Zapożycz słowo osoby powyżej

Zaczęty przez Kazimierz, Grudzień 16, 2018, 18:47:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

Borlach

dolnoward. ȝodnùn /ʔod'ne͜un/ - rzemieślnik, rękodzielnik

dolnoward. sehraly paraw /'sɛhraʎ 'paraw/ - najlepszy
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Emil

koi. sirpalaujuz /'siɹpʰalau̯juz/ - doskonalić się, poprawiać się

koi. šodevę, -deb /'ʃodevɛ/ - cukier
 •  

Τόλας

#272
σοδόβα /ʃʊˈdʊba/ - posłodzenie
σάδβα /ˈʃadba/ - słodki

tl: ρόνȷαλ /ˈʀɔnjal/ - dziewica
 •  

Borlach

dolnoward. runyal /'ruɲal/ - dziewczynka

dolnoward. ȝezàl /ʔe'ze͜al/ - służka
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Emil

koi. ezál [eˈzal] - niewolnica

koi. übsacht [ypˈsaɣd] - smutek
 •  

Kazimierz

kv. саҕа /saˈɣa/ - być smutnym, smutek

kv. тлеф̇ /tlɛfʲ/ - pięta
 •  

Emil

koi. tleif [ˈtlɛi̯v] - pięta

koi. luanåd (rdzeń luan-) [ˈlu.anɔd] - odpuścić, darować
 •  

Kazimierz

kv. лино /lɨˈnɔ/ - odpuszczać, rezygnować (z czegoś)

kv. ксір̇о /ksʲiˈrʲɔ/ - szorować
 •  

Emil

koi. kjeråd [ˈkʃerɔd] - szorować

koi. muságlę, -gil [muˈsaglɛ], -[ɣiɫ] - pochodnia
 •  

Kazimierz

kv. мсагъл̇ /ˈmsaɡəlʲ/ - świeca

kv. мніко /mnʲiˈkɔ/ - pytać
 •  

Emil

koi. minykå [ˈmiɲkɔ] - pytanie

koi. guadrois [ˈgʷadrɔi̯z] - morderca
 •  

Kazimierz

kv дризо /drɨˈzɔ/ - mordować

kv иџа /ɨˈd͡ʒa/ - być brzydkim, brzydota
 •  

Τόλας

tl: ιȷζάϝ /ʔɪjˈd͡ʒɑː/ - być brzydkim (rdzeń Y-G)

tl: ȷίριμ  /ˈjɪʀɪm/ - rzeźba
 •  

Borlach

dolnoward. ǰirem /'d͡ʒirem/ - rzeźba

dolnoward. ànasir /'e͜anasir/ - kupiec
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Emil

koi. ęnasois [ˈɛnasɔi̯z] - wędrujący handlarz

koi. zalanovęlfank [zalanoˈvɛɫfaŋg] - alchemia
 •