Aktualny Szkicownik Ghostera

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Imfursa [

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] i [ɪ] ì
[iː] ī
[ʊ̜ᵝ] u
[u̜ᵝː] ū
Średnie [ɛ̝] e
[e̞ː] ē
[ə] ə [ɔ̝] o
[o̞ː] ō
Otwarte [æ] à [ɑ] a
[aː]
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Palatalne Welarne Uwularne
Nosowe [m] m [m̼] [n̪~n] n [ɲ] [ŋ~ɴ]
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t̪~t] t [c] c [k] k [q] q [ʔ̥] ʼ
Dźwięczne [b] b [d̪~d] d [ɟ] [g] g [ɢ] [ʔ]
Afrykaty Bezdźwięczne [ʦ̪~ʦ]
Dźwięczne [ʣ̪~ʣ]
Szczelinowe Bezdźwięczne [ɸ] [f] f [θ] [s] s [ç] (ɕ) [x] [χ] [h~ɦ] h
Dźwięczne [β] [v] v [ð] [z] z [ʝ] (ʑ) [ɣ]
Aproksymanty [w] w [l̪~l] l [j] y [ɰᶨ]
Drżące [r] r