Aktualny Szkicownik Ghostera: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 42: Linia 42:
 
| colspan=2| [m] '''m''' [m̼] '''m̱'''
 
| colspan=2| [m] '''m''' [m̼] '''m̱'''
 
| colspan=3| [n̪~n] '''n'''
 
| colspan=3| [n̪~n] '''n'''
| [ɲ] ''''''
+
| [ɲ] ''''''
| colspan=2| [ŋ~ɴ] ''''''
+
| colspan=2| [ŋ~ɴ] ''''''
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Linia 134: Linia 134:
 
|-
 
|-
 
! <small>Ż.</small>
 
! <small>Ż.</small>
| '''Iṉim''' [iŋim] ''(-me)''
+
| '''In̄im''' [iŋim] ''(-me)''
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| O. Druga
 
! rowspan=2| O. Druga
Linia 164: Linia 164:
 
| '''Mīrta''' [miːrt̪a] ''(-tā)''
 
| '''Mīrta''' [miːrt̪a] ''(-tā)''
 
| '''Caba''' [caba] ''(-ib)''
 
| '''Caba''' [caba] ''(-ib)''
 +
|-
 +
|}
 +
 +
Akcent:
 +
W imfursyjskim obowiązuje akcent swobodny; jako że najczęściej występują słowa o akcencie paroksytonicznym, nie są oznaczane (jeśli akcentowana jest sylaba inna niż przedostatnia, oznacza się to akutem). Na akcent trzeba uważać, jako iż istnieje w języku wiele par minimalnych:
 +
 +
* „'''Vikaz̠'''” [ˈviˌkaʝ]  ‘''Skrzynia''’<br/>„'''Vikáz̠'''” [ˌviˈkaʝ]  ‘''Zejście''’ (od „'''Vi-'''” ‘''W dół''’ i „'''Kaz̠a'''” ‘''Chodzenie''’)
 +
* „'''Eḵkēm'''” [ˈɛ̝xˌke̞ːm]  ‘''Plewa''’<br/>„'''Eḵkḗm'''” [ˌɛ̝xˈke̞ːm]  ‘''Myślicie (wy kilkoro)''’
 +
* „'''S̱erq̄a'''” [ˈçɛ̝rˌɢa]  ‘''Konsola''’<br/>„'''S̱erq̄á'''” [ˌçɛ̝rˈɢa]  ‘''Pożyczka''’ (zapożyczenie z padmarańskiego „'''Seireĉa'''” ‘''Pożyczka''’)
 +
 +
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 +
|+ '''Koniugacja<br/>„Viḵim” ‘''Niszczyć''’'''
 +
|-
 +
! colspan=2 rowspan=2|
 +
! colspan=3| Formy Aktywne<br/>‘Niszczyć’
 +
! colspan=3| Formy Pasywne<br/>‘Być niszczonym’
 +
! colspan=3| Formy Kauzatywne<br/>‘Sprawiać, by ktoś niszczył’
 +
|-
 +
! <small>L. Pojedyncza</small>
 +
! <small>L. Mniejsza</small>
 +
! <small>L. Mnoga</small>
 +
! <small>L. Pojedyncza</small>
 +
! <small>L. Mniejsza</small>
 +
! <small>L. Mnoga</small>
 +
! <small>L. Pojedyncza</small>
 +
! <small>L. Mniejsza</small>
 +
! <small>L. Mnoga</small>
 +
|-
 +
! rowspan=2| O. Pierwsza
 +
! <small>M.</small>
 +
| rowspan=2| '''Viḵīm''' ''(+V̄C)''
 +
| '''Viḵime''' (+me)
 +
| rowspan=2| '''Viḵarmā''' ''(-arCā)''
 +
| rowspan=2| '''Viḵīfa''' ''(-īfa)''
 +
| '''Viḵifim''' ''(-Vfim)''
 +
| rowspan=2| '''Viḵifmā''' ''(-Vfmā)''
 +
| rowspan=2|
 +
|
 +
| rowspan=2|
 +
|-
 +
! <small>Ż.</small>
 +
| '''Viḵōnme''' ''(+ōnCe)''
 +
| '''Viḵifin''' ''(-Vfin)''
 +
|
 +
|-
 +
! rowspan=2| O. Druga
 +
! <small>M.</small>
 +
| rowspan=2| '''Viḵím''' ''(-V́C)''
 +
| '''Viḵoma''' ''(-oCa)''
 +
| rowspan=2| '''Viḵamīm''' ''(-aCīm)''
 +
| rowspan=2| '''Viḵinfe''' ''(-Cnfe)''
 +
| '''Viḵifika''' ''(-Vfika)''
 +
| rowspan=2| '''Viḵifmō''' ''(-Vfmō)''
 +
| rowspan=2|
 +
|
 +
| rowspan=2|
 +
|-
 +
! <small>Ż.</small>
 +
| '''Viḵinmé''' ''(-inCé)''
 +
| '''Viḵifiki''' ''(-Vfiki)''
 +
|
 +
|-
 +
! rowspan=3| O. Trzecia
 +
! <small>M.</small>
 +
| '''Viḵim''' ''(-VC)''
 +
| '''Viḵiza''' ''(-Vza)''
 +
| rowspan=2| '''Viḵameh̠''' ''(-aCeh̠)''
 +
| '''Viḵifa''' ''(-Vfa)''
 +
| '''Viḵifsa''' ''(-Vfsa)''
 +
| rowspan=2| '''Viḵifeh̠''' ''(-Vfeh̠)''
 +
|
 +
|
 +
| rowspan=2|
 +
|-
 +
! <small>Ż.</small>
 +
| '''Viḵimzi''' ''(-VCzi)''
 +
| '''Viḵizi''' ''(-Vzi)''
 +
| '''Viḵifi''' ''(-Vfi)''
 +
| '''Viḵifsi''' ''(-Vfsi)''
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
! <small>N.</small>
 +
| '''Viḵimet''' ''(-iCet)''
 +
| '''Viḵiro''' ''(-Vro)''
 +
| '''Viḵemeb''' ''(-eCeb)''
 +
| '''Viḵifat''' ''(-Vfat)''
 +
| '''Viḵifer''' ''(-Vfer)''
 +
| '''Viḵifeb''' ''(-Vfeb)''
 +
|
 +
|
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Wersja z 18:24, 25 wrz 2014

Imfūrsa [iɱfu̜ːrsa], "Viz̠i Imfūrsi" [viʝi‿ɱfu̜ːrsi]

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] i
[iː] ī
[ʊ̜] u
[u̜ː] ū
Średnie [ɛ̝] e
[e̞ː] ē
[ə] ə [ɔ̝] o
[o̞ː] ō
Otwarte [a] a
[aː] ā
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Palatalne Welarne Uwularne
Nosowe [m] m [m̼] [n̪~n] n [ɲ] [ŋ~ɴ]
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t̪~t] t [c] c [k] k [q] q [ʔ̥] ʼ
Dźwięczne [b] b [d̪~d] d [ɟ] [g] g [ɢ] [ʔ]
Afrykaty Bezdźwięczne [ʦ̪~ʦ]
Dźwięczne [ʣ̪~ʣ]
Szczelinowe Bezdźwięczne [ɸ] [f] f [θ] [s] s [ç] [x] [χ] [h~ɦ] h
Dźwięczne [β] [v] v [ð] [z] z [ʝ] [ɣ]
Aproksymanty [w] w [l̪~l] l [j] y [ɰᵝ] [ɰᶨ] ȳ [ɰˠ]
Drżące [r] r
Zaimki Osobowe
Przyrostki Dzierżawcze
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
O. Pierwsza M. Af [af] (-ā) Imē [ime̞ː] (-me) Arfa [arfa] (-rā)
Ż. In̄im [iŋim] (-me)
O. Druga M. Gi [gi] (-ga/-ka) Nāz̠ [naːʝ] (-ki/-gi) Aḵna [axn̪a] (-nā) Ulim [ʊ̜l̪im] (-im)
Ż. Vit [vit] (-ki/-gi) Aḵep [axɛ̝p̚] (-nā)
O. Trzecia M. Zu [zʊ̜] (-Ø) Zen [zɛ̝n] (-ez) Aza [aza] (-zā) Arh̠i [arχi] (-ih̠)
Ż. Zi [zi] (-Ø) Vez [vɛ̝z] (-ez) Viza [viza] (-zā)
N. Raza [raza] (-an)
Ata [at̪a] (-an)
Amra [amra] (-er) Mīrta [miːrt̪a] (-tā) Caba [caba] (-ib)

Akcent: W imfursyjskim obowiązuje akcent swobodny; jako że najczęściej występują słowa o akcencie paroksytonicznym, nie są oznaczane (jeśli akcentowana jest sylaba inna niż przedostatnia, oznacza się to akutem). Na akcent trzeba uważać, jako iż istnieje w języku wiele par minimalnych:

  • Vikaz̠” [ˈviˌkaʝ] ‘Skrzynia
    Vikáz̠” [ˌviˈkaʝ] ‘Zejście’ (od „Vi-” ‘W dół’ i „Kaz̠a” ‘Chodzenie’)
  • Eḵkēm” [ˈɛ̝xˌke̞ːm] ‘Plewa
    Eḵkḗm” [ˌɛ̝xˈke̞ːm] ‘Myślicie (wy kilkoro)
  • S̱erq̄a” [ˈçɛ̝rˌɢa] ‘Konsola
    S̱erq̄á” [ˌçɛ̝rˈɢa] ‘Pożyczka’ (zapożyczenie z padmarańskiego „Seireĉa” ‘Pożyczka’)
Koniugacja
„Viḵim” ‘Niszczyć
Formy Aktywne
‘Niszczyć’
Formy Pasywne
‘Być niszczonym’
Formy Kauzatywne
‘Sprawiać, by ktoś niszczył’
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
O. Pierwsza M. Viḵīm (+V̄C) Viḵime (+me) Viḵarmā (-arCā) Viḵīfa (-īfa) Viḵifim (-Vfim) Viḵifmā (-Vfmā)
Ż. Viḵōnme (+ōnCe) Viḵifin (-Vfin)
O. Druga M. Viḵím (-V́C) Viḵoma (-oCa) Viḵamīm (-aCīm) Viḵinfe (-Cnfe) Viḵifika (-Vfika) Viḵifmō (-Vfmō)
Ż. Viḵinmé (-inCé) Viḵifiki (-Vfiki)
O. Trzecia M. Viḵim (-VC) Viḵiza (-Vza) Viḵameh̠ (-aCeh̠) Viḵifa (-Vfa) Viḵifsa (-Vfsa) Viḵifeh̠ (-Vfeh̠)
Ż. Viḵimzi (-VCzi) Viḵizi (-Vzi) Viḵifi (-Vfi) Viḵifsi (-Vfsi)
N. Viḵimet (-iCet) Viḵiro (-Vro) Viḵemeb (-eCeb) Viḵifat (-Vfat) Viḵifer (-Vfer) Viḵifeb (-Vfeb)