Etymologijni szczerzedruhowie

Zaczęty przez Noqa, Październik 02, 2012, 21:39:18

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mahtlactli Omome Tochtli

Szumerskie dub 'gliniana tabliczka (taka do pisania)' i  pol. dywan.
 •  

Ainigmos

etiologia (<- hel. αἰτία "przyczyna")  <pie. h2ai- "dawać, wydzielać">  jęcie "zaczęcie"
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

Wedyowisz

Prawdopodobnie spowinowacone są słowiańskie (za)płata, płacić i hiszp. plata ,,srebro; forsa".
стань — обернися, глянь — задивися
 •  

Siemoród

Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

elslovako

 •  

Widsið

Do tego jeszcze hiszp. usted.
 •  

Obcy

 •  

Dynozaur

#757
Cytat: Widsið w Luty 13, 2017, 17:06:45
Do tego jeszcze hiszp. usted.
Cytat: Obcy w Luty 13, 2017, 17:09:34
i portugalskie você.

Czyli, semantycznie (nie etymologicznie), polska waszmość, waść.

Czelędż: stworzenie slavlangu, w którym zaimek 2 os. sing. brzmi vast albo podobnie. I ogólnie, występują formacje słowotwórcze znane z romańskich (n.p. wątroba - smokvata xDDDDD) i nie tylko romańskich - pozbierałbym takie kwiatki z całej strefy IE (celtyckie też są bogatym źródłem takich inspiracyj, co wielokrotnie udowadniał Silmeth).
СЛАВА РОССІИ! ГЕРОЯМЪ СЛАВА!
 •  

Obcy

A jednak to nie supletywizm, tylko wina pokręconych procesów...
franc. œil "oko" i yeux "oczy"
 •  

elslovako

#759
siemię i fundament

Edit: ang. joy i Gajusz Juliusz Cezar
 •  

Wedyowisz

pędrak i pomrów

Najwyraźniej były odmianki *po-norvъ i *pa-norvъ (z bardziej czasownikowym przedrostkiem po- i jego niegdysiejszym rzeczownikowym wariantem pa-; Boryś tłumaczy to od *po-noriti ,,zanurzać się, pogrążać", o jakimś wgryzającym się czy wkopującym robaku). Zbitka -nr-, która się polskiemu wybitnie nie podobała, została w dobie staropolskiej zlikwidowana albo przez rozpodobnienie (por. też mrzost), albo przez różne epentezy (samogłoskowa: narów zamiast nrowu, lub spółgłoskowa przez wstawne -d-). Spodziewany *ponrów~*panrów poszedł obiema drogami, pewnie zależnie od regionu (Brü zna jakieś pamrowie). Z pandrowa, który zatracił czytelną strukturę, wykrojono nowy rdzeń pandr- i opatrzono popularnym sufiksem derywacyjnym -ak;  dodatkowa osobliwość to wtórna nosówka, powstała na gruncie polskim z sekwencji -an- (odwrotność rozwoju widocznego w Sandomierzu).
стань — обернися, глянь — задивися
 •  

Mahtlactli Omome Tochtli

Klasyczny Ch'olti' xok 'rekin' i angielskie shark.
 •  

Siemoród

woda i uryna (razem z wydrą, wiadrem i innymi pochodzącymi od ciastkowego *wedr-)
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Todsmer

pol. cena i łac. poena, z czego ang. pain.
 •  

Siemoród

To imponujące, jak wiele kolorów jest ze sobą spokrewnionych. Obok trójki zielonego z żółtym i złotym mamy parkę czarny i kary (psłw. karъ, z ałtajskiego kar-, a to z aryjskiego *krsnos, od którego odziedziczone krsnos > kiršnas > čьrxnъ > čьrnъ)
Niech żyje Wolny Syjam!
 •