Ahari (projekt)

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

        Ahari - stricte aprioryczny conworld projektowany przez Canisa w ramach Poslkiego Forum Językotwórców, a w szczególności w ramach niniejszej Wiki. Na dzień 6 kwietnia 2020 istnieje jako projekt w najwcześniejszej fazie rozwoju, bez wiążących ustaleń. Jest kontynuacją szeregu bardzo udanych założeń innych projektów, takich jak Akasayon, Mavi (Draaksvuurt), Nirane (Aoma) czy szczególnie Tangia (Kyon), co pozwoliło prowadzącemu projekt krytycznie podejść do pracy nad poprzednim projektem, przenosząc udane koncepcje i eliminując błędy. Wśród zachowanych założeń jest silne wykorzystanie programu Space Engine, zainteresowanie wpływem odrębnego nocnego nieba na kreację kultury (mitologii, religii, języka, itd.), aprioryczność, antropocentryzm czy fauna i flora całego kenozoiku. Zrewidowane koncepcje zakładają mniejszą skalę a większą aktywność, scentralizowany model zarządzania projektem, przewaga koncentracji uwagi na projektowanie fikcyjnego świata nad projektowaniem języków sztucznych, wykorzystywanie modeli tabelarycznych czy matematycznych do symulacji czasu, gospodarki czy demografii, choćby akceptując margines błędu, filozofia odejścia "na krok, ale ważny krok" od realizmu wprowadzając elementy kompletnie fikcyjne, oraz bezwzględny porządek w artykułach na Wiki. Jednocześnie, jest to projekt nieco inny niż Kyon, mniej ambitny, w innych czasach, o nieco innych założeniach.

Informacje projektowe

Projekt wystartował w 2020 roku. Uczestników projektu nazywa się "graczami". Projekt kierowany jest według konkretnych założeń.

Założenia

# Temat Założenie Ahari
Opis
Założenie Kyon
Opis
1 Wykorzystanie Space Engine
2 Wersja Space Engine 0.9.9.0 beta Steam 0.9.7.3 beta
3 Medium kanoniczne PFJ Wiki de facto PFJ Forum
4 Skala 2-3 graczy Do 12 graczy
5 Symulacje matematyczne Kluczowe Brak, z wyj.
Tangii
6 Model zarządzania
projektem
Scentralizowany,
hierarchiczny
Zdecentralizowany,
demokratyczny
7 Antropocentryzm
8 Pełen realizm
9 Aprioryczność
10 Rozkład uwagi 95% conworlding
5% conlanging
50%-65% conworlding
50%-35% conlanging
11 Pochodzenie życia panspermia panspermia
12 Maksymalny poziom
rozwoju
Ziemia rok 1914 Ziemia rok 1550
13 Przeciętny poziom
rozwoju
Ziemia rok 1880 Ziemia rok 900
14 Warstwowość Wielowarstwowy
przestrzeń i czas
Jednowarstwowy,
z centralnym rokiem,
tzw. wspólnym
z wyj. Tangii
15 Planeta bazowa Space Engine 0.9.9.0
RS 3364-3449-7-890699-1415 3.1
Space Engine 0.9.7.3
RS 8414-5-7-615-188-1 5

Poziomy cywilizacyjne

Państwa

Państwa na planecie są dzielone na poziomy rozwoju cywilizacyjnego. Podział jest następujący:

Porównanie Przykładowa
administracja
Przykładowa
wojskowość
Poziom cywilizacyjny Opis Przykłady
Poziom 0 Zwierzęta Różnie Zęby, pazury i jad Brak Poniżej jakiejkolwiek kultury ludzkiej Brak
Poziom 1 Kultury prymitywne Struktura plemienna Broń kamienna, drewniana lub ze znalezionego metalu (miecze, oszczepy), groty ze szkła, zatrute strzałki Brak znajomości metalurgii. Proste chaty z błota, opanowanie ognia, podstawowe narzędzia umożliwiające oprawianie skór, tworzenie lin i łuków. Osiągnięcia nieprzewyższające osiągnięć większości zwierząt z wyjątkiem mowy, opanowania ognia i tworzenia lin. Proste kultury zbieracko-łowieckie lub nomadyczne.
Poziom 2 Prosta cywilizacja Struktura plemienna lub związki międzyplemienne Narzędzia z metalu, groty i noże ze szkła. Pismo. Proste świątynie, istotne totemy, pomniki lub figurki. Gospodarka łączona rolno-zbieracko-łowiecka. Plemiona na wyższym poziomie rozwoju z dobrze rozwiniętym handlem.
Poziom 3 Cywilizacja Ostry feudalizm z książętami i monarchami na czele Dobrze rozwinięta armia z własną siatką wywiadowczą. Struktury policyjne i żandarmeria. Proste, drewniane machiny oblężnicze, pierwsze imponujące kamienne fortece. Marynarka wojenna. Podstawowe szkolnictwo. Gospodarka głównie oparta na roli i podatkach lub daninach, w mniejszym stopniu handlu. Może się pojawić kanalizacja. Cywilizacja porównywalna do kultur zachodniej Europy IX wieku.
Poziom 4 Wysoko rozwinięta cywilizacja Może się pojawić parlament Poważne machiny oblężnicze. Armaty i prymitywna broń palna, ładunki wybuchowe. Doskonale rozwinięta marynarka. Wielkie fortece. Szkolnictwo i nauka na bardzo wysokim poziomie, poważna eksploracja świata, kontakty pomiędzy badaczami całego świata. Dobrze rozwinięty handel oraz usługi, a także medycyna. System pocztowy, sztuczne ognie, siatka dróg. Cywilizacja porównywalna do poziomu świata arabskiego w XIII wieku.
Poziom 5 Renesans Sprawniej funkcjonująca państwowość i administracja Potężna armia i marynarka, broń palna o większym znaczeniu. Prosta artyleria, w tym oblężnicza (moździerze). Petardy. Łatwiej dostępne księgi, dobrze rozwinięta kartografia, postęp w medycynie. Pewne podstawowe prawa człowieka, intensywne prace związane z chemią, astronomią i inżynieryjne. Szczytem rozwoju jest prosty silnik parowy (jeszcze bez zastosowania). Cywilizacja porównywalna do poziomu zachodnich imperiów kolonialnych XV-XVI wieku.
Poziom 6 Epoka nauki Silny rozwój osiągnięć naukowych Broń palna jest rozpowszechniona. Broń biała w mniejszości. Wycofanie użycia pancerzy. Olbrzymi wzrost popularności artylerii. Zamki przechodzą w fortece. Świetny rozwój sztuki, głównie muzyki i malarstwa. Ceny książek gwałtownie spadają. Rozwój optyki. Przeskok w medycynie i anatomii. Cywilizacja porównywalna do poziomu zachodnich imperiów kolonialnych XVII-XVIII wieku.
Poziom 7 Oświecenie/rewolucja przemysłowa Konstytucja, współczesne sądownictwo, kolej, parostatki Kartaczownica. Rewolwer. Okopy. Okręty z metalu. Pierwszy czołg. Znaczny rozwój ogólnej wiedzy, powstanie dziedzin psychologii, nowoczesna oświata, prawodawstwo, kluby, kino nieme, pierwszy samolot. Cywilizacja porównywalna do poziomu zachodnich imperiów kolonialnych XIX-początku XX wieku.

Porównanie Ahari do Kyonu

Parametr Ahari Kyon
Charakterystyka Księżyc orbitujący
gazowego olbrzyma
Pełnoprawna planeta
Księżyce 0 1 + 2 karłowate
Galaktyka NGC 2207 Scl dSph
Obrót synchroniczny 1:1 Brak
Mimośród orbity 0,00006 0,005
Okres orbity planetarny: 24h 57m 23s 51s
solarny: 237,455 dni ziemskich
solarny: 136,350 dni ziemskich
Okres obrotu 24h 57m 23s
(1:1)
42h 30m 43s
Nachylenie osi 0°16'32.69" 31°18'54".36
Masa 0,30246 MT 0,19838 MT 1,000 MT
Średnica 8305,30 km (0,65181 DT) 7524,940 km (0,5899 DT) 1,000 DT
Spłaszczenie 0,0027902 0,001045629
Grawitacja na równiku 6,9639 m/s2 / 0,71012 g 5,5866 m/s2 / 0,56948 g 1 g
Pierścienie Bardzo silne Brak
Ruchy tektoniczne Brak Bardzo silne
Wulkanizm Bardzo potężny
źródło: tarcie pływowe
Umiarkowany, ziemski
Siły pływowe Olbrzymie Większe od ziemskich
Średnia temperatura 7,8439°C + ef. szkl. 20,535°C = 28,38 °C 11,57°C Ziemska
Struktura planety 56,6% płaszcz krzemowy
43,4% żelazne jądro
68% płaszcz krzemowy
32% żelazne jądro
Magnetosfera Potężna Silna
Skład atmosfery 56,7% O2; 25,9% H2O; 16,1% N2; 1,06% SO2 77,8% N2; 20,9% O2; 0,93% Ar; 0,4% H2O

Gracze

Jedynym graczem jest Canis.

Kalendarium

  • 5.04.2020: otwarcie projektu.