Autor Wątek: Protofutański - reaktywacja  (Przeczytany 7208 razy)

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 11, 2013, 20:38:55 »
Nie przejmuj się :-) Już koniec z nimi. Może ew. zrobię tylko małe podsumowanie, jak będę opisywać futański. Na razie opracowuję gramatykę dla protofutańskiego + słownictwo. Teraz będą pojawiać się bardziej przejrzyście napisane informacje. Więcej konkretów, a nie tylko wymowa i IPA i nic poza tym. :-) Jednakowoż, mało czasu mam ostatnio, a zatem trzeba będzie poczekać trochę na więcej.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 18, 2013, 21:11:58 »
WSTĘP DO GRAMATYKI PROTOFUTAŃSKIEGO
PVRÁISENSV oi PVRONÓMENZA oi SVBSVTANTÍAZA
*[puˈɺaɪ̯se̞nsu] - cz. teraźniejszy [puɺo̞ˈno̞me̞nzä] - zaimki [supsutänˈtijäzä] - rzeczowniki

*W wyrazach łacińskiego pochodzenia: "ae" (lat.) > ai (protof.) > æ (fut.) oraz "oe" > "e"
Akcent w wyrazach rodzimych jest inicjalny, jeżeli jakieś słowo akcentuje się inaczej - zaznacza się to akutem


Język protofutański od momentu, gdy Futanie przyjęli chrześcijaństwo (Futanie to naród europejski), zapożyczano do tego języka wyrazy łacińskie na określenie dotychczas nieznanych Futanom pojęć (jak np. gramatyka :P)

SVBSVTANTÍVM - rzeczownik [supsutänˈtijum]

Rodzaje gramatyczne: męski, żeński, nijaki

Końcówki l. pojedynczej (singvláris):
rodzaj żeński: -e (-i => zamiast "e" po miękkich spłgł.), -oi, -ai, -ei, -g, -aim, -ain, -oim, -oin, -eim, -ein, -im, -in
rodzaj męski: -o (-v => zamiast "o" po miękkich spłgł.), -av, -ov, -ev, -avn, -avm, -ovn, -ovm, -evn, -evm, spółgłoski prócz -m, -n (nie licząc tych -m, -n po av, ev, ov) i prócz -g
rodzaj nijaki: pozostałe końcówki, czyli: -a, -vi, -vin, -vim, -om, -on, -vm, -vn, -am, -an, -em, -en

Najczęściej spotykane są końcówki zaznaczone na niebiesko
UWAGA! Rzeczowniki nie kończą się nigdy na: -h, -z, -b lub -d

Tworzenie liczby mnogiej (pvlvrális):
+ze => rodzaj żeński [z]
+zo => rodzaj męski [z]
+za => rodzaj nijaki [zä]
Wyrazy zapożyczone z łaciny:
-s => -zo m
-vs => -ozo m
-a => -eze f
-vm => -aza n
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2013, 16:44:33 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański oraz futański - reaktywacja
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 29, 2013, 18:01:46 »
Ze względu na to, że nosówki wydają mi się beznadziejne w futańskim - postanowiłem, że ich nie będzie.
Z poprzedniego posta skasowałem zaimki i odmianę w czasie pvráisensv (praesens), gdyż postanowiłem nieco to zmodyfikować i poniżej są rezultaty.

Gramatyka protofutańska ciąg dalszy*
* wiem, że muszę wymyślić inną nazwę dla języka, ale póki co nic mi nie przychodzi do głowy.

PVRONÓMEN - zaimek [puɺo̞ˈno̞me̞n]
\
singvláris
Osoba
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1. ja
hiv ['xiju]
hi [xi]
-
2. ty
mo [mo̞]
me [me̞]
-
3. on, ona, ono
do [do̞]
de [de̞]
da [dä]

pvlvrális
Osoba
Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
1. my inkluzywne
siv ['siju]
si [si]
-
1. my ekskluzywne
so [so̞]
se [se̞]
-
2. wy
qvo [kʷo̞]
qve [kʷe̞]
-
3. oni (m, ż+n, m + inny), one (ż), one (n)
zo [zo̞]
ze [ze̞]
za [zä]

PVRÁISENSV - czas teraźniejszy, regularne końcówki

Osoba
Rodzaj końcówki
inkl. / ekskl.
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Koniugacja IV
Bezokolicznik
-
-ai
-oi
-ei
-vi
1. l.p.
jak inkluzywna
-aic
-oic
-eic
-vic
2. l.p.
jak ekskluzywna
-ati
-oti
-eti
-vti
3. l.p.
jak ekskluzywna
-azi
-ozi
-ezi
-vzi
1. l.m. inkl.
inkluzywna
-aihe
-oihe
-eihe
-vihe
1. l.m. eks.
ekskluzywna
-ahe
-ohe
-ehe
-vhe
2. l.m.
jak ekskluzywna
-aral
-oral
-eral
-vral
3. l.m.
jak ekskluzywna
-apat
-opat
-epat
-vpat

IMPELFÉCTVM - czas przeszły niedokonany, regularne końcówki

Czas przeszły niedokonany tworzymy za pomocą wrostka -so-:

Osoba
Rodzaj końcówki
inkl. / ekskl.
Koniugacja I
Koniugacja II
Koniugacja III
Koniugacja IV
1. l.p.
jak inkluzywna
-aisoc
-oisoc
-eisoc
-visoc
2. l.p.
jak ekskluzywna
-asoti
-osoti
-esoti
-vsoti
3. l.p.
jak ekskluzywna
-asozi
-osozi
-esozi
-vsozi
1. l.m. inkl.
inkluzywna
-aisohe
-oisohe
-eisohe
-visohe
1. l.m. eks.
ekskluzywna
-asohe
-osohe
-esohe
-vsohe
2. l.m.
jak ekskluzywna
-asoral
-osoral
-esoral
-vsoral
3. l.m.
jak ekskluzywna
-asopat
-osopat
-esopat
-vsopat

PELFÉCTVM - czas przeszły dokonany, regularne końcówki

Aspekt dokonany tworzymy dodając nieakcentowany prefiks i- do czasownika, przed samogłoską wymawiany jest [j], zaś przed spółgłoską [i]

Przykład I - soi krwawić Przykład II - vi [uɪ̯] kochać*
Osoba
PVRÁISENSV
     IMPELFÉCTVM     
     PELFÉCTVM     
PVRÁISENSV
     IMPELFÉCTVM     
     PELFÉCTVM     
1. l.p.
soic
soisoc ['so̞ɪ̯so̞k]
isoisoc [i'so̞ɪ̯so̞k]
vic [uɪ̯k]
visoc ['uɪ̯so̞k]
ivisoc ['juɪ̯so̞k]
2. l.p.
soti
sosoti
isosoti
vti ['uti]
vsoti ['uso̞ti]
ivsoti ['juso̞ti]
3. l.p.
sozi
sosozi
isosozi
vzi
vsozi
ivsozi
1. l.m. inkl.
soihe
soisohe
isoisohe
vihe
visohe
ivisohe
1. l.m. eks.
sohe
sosohe
isosohe
vhe
vsohe
ivsohe
2. l.m.
soral
sosoral
isosoral
vral
vsoral
ivsoral
3. l.m.
sopat
sosopat
isosopat
vpat
vsopat
ivsopat

* czasownik vi służy do wyrażania miłości przyjacielskiej oraz rodzinnej (np. gdy chcemy powiedzieć: Kocham go jak brata.)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2013, 18:04:22 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 31, 2013, 13:52:46 »
Ymportent ynformejszyn!
Wszystko, co dotychczas dotyczyło futańskiego - może ulec całkowitej zmianie. :D Postanowiłem najpierw porządnie opracować protofutańszczyznę (jak powinienem zrobić na początku -_-) A na dziś:

PVLV́SQVAMPELFÉCTVM & FVTV́RVM I & FVTV́RVM II

Zanim opiszę którykolwiek z tych czasów, potrzebny będzie czasownik posiłkowy "być" divi w czasie przeszłym dokonanym i czasie przyszłym dokonanym.
Jego odmiana wygląda następująco.

Osoba
PVRÁISENSV
PELFÉCTVM
FVTV́RVM I
1. l.p.
divic
disoic
dioic
2. l.p.
divti
disoti
dioti
3. l.p.
divzi
disozi
diozi
1. l.m. inkl.
divihe
disoihe
dioihe
1. l.m. eks.
divhe
disohe
diohe
2. l.m.
divral
disoral
dioral
3. l.m.
divpat
disopat
diopat

PVLV́SQVAMPELFÉCTVM - czas zaprzeszły

Budowa tego czasu jest bardzo prosta. Aby utworzyć czasownik w pluskwamperfekcie należy do bezokolicznika dodać końcówkę czasu przeszłego -so, a po nim umieścić odmieniony w czasie teraźniejszym czasownik "być". Jeżeli chcemy utworzyć aspekt dokonany, do bezokolicznika z -so, dodajemy również przedrostek aspektu dokonanego i-.

np. soi - krwawić

OSOBA
ASPEKT NIEDOKONANY
ASPEKT DOKONANY
1. l.p.
soiso divic
isoiso divic
2. l.p.
soiso divti
isoiso divti
3. l.p.
soiso divzi
isoiso divzi
1. l.m. inkl.
soiso divihe
isoiso divihe
1. l.m. eks.
soiso divhe
isoiso divhe
2. l.m.
soiso divral
isoiso divral
3. l.m.
soiso divpat
isoiso divpat

FVTV́RVM I - czas przyszły dokonany

Czas przyszły dokonany tworzymy dodając do czasownika w czasie teraźniejszym przedrostek aspektu dokonanego i-.

np. soi - krwawić

OSOBA
PVRÁISENSV
FVTV́RVM I
1. l.p.
soic
isoic
2. l.p.
soti
isoti
3. l.p.
sozi
isozi
1. l.m. inkl.
soihe
isoihe
1. l.m. eks.
sohe
isohe
2. l.m.
soral
isoral
3. l.m.
sopat
isopat

FVTV́RVM II

Czas przyszły niedokonany tworzymy z dwóch części: bezokolicznika oraz odmienionego w czasie przyszłym czasownika być.

OSOBA
soi - krwawić
1. l.p.
soi dioic
2. l.p.
soi dioti
3. l.p.
soi diozi
1. l.m. inkl.
soi dioihe
1. l.m. eks.
soi diohe
2. l.m.
soi dioral
3. l.m.
soi diopat

Jeszcze mi zostały imiesłowy, przymiotniki i przysłówki i zabieram się za słownictwo. Składnię mam też opisaną odrobinkę. :-)
Szyk SVO, a dokładniej: 1. podmiot - jeśli nie jest domyślny, 2. określenie czasu (jeśli jest), 3. orzeczenie, 4. dopełnienie.
Przymiotnik/przydawka występują po wyrazie opisywanym.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline Spiritus

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 31, 2013, 14:16:54 »
Widzę ładną fleksję - regularna fleksja jest zajebista i tworzy piękne podłoże do oboczności.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 31, 2013, 14:30:13 wysłana przez Spiritus »
 

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 31, 2013, 14:23:35 »
Dzięki, ale usuń ten cytat. Nie cytujemy poprzedniego posta, albowiem za dużo miejsca to zajmuje. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 01, 2013, 22:14:38 »
Trochę pozmieniałem procesy dotyczące samogłosek i już nie umieszczałem ich za bardzo w czasie, albowiem nie chciało mi się. Jednakowoż uważam, że nowy system samogłosek jest lepszy :-) Spółgłoski tez ogarnę, ale podejrzewam, że zmiany będą naprawdę minimalne. Niedługo zajmę się gramatyką i słownictwem jeszcze, ale jakoś za bardzo myśleć mi się nie chce.
Spoiler
[close]

EDIT: Samogłosek przed -p, -t, -f, -k nie oznacza się jako zredukowane, bo może padać na nie akcent. (redukcja jest fonetyczna, a nie fonemiczna, o ile mogę tak to nazwać).
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2013, 22:34:43 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline Dynozaur

  • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
  • Wiadomości: 3 802
  • Pochwalisze: 387 razy
  • Wiecznie obserwowany
Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 02, 2013, 12:15:57 »
Dzięki, ale usuń ten cytat. Nie cytujemy poprzedniego posta, albowiem za dużo miejsca to zajmuje. :-)

Co to za idjotyczny wymysł?
Brakuje mi weny. Podrzucajcie sugestje nowej sygnatury. Ma być prowokująca, ale żeby Bukasz nie miał się do czego przypieprzyć.
 

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 02, 2013, 12:17:29 »
Zacytował mój post, który był zaraz nad jego i zajmował mniej więcej tyle, co półtora kartki A4 :D
EDIT: krótkie jeszcze można zrozumieć, ale po co kopiować tyle tekstu?
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2013, 12:19:47 wysłana przez CookieMonster93 »
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline Spiritus

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 02, 2013, 12:28:21 »
Tak właściwie, to chciałem coś pogrubić, ale coś w bbcode się zwaliło :). No, ale to nie jest istotne.

A tak w ogóle wrzucisz wkrótce jakiś tekst? Bardzo mnie ten język ciekawi. Masz głowę do conlangów, tak jak ja do totalnych nóblangów :p!
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2013, 12:30:00 wysłana przez Spiritus »
 

Offline CookieMonster93

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 02, 2013, 12:43:18 »
Kiedyś tworzyłem takie nóblangi, że aż wstyd się przyznać. :D Od czegoś trzeba zacząć, potem idzie coraz lepiej. Z tekstem na razie jest ciężko, bo nie mogę póki co doprowadzić języka do takiego stanu, by wszystko mi się podobało. Ciągle głowię się nad końcówkami przypadków oraz końcówkami czasowników, mimo że już coś mam, to jednak ciągle wprowadzam jakieś zmiany. Myślę, że do połowy lutego ogarnę jako tako gramatykę i wtedy zaczną powstawać różne teksty w dziale Tłumaczenia.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline Spiritus

Odp: Protofutański - reaktywacja
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 02, 2013, 12:50:57 »
Przyznam się: Wirhale był totalną porażką. Podmiot w roli orzeczenia? Może oryginalne, ale skazane na porażkę. Cóż... Esperal może nieco lepszy, ale najprawdopodobniej będę zmuszony zmienić go od podstaw, albo porzucić :(. Zaś u ciebie najbardziej podoba mi się sposób prezentacji. Kiedy cytowałem tamten pamiętny post,

który zajmował mniej więcej tyle, co półtora kartki A4 :D

zobaczyłem te wszystkie 'centery' i 'tr' i inne bbcode'owe czary. Cóż, w sprawie komputerów i języków programowania (?) jestem całkowitą dupą :p!

EDIT: Połowa lutego minęła, a ja nadal nie widzę teksu xd!
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2013, 16:39:00 wysłana przez Spiritus »