

/ʊ̯eː ʊ̯aː ɪ̯oː ɪ̯aː/ ‹oē oā eō eā

· /uw ij/ są zazwyczaj realizowane jako [uː iː]
· ponadto ‹-ui› jest wymawiane jako [u̯i] w 3. osobie l. pojedynczej czasowników III koniugacji

--

Odmiana przykładowego rzeczownika:
(sg // pl)

ōw "pies"

forma określona:
N. ōwi // ōwis
G. ōwe // ōwes
D. ōw // ōweōs
A. ōw // ōweās

forma nieokreślona:
N. ōwā // ōwās
G. ōwana // ōwanes
D. ōwanō // ōwanōs
A. ōwanā // ōwanās

forma posesywna 1sg:
N. ōwmeā // ōwmeās
G. ōwmena // ōwmenes
D. ōwmenō // ōwmenōs
A. ōwmenā // ōwmenās

forma posesywna 2sg:
N. ōweā // ōweās
G. ōwena // ōwenes
D. ōwenō // ōwenōs
A. ōwenā // ōwenās

forma posesywna 1pl:
N. ōwōs // ōwōsis
G. ōwōsa // ōwōses
D. ōwōsō // ōwōsōs
A. ōwōsā // ōwōsās

forma posesywna 2pl:
N. ōwiv // ōwivis
G. ōwiva // ōwives
D. ōwivō // ōwivōs
A. ōwivā // ōwivās

forma posesywna 3sg/pl:
N. ōwes // ōwesis
G. ōwese // ōweses
D. ōweseō // ōweseōs
A. ōweseā // ōweseās

forma posesywna zwrotna:
N. ōwseā // ōwseās
G. ōwsena // ōwsenes
D. ōwsenō // ōwsenōs
A. ōwsenā // ōwsenās

--

Odmiana przykładowego czasownika:
(formą słownikową jest 3. osoba l. mnogiej)

ocā "zwiększać"
haryā "wieźć, wieść"
riyoā "lubić, kochać"

formy bez obiektu:
1sg. ocu, haryu, riyu
2sg. ocis, haris, riyus
3sg. oci, hari, riyui
1pl. ocō, har, riyō
2pl. ociw, hariw, riyuw
3pl. ocā, har, riy

formy z obiektem w 1sg:
1sg. —
2sg. ocismi, harismi, riyusmi
3sg. ocimi, harimi, riyuimi
1pl. ocōmi, haryōmi, riyōmi
2pl. ociwmi, hariwmi, riyuwmi
3pl. ocāmi, haryāmi, riyoāmi

formy z obiektem w 2sg:
1sg. ocuwi, haryuwi, riyuwi
2sg. —
3sg. ociwi, hariwi, riyuiwi
1pl. ocōwi, haryōwi, riyōwi
2pl. —
3pl. ocāwi, haryāwi, riyoāwi

formy z obiektem w 1pl:
1sg. ocuō, haryuō, riyuō
2sg. ocisō, harisō, riyusō
3sg. ociō, hariō, riyuiō
1pl. —
2pl. ociwō, hariwō, riyuwō
3pl. ocā, haryā, riyoā

formy z obiektem w 2pl:
1sg. ocuvi, haryuvi, riyuvi
2sg. —
3sg. ocivi, harivi, riyuivi
1pl. ocōvi, haryōvi, riyōvi
2pl. —
3pl. ocāvi, haryāvi, riyoāvi

formy z obiektem w 3sg/pl:
1sg. ocuy, haryuy, riyuy
2sg. ocisiy, harisiy, riyusiy
3sg. ociy, hariy, riyuiy
1pl. ocōy, haryōy, riyōy
2pl. ociwiy, hariwiy, riyuwiy
3pl. ocāy, haryāy, riyoāy

formy zwrotne:
1sg. ocusi, haryusi, riyusi
2sg. ocisi, harisi, riyusi
3sg. ocisi, harisi, riyuisi
1pl. ocōsi, haryōsi, riyōsi
2pl. ociwsi, hariwsi, riyuwsi
3pl. ocāsi, haryāsi, riyoāsi
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Noqa

Poproszę te formy w formacie morfologii generatywnej.
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 •  

Toivo

Germlangu? Skąd wziąłeś te rdzenie?
 •