Aburiel: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 196: Linia 196:
 
| '''Abel (en)'''<br/>[abeɫ(en)]
 
| '''Abel (en)'''<br/>[abeɫ(en)]
 
| '''Abel efv'''<br/>[abeɫɛ̝f]
 
| '''Abel efv'''<br/>[abeɫɛ̝f]
| '''Abel ulrn'''<br/>[abeɫrn]
+
| '''Abel ‘lrn'''<br/>[abeɫrn]
 
|-
 
|-
 
! colspan=5|  
 
! colspan=5|  
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| <small>Żeńskie</small>
 
! rowspan=2| <small>Żeńskie</small>
! Tama (m.)<br/>[tama]<br/><small>Matka</small>
+
! Tama (f.)<br/>[tama]<br/><small>Matka</small>
 
| '''Tama (‘n)'''<br/>[tama(n)]
 
| '''Tama (‘n)'''<br/>[tama(n)]
 
| '''Tama ‘tt'''<br/>[tamat]
 
| '''Tama ‘tt'''<br/>[tamat]
 
| '''Tama ‘lnt'''<br/>[tamaɫnt]
 
| '''Tama ‘lnt'''<br/>[tamaɫnt]
 
|-
 
|-
! Ersf (m.)<br/>[ɛ̝rʃ]<br/><small>Córka</small>
+
! Ersf (f.)<br/>[ɛ̝rʃ]<br/><small>Córka</small>
 
| '''Ersf (enn)'''<br/>[ɛ̝rʃ(ɛ̝n)]
 
| '''Ersf (enn)'''<br/>[ɛ̝rʃ(ɛ̝n)]
 
| '''Ersf ett'''<br/>[ɛ̝rʃɛ̝t]
 
| '''Ersf ett'''<br/>[ɛ̝rʃɛ̝t]
Linia 214: Linia 214:
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| <small>L. Mnoga</small>
 
! rowspan=2| <small>L. Mnoga</small>
! Öfvteck (m.)<br/>[œ̝ftɛ̝k]<br/><small>Ojcowie</small>
+
! Öfvteck (pl.)<br/>[œ̝ftɛ̝k]<br/><small>Ojcowie</small>
 
| '''Öfvteck'''<br/>[œ̝ftɛ̝k]
 
| '''Öfvteck'''<br/>[œ̝ftɛ̝k]
 
| '''Öfvteck ell'''<br/>[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫ]
 
| '''Öfvteck ell'''<br/>[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫ]
 
| '''Öfvteck elck'''<br/>[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫk]
 
| '''Öfvteck elck'''<br/>[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫk]
 
|-
 
|-
! Tamack (m.)<br/>[tamak]<br/><small>Córka</small>
+
! Tamack (pl.)<br/>[tamak]<br/><small>Córka</small>
 
| '''Tamack'''<br/>[tamak]
 
| '''Tamack'''<br/>[tamak]
 
| '''Tamack ell'''<br/>[tamakɛ̝ɫ]
 
| '''Tamack ell'''<br/>[tamakɛ̝ɫ]
Linia 251: Linia 251:
 
* '''Öfvt efv''' [œ̝ftɛ̝f] Ojciec;
 
* '''Öfvt efv''' [œ̝ftɛ̝f] Ojciec;
 
* '''Raen''' [ræn] Mój;
 
* '''Raen''' [ræn] Mój;
* '''Altshaimerr''' [aɫtsajmɛ̝r] Alzheimer.
+
* '''Altshaimerr''' [aɫtshajmɛ̝r] Alzheimer.
 
'''Raen öfvt gevel altshaimerr.'''<br/>[ræn œ̝ft geveɫ aɫtsajmɛ̝r]<br/>Mój ojciec ma alzheimera.
 
'''Raen öfvt gevel altshaimerr.'''<br/>[ræn œ̝ft geveɫ aɫtsajmɛ̝r]<br/>Mój ojciec ma alzheimera.
  
Linia 258: Linia 258:
 
* '''Am Tugeegrel''' [tugeɛ̝greɫ] Rozsypywać wokół;
 
* '''Am Tugeegrel''' [tugeɛ̝greɫ] Rozsypywać wokół;
 
* '''Misf''' [miʃ] Wszystkie, pełne, całe;
 
* '''Misf''' [miʃ] Wszystkie, pełne, całe;
* '''Neck ett''' [nɛ̝kɛ̝t] Jedzenie;
+
* '''Neck ett''' [nɛ̝kɛ̝t] Jedzenie.
 
'''Egrel misf neck tuge.'''<br/>[ɛ̝greɫ miʃ nɛ̝k tuge]<br/>Rozsypuje wokół całe jedzenie.
 
'''Egrel misf neck tuge.'''<br/>[ɛ̝greɫ miʃ nɛ̝k tuge]<br/>Rozsypuje wokół całe jedzenie.
 +
 +
 +
 +
* '''Am Rüngsfarel''' [ryŋʃareɫ] Nienawidzić;
 +
* '''-es''' [es] Ją/jego.
 +
'''Rasfarales rüng.'''<br/>[raʃaraɫes ryŋ]<br/>Nienawidzę go.
 +
 +
 +
 +
* '''Bel''' [beɫ] Chcieć;
 +
* '''Doizfel''' [dɔ̝jʒeɫ] Oddać;
 +
* '''Uzfse ‘fv''' [uʒzef] Dom;
 +
* '''Thaör efv''' [θɶ̝r] Starzec.
 +
'''Rabales ber thaöruzfse ‘lrn doizfel.'''<br/>[rabaɫes ber θɶ̝ruʒzeɫrn dɔ̝jʒeɫ]<br/>Chcę oddać go do domu starców.
 +
 +
 +
 +
* '''Ebpel''' [ɛ̝peɫ] Mieć nadzieję;
 +
* '''Venn''' [vɛ̝n] Że;
 +
* '''Töcraemel''' [tœ̝kræmeɫ] Umierać;
 +
* '''Efverteil''' [ɛ̝fɛ̝rtejɫ] Niedługo.
 +
'''Rabpal venn töcraemel efverteil.'''<br/>[rapaɫ vɛ̝n tœ̝kræmeɫ ɛ̝fɛ̝rtejɫ]<br/>Mam nadzieję, że niedługo umrze.

Wersja z 07:37, 27 mar 2014

Aburiel [aburjeɫ], Aburiel ‘lrn Temer [aburjeɫrn temer] Język aburielski.

Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [y] ü [u] u
Pół-Przymknięte [e] eC [ø] öC [o] oC
Średnie [ɛ̝] eCC [œ̝] öCC [ɔ̝] oCC
Prawie-otwarte [æ] ae [ɶ̝] [ɒ̝] ao
Otwarte [a] a
Spółgłoski
Wargowe Zębowe Koronalne Welarne Krtaniowe
Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] m/mm [n] n/nn [ŋ] ng
Zwarte Bezdźwięczne [p] p/bp [t] t/tt [k] c/ck (ʔ)
Dźwięczne [b] b [d] d [g] g
Afrykaty [ʧ] cf/cfv
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] f/fv [θ] th [s~z] s [ʃ] sf/sfv [x] ch [h] h
Dźwięczne [v] v [ʒ] zf/zfv
Płynne [ɫ] l/ll, [r] r/rr [j] i
 • Am Adel [adeɫ] Robić;
 • Am Sevel [zeveɫ] Mówić;
 • Am Torrel [tɔ̝reɫ] Słyszeć;
 • Am Ettefvdel [ɛ̝tʔɛ̝f̬deɫ] Śmiać się;
 • Am Sfal [ʃaɫ] Być;
 • Am Bachel [baxeɫ] Gotować;
 • Am Cultserel [kuɫtsereɫ] Chodzić w gości;
 • Am Izfcaödel [iʒ̥kɶ̝deɫ] Schodzić;


Odmiana Czasowników
Am Adel
Robić
Am Bachel
Gotować
Am Cölrel
Patrzeć
Am Ettefvdel
Śmiać się
Am Cultserel
Chodzić w gości
Am Izfcaödel
Schodzić
Osoba 1 L. Pojedyncza
ra- -a-
Radal
[radaɫ]
Rabachal
[rabaxaɫ]
Racölral
[rakœ̝ɫraɫ]
Rafdal ett
[raf̬daɫ ʔɛ̝t]
Raseral cult
[razeraɫ kuɫt]
Racaödal izf
[rakɶ̝daɫ ʔiʒ]
L. Mnoga
ar- -a-
Ardal
[ardaɫ]
Arbachal
[arbaxaɫ]
Arcölral
[arkœ̝ɫraɫ]
Arefvdal ett
[arɛ̝f̬daɫ ʔɛ̝t]
Arseral cult
[arseraɫ kuɫt]
Arcaödal izf
[arkɶ̝daɫ ʔiʒ]
Osoba 2 L. Pojedyncza
u- -e-
Udel
[udeɫ]
Ubachel
[ubaxeɫ]
Ucölrel
[ukœ̝ɫreɫ]
Ufdel ett
[uf̬deɫ ʔɛ̝t]
Userel cult
[uzereɫ kuɫt]
Ucaödel izf
[ukɶ̝deɫ ʔiʒ]
L. Mnoga
le- -e-
Ledel
[ɫedeɫ]
Lebachel
[ɫebaxeɫ]
Lecölrel
[ɫekœ̝ɫreɫ]
Lefvdel ett
[ɫef̬deɫ ʔɛ̝t]
Leserel cult
[ɫezereɫ kuɫt]
Lecaödel izf
[ɫekɶ̝deɫ ʔiʒ]
Osoba 3 L. Pojedyncza
-e-
Adel
[adeɫ]
Bachel
[baxeɫ]
Cölrel
[kœ̝ɫreɫ]
Efvdel ett
[ef̬deɫ ʔɛ̝t]
Serel cult
[sereɫ kuɫt]
Caödel izf
[kɶ̝deɫ ʔiʒ]
L. Mnoga
an- -i-
Andil
[andiɫ]
Ambachil
[ambachiɫ]
Angcölril
[aŋkœ̝ɫriɫ]
Anefvdil ett
[anef̬diɫ ʔɛ̝t]
Anseril cult
[anseriɫ kuɫt]
Angcaödil izf
[aŋkɶ̝diɫ ʔiʒ]
Określanie Rzeczowników
Nieokreślone Określone
Stopień Pierwszy Stopień Drugi
Męskie Öfvt (m.)
[œ̝ft]
Ojciec
Öfvt (enn)
[œ̝ft(ɛ̝n)]
Öfvt efv
[œ̝ftɛ̝f]
Öfvt ulrn
[œ̝ftuɫrn]
Abel (m.)
[abeɫ]Syn
Abel (en)
[abeɫ(en)]
Abel efv
[abeɫɛ̝f]
Abel ‘lrn
[abeɫrn]
Żeńskie Tama (f.)
[tama]
Matka
Tama (‘n)
[tama(n)]
Tama ‘tt
[tamat]
Tama ‘lnt
[tamaɫnt]
Ersf (f.)
[ɛ̝rʃ]
Córka
Ersf (enn)
[ɛ̝rʃ(ɛ̝n)]
Ersf ett
[ɛ̝rʃɛ̝t]
Ersf alnt
[ɛ̝rʃaɫnt]
L. Mnoga Öfvteck (pl.)
[œ̝ftɛ̝k]
Ojcowie
Öfvteck
[œ̝ftɛ̝k]
Öfvteck ell
[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫ]
Öfvteck elck
[œ̝ftɛ̝kɛ̝ɫk]
Tamack (pl.)
[tamak]
Córka
Tamack
[tamak]
Tamack ell
[tamakɛ̝ɫ]
Tamack elck
[tamakɛ̝ɫk]


 • Am Serel [sereɫ] Chodzić;
 • Thödet efv [θødetɛ̝f] Sklep;
 • Sfa [ʃa] Do.

Raseral sfa thödet efv.
[raseraɫ ʃa θødetɛ̝f]
Idę do sklepu.


 • Am Bachel [baxeɫ] Gotować;
 • Aort efv [ɒ̝rtɛ̝f] Obiad;
 • Sane ‘fv [sanɛ̝f] Rodzina;
 • Ber [ber] Dla.

Rabachal aort ber sane ‘fv.
[rabaxaɫ ɒ̝rt ber sanɛ̝f]
Gotuję obiad dla rodziny.


 • Am Sel [am seɫ] Siadać;
 • Tocfv efv [tɔ̝ʧɛ̝f] Stół;
 • Önn [œ̝n] do, ku, w stronę

Ansil önn tocfv efv.
[ansiɫ œ̝n tɔ̝ʧɛ̝f]
Zasiadamy do stołu.


 • Am Gevel [geveɫ] Posiadać, mieć;
 • Öfvt efv [œ̝ftɛ̝f] Ojciec;
 • Raen [ræn] Mój;
 • Altshaimerr [aɫtshajmɛ̝r] Alzheimer.

Raen öfvt gevel altshaimerr.
[ræn œ̝ft geveɫ aɫtsajmɛ̝r]
Mój ojciec ma alzheimera.


 • Am Tugeegrel [tugeɛ̝greɫ] Rozsypywać wokół;
 • Misf [miʃ] Wszystkie, pełne, całe;
 • Neck ett [nɛ̝kɛ̝t] Jedzenie.

Egrel misf neck tuge.
[ɛ̝greɫ miʃ nɛ̝k tuge]
Rozsypuje wokół całe jedzenie.


 • Am Rüngsfarel [ryŋʃareɫ] Nienawidzić;
 • -es [es] Ją/jego.

Rasfarales rüng.
[raʃaraɫes ryŋ]
Nienawidzę go.


 • Bel [beɫ] Chcieć;
 • Doizfel [dɔ̝jʒeɫ] Oddać;
 • Uzfse ‘fv [uʒzef] Dom;
 • Thaör efv [θɶ̝r] Starzec.

Rabales ber thaöruzfse ‘lrn doizfel.
[rabaɫes ber θɶ̝ruʒzeɫrn dɔ̝jʒeɫ]
Chcę oddać go do domu starców.


 • Ebpel [ɛ̝peɫ] Mieć nadzieję;
 • Venn [vɛ̝n] Że;
 • Töcraemel [tœ̝kræmeɫ] Umierać;
 • Efverteil [ɛ̝fɛ̝rtejɫ] Niedługo.

Rabpal venn töcraemel efverteil.
[rapaɫ vɛ̝n tœ̝kræmeɫ ɛ̝fɛ̝rtejɫ]
Mam nadzieję, że niedługo umrze.