Aktualny Szkicownik Ghostera

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Imfūrsa [iɱfu̜ᵝːrsa], "Viz̠i Imfūrsi" [viʝi‿ɱfu̜ᵝːrsi]

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] i
[iː] ī
[ʊ̜ᵝ] u
[u̜ᵝː] ū
Średnie [ɛ̝] e
[e̞ː] ē
[ə] ə [ɔ̝] o
[o̞ː] ō
Otwarte [a] a
[aː] ā
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Palatalne Welarne Uwularne
Nosowe [m] m [m̼] [n̪~n] n [ɲ] [ŋ~ɴ]
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t̪~t] t [c] c [k] k [q] q [ʔ̥] ʼ
Dźwięczne [b] b [d̪~d] d [ɟ] [g] g [ɢ] [ʔ]
Afrykaty Bezdźwięczne [ʦ̪~ʦ]
Dźwięczne [ʣ̪~ʣ]
Szczelinowe Bezdźwięczne [ɸ] [f] f [θ] [s] s [ç] [x] [χ] [h~ɦ] h
Dźwięczne [β] [v] v [ð] [z] z [ʝ] [ɣ]
Aproksymanty [w] w [l̪~l] l [j] y [ɰᶨ]
Drżące [r] r
Zaimki Osobowe
Przyrostki Dzierżawcze
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
O. Pierwsza M. Af [af] (-ā) Imē [ime̞ː] (-me) Arfa [arfa] (-rā)
Ż. Iṉim [iŋim] (-me)
O. Druga M. Gi [gi] (-ga/-ka) Nāz̠ [naːʝ] (-ki/-gi) Aḵna [axn̪a] (-nā) Ulim [ʊ̜ᵝl̪im] (-im)
Ż. Vit [vit] (-ki/-gi) Aḵep [axɛ̝p̚] (-nā)
O. Trzecia M. Zu [zʊ̜ᵝ] (-Ø) Zen [zɛ̝n] (-ez) Aza [aza] (-zā) Arh̠i [arχi] (-ih̠)
Ż. Zi [zi] (-Ø) Vez [vɛ̝z] (-ez) Viza [viza] (-zā)
N. Raza [raza] (-an)
Ata [at̪a] (-an)
Amra [amra] (-er) Mīrta [miːrt̪a] (-tā) Caba [caba] (-ib)
Liczby Rzeczowników
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
Nieokr. Okr. Nieokr. Okr. Nieokr. Okr.
I „(C)VC”
Qim” ‘Lustro’
Qime [qimɛ̝]
(-e)
Qim [qim]
(-Ø)
Qimad [qimad]
(-ad)
Qimar [qimar]
(-ar)
Asqim [asqim]
(as-)
Atqimpa [atqimpa]
(at- -Pa)
II „(C)V̄C”
Rēg” ‘Wspólnota’
Rēge [re̞ːgɛ̝]
(-e)
Rēg [re̞ːg]
(-Ø)
Rēgil [re̞ːgil]
(-il)
Rēgiv [re̞ːgiv]
(-iv)
Arēg [are̞ːg]
(a-)
Arēg [are̞ːgma]
(a- -ma)
III „-VCV”
Vaka” ‘Uderzenie’
Vaka [vaka]
(-Ø)
Vakat [vakat̚]
(-t)
Vakal [vakal]
(-l)
Vakar [vakar]
(-r)
Avak [avak]
(V- -←)
Avakka [avak̚ka]
(V- -←Pa)
III „-VCV̄”
Alkərā” ‘Okno’
Alkərā [alkəraː]
(-Ø)
Alkərān [alkəraːn]
(-n)
Alkərāli [alkəraːli]
(-li)
Alkərāv [alkəraːv]
(-v)
Alkərā [alkəraː]
(a-)
Alkərāma [alkəraːma]
(a- -ma)
IV „-CCV”
Orz̄o” ‘Policzek’
Orz̄o [ɔ̝rʣɔ̝]
(-Ø)
Orz̄ot [ɔ̝rʣɔ̝t]
(-t)
Orz̄al [ɔ̝rʣal]
(-←al)
Orz̄ar [ɔ̝rʣar]
(-←ar)
Ororz̄a [ɔ̝rɔ̝rʣa]
(DUP-)
Ororz̄at [ɔ̝rɔ̝rʣat]
(DUP- -t)
IV „-CCV̄”
Nulb̠ū” ‘Krawędź’
Nulb̠ū [nʊ̜ᵝlβʊ̜ᵝ]
(-Ø)
Nulb̠ūn [nʊ̜ᵝlβʊ̜ᵝn]
(-n)
Nulb̠ūli [nʊ̜ᵝlβʊ̜ᵝli]
(-li)
Nulb̠ūv [nʊ̜ᵝlβʊ̜ᵝv]
(-v)
Nunulb̠ū [nʊ̜ᵝnʊ̜ᵝlβʊ̜ᵝ]
(DUP-)
Nunulb̠ūt [nʊ̜ᵝnʊ̜ᵝlβʊ̜ᵝt]
(DUP- -t)