Aktualny Szkicownik Ghostera: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 170: Linia 170:
 
W imfursyjskim obowiązuje akcent swobodny; jako że najczęściej występują słowa o akcencie paroksytonicznym, nie są oznaczane (jeśli akcentowana jest sylaba inna niż przedostatnia, oznacza się to akutem). Na akcent trzeba uważać, jako iż istnieje w języku wiele par minimalnych:
 
W imfursyjskim obowiązuje akcent swobodny; jako że najczęściej występują słowa o akcencie paroksytonicznym, nie są oznaczane (jeśli akcentowana jest sylaba inna niż przedostatnia, oznacza się to akutem). Na akcent trzeba uważać, jako iż istnieje w języku wiele par minimalnych:
  
* „'''Vikaz̠'''” [ˈviˌkaʝ]  ‘''Skrzynia''’<br/>„'''Vikáz̠'''” [ˌviˈkaʝ]  ‘''Zejście''’ (od „'''Vi-'''” ‘''W dół''’ i „'''Kaz̠a'''” ‘''Chodzenie''’)
+
* „'''Vikaz̠'''” [ˈviˌkaʝ]  ‘''Skrzynia''’<br/>„'''Vikáz̠'''” [ˌviˈkaʝ]  ‘''Zejście''’ (od „'''Vi-'''” ‘''W dół''’ i „'''Kaz̠am'''” ‘''Chodzenie''’)
 
* „'''Eḵkēm'''” [ˈɛ̝xˌke̞ːm]  ‘''Plewa''’<br/>„'''Eḵkḗm'''” [ˌɛ̝xˈke̞ːm]  ‘''Myślicie (wy kilkoro)''’
 
* „'''Eḵkēm'''” [ˈɛ̝xˌke̞ːm]  ‘''Plewa''’<br/>„'''Eḵkḗm'''” [ˌɛ̝xˈke̞ːm]  ‘''Myślicie (wy kilkoro)''’
 
* „'''S̱erq̄a'''” [ˈçɛ̝rˌɢa]  ‘''Konsola''’<br/>„'''S̱erq̄á'''” [ˌçɛ̝rˈɢa]  ‘''Pożyczka''’ (zapożyczenie z padmarańskiego „'''Seireĉa'''” ‘''Pożyczka''’)
 
* „'''S̱erq̄a'''” [ˈçɛ̝rˌɢa]  ‘''Konsola''’<br/>„'''S̱erq̄á'''” [ˌçɛ̝rˈɢa]  ‘''Pożyczka''’ (zapożyczenie z padmarańskiego „'''Seireĉa'''” ‘''Pożyczka''’)

Wersja z 18:50, 25 wrz 2014

Imfūrsa [iɱfu̜ːrsa], "Viz̠i Imfūrsi" [viʝi‿ɱfu̜ːrsi]

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] i
[iː] ī
[ʊ̜] u
[u̜ː] ū
Średnie [ɛ̝] e
[e̞ː] ē
[ə] ə [ɔ̝] o
[o̞ː] ō
Otwarte [a] a
[aː] ā
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Palatalne Welarne Uwularne
Nosowe [m] m [m̼] [n̪~n] n [ɲ] [ŋ~ɴ]
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t̪~t] t [c] c [k] k [q] q [ʔ̥] ʼ
Dźwięczne [b] b [d̪~d] d [ɟ] [g] g [ɢ] [ʔ]
Afrykaty Bezdźwięczne [ʦ̪~ʦ]
Dźwięczne [ʣ̪~ʣ]
Szczelinowe Bezdźwięczne [ɸ] [f] f [θ] [s] s [ç] [x] [χ] [h~ɦ] h
Dźwięczne [β] [v] v [ð] [z] z [ʝ] [ɣ]
Aproksymanty [w] w [l̪~l] l [j] y [ɰᵝ] [ɰᶨ] ȳ [ɰˠ]
Drżące [r] r
Zaimki Osobowe
Przyrostki Dzierżawcze
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
O. Pierwsza M. Af [af] (-ā) Imē [ime̞ː] (-me) Arfa [arfa] (-rā)
Ż. In̄im [iŋim] (-me)
O. Druga M. Gi [gi] (-ga/-ka) Nāz̠ [naːʝ] (-ki/-gi) Aḵna [axn̪a] (-nā) Ulim [ʊ̜l̪im] (-im)
Ż. Vit [vit] (-ki/-gi) Aḵep [axɛ̝p̚] (-nā)
O. Trzecia M. Zu [zʊ̜] (-Ø) Zen [zɛ̝n] (-ez) Aza [aza] (-zā) Arh̠i [arχi] (-ih̠)
Ż. Zi [zi] (-Ø) Vez [vɛ̝z] (-ez) Viza [viza] (-zā)
N. Raza [raza] (-an)
Ata [at̪a] (-an)
Amra [amra] (-er) Mīrta [miːrt̪a] (-tā) Caba [caba] (-ib)

Akcent: W imfursyjskim obowiązuje akcent swobodny; jako że najczęściej występują słowa o akcencie paroksytonicznym, nie są oznaczane (jeśli akcentowana jest sylaba inna niż przedostatnia, oznacza się to akutem). Na akcent trzeba uważać, jako iż istnieje w języku wiele par minimalnych:

  • Vikaz̠” [ˈviˌkaʝ] ‘Skrzynia
    Vikáz̠” [ˌviˈkaʝ] ‘Zejście’ (od „Vi-” ‘W dół’ i „Kaz̠am” ‘Chodzenie’)
  • Eḵkēm” [ˈɛ̝xˌke̞ːm] ‘Plewa
    Eḵkḗm” [ˌɛ̝xˈke̞ːm] ‘Myślicie (wy kilkoro)
  • S̱erq̄a” [ˈçɛ̝rˌɢa] ‘Konsola
    S̱erq̄á” [ˌçɛ̝rˈɢa] ‘Pożyczka’ (zapożyczenie z padmarańskiego „Seireĉa” ‘Pożyczka’)
Koniugacja
„Viḵim” ‘Niszczyć
Formy Aktywne
‘Niszczyć’
Formy Pasywne
‘Być niszczonym’
Formy Kauzatywne
‘Sprawiać, by ktoś niszczył’
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
O. Pierwsza M. Viḵīm (+V̄C) Viḵime (+me) Viḵarmā (-arCā) Viḵīfa (-īfa) Viḵifim (-Vfim) Viḵifmā (-Vfmā) Viḵaz̠dad̠ (-az̠dad̠) Viḵaz̠im (+az̠im) Viḵaz̠mā (+az̠mā)
Ż. Viḵōnme (+ōnCe) Viḵifin (-Vfin) Viḵaz̠in (+az̠im)
O. Druga M. Viḵím (-V́C) Viḵoma (-oCa) Viḵamīm (-aCīm) Viḵinfe (-Cnfe) Viḵifika (-Vfika) Viḵifmō (-Vfmō) Viḵaz̠dan (-az̠dan) Viḵaz̠om (+az̠om) Viḵaz̠ema (+az̠ema)
Ż. Viḵinmé (-inCé) Viḵifiki (-Vfiki) Viḵaz̠en (+az̠en)
O. Trzecia M. Viḵim (-VC) Viḵiza (-Vza) Viḵameh̠ (-aCeh̠) Viḵifa (-Vfa) Viḵifsa (-Vfsa) Viḵifeh̠ (-Vfeh̠) Viḵaz̠iz (-az̠iz) Viḵaz̠izá (+az̠izá) Viḵaz̠eh̠ (+az̠eh̠)
Ż. Viḵimzi (-VCzi) Viḵizi (-Vzi) Viḵifi (-Vfi) Viḵifsi (-Vfsi) Viḵaz̠i (-az̠i) Viḵaz̠izí (+az̠izí)
N. Viḵimet (-iCet) Viḵiro (-Vro) Viḵemeb (-eCeb) Viḵifat (-Vfat) Viḵifər (-Vfər) Viḵifeb (-Vfeb) Viḵaz̠at (-az̠at) Viḵaz̠ər (+az̠ər) Viḵaz̠eb (+az̠eb)