Proto-kroni

Zaczęty przez Pingǐno, Sierpień 10, 2012, 00:19:40

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pingǐno

Protolang, który będzie dla języków, które powstały na i w okolicach Półwyspu Kronijskiego.
Czyli...


Oto jego główne cechy, które oczywiście niektóre mogą się zmienić całkiem:
[spoiler]- lekka fleksyjność
- laryngałów jest mało, prawdopodobnie było ich tylko 2 (możliwe, że były to:  [ʔ] oraz
 • lub [ħ])
  - typologia sylabowa jest różna, jednak najczęściej są to dwu- lub trójsylabowe słowa
  - główne stosunki morfosyntaktyczne są ergatywno-absolutywne
  - deklinacja całkiem rozbudowana; w owym prajęzyku występuje tylko absolutyw i ergatyw, lecz szybko wyszedł z tego   np. celownik. W najnowszych językach rozimych zaczęły pojawiać się case stacking.
  - ubogi zestaw spółgłosek nosowych
  - iloczas~zmiana na nosowe samogłoski
  - gramatyka rozbudowana na poziomie średnim
  - prawdopodobne występowanie mlasków, w niektórych dialektach przeszło to w iniektywy/ejektywy (niewiadomo dokładnie, czy w proto-kroni występowały najpierw ejektywy czy mlaski)[/spoiler]

  Podstawowe tematy na początek (zerżnąłem od Felesa):
  [spoiler]· ja - foj
  · ty - ʔul
  · on - we
  · my - siːz
  · wy - ŋel
  · oni - sxel
  · to - p'u
  · tamto - naŋuː
  · tu - kina
  · tam - aːj
  · kto - mon
  · co - ba
  · gdzie - um
  · kiedy - rosu
  · jak - aːne
  · nie - ʔi
  · każdy - topuru
  · dużo - laː
  · ileś - k'anta
  · mało - suŋ
  · inny - k'aːlwu
  · jeden - el
  · dwa - oː
  · trzy - zjuː
  · cztery - soːdra
  · pięć - sk'i
  · duży - burt
  · długi - kruːt
  · szeroki - amiːnoʔ
  · gruby - odrək'
  · ciężki - immiʔ
  · mały - lik'
  · krótki - lik'
  · wąski - seːk
  · cienki - mu
  · kobieta - aːw
  · mężczyzna - k'er
  · człowiek - sun
  · dziecko - maxiː
  · matka - anəva
  · ojciec - durt'a
  · zwierzę - gi
  · ryba - baʔaw
  · ptak - oːwa
  · pies - putəri
  · język - roʔam[/spoiler]
 •