Język kiancki

Zaczęty przez tob ris tob, Wrzesień 01, 2012, 12:23:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

tob ris tob

#15
Coś tam się rozwija.

ā   ä   aj   äj
ablo   ablö   ablö   ablö
akr   akër   akër   akër
amē   amē   amej   ämej
andrā   añërä   añëraj   äñëräj
andro   añërö   añërö   äñërö
ant'o   andö   andö   ändö
ant'oma   andömä   andömä   ändömä
ant'omo   andömö   andömö   ändömö
anɣo   angö   angö   ängö
apa   apä   äpä   äpä
apā   apä   äpaj   äpäj
apōwanda   apöwañä   äpöwañä   äpöwäñä
apōwandī   apöwañij   äpöwañij   äpöwäñij
arbo   jerbö   jerbö   jerbö
arɣi   jergis   jergis   jergis
arɣī   jergij    jergij    jergij

I jeszcze więcej słów, może więcej będzie widać.
Spoiler
ā   äj
ablo   ablö
akr   akër
amē   ämej
andrā   äñëräj
andro   äñërö
ant'o   ändö
ant'oma   ändömä
ant'omo   ändömö
an@o   ängö
apa   äpä
apā   äpäj
apōwanda   äpöwäñä
apōwandī   äpöwäñij
arbo   jerbö
ar@i   jergis
ar@ī   jergij
ar@il   jergil
ar@in   jergijn
ask'ī   asgij
ask'ento   asgentö
a@īr   agijr
a@ro   agërö
bāra   bejrä
bara   berä
bārn   bejrn
barn   bern
bāro   bejrö
bēg!o   bejgwö
bēk!o   bejkwö
bekla   beklä
benī   benij
benīto   benijtö
bērk'   bejrg
bew   bew
bewī   bewij
bewna   bewnä
be@i   begis
bido   bidö
bīxo   bijkö
bīxota   bijkotä
blāw   blãw
blāwmī   blãwmij
bom   böm
bōm   böm
bōrn   börn
brōm   bröm
būka   bukä
dat'i   dadis
deli   delis
depma   depmä
desē   desej
desona   desönä
di   dis
dīgo   dijgö
dilī   dilij
dīr   dijr
du@i   dugis
bik!ā   bikwäj
bik!o   bikwö

@ - ɣ; ! - labalizacja; ' - aspiracja
[Zamknij]
Dzień dobry :-)
  •  

Pingǐno

@Cookie: no tak, ale trzymajmy się również reguł. ;P

@Tob: chyba może być.
Jednak osobiście w niektórych słowach zmieniłbym zwarte trochę.
  •  

tob ris tob

Żem się znowu do tego zabrał, trochę dorobiłem rzeczy, np. deklinację (osiem zapowiadanych przez Wisidha przypadków skróciło się do trzech). No i mniej więcej tak to wygląda:

Hhasi askhento desēbē fa Gōro:
«Gōr! Dathi hhī po! Pī murīh di vōg! Ā Pī murīh Gōr hhī po! Pī pērīdāh fa po! Po - nūna hhī Pī. Visizīrō!».
Ā nis skise.

[ɦasi asxento desɛbɛ fa gøro
gør
dasi ɦi po
py muryh di vøg
æ py muryh gør ɦi po
py pɛrydæh fa po
po nʉna ɦi py
visizyrø
æ nis skise]
Dzień dobry :-)
  •  

Pingǐno

* Pingǐno oddaje pokłony Tobristobowi

Już myślałem, że to zupełnie zdechło :>
  •