2 pytania o prasłowiański

Zaczęty przez Grímkel, Wrzesień 12, 2019, 10:06:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

Grímkel

Chciałem zadać dwa pytania o prasłowiański:

1. Czy w prasłowiańskim była strona bierna?
2. Jakie było użycie liczebników zbiorowych? Wikipedia twierdzi, że inne niż dzisiaj, ale nie mówi jakie konkretnie.
  •  

Siemoród

Stary temat, ale zostanie dla potomnych odpowiem jak było w scs. i założymy, że podobnie było w prasłowiańskim

1. Jeśli masz na myśli konstrukcje typu блаженъіи григории повстаьѥнъ бъістъ патриархъ (błogosławiony Grzegorz został ustanowiony patriarchą), to tak, po coś były imiesłowy w scs. i raczej nie jest to kalka z greki.
2. Używano przede wszystkim  w trzech przypadkach: a) Rzeczowniki zbiorowe (десѧтеро братриѩ, четворо людиѥ), b) przy wzkazywaniu jednego z kilku bądź liczby przedmiotów (четворъі сѫтъ вьсѧ, ѥдинъ из двоѥго) c) kiedy liczebnik samodzielnie występuje jako dopełnienie (раздѣлити сѧ на дъвоѥ).
Niech żyje Wolny Syjam!
  •