Łužica abo smjerć!

Zaczęty przez Siemoród, Styczeń 01, 2021, 18:13:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

dziablonk

#30
No też mi to po czasie przyszło do głowy. Ciekawe, jakie są inne słowa z taką wymianą? Z tej rodziny mam jeszcze: grotar (D -ja) 'druciarz', grotarnja 'druciarnia' itd. itp., ale i gratwa a. gratej (D gratwje) 'dratwa'. W ogóle nagłosowe g- w górnołużyckim wydaje mi się nietypowe  (no oczywiście są onomatopeje typu gigać 'gęgać', albo germanizmy jak gmejna). Z innych dziwnych:  gropuń (D - nje) (f.) dial. (dłuż. z niem. Trapphuhn)  'drop', grudać so dial. 'brzydzić się', grawać so 'czuć wstręt' od graw 'odraza, wstręt' :P
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

dziablonk

Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •