LINGVA PANAVFA NOVA (NOVVS BAVKVT)

Zaczęty przez Grímkel, Marzec 25, 2020, 10:04:51

Poprzedni wątek - Następny wątek

Grímkel

Miało być wczoraj, ale się nie udało po prostu jestem leniwy, więc jest dziś. Ponieważ Tolek dał mi prawa do Panaufów, przedstawiam wam moją wersję baukutu.
Procesa ponieciczne z pragamajskiego:
VwV > Vː
VjV > Vː
ii > i /i/
uu > /yː/ > /iː/ > i /i/
aa > a /a/
au > o /o/
ay > e /e/
i > e /e/
u > o /o/
Ph, dh  > s z
s z > š ž /ʂ/ /ʐ/
Cː > C
r > l /l/
Tl > tl /t͡ɬ/ (T — zwarta bezdźwięczna spółgłoska)
Sl > sl /ɬ/ (S — szczelinowa spółgłoska)
Dl > dl /d͡ɮ/ ( D — zwarta dźwięczna spł.)
Zl > zl /ɮ/ ( Z — szczelinowa dźwięczna spł.)
ħ > ' /ʔ/
q > ' /ʔ/
Vh > Vː
h > ' /ʔ/
Vn > Ṽ
VnV VmV > Ṽː
Vl VS VZ > Vː
C1C2 > C2ː
Vɣ > Vʔ
VɣV > VwV
ɣV > gV
jː wː > j w
Ponołoża
Spółgłoski:
p t tl k ' /p/ /t/ /t͡ɬ/ /k/ /ʔ/
b d dl g /b/ /d/ /d͡ɮ/ /g/
f s z š ž sl zl h /f/ /s/ /z/ /ʂ/ /ʐ/ /ɬ/ /ɮ/ /h/
m n /m/ /n/
l j w /l/ /j/ /w/

Samogłoski:
a e i o /a/ /e/ /i/ /o/
ã ẽ ĩ õ /ã/ /ẽ/ /ĩ/ /õ/
aa ee ii oo /aː/ /eː/ /iː/ /oː/
ãã ẽẽ ĩĩ õõ /ãː/ /ẽː/ /ĩː/ /õː/

Gramatyka później, bo na razie mi się nie chce.