terminy do opisu rzeczywistości językowej

Zaczęty przez herbertmiller, Marzec 23, 2023, 21:04:30

Poprzedni wątek - Następny wątek

herbertmiller


Poszukuję materiałów w języku polskim (bądź angielskim), w których zamieszczone byłyby definicje (wraz z przykładami użycia) wyrazów i wyrażeń używanych do opisu – trudno mi to precyzyjniej określić - rzeczywistości językowej.

Mam na myśli wyrazy typu: płaszczyzna (na płaszczyźnie językowej); kontekst (w tych kontekstach...); obraz (to jest obrazem tego); kontrast (przedstawia kontrast pomiędzy...); relacja (pomiędzy tym, a tym); czasowa natura; wymiar (w wymiarze takim, a takim..; Nacisk kładzie się zdecydowanie na sugestywny wymiar tych tematów); odwzorowanie; znaczenie indywidualne / zbiorowe (posługuje się tym terminem w znaczeniu zbiorowym); podtekst (to pojęcie nosi w sobie podteksty czegoś); aspekt (inne aspekty opisywanych obrazów); formuła (zastosowana tu formuła ma zadanie); tło / podstawa (tłem i podstawą dla użycia słowa...), napięcie (napięcie pomiędzy tym, a tym); perspektywa (nowe perspektywy i kąty widzenia po drodze), oś myślowa (odnoszą się do trzech percepcyjne osie myślowe. Osie te mogą być postrzegane jako wyraz dualizmu właściwego tekstom...) itp. itd.

Prawdopodobnie nie ma tego typu słownika w języku polskim, stąd będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź odnośnie stron, lub artykułów (książek?), które omawiałyby przynajmniej niektóre spośród terminów (oczywiście poniżej jest tylko kilka z nich), lub mogły cokolwiek pomóc w nauce posługiwania się nieco bardziej wyrafinowanym językiem. (Oczywiście nie chodzi mi o jednozdaniowe definicje – te potrafię znaleźć)
  •