Aktualny Szkicownik Ghostera

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aiefv [ɑ́ɪ̯ɛ᷆ɸ͡f]

Imfūrsa [iɱfuːɵ̆ɹsa]

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [i] i
[iː] ī
[u] u
[uː] ū
Średnie [ɛ] e
[e̞ː] ē
[ɔ] o
[o̞ː] ō
Otwarte [ɑ] a
[aː] ā
Dyftongi
[ɑw] au, [aj] ai, [ɛw] eu
[e̞j] ei, [ɔw] ou, [o̞j] oi
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Palatalne Welarne Uwularne
Nosowe [m] m [m̼] [n̪~n] n [ɲ] [ŋ~ɴ]
Zwarte Bezdźwięczne [p] p [t̪~t] t [c] c [k] k [q] q [ʔ] ʼ
Dźwięczne [b] b [d̪~d] d [ɟ] [g] g [ɢ]
Afrykaty Bezdźwięczne [ʦ̪~ʦ] ts̄
Dźwięczne [ʣ̪~ʣ] dz̄
Szczelinowe Bezdźwięczne [ɸ] [f] f [θ] [s] s [ç] [x] [χ] x [h] h
Dźwięczne [β] [v] v [ð] [z] z [ʝ] [ɣ] [ʁ] [ɦ]
Aproksymanty [w] w [l̪~l] l [j] y [ɰᵝ] [ɰᶨ] ȳ [ɰˠ]
Drżące [r~ɹ] r
Zaimki Osobowe
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
O. Pierwsza M.
Ż.
O. Druga M.
Ż.
O. Trzecia M.
Ż.
N.
Koniugacja
„” ‘'
Formy Aktywne
‘’
Formy Pasywne
‘’
Formy Kauzatywne
‘’
L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga L. Pojedyncza L. Mniejsza L. Mnoga
O. Pierwsza M.
Ż.
O. Druga M.
Ż.
O. Trzecia M.
Ż.
N.
Deklinacje
Typy α Typy β Typ γ
Typ α⁺ Typ α⁻ Typ β⁺ Typ β⁻ Typ β²
Przemiany fonetyczne
Praindoeuropejski X X X Imfursyjski
Samogłoski
Spółgłoski
*m *m *[m] *m *[m] m [m]
*ḿ *[m̼] m̱ [m̼]
*n *[n] *n *[n] n [n]
*ń *[ɲ] ṉ [ɲ]
* *[w̃] * *[β] * *[β] b̠ [β]
*b *[b] b [b]
*w *[w] w [w]
*n *n *[n] *n *[n] n [n]
*ń *[ɲ] ṉ [ɲ]
*ŋ *[ŋ] *ŋ *[ŋ] n̄ [ŋ~ɴ]
*g *[g] g [g]
*ɴ *[ɴ] *ɴ *[ɴ] n̄ [ŋ~ɴ]
*ɢ *[ɢ] q̄ [ɢ]
*p
*b
*
*t
*d
*
*
*ǵ
*ǵʰ
*k
*g
*
*
*
*gʷʰ
*s
*h₁
*h₂
*h₃
*r
*l
*y
*w