Ojcze Nasz

Zaczęty przez Ghoster, Sierpień 27, 2011, 22:15:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

ArturJD

Jak to możliwe, że nie przetłumaczyłem Pater Noster jeszcze na Kehirski o.O

Ho Rëvafo ilävon, üh resev nëwehėnive's ibes,
Mänėhe' Uyavo'n ibüdaɲi't syafirkasa't!
He Modgnike' Uyavo'n ibüdaɲi't kama't!
Liľėhe Uyeho, sa nëwehėnėyevre's sa ros vrenës, ibibÿt.
Drebėror ilävon nomokävon ilevrop yedüt ibewigaɲis
Dne tlofevles ileľon wigrofaɲes, sa tirplakevron iläwon wigrofeɲ.
Dne nÿŝjëtpëtütėre's ilevror ľon dilaɲis
Tab evÿlorfėre's ilevror fäsaɲes.
Amen

Ojcze nasz, który w niebiosach jesteś,
Twoje imię niechaj się święci!
Twoje królestwo niechaj przyjdzie,
Wola Twoja, jak w niebiosach tak na ziemi, niechaj będzie.
Chleba naszego powszedniego nam dzisiaj daj
I winy nasze odpuść, jak winowajców [winy] naszych odpuszczamy.
I na pokuszenie nas nie wódź,
Ale ode złego nas zbaw.
Amen
 •  

Ciacho23

AHAK KAMN:

Ahak Ota:

Llawem  ahak Ota hin nasall.
Jesteś nasz Ojcze w niebie.
Llawol emak min hala.
Jest Twoje imię święte.
Moll llawolo emak mon gomnarh.
Przyjdzie twoje Królestwo
Llawolo emak wadd hin nasall a hin monall.
Będzie Twoja wola w niebie i na ziemi.
Moll gimem ahat holl, wo ahtah hin ul emnum.
Daj nam nasz chleba, który jemy we wszystkie dni.
Moll limem ahat, hi limah ahak en farumat.
Wybacz nam, jak my wybaczamy naszym wrogom.
Moll en famnem ahat en kidha mnaharh.
Nie pozwól nam źle robić.
Ok moll gimem ahat nas.
Ale daj nam niebo.

Przetłumaczyłem tę modlitwę tak, by brzmiała jak najnaturalniej w "Wspólnej Mowie".
 •  

Spiritus

Шарвян:

,,Модлитая Пана"
Атиц наш, хто тысь у нѣба;
Свять ся имия тая;
Прыйть кранаство тає;
Бадь волия тая;
Як у нѣба, даяк на земим.
Хлѣб наш каждидѣнь ди нам тогодня,
И вѣзь нам нашы вины,
Як и мы ѣ бѣрѣм нашами винарым;
И ни вадь нас ку кушынку,
Алѣ нас збавь ад зла.
Амен.
 •  

Pluur

#63
Madlitvá jospódjuna

Náušo ótjcu, kotórei set vo nòbě́:
Šláv Tvój ymen
Prí·ydj Tvój krolostv
Bondj Tvojá valá, jáko vo nòbě́, táko na zaně́
Dě́j náum náša vjehédjynja klobá
Odpúh náum nášei vjanéi, jáko mei odpúhuv nášu vjanódajcyma
No·vódj náus vo kúhoně,
Alé zbáv náus od žlá.
[Nébe Tvojé set krolostv, ai halá, ai šlavá béz vjokí. Amén]

[spoiler]['nau̯ʃɔ 'ɔct͡su kɔ'tɔrɛi̯ sɛt vɔ ͜   nœ'vʝe]
['ʃlav 'tfɔj ͜ ymen]
['priʔyɟ 'tfɔj ͜   krɔlɔstf]
[boɲɟ tfɔ'ja va'la 'jakɔ vɔ ͜   nœ'vʝe 'takɔ na ͜   za'ɲe]
['ɟej 'nau̯m 'naʃa ʝɛ'xɛɟyɲa klɔ'ba]
[ɔd'pux 'nau̯m 'naʃɛi̯ ʝa'nɛi̯ 'jakɔ mɛi̯ ɔd'puxuv 'naʃu ʝa'nɔdajcyma]
[nɔ'vɔɟ 'nau̯s vɔ ͜   'kuxɔɲɛ]
[a'lɛ 'zbav 'nau̯s ɔd ͜   'ʒla]
['nɛbɛ tfɔ'jɛ 'sɛt ͜   krɔlɔstf ai̯ ͜   ha'la ai̯ ͜   ʃla'va 'bɛz ʝɔ'ki a'men][/spoiler]
[spoiler]Мадлитва́ йоспóдюна           

На́ушо óтьцу, котóрэи сэт во нөбе́
Шла́в Твóй ұмэн
При́·ұдь Твóй кролёств*
Бондь Твоя́ валя́*, я́ко во нөбе́, та́ко на зане́
Де́й на́ум на́ша вехэ́дьұня клёба́
Одпу́х на́ум на́шеи* вянэ́и я́ко мэи одпу́хув на́шу вянóдайцұма
Но·вóдь на́ус во ку́хоне,
Алэ́~Але́ зба́в на́ус од хла́.
[Нэ́бэ Твое́ сэт кролёств*, аи хала́, аи шлава́ бэ́з вёки́. Амэ́н]

*нэ́бэ: кролоств/вала́/на́шэи
Z cyklu, jak by to wyglądało cyrylicą...[/spoiler]

PS#1: W nowym slawlangu, tym samym co niedawno opublikowane dni tygodnia i miesiące
PS#2: Ortografia z jacią zapisaną na dwie modły <ě> jeśli /je/ i <jo> /jeśli /jo/, dalej rozwiązanie średnio mnie satysfakcjonujące ;/
PS#3: ě́ = ě́
 •  

tgz

#64
Tèke xwòcoçy āfa hé
Nāçi nêlme paxàle nâtă
Nāçi xān-ûlsonă tûlo nâtă
Nāçi cína tète cúko şỳ nâtă
Nāna xwòcoçy ynō-kwàeje tâlme
Ónoko ôko mâtă-aje
Nāna xwòcoçy nŷkămo ūçăl şōtă
Xwòconă nŷkă-lénkă ūçol nînkwe
Nāna xwòcomo jīwekŭ tìtapan mâtă-lêje
Nāna xwòcomo mūfy âfam mâtă
Āmen

IPA:
[spoiler]
[tœ˨kœ xwɔ˨t͡sɔʈ͡ʂɯ aːɸa hœ˦]
[naːʈ͡ʂi nœlmœ paxa˨lœ natə]
[naːʈ͡ʂi xaːn-ulsɔnə tulɔ natə]
[naːʈ͡ʂi t͡ɕʲi˦na tœ˨tœ t͡su˦kɔ ʂɯ˨ natə]
[naːna xwɔ˨t͡sɔʈ͡ʂɯ ɯnɔːkwa˨œjœ talmœ]
[ɔ˦nɔkɔ ɔkɔ matə-ajœ]
[naːna xwɔ˨t͡sɔʈ͡ʂɯ nɯkəmɔ uːʈ͡ʂəl ʂɔːtə]
[xwɔ˨t͡sɔnə nɯkə-lœn˦kə uːʈ͡ʂɔl nʲiŋkwœ]
[naːna xwɔ˨t͡sɔmɔ jiːwœkə ti˨tapan matə-lœjœ]
[naːna xwɔ˨t͡sɔmɔ muːɸɯ aɸam matə]
[aːmœn]
[/spoiler]

Może nie wygląda to ładnie (i też tak nie brzmi), ale to mój pierwszy porządny conlang (co prawda trochę nubowaty...) nad którym pracuję, więc liczę o wyrozumiałość :).
 •  

Spiritus

Jakubiański 2.0:

Ōnudomīne
Ōnum secem,
Sēr nuinōsum,
Nēg nuichōnatus,
Ōssum uisēth,
Dan secem dum elam,
Locī ōnumēsam safebem
A nobī ōnufōnibons
Dan nebōs sum ōnufninī
A fongī num feno
Osā quobsixī num.
Ossī.

/ɔːnudɔˈmiːnɛ
ˈɔːnũ ˈsɛkɛ̃
ˈsɛːr nyˈnɔːsõ
ˈnɛːg nyˈχɔːnatus
ˈɔːsũ yˈsɛːt͡s
dã ˈsɛkɛ̃ dũ ˈɛlã
ˈlɔkiː ɔːnuˈmɛːsã saˈfɛbɛ̃
a nɔbiː ɔːnuˈfɔːnibɔ̃s
dã ˈnɛbɔːs sõ ɔːnufˈniniː
a ˈfɔ̃giː nõ ˈfɛno
ɔsaː kwopˈsiksiː nõ
ˈɔsiː/

Wybaczcie za brak glossów, ale dzisiaj jestem za leniwy xD.
BTW, z czym się wam ten conlang kojarzy?
 •  

Pluur

CytatBTW, z czym się wam ten conlang kojarzy?

Szczerze? Z niedorobionym klonem łaciny wymawianej na modłę francuską. I o wiele za dużo samogłosek nosowych - obrzydlistwo  :-D :-D :-D
 •  

Pluur

Sorrki za post pod postem;

Ojcze nasz w wschodniosłowiańskiem języku - wersja archaiczna, prototypowa.

1. Cyrylica kościelna/cerkiewna - zamiast 'я' pisana jest bukwa a jotowanego;
[spoiler]Отше наш, иж еси на небесех;
да вıц сı имı твъе;
да бұѕ воле твъe;
на земи яко на небеси;
хлѣб наш насұшен даѕ нам в ѕни сем;
и оставь нам длогы наши;
яко и мы оставяем дложником нашим;
не ввеѕ нас в напасц и избавь нас от неприѣжни;
бо твъе е цѣсарство, и силе, и слава на вѣкы.
Амин.
|[/spoiler]
2. Łacinka;
[spoiler]Otše naš, iž jesi na niebiesech;
da vįc sį imį  tve;
da bųđ volie tve;
na zemi jako na niebiesi;
chliab naš nasųšen dađ nam v đin sem;
i ostavj nam dlogy naši;
jako i my ostaviajem dložnikom našim;
nie vvieđ nas v napasc i izbavj nas ot nieprijažni;
bo tve je casarstwo i silie i slava na viaky.
Amin.
|
Rozważam też taką wersję:[spoiler]Otše naš, iž jesi na niebiesech;
da vįc sį imį  tve;
da bųđ vole tve;
na zemi jako na niebiesi;
chlab naš nasųšen dađ nam v đin sem;
i ostavj nam dlogy naši;
jako i my ostaviajem dložnikom našim;
nie vvieđ nas v napasc i izbavj nas ot nieprijažni;
bo tve je casarstwo i sile i slava na viaky.
Amin.
|[/spoiler][/spoiler]
3. Zapis fonetyczny
[spoiler][ɔtʃɛ naʃ iʒ jɛsi na ɲebʑɛsɛx
da vʑɪ̈ʦ sɪ̈ imɪ̈ tfɛ
da bʊ̈ʣ vɔlɛ tfɛ
na zɛmi jakɔ na ɲebʑɛsi
xlab naʃ nasʊ̈ʃɛn daʣ nam v ʣin sɛm
i ɔstaʑ nam dlogɜ naʃi
jakɔ i mɜ ostavʑajɛm dloʒɲikɔm naʃim
ɲɛ vvʑeʣ nas v napasʦ i ɪ̈zbaʑ nas ot ɲɛprijaʒɲi
bɔ tfɛ jɛ ʦarstfɔ i silɛ i slˠavɐ na vʑakɜ
amin]
Uwagi: zanika różnica między lʲ, a lˠ, tak samo jak nˠ i ɲ~nʲ (nie zaznaczane w ogóle jak i rˠ/rʲ)[/spoiler]
||
 •  

Elenti

Litelicki:

Elládil enilienda amir alvárornes allá,
aim Améda cáyos enimír.
Ritor Améda enútelya.
Emistór Améda naedwen: alvárornes, ar andárnes rindos.
Lutaen, léndestanon ádonnes enilienta alressava,
ar gíldinidon enilienda mistentéllímiva
nestá enilien gitíliendor mistentéllaen.
Ar gíldinar enilienta danelsentímiva
cáll ná calast enilien varímiva.
Aemenn.


Liteloartalski (dialekt litelickiego):

Enilienda Elvadil, amir alva alvarornes,
Ameda aim enimír cajos.
Ameda andevagir enutelja.
Ameda emistor nadven alvarornes, ar andarnes rindos.
Enilienta adonnes lendestanon alressava,
ar enilienda gíldinidon mistentelvímiva
nesta enilien gitíliendor mistentelvan.
Ar enilienta gíldinar dan elsentímiva,
calv enilien calast varímiva.
Amenn.
Nie ma mnie!
 •  

Todsmer

#69
Ojcze nasz po afrykańsku

Paðar nir, šwi 'aza 'ina lu-čili(r),
Itu cuzi'rata numa čiri,
Wana rinu čiri,
Tama waluntada čiri.
'Uma 'ina lu-čili(r), i 'ina lu-sur.
Duna šai ni panu žurnarazar wawiri* niri
I žišša ni daiti nir,
'Uma i nu žiššama dituraza niri.
I na duca 'ina lu-tantada,
Mai 'ušša a lu-pasmu.
Amin.

*forma archaiczna, we współczesnym języku byłoby to: panu iaši žurnaraza wawiri

Z ciekawych rzeczy (prócz etymologii, która, jak mi się zdaje, dla wielu słów może być niejasna :) ):
- zaimki nir, čir itp (nasz, twój) nie odmieniają się przez rodzaje ani liczby! Za to zachowują się jak przymiotniki w tym sensie, że mogą dostawać sufiks -i, oznaczający określoność.
- widoczny jest skostniały dopełniacz dla čilu (niebo) i žurnar (dzień), tworzony przez dodanie -r.
- akurat tu tego nie widać, ale numa (imię) i rinu (królestwo) to jedne z kilkunastu słów, które mogą być określane przez przymiotniki w rodzaju nijakim.
- afrykański jest jedynym romańskim, który zachował h w niektórych miejscach, co widać w šai < hodiē.
 •  

Hapana Mtu

#70
Próbka języka aposteriori. Wymowa jest zbieżna z IPA. Kto zgadnie, jaka koncepcja stoi za tym językiem? Nie podaję na razie jego nazwy, bo wszystko by zdradziła.

Atam bitok niborat
Te al mel kikmen.
Sinalet nip bitok te le nadi.
Sinalet kirasa bitok te le dere.
Ereset niborat mel meget okorot bitok te mel pelt,
Udunut egis le meget mel kikmen.
Odet niborat kajkaj odik le mo.
Epelejet ros bitok niborat,
Udunut niborat le epelejet egis masi le sinalet ros mel niborat.
Vidaset mel niborat mel orade bitok probalet.
Si preset bami ros mel niborat.
Gos.

EDIT:
No dobra, myślałem, że będzie łatwo, ale nikt nic nie pisze, więc pora na podpowiedź:
-język jest inspirowany innym językiem opisanym na forum w zamierzchłych czasach
-w powyższym tekście są dwa słowa, które mają źródłosłów w innych natlangach niż ten, na którym język został oparty; są to kajkaj 'jeść, jedzenie' i pres 'wyganiać'
-bitok jest wykładnikiem dopełniacza; samo brzmienie tego wyrazu zostało dobrane tak, by z czymś się kojarzyło (ale nie, nie jest to słowo aprioryczne)
-'toaleta' w tym języku to sor has
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

Lukas

Inspracja conlangiem to któryś Artaxesa, Natlang to grecki jeśli dobrze myślę
 •  

Hapana Mtu

#72
Idesi ideo, de nem. E kismi nelp mel keverik bitok kit masmasi temiseti nelp le sarmos. Si nem Artaxes le vo mutatet kismi nelp mel hosoli ideo, de masi ember bitok porum.
Słodka idea, ale nie. Ten conlang pochodzi z mieszanki dwóch różnych języków naturalnych. I to nie Artaxes zaprezentował conlang [oparty] na podobnej idei, lecz inny forumowicz.
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

Apollo501

Fellao:
Dovimin
Ravossa pheriliumin
Neilin neve mili dul
Thrandin neve meri
Lamanin neve i
Ravossa mela ilium, umeassa neve i
Medithu eraciaminu arielu millino civi
Mevelamin anthi
Ia millino sivusar erelini
Mela mevelerilaimimino anthine
Phi unthili sanatonta men
Amen
 •  

Obcy

#74
A cóż to za konlang?

Teraz Ojcze nasz po północnoastralsku. To język spokrewniony z (astralo)germańskim. Tu nagranie dźwiękowe.

Ouner fäðer in hämelən.
Let häilt ðänes näm,
Let gäint ðänes kingräik,
Let daunt ðänes uilə,
Hə̈u in hämel, səu ät äirð.
Ounes jäbendäi bräd let häist ðesdäi.
Ond let pəustəst oune gelden, hə̈u ond eren pəustən ounən gelderən.
Ond let unforfärst in ungud, bäter let mäikst ounen fournen ungudes.
 •