Czeska cyrylica

Zaczęty przez Byulent, Październik 08, 2012, 10:33:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

Byulent

a, á - а
b - б
c - ц
č - ч
d - д
ď - дь
e, é - е
ě - ѣ
f - ф
g - ґ
h - г
i, í - і
j - й
k - к
l - л
m - м
n - н
ň -нь
o, ó - о
p - п
r - р
ř - рˇ(haczek musi być nad literą)
s - с
š - ш
t - т
ť - ть
u, ú, ů - у
v - в
x - кс
y, ý -и
z - з
ž - ж
ch - х
je - є
ju - ю
ja, já -я
ji, jí - ї
---
Ježíš Kristus známý také jako Ježíš Nazaretský či Ježíš z Nazareta, je ústřední postavou křesťanství. Ježíš veřejně působil asi od roku 28 jako pocestný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu Jordánu. Hlásal brzký příchod Božího království a vyzýval k obrácení či pokání. Kolem roku 30 jej Římané v Jeruzalémě ukřižovali.

Єжіш Крістус знами таке яко Єжіш Назаретски чі Єжіш з Назарета, є устрˇедні поставоу крˇестянстві. Єжіш верˇейнѣ пусобіл асі од року 28 яко поцестни казател в області днешніго Ізраеле а западніго брˇегу Йордану. Гласал брзки прˇіход Божіго краловстві а визивал к обрацені чі покані. Колем року 30 єй Рˇімане в Єрузалемѣ укрˇіжовалі.
Jem wraćił śa!
  •  

Todsmer

#1
Nie lepiej "ř" jako "рь"?

PS: Także, "ю" jako "ju"? Nie znam czeskiego (więc może to być ok), ale "ю" powinno być dla "jo".

PPS: Wrzucenie "a, á" i podobnych do jednego worka nie spowoduje jakichś problemów ze zrozumieniem? Po coś te akuty są chyba.
  •  

Dynozaur

#2
Zainspirowałeś mię!

a = а
á = а́ (аа)
b - б
c - ц
č - ч
d - д
ď - дь (lub д + jotowaniec)
e - е
é - е́ (ее)
e (nagłos, także po "r") - э
é (zdarza się w nagłosie?) - э́ (ээ)
ě - ѣ
f - ф
g - ґ
h - г
ch - х
i - і
í - і́ (іі/ї)
i (nagłos) - и
í (zdarza się w nagłosie?) - и́ (ии)
j - й
k - к
l - л
m - м
n - н
ň -нь (lub н + jotowaniec)
o - о
ó - о́ (оо)
p - п
r - р
ř - рь (lub р + jotowaniec)
s - с
š - ш
šť - щ
t - т
ť - ть (lub т + jotowaniec)
u - у
ú - у́ (уу)
ů - у̊ (уо)
v - в
x - кс
y - и
ý - и́ (ий)
z - з
ž - ж
je - е
ju - ю
ja -я
já - я́ (яа)
ji (nagłos) - і
jí (nagłos) - і́ (іі/ї)

р + і = ři
р + и = ri, ry (z tego co wiem "ri" występuje tylko w jakichś młodych zapożyczeniach - różnica czysto ortograficzna i nieistotna)
р + е = ře
р + э = re

Lol, w czeskim nie ma ľ. Dopiero teraz zauważyłem.

Nie wiem tylko co zrobić z imionami typu Marie, chyba trzeba będzie użyć jakiegoś twardego znaku, a może lepiej użyć w tej roli ї (z tym, że wtedy już nie będzie można używać tego znaku jako shorthandu od іі w wersji bezakutowej).

у̊ (niestety, chujowo się wyświetla) wydaje się być czymś dziwnym, ale nie jest w cyrylicy żadnym precedensem - istniało np. w propozycjach cyrylicy dla litewskiego (do oznaczania dyftonga "uo").

Jotowanie samogłosek bez jotowańców nakurwia się jak w małoruskim - po miękkim znaku (jeśli po spółgłosce) lub po й (jeśli w nagłosie/po samogłosce).

Etymologicznie i ładnie. I chyba w miarę prosto.
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
  •  

Jątrzeniot

To i ja pokażę moją wersję:

  •  

Dynozaur

też dovra tprorpzoycja jak będę trseżwy to obaczę
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
  •